Posiedzenia Naukowe OW PTR

 POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
ODDZIAŁ WARSZAWSKI

zaprasza Państwa na posiedzenie naukowe, które odbędzie się
 
14 grudnia 2022r. o godzinie 13:00  
 
w auli NARODOWEGO INSTYTUTU GERIATRII, REUMATOLOGII I REUMATOLOGII
w Warszawie, ul. Spartańska 1


 

Program posiedzenia:  

13.00–13.45  Dr Anna Buczma „Nabyta hemofilia A - oblicze choroby autoimmunoloczicznej"

13.45– 14.00 Dr n. med. Jakub Wroński Jak przygotować pacjenta z chorobami reumatycznymi do leczenia biologicznego"

14.00-  Dyskusja