Archiwum Spotkań / Wydarzeń


Oddział Poznański i Oddział Łódzki
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

mają zaszczyt zaprosić
na spotkanie naukowe
które odbędzie się
w dniu 30 listopada - 1 grudnia 2018 r.
wUniejowie w hotelu Uniejów

ul.Bł. Bogumiła 32 99-310 Uniejów

Program spotkania:

5 października (piątek) 2018 r.

15:00 - 20.00

Przyjazd i rejestracja uczestników

20.00 - 22.00

Kolacja

1 grudnia (sobota) 2018 r.

8.00 - 9.00

Śniadanie

9.00 - 9.15

Otwarcie Konferencji
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska (Łódź)
dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Leszczyński (Poznań)

9.15 - 9.45

Różnice w rozwoju autoimmunizacji u kobiet i mężczyzn
dr hab. n. med. prof. nadzw. Przemysław Kotyla (Katowice)

9.45 - 10.15

Długofalowe następstwa MIZS
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska (Łódź)

10.15 - 11.15

Inne spojrzenie na stosowanie NLPZ w reumatologii
dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Leszczyński (Poznań)

11.15 - 11.45

Equira – nowe dowody na biopodobieństwo cząsteczek
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski – prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (Poznań)

11.45 - 12.15

Trudności diagnostyczno-terapeutyczne u 47-letniej kobiety z podejrzeniem choroby IgG-4 zależnej - opis przypadku
lek. Grażyna Świerkowska (Łódź)

12-15 - 12.45

Nowe możliwości terapii w rękach reumatologów - porządek czy chaos?
dr n. med. Katarzyna-Pawlak-Buś (Poznań)

12:45 – 13:15

Zasady współpracy reumatolog - fizjoterapeuta w kontekście ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
dr n. o zdrowiu Agnieszka Krawczyk-Wasilewska (Poznań)

13:15 – 13:30

Dyskusja, sprawy bieżące i zakończenie obrad
dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Leszczyński (Poznań)
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska (Łódź)

14.00

Poczęstunek

Z wyrazami szacunku,
Prezes Oddziału
Poznańskiego PTR

Prezes Oddziału
Łódzkiego PTR

dr hab.n.med. prof. UM
Piotr Leszczyński

prof. dr hab. med.
Elżbieta Smolewska


Oddział PoznańskiPolskiego Towarzystwa Reumatologicznego

ma zaszczyt zaprosić
na spotkanie naukowe
które odbędzie się
w dniu 5 października 2018 r. (piątek)
wPoznaniuw hotelu Andersia

ul.Plac Andersa 3; 61-894 Poznań;+48 61 667 80 00

Program spotkania:

5 października (piątek) 2018 r.

12:30

Powitanie
dr hab. n. med. prof. UM Piotr Leszczyński (Poznań)

12.45

Czy rzeczywiście powinniśmy się bać niesteroidowych leków przeciwzapalnych?
prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Leszczyński

13.00

Spojrzenie reumatologa na stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
dr n. med. Katarzyna Pawlak

13.30

Jak rezydent w dziedzinie reumatologii radzi sobie z połączeniem leczenia przeciwzakrzepowego i NLPZ?
Kamila Gilewska

14.00

Poczęstunek

Z wyrazami szacunku,
Prezes Oddziału
Poznańskiego PTR

Sekretarz Oddziału
Poznańskiego PTR

dr hab.n.med. prof. UM
Piotr Leszczyński

dr n. med.
Wojciech Romanowski


Oddział PoznańskiPolskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Wielkopolski Ośrodek Reumatologicznyw Śremie

Polskie Towarzystwo Lekarskie
Koło w Śremie

mają zaszczyt zaprosić
na spotkanie naukowe
które odbędzie się

w dniu 14 września 2018 r. (piątek)
wŚremie w

w Wielkopolskim Ośrodku Reumatologicznym

ul. Mickiewicza 95

Program spotkania:

14 września (piątek) 2018 r.

