Linki

  ACR Amerykańskie Kolegium Reumatologiczne
American College of Rheumatology
www.rheumatology.org  
  ASTIS
Międzynarodowa grupa ds. Przeszczepów Autologicznych Komórek Macierzystych w Twardzinie Układowej
Autologous Stem cell Transplantation International Scleroderma
www.astistrial.com  
  EUSTAR Europejska Grupads. Twardziny Układowej
EULAR Scleroderma Trials and Research Group
www.eustar.org  
  EULAR Europejska Liga Antyruematyczna
The European League aganist Rheumatism
www.eular.org  
  FESCA Europejska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Twardzinę Układową
Federation of European Scleroderma Associations
www.fesca-scleroderma.eu  
  ILAR Miedzynarodowa Liga Stowarzyszeń Reumatologicznych
International League of Associations for Rheumatology
www.ilar.org  
  ISN Międzynarodowa Sieć Twardzint Układowej
International Scleroderma Network
www.sclero.org