Archiwum Posiedzeń

POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE

ODDZIAŁ WARSZAWSKI

02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1

 

Oddział Warszawski P.T.R. uprzejmie zaprasza Państwa na posiedzenie naukowe,

które odbędzie się wNARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI

ul. Spartańska 1 w Warszawie

 

18 marca 2020 o godzinie 12:00

 

Tematy wykładów:

 

12:00 – 12:20 „Znaczenie zakażenia CMV w chorobach reumatycznych”- dr n.med. Maria Maślińska , Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, NIGRiR

 

12:20 – 12:40 „Nowa opcja terapeutyczna w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów” -Magdalena Czarny-Qpharma

 

12:40 – 13:00 „Aktualne dane na temat zakażenia wirusem Corona (COVID-19)” - dr n.med. Jolanta Nałęcz-Janik, Klinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej, NIGRIR

 

13:00 – 13:15 dyskusja


 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE

ODDZIAŁ WARSZAWSKI

02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1

 

 

Oddział Warszawski P.T.R. uprzejmie zaprasza Państwa na posiedzenie naukowe,

które odbędzie się wNARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI

ul. Spartańska 1 w Warszawie

27 czerwiec 2018 o godzinie 14:00

 

Tematy wykładów:

 

14:00 – 14:20 Europejskie standardy opieki w RZS „eumusc.net”

- Dr L. Roszkowski, Klinika Reumatologii NIGRIR

 

14:20 – 14:40 Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, analiza przypadku.

- Dr J. Sabela, Klinika Reumatologii NIGRIR

 

14:40 dyskusja


W dniu21 czerwca 2017 r.o godz. 12.00

odbędzie sięwalne zgromadzenie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 

Prosimy o regularne opłacanie składek

należy je wpłacać na specjalnie utworzone kontoPTRo następującym numerze:Bank Millenium 05 1160 2202 0000 0002 9468 1282.

Opłaty można przekazywać indywidualnie lub za pośrednictwem Skarbnika Oddziału. Każdorazowo, niezbędne jest podanie imienia i nazwiska członka

(a nie wpłacającego), roku (lat) opłacanej składki i NAZWY ODDZIAŁU przy każdej wpłacie.


 


 

 

18 grudnia 2013 o godzinie 12:00

 
1. 12.00-12.30 wykład: „Spondyloartropatia osiowa- nowe możliwości leczenia.” Prof. Piotr Głuszko, Klinika i Poliklinika Reumatologii IR.
2. 12.30 – 12.50 wykład: „Leczenie farmakologiczne reumatoidalnego zapalenia stawów- zalecenia EULAR 2013.” Prof. Marzena Olesińska, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej IR
3. 12-50 - 13.20 wykład: „Agresja pacjenta- jak sobie z nią radzić? Komunikacyjne aikido.” Psycholog Jacek Santorski
 
27 listopad 2013 o godzinie 12:00
 
 
1. 12:00 – 13.00 – wykład:„Współczesne problemy walki z gruźlicą.” Prof. Zofia Zwolska Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 

 

30 października 2013 o godzinie 12:00

 

 

 

1. 12:00 – 12.45 – wykład:„Zespół Sjögrena – nowe spojrzenie.” dr Maria Maślińska Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów IR

 

2. 12.45 -13.00 wykład: „Zespół Sjögrena a sarkoidoza.” dr Katarzyna Sikorska-Siudek Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów IR
 

 

25 września 2013 o godzinie 12:00

 

12:00 – 13.30 – wykłady:„Przydaność badań radioizotopowych w diagnostyce różnicowej zmian w układzie ruchu.”Prof. dr hab.med. Jarosław B.Ćwikła

 

26 czewca 2013 o godzinie 12:00

 
12.00-12.30 wykład: „Możliwość leczenia RZS – jak dokonać optymalnego wyboru terapii”. Dr.n.med.Maciej Stajszczyk. Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Ustroniu.
 
12.30 – 13.00 wykład: „Siła nawyku. Jak wprowadzać zmiany w życiu naszym i naszych pacjentów”. Psycholog Jacek Santorski
 
13-00 - 13.10 zakończenie i podsumowanie, catering
 

 

 

W dniu17.05.2013r. (piątek !)

posiedzenie naukowe w godzinach od 12:30 do 14:00.

