Posiedzenia Naukowe OW PTR

POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
ODDZIAŁ WARSZAWSKI
zaprasza Państwa na posiedzenie naukowe, które odbędzie się
29 maja 2024 r. o godzinie 13:00 ON LINE
 
13:00 –13:10 Powitanie uczestników i wprowadzenie do spotkania
Informacje nt. Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Warszawskiego PTR i wyborów do PTR
dr hab.n. med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR
13:10 –13:25 Choroby rzadkie – badania kliniczne komercyjne i niekomercyjne
dr hab. n. med. Maria Maślińska, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, prof. NIGRiR
13:25 – 13:40 Zespoły Ehlersa-Danlosa – choroby o wielu twarzach
dr n. med. Anna Nowakowska-Płaza, Klinika Reumatologii NIGRiR
13:40 –13:55 Dyskusja i zakończenie spotkania
 
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na komputerze, w aplikacji mobilnej lub na urządzeniu w sali
Identyfikator spotkania: 941 050 014 959 7
Kod dostępu: ZafBoX
 
Uprzejmie prosimy o systematyczne regulowanie składek
na konto w Bank Millenium 05 1160 2202 0000 0002 9468 1282 z adnotacją zawierającą: imię i nazwisko członka, roku (lat) opłacanej składki oraz nazwą Oddziału (P.T.R Oddział Warszawski).
 
Przewodnicząca OW PTR
prof. Marzena Olesińska

POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
ODDZIAŁ WARSZAWSKI  
zaprasza Państwa na posiedzenie naukowe, które odbędzie się
25 października 2023r. o godzinie 13:00  

w auli NARODOWEGO INSTYTUTU GERIATRII, REUMATOLOGII I REUMATOLOGII
w Warszawie, ul. Spartańska 1 

  

Program posiedzenia:   

13.00– 13.05  Powitanie uczestników i wprowadzenie do spotkania dr hab.n.med. Marzena Olesińska

13.05– 13.25 Najnowsze możliwości terapii TRU dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej, NIGRiR

13:25-13:45 - Postępy w diagnostyce i leczeniu nefropatii toczniowej prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych, WUM

13:45-14:05 - Zmiany skórne w przebiegu TRU  - co reumatolog wiedzieć powinien prof. dr hab. n. med. Irena Walecka Klinika Dermatologii CMKP/CSK MSWiA

14.05 - Dyskusja i zakończenie spotkania


 
 POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
ODDZIAŁ WARSZAWSKI

zaprasza Państwa na posiedzenie naukowe, które odbędzie się
 
14 grudnia 2022r. o godzinie 13:00  
 
w auli NARODOWEGO INSTYTUTU GERIATRII, REUMATOLOGII I REUMATOLOGII
w Warszawie, ul. Spartańska 1


 

Program posiedzenia:  

13.00–13.45  Dr Anna Buczma „Nabyta hemofilia A - oblicze choroby autoimmunoloczicznej"

13.45– 14.00 Dr n. med. Jakub Wroński Jak przygotować pacjenta z chorobami reumatycznymi do leczenia biologicznego"

14.00-  Dyskusja