14:00

Powitanie Dyrektor Ośrodka - Wojciech Romanowski
Aktualności PTR Prezes Oddziału - Piotr Leszczyński
Aktualności PTL Prezes Koła - Barbara Siwińska

14.20

„Ciąża w chorobach zapalnych stawów”
prof. dr hab. n.med. Marek Brzosko (Szczecin)
Prezes PTR, Konsultant Krajowyw dziedzinie reumatologii

15.00

„Farmakoterapia bólu w praktyce lekarza reumatologa– stan wiedzy na rok 2018”
dr Jarosław Woroń (Kraków)
Katedra Farmakologii, Uniwersytet Jagielloński

15.40

Poczęstunek

Z wyrazami szacunku,
Prezes Oddziału
Poznańskiego PTR

Prezes Koła Śrem PTL

Dyrektor Ośrodka Reumatologicznego

dr hab.n.med. prof. UM
Piotr Leszczyński
dr Barbara Siwińska

dr n. med.
Wojciech Romanowski

Po spotkaniu odbędzie się zebranie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego Oddział Poznański.


Oddział PoznańskiPolskiego Towarzystwa Reumatologicznego

ma zaszczyt zaprosić
na spotkanie naukowe
które odbędzie się
w dniu 8 czerwca 2018 r. (piątek)
wPoznaniu w Concordia Design

ul. Zwierzyniecka 3,60-813 Poznań;tel. +48 61 667 44 00

Program spotkania:

8 czerwca (piątek) 2018 r.

12:30

Powitanie
dr hab. n. med. prof. UM Piotr Leszczyński (Poznań)

12.40

Objawy neuropsychiatryczne w toczniu układowym
dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś

13.05

Zaburzenia neuropsychiatryczne w chorobach reumatycznych
prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska
Kierownik Zakładu Neuropsychologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy

13.30

Jak rezydent w dziedzinie reumatologii radzi sobie z objawami neurologicznymi u pacjentów z chorobami reumatycznymi
lek. med. Katarzyna Wiśniewska

13.45

Dyskusja

14.00

Poczęstunek

Z wyrazami szacunku,
Prezes Oddziału
Poznańskiego PTR

Sekretarz Oddziału
Poznańskiego PTR

dr hab.n.med. prof. UM
Piotr Leszczyński

dr n. med.
Wojciech Romanowski


Oddział PoznańskiPolskiego Towarzystwa Reumatologicznego

ma zaszczyt zaprosić
na spotkanie naukowe
które odbędzie się
w dniu 16 lutego 2018 r. (piątek)
wPoznaniuw hotelu Andersia

ul.Plac Andersa 3; 61-894 Poznań;+48 61 667 80 00

Program spotkania:

16 lutego (piątek) 2018 r.

12:30

Powitanie
dr hab. n. med. prof. UM Piotr Leszczyński (Poznań)

12.40

Leczenie biologiczne w okulistyce
dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. nadzw.
Katedra Okulistyki i Klinika OkulistycznaUniwersytetu Medycznego w Poznaniu

13.10

Uveitis 2018 – aktualne spojrzenie
dr hab. n. med. Marcin Stopa
Katedra Chorób Oczu i OptometriiUniwersytetu Medycznego w Poznaniu

13.30

Dyskusja

14.00

Poczęstunek

Z wyrazami szacunku,
Prezes Oddziału
Poznańskiego PTR

Sekretarz Oddziału
Poznańskiego PTR

dr hab.n.med. prof. UM
Piotr Leszczyński

dr n. med.
Wojciech Romanowski

Oddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

ma zaszczyt zaprosić

na spotkanie naukowe

które odbędzie się

w dniu 19 stycznia 2018 r. (piątek)

wPoznaniu w hotelu Andersia

ul. Plac Andersa 3

61-894 Poznań

tel. +48 61 667 80 00

Program spotkania:

19 stycznia (piątek) 2018 r.