  1. 12.40 – 13.20 wykład: „Role of immunogenicity in practical aspects of AS and RA treatment” - prof.Jan Van Breemen J. Wolbink; Department of Rheumatology, Amsterdam
  2. 13.20 – 13.50 wykład: „Pacjenci leczeni anty TNFα, specyficzne sytuacje kliniczne. Przegląd aktualnej literatury.” – dr Ewa Stanisławska-Biernat Klinika Reumatologii Instytutu Reumatologii w Warszawie

4. 13-50 - 14.00 zakończenie i podsumowanie, catering

 

 

 

24 kwietnia 2013 o godzinie 12:00

12:00-13:00 - wykłady:
1. "Zasady wyboru leku biologicznego w RZS."
Dr hab.n.med Marzena Olesińska Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej IR
 
30 stycznia 2013 r. godzina 12:00
 
12:00-13:00

1. Prawokarna ochrona lekarza.

2. Dokumentacja medyczna w świetle obecnych regulacji prawnych.

dr n. praw. Rafał Kubiak
 
20 luty 2013 godzina 12.00
 

1. Nietrzymanie stolca i gazów – przyczyny i diagnostyka.

Prof. Iwona Sudoł-Szopińska (Zakład Radiologii Instytutu Reumatologii w Warszawie)

 

2. Problem nietrzymania stolca i gazów w chorobach tkanki łącznej . Prezentacja przypadku.

Dr Ewa Haładyj, dr Anna Rowińska-Osuch ( Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej)

 

 

 

19.12.2012

1.12:00-12:30– wykładdr hab.n. med. Brygida Kwiatkowska

 

„ Wczesne Zapalenie Stawów – Diagnostyka.”

 

2.12.30-13.00 - wykład – Psycholog, Jacek Santorski

Wpływ lekarza na nastrój, procesy motywacji i gotowośćwspółpracy pacjenta.”

 

3.13.00 – 13.20 -wykład-dr n.med Małgorzata Tłustochowicz

Certolizumab pegol inhibitor TNF pozwalający na uzyskanie szybkiej poprawy u pacjentów z RZS – opis przypadku”

 

15.11.2012

1. 12:00-12:45- wykładDr n.med. Krzysztof Jankowski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

"Najczęstsze błędy w diagnostyce zatorowości płucnej."

2. 12.45-13.00 - dyskusja


19.10.2012

Czasopismo Reumatologia i Oddział Warszawski PolskiegoTowarzystwa Reumatologicznegozapraszają na posiedzenie naukowe

Program posiedzenia

1. 11.30 - 12.05 Czy wiemy już wszystko o lekach biologicznych – wpływ immunogenności na praktyczne aspekty terapii pacjentów z ZZSK, RZS oraz ŁZS; prelegent:

dr n. med. Marcin Stajszczyk, Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Ustroniu

 

2. 12.10 - 12.50 ASIA – autoimmune syndrome induced by adjuvants;

prelegent: Prof. Yehuda Shoenfeld, Zabludowicz Center for Autoimmune Diseases, Sheba Medical Center (Tel-Aviv University)

 

3. 12.55 - 13.05 Enbrel; prelegent: Kamila Piątek, firma Pfizer

26.09.2012

godzina12:00 - 12:45 – wykładLeczenie chirurgiczne zespołów bólowych kręgosłupa

Dr hab. n.med Robert Gasik, Klinika i Poliklinika Reumoortopedii i Neurologii Instytutu Reumatologii w Warszawie


27.06.2012

godz 12.00-13.00 -wykład pt.:Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym

dr n.med. Marzena Olesińska, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Instytut Reumatologii w Warszawie

 

30.05.2012

1. godz. 12.00-12.30Insulinooporność i cukrzyca typu II

dr hab.n.med. Marianna Bąk Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii UM w Warszawie


2. godzina 12.30-13.00Cukrzyca typu II u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

dr Ewa Walewska, Klinika i Poliklinika Reumatologii Instytut Reumatologii w Warszawie

18.04.2012

1. godz.12.00 -12.30Immunogenność leków biologicznych w RZS

Prof. dr hab.n. biol. Włodzimierz Maśliński, Zakład Patofizjologii i Immunologii Instytutu Reumatologii w Warszawie

2. godz. 12.30-13.00Problemy seksualne w chorobach przewlekłych z uwzględnieniem RZS

dr n. med. Andrzej Depko, wice-prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej

21.03.2012

 

godzina 14:00 - 15:00 wykład pt.:„Choroby wywoływane przez kryształy. Pytania i próby odpowiedzi.

