Wykłady z II Krajowego Spotkania Reumatologicznego

Wykłady z II Krajowego Spotkania Reumatologicznego 16-18wrzesień 2010 w Sopocie:

pliki oznaczone jako pptx, należy pobrać i zmienić rozszerzenie pliku zipna pptx

16wrzesień (czwartek)

godz. 15.00 - 17.00:

Patogeneza reumatoidalnego zapalenia stawów: rola szpiku kostnego
Zalecenia EULAR w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów
Rejestr pacjentów w reumatologii - roczne doświadczeniapptx
Leptyna i adiponektyna w reumatoidalnym zapaleniu stawów

Prezentacja dr Sławomira Jeki pt. "Rola ultrasonografii we wczesnej diagnostyce zapalenia stawów" z powodu dużego rozmiaru filmóww niej zawartychnie mogła być zamieszczona na stronie PTR,

godz. 17.00 - 17.30:Sesja satelitarna firmy Abbott

Prezentacja
Najnowsze rekomendacje postępowania we wczesnej spondyloartropatii – szansa na zmianę historii naturalnej choroby
Manifestacje pozastawowe zzsk ze szczególnym uwzględnieniem zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej oka

godz. 19.00Otwarcie konferencji II KSR

Stan reumatologii

17wrzesień (piątek)

godz. 08.00 - 09.00:

Twardzina w wieku rozwojowym
Zalecenia ASAS/EULAR dotyczące diagnostyki i leczenia spondyloartropatii
Długoterminowa ocena bezpieczeństwai skuteczności leków biologicznych w MIZSpptx

godz. 11.20 - 13.20:

Objawy reumatologiczne w lizosomalnych chorobach spichrzeniowych
Śródmiąższowa choroba płuc w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej
Postępowanie terapeutyczne u chorych na toczeń rumieniowaty układowy w ciąży
Twardzina układowa w poszukiwaniu nowych terapiipptx
Choroby autoimmunizacyjneu ludziw wieku podeszłym
Próba wyjaśnienia przyczyny niepowodzeń w ustaleniu swoistości autoprzeciwciał przeciwjądrowych w surowicach ANA-dodatnich w oparciu o analizę poszczególnych swoistości przeciwciałowych obecnych w KKI

18wrzesień (sobota)

godz. 08.00 - 09.00:

Diagnostyka i leczenie osteoporozy w erze fraxu
Leczenie osteoporozy
Osteoporoza u dziecipptx

Telemost: prezentacja

godz. 13.20 - 14.30:

Rehabilitacja w zapaleniu wielomięśniowym i skórno-mięśniowympptx
Zespół Marfana

Spotkania z profesorami pptx