Zdrowe Kości 2011

Sprawozdanie z konferencji Zdrowe Kości 2011

Poznań16 kwietnia 2011 roku

„Kliniczne zastosowanie bisfosfonianów”Kontakt do autorów sprawozdania :

dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś, dr hab. med. Piotr Leszczyński

Oddział Reumatologii i Osteoporozy Szpitala im. Józefa Strusia

61-833 Poznań ul. Szkolna 8/12

Sekretariat Oddziału: tel. (61) 8 58 57 56, fax. (61) 8 58 57 56;

e-mail:reumatologia_szpital_strusia@wp.pl

16 kwietnia 2011 roku odbyła się druga już konferencja z cyklu „Zdrowe Kości 2011”, której wiodącym tematem tym razem było zastosowanie bisfosfonianów w praktyce klinicznej. Jest ona kontynuacją interdyscyplinarnych spotkań entuzjastów chorób metabolicznych kości, w tym osteoporozy, organizowanych od 1995 roku przez Oddział Reumatologii i Osteoporozy Szpitala im. J. Strusia przy współudziale róznych jednostek Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.


Patronat nad konferencją objął zarówno Rektor Uniwersytetu Medycznego Pan Prof. dr hab. med. Jacek Wysocki, Prezydent Miasta Poznania Pan Ryszard Grobelny, a także ze względu na istotną rangę tego wydarzenia sama Pani Minister Zdrowia Ewa Kopacz.

Do wygłoszenia wykładów zaproszeni zostali opiniotwórcy, praktycy, a także główny gość konferencji - endokrynolog Pan Prof. Socrates Papapoulos z Uniwersytetu Leiden w Holandii. Po raz pierwszy w historii w Poznaniu pojawił się gość tej rangi, który na arenie międzynarodowej jest jednym z najwybitniejszych autorytetów w dziedzinie chorób metabolicznych kości, członkiem wielu organizacji międzynarodowych w tym International Osteoporosis Foundation.

W pięknej oprawie Hotelu Andersia, w sobotni słoneczny dzień, ciekawych i z pasją wygłoszonych wykładów wysłuchało ponad 150 lekarzy z różnych stron kraju: z Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Bydgoszczy i Szczecina. Ideą spotkania było nowatorskie a zarazem bardzo praktyczne spojrzenie na chorego z osteoporozą. Interdyscyplinarne podejście do tematu skupiło zarówno lekarzy praktyków stosujących bisfosfoniany, jak i tych, którzy zgłębiają naukową wiedzę na temat osteoporozy i wciąż znajdują nowe, nie do końca wyjaśnione zjawiska.

Prof. Edward Czerwiński z Krakowa, który wygłosił pierwszy z wykładów, w niezwykle precyzyjny i obrazowy sposób przedstawił molekularny mechanizm odpowiadający za procesy metabolizmu kości jak i efekt biologiczny terapii bisfosfonianami. Dr Piotr Leszczyński przekazał wszystkim ideę terapii parenteralnej oraz osiągnięcia ostatnich lat dotyczące tego sposobu leczenia. Podkreślił zarówno jej bezpieczeństwo, wygodę, jak i dość szerokie obecnie wskazania do leczenia dożylnego i akceptacji chorych. Dr Krzysztof Rożnowski w bardzo ciekawy sposób pokazał spojrzenie praktyczne onkologów na terapię bisfosfonianami zarówno w prewencji, jak i w leczeniu osteoporozy oraz hiperkalcemii indukowanej przez proces nowotworowy. Natomiast prof. Wanda Horst-Sikorska omówiła endokrynologiczne aspekty hyperkalcemii szukając wskazań do leczenia bisfosonianami.

Uczestnicy konferencji nie byli biernymi słuchaczami, a wykazali się wybitną znajomością tematu i swobodą w poruszaniu interesujących ich kwestii. Bez skrępowania zadawali pytania, co często rozbudzało dyskusję i prowadziło do ciekawych konkluzji. Bardzo ciepło i żywo uczestnicy zareagowali na przedstawione liczne rzeczywiste przypadki z codziennej praktyki klinicznej, co było niezwykle cennym atutem tego spotkania.

Punktem kulminacyjnym „Zdrowych kości 2011” był wspaniały wykład Pana prof. Socratesa Papapoulosa, który w niezwykły sposób zaczarował słuchaczy piękną, prostą, zrozumiałą angielszczyzną i przeprowadził nas przez „future and perspectives”, czyli przyszłość i perspektywy leczenia bisfosfonianami. Utwierdził wszystkich, że leki te są i nadal będą podstawą leczenia osteoporozy, a doświadczenia z nimi związane od wielu lat stanowią bogactwo kliniczne i naukowe. Pomimo ciągłego postępu i nowości na rynku leków na osteoporozę, również nowych terapii biologicznych, bisfosfoniany są i będą najważniejsze oraz wciąż pierwszoplanowe.

Podsumowując ogrom wrażeń naukowych i towarzyskich z radością możemy oczekiwać kolejnych „Zdrowych Kości” w nadchodzącym 2012 roku.

Naszym wykładowcom i wszystkim gościom serdecznie dziękujemy, bo byli najważniejszą treścią tej konferencji, a tych, którzy nie zdążyli, zapraszamy w przyszłym roku do Poznania!

W imieniu wszystkich członków zespołu Oddziału Reumatologii i Osteoporozy Szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu, którzy z pasją przygotowali tę konferencję

dr hab. med. Piotr Leszczyński