Prof. dr hab.med. Irena Zimmermann-Górska, Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

27.02.2012

 

1. godz. 12.00-12.40Gammapatie monoklonalne

dr.n.med. Ewa Mendek-Czajkowska , Klinika Hematologiczna Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

 

2. godz. 12.40-13.00Objawy stawowe w gammapatiach monoklonalnych

dr.n.med. Małgorzata Przygodzka, Oddział Wczesnej Diagnostyki Zapaleń Stawów Instytutu Reumatologii w Warszawie

 

25.01.2012

 

godzina 12.00- 12.30

1. Wirusowe zapalenie watroby typu B i C -dr n.med Joanna Jabłońska, Oddział X Wojewódzkiego Szpitala Chorób Zakaźnych w Warszawie

godzina 12.30-13.00
2. Objawy stawowe w przewlekłych wirusowych zapaleniach wątroby -dr n.med. Małgorzata Tłustochowicz, Wojskowy Instytut Medyczny

 

21.12.2011

godzina 12.00-12.30

  1. Borelioza - aktualne problemy diagnostyczne i lecznicze – dr n. med. Piotr Kajfasz, Klinika Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział IX Wojewódzkiego Szpitala Chorób Zakaźnych – 30 min;

godzina 12.30-13.00

  1. Objawy reumatyczne w zakażeniu Borrelia burgdorferi – dr n. med. Ewa Stanisławska-Biernat, Klinika i Poliklinika Reumatologii Instytutu Reumatologii w Warszawie - 30 min.

 

30.11.2011

godzina 12:00-12.30

1.Znaczenie terapii anty-TNF alfa w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów – aspekty psychosomatyczne
Dr n. med. Brygida Kwiatkowska
Oddział Wczesnej Diagnostyki Zapalenia Stawów Instytutu Reumatologii w Warszawie

godzina 12:30-13.30

2.Każdy dzień jest ważny czyli jak zyskać czas i energię na sprawy najistotniejsze
psycholog Jacek Santorski


26.10.2011

godzina 12:00-12.30

1. „Diagnostyka i leczenie radioizotopowe w reumatologii”.
Prof. dr hab. med. Leszek Królicki
Zakład Medycyny Nuklearnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

godzina 12:30-13.00

 

2. „Synowektomia chirurgiczna stawów kolanowych u chorych reumatoidalnych”.
Prof. dr hab. med. Paweł Małdyk
Klinika Reumoortopedii, Instytut Reumatologii

godzina 13:00-13.30
3. „Diagnostyka genetyczna wybranych spondyloartropatii”.
Dr n.med Dorota Musiał EUROIMMUN

 

POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE

ODDZIAŁ WARSZAWSKI

zaprasza Państwa na posiedzenie naukowe, które odbędzie się

27 listopada 2019r. o godzinie 12:00

w auli NARODOWEGO INSTYTUTU GERIATRII, REUMATOLOGII I REUMATOLOGII

w Warszawie, ul. Spartańska 1

 

Program posiedzenia:

12.00– 12.40 Dr n. med. Grażyna Cholewińska-Szymańska

„Zakażenie HIV - jak zapobiegać późnym rozpoznaniom. Profilaktyka przedekspozycyjnai poekspozycyjna"”

12.40– 13.00 Dr n. med. Ewa Firląg-Burkacka

"Zachowania seksualne u osób zakażonych HIV, a ich wpływ na przebieg chorób przenoszonych drogą płciową"

 

13.00- Dyskusja

 

Po posiedzeniu zapraszamy na poczęstunek.


28 listopada 2018 o godzinie 12:00

ul. Spartańska 1 w Warszawie

Tematy wykładów:

 

12:00 – 12:25 „Miopatie statynowe”

- Dr K. Świerkocka, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej NIGiR

 

12:25 – 12:45 „Fakty , które warto znać stosując niesteroidowe leki przeciwzapalne”

- Dr Jolanta Nałęcz-Janik, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej NIGiR

 

12:45 dyskusja

 


25 kwietnia 2018 o godzinie 14:00

Tematy wykładów:

 

14:00 – 14:10 Kryteria kwalifikacji do programu lekowego B33 . Czym kieruje się lekarz reumatolog przy wyborze pierwszego leku biologicznego dla chorego z RZS.