12:30Powitanie

dr hab. n. med. prof. UM Piotr Leszczyński

12.40 Rola immunogenności w leczeniu biologicznym
dr hab. n. med. Agnieszka Osmola-Mańkowska


13.10 Postępowanie w osutkach polekowych
dr hab. n. med. Dorota Jenerowicz


13.40 Jak rezydent w dziedzinie reumatologii radzi sobiez problemem zmian skórnych w chorobach reumatycznych?
lek. med. Ewa Ziemniarska-Figaj


13.50 Diagnostyka ultrasonograficzna spondyloartropatiizapalnych
dr n. med. Jacek Fliciński (Szczecin)

13.40Poczęstunek


Z wyrazami szacunku,
Przewodniczący Oddziału
Poznańskiego PTR

Sekretarz Oddziału

Poznańskiego PTR

dr hab.n.med. prof. UM

Piotr Leszczyński

dr n. med.
Wojciech Romanowski


Oddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

ma zaszczyt zaprosić

na spotkanie naukowe

które odbędzie się

w dniu 10 listopada 2017 r. (piątek)

wPoznaniu w hotelu Andersia

ul. Plac Andersa 3

61-894 Poznań

tel. +48 61 667 80 00

Program spotkania:

10 listopada (piątek) 2017 r.

12:30Powitanie

dr hab. n. med. prof. UM Piotr Leszczyński

12.40 Era leków biopodobnych w reumatologii

dr hab.n.med. prof.UM Piotr Leszczyński

13.00 Erelzi – nowy biopodobny etanercept

prof. dr hab. med. Włodzimierz Samborski

13.20Metotreksat doustny czy podskórny – jak dokonać wyboru?

dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś

13.40Poczęstunek


Z wyrazami szacunku,
Przewodniczący Oddziału
Poznańskiego PTR

Sekretarz Oddziału

Poznańskiego PTR

dr hab.n.med. prof. UM

Piotr Leszczyński

dr n. med.
Wojciech Romanowski


kliknij aby powiększyć


Oddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

mają zaszczyt zaprosić

na spotkanie naukowe

oraz

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

PoznańskiegoPolskiego Towarzystwa

Rematologicznego,


które odbędzie się

w dniu 19 maja 2017 r. (piątek)

wPoznaniu w hotelu Andersia

ul. Plac Andersa 3

61-894 Poznań

tel. +48 61 667 80 00

Program spotkania:

19 maja (piątek) 2017r.

12:25 Powitanie
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

12:30 Wykłady plenarne
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś

13:00 (drugi termin 13.15):

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego zebrania, Sekretarza oraz KomisjiSkrutacyjnej
 2. Sprawozdania: Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i Przewodniczącego Sekcji Społecznej z działalności w latach 2014 - 2017
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności w latach 2014 - 2017
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Poznańskiego PTR
 5. Zgłoszenie kandydata i głosowanie na nowego Prezesa Oddziału Poznańskiego PTR
 6. Zgłoszenie kandydatów i głosowanie na członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego PTR
 7. Zgłoszenie kandydatów i głosowanie na Delegatów na Walne Zgromadzenie Członków PTR, które odbędzie się w Szczecinie podczas Zjazdu Krajowego w dniach 21-23 września 2017r.


Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTR Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTR

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski dr hab. n. med. Piotr Leszczyński


kliknij aby powiększyć


Oddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

mają zaszczyt zaprosić

na spotkanie naukowe

oraz

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

PoznańskiegoPolskiego Towarzystwa

Rematologicznego,


które odbędzie się

w dniu 19 maja 2017 r. (piątek)

wPoznaniu w hotelu Andersia

ul. Plac Andersa 3

61-894 Poznań

tel. +48 61 667 80 00

Program spotkania:

19 maja (piątek) 2017r.

12:25 Powitanie
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

12:30 Wykłady plenarne
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś

13:00 (drugi termin 13.15):

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego zebrania, Sekretarza oraz KomisjiSkrutacyjnej
 2. Sprawozdania: Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i Przewodniczącego Sekcji Społecznej z działalności w latach 2014 - 2017
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności w latach 2014 - 2017
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Poznańskiego PTR
 5. Zgłoszenie kandydata i głosowanie na nowego Prezesa Oddziału Poznańskiego PTR
 6. Zgłoszenie kandydatów i głosowanie na członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego PTR
 7. Zgłoszenie kandydatów i głosowanie na Delegatów na Walne Zgromadzenie Członków PTR, które odbędzie się w Szczecinie podczas Zjazdu Krajowego w dniach 21-23 września 2017r.


Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTR Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTR

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski dr hab. n. med. Piotr Leszczyński


Oddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

mają zaszczyt zaprosić

na spotkanie naukowe
Polskiego Towarzystwa Rematologicznego,


które odbędzie się

w dniu 17 lutego 2017 r. (piątek)

wPoznaniu w hotelu Andersia

ul. Plac Andersa 3

61-894 Poznań

tel. +48 61 667 80 00

Program spotkania:

17 lutego (piątek) 2017r.
12:25 Powitanie

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

12:30 Od lekarza rodzinnego do reumatologa

lek. med. Rafał Młynarczyk

13:00 Kortykosteroidoterapia i jej powikłania

dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś

13:30 Prawne aspekty wykonywania zawodu lekarza

mec. Paweł Strzelec

Dyskusja i sprawy bieżące


Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTR Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTR

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski dr hab. n. med. Piotr Leszczyński


kliknij aby powiększyć


Oddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

i Oddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

mają zaszczyt zaprosić

na spotkanie naukowe,


które odbędzie się

w dniu 28 października 2016 r. (piątek)

w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego

UM w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49

sala wykładowa RydygieraProgram spotkania:

28 października (piątek) 2016r.

11.15 - 17:00 Powitanie
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
11:20 Łuszczyca i łuszczycowe zapalenie stawów - spojrzenie reumatologa
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
11.35 Znaczenie wczesnej diagnostyki w leczeniu ŁZS
dr hab. n. med. Piotr Leszczyński
11:50 Nowoczesne leczenie łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski
12:05-12.30 Przerwa kawowa, poczęstunek


Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTR Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTR

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski dr hab. n. med. Piotr Leszczyński
Oddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

ma zaszczyt zaprosić

na spotkanie naukowe


które odbędzie się

w dniu 8 lipca 2016 r.

w Hotelu Habenda****

ul. Leśna 32
64-840 Budzyń
Tel. +48 67 28 34 400
Fax. +48 67 28 34 410

Kom. +48 603 782 400Program spotkania:

8 lipca (piątek) 2016r.

16.00 - 17:00 Powitanie, sprawy organizacyjne i bieżące, poczęstunek
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
17:00 Co warto wiedzieć przed rozpoczęciemleczenia biologicznego u chorych na RZS?
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
17:30 Standardy leczenia RZS i zalecenia EULAR
dr hab. n. med. Piotr Leszczyński
17:45 Rehabilitacja w chorobach reumatycznych
dr n. med. Wojciech Romanowski
18:00 Warsztat praktyczny: „Jak rozmawiaćz pacjentem chorym na RZS”
dr Tomasz Sobierajski (socjolog, badacz, trener umiejętnościinterpersonalnych, adiunkt w Instytucie StosowanychNauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego),
dr hab. n. med. Piotr Leszczyński
19:00 Rozmowy o metotreksacie – wymianadoświadczeń i dyskusja uczestników
dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś,
dr hab. n. med. Piotr Leszczyński
19:15 Portfolio reumatologiczne firmy Sandoz
mgr Łukasz Dojlido


Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTR Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTR

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski dr hab. n. med. Piotr LeszczyńskiOddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

ma zaszczyt zaprosić

na spotkanie naukowe


które odbędzie się

w dniu 4 grudnia 2015 r.

w Poznaniu

w restauracji Zagroda Bamberska

ul. Kościelna 43
63-534 Poznań
Tel. +48 61 842 77 90

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa
w sekretariacie Oddziału Reumatologii i Osteoporozy
Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
u Pani Izabeli Królikowskiej
– telefon/faks: 61 8739 260 (godz. 8.00 – 14.00)
lub na adres e-mail: reumatologia@szpital-strusia.poznan.plProgram spotkania:

4 grtudnia (piątek) 2015r.

