Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Box 35

Kalendarium Konferencji

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne nie ponosi odpowiedzialności za treści naukowo-edukacyjne konferencji, których nie jest organizatorem.

Na podstronie znajdują się tylko planowane wydarzenia. Konferencje, które się już obyły można znaleźć w Archiwum Konferencji.

Marzec 2022

XIII Konferencja „Trendy w reumatologii na przełomie 2021/2022

Koferencja hybrydowa, 30.03-1.04.2022

Grudzień 2022

Reumatologicznym Kongresie Europy Centralnej

1-3.12.2022