- Katarzyna Romanowska - Próchnicka

 

14:10 – 14:40 Co dalej z chorym leczonym biologicznie - co staje się problemem, a nie zawsze powinno?

- A. Felis-Giemza, J. Nałęcz-Janik, K. Świerkocka, M. Walczyk

 

14:40 – 15:00 Choroby płuc u pacjentów leczonych biologicznie - kontrowersje. - Piotr Szczęsny

 

15.00 dyskusja


25.01.2017 r. o godzinie 14:00

Program szkolenia:

 

14:00 – 14:45 Matuszka Patryk - Diagnostyka reumatoidalnego zapalenia stawów(RZS) przy użyciu nowych biomarkerów.


22.02.2017 r. o godzinie 14:00

Program szkolenia:

 

14:00 – 14:45 Magdalena Sibielska-Gasek - Dokumentacja medyczna – żmudny obowiązek czy bezpieczeństwo lekarza?

 

 

 


 

26.04.2017 r o godzinie 14:00

Program szkolenia:

 

14:00 – 14:45 Ewa Kądalska „Żywienie w chorobach reumatycznych”

 


 

25 października 2017 o godzinie 14:00

 

Program szkolenia:

 

14.00 – 14.15 wykład: „Czy profil serologiczny pacjenta z zapaleniem mięśni może służyć do przewidywania przebiegu choroby i wyboru metod leczenia?” Dr Tomasz Wysocki, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej, NIGRiR

 

14.15 – 14.30 wykład: „Nie tylko CK - praktyczne metody oceny aktywności choroby u pacjentów z miopatiami zapalnymi.” Dr Piotr Szczęsny, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej, NIGRiR

 

14:30 - Prezentacja firmy GL Pharma

 

14.50 – 15.00 dyskusja


 

 

29 listopada o godzinie 14:00

Program szkolenia:

14.00 – 14.20 wykład: „Nadciśnienie płucne związane z chorobami układowym tkanki łącznej” Prof. Marcin Kurzyna, Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych iKardiologii, Europejskie Centrum Zdrowia

 

14.20 – 14.40 wykład: „Mieszana choroba tkanki łącznej - prezentacja przypadku lub: Tętnicze nadciśnienie płucne – jedno w wielu zagrożeń w MCTD” Dr Jagoda Trochimiuk i dr Sylwia Ornowska, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej, NIGRiR

14.40 – 14.45. Prezentacja firmy Bayer

14.45 – 15.00. Dyskusja

 


w dniu 22. 02. 2017 o godzinie 14:00
zapraszamy na wykładMagdaleny Sibielskiej-Gasek
„Dokumentacja medyczna –żmudny obowiązekczy bezpieczeństwo lekarza?”

14.45 – 15.00 dyskusja

 


 


 

Zapraszamy na posiedzenie naukowe w dniu

25 stycznia 2017 o godzinie 14:00

Na wykład dr n. farm. inż. Patryka Matuszka, Euroimmun Polska pt.

Diagnostyka reumatoidalnego zapalenia stawów(RZS) przy użyciu nowych biomarkerów." czas 45 min

po wykładzie 14.45 – 15.00 przewidziana jest dyskusjakliknij aby dowiedzieć się więcej


30 listopada 2016 roku o godzinie 14.00

zapraszamy na wykład dr n. biol. Anna Żuk-Wasek z Narodowego Instytutu Leków – Zakładu Antybiotyków i Mikrobiologii w Warszawie pt. ”Charakterystyka wirusa Epsteina-Barr i diagnostyka zakażenia."
- czas wykładu 45 min

14.45 – 15.00 dyskusja

 

Miejsce wykładu : AULA (I PIĘTRO)


26 października 2016 o godzinie 14:00

zapraszamy na wykład dr n. med. Anny Felis-Giemzy z Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób TkankiŁącznej NIGRiR
pt.:„Obraz kliniczny u chorych z rozpoznaną mieszaną chorobą tkanki łącznej."

czas 45 min

14.45 – 15.00 dyskusja

Miejsce wykładu : AULA (I PIĘTRO)


Ogłoszenie

UWAGA !