16:00 Powitanie, sprawy organizacyjne i bieżące
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
16:15 Wspomnienie o dr n. med. Ewie Bornakowskiej-Zabel
16.30 Wspomnienie o dr Jadwidze Kościańskiej
16:45 Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej u 17-letniegochłopca - od objawu do rozpoznania
lek. med. Teresa Szepelak
17:15 Toczeń rumieniowaty układowy z zapaleniemnaczyń i zespołem antyfosfolipidowym u 17-letniegochłopca czy choroba Churga-Straussa?
dr n. med. Iwona Klimecka
18:00 Uroczysta kolacja oraz wręczenie kolejnej statuetki„Dobry Duch Wielkopolskiej Reumatologii”dla wybitnego wielkopolskiego reumatologa


Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTR Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTR

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski dr hab. n. med. Piotr LeszczyńskiOddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

ma zaszczyt zaprosić

do bezpłatnego udziału w konferencji naukowej
Nowoczesne terapie biologiczne
w dermatologii, gastroenterologii i reumatologii,które odbędzie się

w dniu 20 czerwca 2015 r.

w Poznaniu

w hotelu Novotel Poznań Centrum

ul. Plac Władysława Andersa 1
61-898 Poznań
Tel. +48 61 858 70 00
Fax. +48 61 833 29 61
Program spotkania:

23 stycznia (piątek) 2015r.

09:00 – 11.10 Sesja I – Dermatologia
11:30 – 13.10 Sesja II - Gastroenterologia
13:10 – 14.50 Sesja III - Reumatologia
13:10 – 13.30 Leczenie biologiczne w RZS

dr hab. n. med. Piotr Leszczyński,
dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś

13:30 – 13.50 Leczenie biologiczne w ZZSK

dr hab. n. med. Mariusz Korkosz

13:50 – 14.10 Terapia biologiczna w innych spondyloartropatiach

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

14:10 – 14.30 Programy Terapeutyczne w reumatologii

dr hab. n. med. Piotr Leszczyński

14:30 – 14.50 Dyskusja


Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTR Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTR

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski dr hab. n. med. Piotr LeszczyńskiOddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

ma zaszczyt zaprosić
na spotkanie naukowe

które odbędzie się

w dniu 23 stycznia 2015 r.

w CENTRUM KONGRESOWO-DYDAKTYCZNYM

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

im. Karola Marcinkowskiego

Spotkanie odbędzie się w sali 1.12

(od wejścia głównego po stronie lewej)

ul. Przybyszewskiego 37A
60-355 Poznań
Tel. +48 61 854 73 84, +48 61 854 73 85

Fax. +48 61 854 73 86
Program spotkania:

23 stycznia (piątek) 2015r.

12:30 Powitanie
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

12:40 Mekofenolan mofetylu (MMF) w leczeniu wybranych układowych chorób tkanki łącznej

dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś

13:10 Zastosowanie ultrasonografii stawów w diagnostyce RZS

lek. med. Tomasz Szafrański

13:40 Kontraktowanie świadczeń reumatologicznych na 2015r.

dr n. med. Wojciech Romanowski

14:00 Lunch


Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTR Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTR

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski dr hab. n. med. Piotr LeszczyńskiOddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

ma zaszczyt zaprosić
na spotkanie naukowe
oraz
Walne Zgromadzenie Członków
Oddziału Poznańskiego

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego,
które odbędzie się

w dniu 9 maja 2014 r.

w Poznaniu w hotelu Andersia

ul. Plac Andersa 3
61-894 Poznań
Tel. +48 61 667 80 00
Program spotkania:

9 maja (piątek) 2014r.

12:25 Powitanie
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

12:30 Jacy chorzy mogą odnieść największe korzyści z terapii
lekiem RoActemra®?
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

13:00 (drugi termin 13.15):

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Poznańskiego PTR

1. Otwarcie: wybór Przewodniczącego zebrania, Przewodniczącego,Sekretarza oraz Komisji Skrutacyjnej

2. Sprawozdania: Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i PrzewodniczącegoSekcji Społecznej z działalności w latach 2011 - 2014

3. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalnościw latach 2011 - 2014

4. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutoriumustępującemu Zarządowi Oddziału Poznańskiego PTR

5. Zgłoszenie kandydata i głosowanie na nowego Prezesa OddziałuPoznańskiego PTR

6. Zgłoszenie kandydatów i głosowanie na członków Zarząduoraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego PTR

7. Zgłoszenie kandydatów i głosowanie na Delegatów na WalneZgromadzenie Członków PTR, które odbędzie się w Katowicach


Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTR Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTR

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski dr hab. n. med. Piotr LeszczyńskiOddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

ma zaszczyt zaprosić

na spotkanie naukowe,
które odbędzie się

w dniu 21 lutego 2014 r.

w Poznaniu
w CENTRUM KONGRESOWO-DYDAKTYCZNYM
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
im. Karola Marcinkowskiego.

