2024

Poniżej umieszczony jest wykaz konferencji o tematyce reumatologicznej lub pokrewnej, które odbyły się w roku 2024.

Styczeń 2024

Konferencja Naukowa Płuca | Serce | Stawy

Program do pobrania tutaj: Program Konferencji

Białystok, 25-27.01.2024

 

Marzec 2024

XV Konferencja Trendy w reumatologii na przełomie 2023/2024

Wrocław, 21-22.03.2024

Kwiecień 2024

IV Krajowa Konferencja Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatologicznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego

Toruń, 19-20.04.2024

Maj 2024

Kontrowersje i Postępy w Reumatologii 2024

Kraków, 16-18.05.2024