Wykład w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w miesiącu maju nie odbędzie się.

Członków OW PTR zapraszamy do rejestracji na 2 dzień

Konferencji Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych w Warszawie, w którym przedstawione zostanąstandardy w reumatologii 2016,

Zapraszamy 3 czerwcawgodz. 9:00-14:30, doHoteluRadisson Blu Sobieski

 

szczegółowy program na stronie

zjazdordynatorow.pl

 

Rejestracja do 30.05.2016 na stronie :

rejestracja/35-konferencja

 

w przypadku trudności z zarejestrowaniem prosimy o kontakt z Zakładem Gerontologii i Zdrowia Publicznego NIGRR

zgizp@spartanska.pl

udział w Konferencji jest bezpłatny

 

 


W dniu 24.02.2016 r., godz. 14.00 – 15.00 zapraszamy na

 

wykład dr n. med. Elwiry Górajz Kliniki Onkologii i Chorób WewnętrznychCentrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.pt.: Mezoterapia w zespołach bólowych kręgosłupa.

 

 

MIEJSCE: AULA (I PIĘTRO)


 

W dniu 27.01.2016 r., godz. 14.00 – 15.00

 

Zapraszamy na :

 

WYKŁAD : dr hab. n. med. Jarosława Leszczyszyna;Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

 

EuroMediCare Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

 

pt. : Przeszczepy bakterii kałowych w chorobach zapalnych jelit i układu ruchu.

 

 

miejsce: Aula (I PIĘTRO)

 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ OSOBY, KTÓRE PO WYPEŁNIENIU DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ CHCIAŁYBY STAĆ SIĘ NOWYMI CZŁONKAMI ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO P. T. R.

 


W dniu25.11.2015 r., godz. 14.00 – 15.00 odbędzie sięwykład na temat:

 

Remisja w toczniu”, którywygłosi dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR z Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

 

 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ OSOBY, KTÓRE PO WYPEŁNIENIU DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ CHCIAŁYBY STAĆ SIĘ NOWYMI CZŁONKAMI ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO P. T. R.

 


 

POSIEDZENIE NAUKOWE CZŁONKÓW P. T. R. O. W.

TERMIN: 23.09.2015 r., godz. 14.00 – 15.00
WYKŁAD na temat: „Internet - instrument we współczesnej medycynie” 
wygłosi lek. Maria Maślińska z Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
MIEJSCE: AULA INSTYTUTU (I PIĘTRO)

 

24 czerwca 2015 r. (środa) w godz.. 14.00 – 15.00

zapraszamy na wykład:

1. 14.00 – 14.25„Pacjenci z osiową spondyloartropatią– opis przypadku”

prof. dr hab. n. med.Brygida Kwiatkowska- Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów Instytutu Reumatologii w Warszawie

2. 14.25 – 14.50„Problemy okulistyczne pacjentów ze spondyloartropatiami”

drDorota Kopacz -Katedra i Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

3. 4.50 – 15.00 dyskusja


27 maja 2015 r. w godz. 14.00 – 15.00

zapraszamy na wykład:

1. 14.00-14.45„Czy możliwe jest uzyskanie długotrwałej remisji u chorych z RZS”

prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko - Klinika i Poliklinika Reumatologii, Instytut Reumatologii w Warszawie

2. 14.45-15.00 dyskusja


29 kwietnia 2015r. o godzinie 14.00
zapraszamy na wykład:
"Trudności diagnostyczne w różnicowaniu objawów skórnych chorób reumatycznych"
dr n. med. Joanna Czuwara - Klinika Dermatologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
 
14.45 – 15.00 dyskusja

 


25 lutego 2015 godz. 14:00-15.00

Zapraszamy na wykład pt.:
Tajemnica lekarska."
prof. nadzw. dr hab. praw.Rafał KubiakKatedra Prawa Karnego/ Zakład Nauki o Przestępstwie.Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Łodzi.