Spotkanie odbędzie się w sali Senatu
(na wprost od wejścia głównego).

ul. Przybyszewskiego 37 A
60-355 Poznań
Tel. +48 61 854 73 84, +48 61 854 73 85
Fax. +48 61 854 73 86
Program spotkania:

21 lutego (piątek) 2014r.

12:30: Powitanie, sprawy organizacyjne i bieżące
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
12:40: Leczenie modyfikujące chorób reumatycznych– czy tylko metotreksat?
dr n. med. Leszek Bartoszak
13:10: Czy możliwe jest leczenie modyfikującechoroby zwyrodnieniowej stawów?
dr n. med. Wojciech Romanowski
13:40: Radiosynowektomia
dr n. med. Dorota Jurgilewicz (Warszawa)
14:10: Wystąpienie przedstawiciela firmy Sandoz Sp. z o.o.
Piotr Wieciech
14:20: Lunch

UWAGA:
W dniu 9 maja (piątek) 2014r. jest planowane Walne Zgromadzenie CzłonkówOddziału Poznańskiego PTR z wyborem nowych władz na kolejną kadencję
Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTR Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTR

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski dr hab. n. med. Piotr LeszczyńskiOddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

ma zaszczyt zaprosić

na spotkanie naukowe,
które odbędzie się

w dniu 13 grudnia 2013 r.
na Zamku w Głuchowiew Poznaniu

ul. Działyńskich 1

63-322 Głuchów

tel. +48 62 761 50 94
W dniu 13 grudnia (piątek) o godzinie 14:30 wyjazd transportem wynajętym przez organizatora
spod Teatru Wielkiego (Opery). Powrót tego samego dnia po zakończeniu spotkania.
Istnieje możliwość noclegu z 13/14 grudnia 2013r. w Ośrodku
Kultury Leśnej na terenie Muzeum Leśnictwa.


* W powyższych sprawach uprzejmie prosimy o kontakt w sekretariacie
Oddziału Reumatologii i Osteoporozy Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
u Pani Izabeli Królikowskiej – telefon/faks: 61 8739 260 (godz. 8.00 – 14.00)
lub na adres e-mail: reumatologia@szpital-strusia.poznan.pl

Program spotkania:

13 grudnia (piątek) 2013r.


17:30 Powitanie, sprawy organizacyjne i bieżące
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


17:40 Długookresowe efekty terapii inhibitorem TNF- alfa.
Doświadczenia z badań klinicznych z udziałem certolizumabu pegol
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


18:00 Miejsce biologicznych leków modyfikujących oraz kortykosteroidów
w nowych rekomendacjach EULAR 2013 dotyczących leczenia RZS
dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś


18:30Leczenie certolizumabem pegol (CIMZIA) przy podejrzeniu gruźlicy

– doświadczenia własne

lek. med. Tomasz Szafrański


20:00 Uroczysta kolacja w Sali Powozownia na terenie Muzeum
Leśnictwa. Wręczenie kolejnej statuetki „Dobry Duch Wielkopolskiej
Reumatologii” dla wybitnego wielkopolskiego reumatologa
Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTR Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTR

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski dr hab. n. med. Piotr LeszczyńskiOddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

ma zaszczyt zaprosić

na spotkanie naukowe,
które odbędzie się

w dniu 18 października 2013 r.
w Poznaniu

w CENTRUM KONGRESOWO-DYDAKTYCZNYM
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego

Spotkanie odbędzie się w sali Senatu (na wprost od wejścia głównego)

ul. Przybyszewskiego 37 A
60-355 Poznań
Tel. +48 61 854 73 84, +48 61 854 73 85

Fax. +48 61 854 73 86Program spotkania:


18 października (piątek) 2013r.

