Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Box 35

Kalendarium Konferencji

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne nie ponosi odpowiedzialności za treści naukowo-edukacyjne konferencji, których nie jest organizatorem.

Na podstronie znajdują się tylko planowane wydarzenia. Konferencje, które się już obyły można znaleźć w Archiwum Konferencji.

Październik 2022

VIII Krajowe Spotkania Reumatologiczne

20-22.10.2022

Grudzień 2022

Reumatologicznym Kongresie Europy Centralnej

1-3.12.2022