 

14.45 – 15.00 dyskusja

 


28 stycznia 2015 o godzinie 14:00 - 14:45

Zapraszamy na wykład :

 

1. 14:00 - 14:45"Jakie zagrożenia dla Świata stanowi obecnie trąd"
prof. dr hab. Zofia ZwolskaInstytut Gruźlicy i Chorób Płuc. czas wykładu 45 min

 

2. 14.45 – 15.00 dyskusja


W dniu 17.12.2014 r. 14.00 do 15.00

 

zapraszamy na wykład pt.:

1. 14.00 – 14.45Czym się leczy reumatyzm? Potoczny i medialny obraz choroby jakobariera w komunikacji klinicznej.
Maria Libura ,Uczelnia Łazarskiego, Instytut StudiówInterdyscyplinarnych nad Chorobami Rzadkimi.

 

2. 14.45-15.00 po wykładzie dyskusjaW dniu 26 listopada 2014 o godzinie 12:00 zapraszamy na wykłady :
 
1. 12.00 – 12.40 wykład: Lek vs suplement diety - dlaczego w trakcie leczenia nie powinniśmy podawać pacjentom suplementów diety?
dr n. biol. Tadeusz Frankiewicz ,T.T. Pharma Consulting
 
2. 12.40 – 12.50 Prezentacja firmowa Teva: calperos osteo, ibandronic acid teva, olfen, padolten, gasec
Urszula Sadowska – Maruwiec, Teva Pharmaceuticals
 
3.12.50 - 13.20 wykład: Wapń i witamina D - ich miejsce w leczeniu osteoporozy. Najnowsze doniesienia.
Prof. Piotr Głuszko, Klinika i Poliklinika Reumatologii IR
 
4.13.20 - 13.40 wykład: Leczenie przeciwbólowe w reumatologii
Prof. Marzena Olesińska, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej IR

 
W dniu 29.10.2014 zapraszamy na posiedzenie OW PTR
Tematy wykładów :
 
12.00 – 12.20 wykład: Spondyloartropatie osiowe – obszar terapeutyczny i leczenie
prof. nadzw. dr n. med. Brygida Kwiatkowska, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów IR
 
12.20 – 12.40 wykład: Ocena aktywności RZS w praktyce klinicznej
dr med. Małgorzata Tłustochowicz, Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Wojskowy Instytut Medyczny

12.40 - 13.30 wykład: Z pacjentem w stresie
psycholog Jacek Santorski

24 września 2014 o godzinie 12:00
 
wykład pt. : Skuteczność i bezpieczeństwo długotrwałego stosowania etanerceptuna podstawie wieloletnich badań obserwacyjnych dr n. med. Ewa Stanisławska-Biernat, Klinika i Poliklinika Reumatologii Instytutu Reumatologii.
 

28 maja 2014 o godzinie 12:00


1. 12.00-12.30 wykład: „Treat to Target (T2T), leczenie RZS ukierunkowane na cel – wspólny cel lekarza i pacjenta.”

dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz, Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Wojskowy Instytut Medyczny

 

2. 12.30 – 13.15 część wyborcza:

 

  • Wybór przewodniczącego zebrania
  • Odczytanie sprawozdania z działalności OWPTRi prośba o udzielenie absolutorium
  • Zgłoszenie kandydatów do wyboru: komisji skrutacyjnej, zarządu OWPTR, komisji rewizyjnej, delegatów na walne zgromadzenie
  • Przerwa kawowa
  • Głosowanie

 

 

23 kwietnia 2014 o godzinie 12:00 12.00 – 12.30

wykład: „Nowe koncepcje leczenia osteoporozy.” Prof. Piotr Głuszko , Klinika i Poliklinika Reumatologii IR. 12.30-13.00 wykład: „Dokumentacja medyczna w świetle zmian prawa medycznego.” Prawnik, Wojciech Wojtal

 

 

26.02.2014godz. 12.00-13.00

wykład:„Objawy reumatologiczne w lizosomalnych chorobach spichrzeniowych.”Prof.Lidia Rutkowska-Sak, Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego IR.

 

Prezentacja przypadku dr Piotr Gietka, Klinika i PoliklinikaReumatologii Wieku Rozwojowego.

 

 

29 stycznia 2014 godz. 12.00

1.12.35 – 13.00 wykład: „Mykofenolan mofetylu w praktyce lekarza reumatologa - opis przypadków.”

 

dr Katarzyna Walkiewicz-Pielaszek, dr Monika Swacha. Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej IR