12:30
Powitanie, sprawy organizacyjne i bieżące

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


12.45Dna moczanowa - co dalej?
prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska

13:30Febuksostat - skuteczna pomoc w leczeniu hyoerrurykemii
dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś

14:00NLZP w praktyce klinicznej. Jakiego wyboru dokonałby gastroenterolog?
dr n. med. Iwona Krela-Kaźmierczak /Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu/

14:30 Lunch
Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTR Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTR

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski dr hab. n. med. Piotr LeszczyńskiOddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

ma zaszczyt zaprosić

na spotkanie naukowe,
które odbędzie się

w dniu 21 czerwca 2013 r.

w Hotelu Habenda****
ul. Leśna 32
64-840 Budzyń


Tel. +48 067 28 34 400
Fax. +48 067 28 34 410
Kom. +48 603 782 400

W dniu 21 czerwca (piątek) o godzinie 15:30 wyjazd transportem
wynajętym przez organizatora spod Teatru Wielkiego (Opery).

Powrót tego samego dnia po zakończeniu spotkania.

* Uprzejmie prosimy o potwierdzenie chęci skorzystania z transportu
do dnia 17 czerwca 2013r. w sekretariacie Oddziału Reumatologii i Osteoporozy
Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu u Pani Izabeli Królikowskiej

– telefon/faks: 61 8739 260 (godz. 8.00 – 14.00)
lub na adres e-mail: reumatologia@szpital-strusia.poznan.pl

Program spotkania:


21 czerwca (piątek) 2013r.
18:00 Powitanie, sprawy organizacyjne i biezace
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


18:10 Rola metotreksatu podskórnego w poprawie skutecznosci leczeniapacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
dr hab. n. med. Jerzy Swierkot (Wrocław)

18:30 Komentarz dotyczacy nowego spojrzeniana metotreksat w reumatologii
dr hab. n. med. Piotr Leszczynski

18:40 Strategia długofalowego leczenia reumatoidalnegozapalenia stawów (RZS)
dr n. med. Katarzyna Pawlak-Bus

19:00 Dyskusja

19.30 Kolacja
Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTR Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTR

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski dr hab. n. med. Piotr LeszczyńskiOddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

ma zaszczyt zaprosić

na spotkanie naukowe,

które odbędzie się

w dniu 1 lutego 2013
w Poznaniu

w CENTRUM KONGRESOWO-DYDAKTYCZNYM

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

im. Karola Marcinkowskiego

Spotkanie odbędzie się w sali posiedzeń Senatu Uczelni

(na wprost od wejścia głównego)

ul. Przybyszewskiego 37 A

60-355 Poznań

Tel. +48 61 854 73 84, +48 61 854 73 85

Fax. +48 61 854 73 86

Program spotkania:
1 lutego (piątek) 2013 r.
12:30 Powitanie, sprawy organizacyjne i bieżące
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
12:45 Reumatyczne aspekty mukopolisacharydoz
dr hab. n. med. prof. nadzw. Lidia Rutkowska-Sak
13:15 Zaburzenia kostne w chorobie Gauchera
dr hab. n. med. Piotr Leszczyński
14:00 LunchZ wyrazami szacunku,

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTR Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTR

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski dr hab. n. med. Piotr Leszczyński
Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

ma zaszczyt zaprosić

na spotkanie naukowe,

które odbędzie się

w dniu 14 grudnia 2012
w Poznaniu

w restauracji HOTELU MERIDIAN

ul. Litewska 22

60-605 Poznań

tel. +48 61 656 53 53

Program spotkania:
14 grudnia (piątek) 2012 r.
17:00 Powitanie, sprawy organizacyjne i bieżące
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
17:10 Trudne decyzje kliniczne w agresywnym leczeniu
wielonarządowej postaci tocznia
dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś
17:30 Certolizumab Pogol w leczeniu chorych na reumatoidalnezapalenie stawów
– doświadczenia własne
lek. med. Marek Rabski
17:50 JAK BYĆ – żeby pacjenci chcieli chcieć?
Jacek Santorski (Dyrektor Generalny LaboratoriumPsychologii Zdrowia, Warszawa)
19:00 Uroczysta kolacja, w trakcie której kolejnym wybitnymwielkopolskim
reumatologom zostaną wręczone statuetki
„Dobry Duch Wielkopolskiej Reumatologii”
Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTR Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTR

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski dr hab. n. med. Piotr Leszczyńskipobierz zaproszenietutaj


Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

ma zaszczyt zaprosić

na spotkanie naukowe,

które odbędzie się

w dniu 19 października 2012
w Poznaniu


w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
Spotkanie odbędzie się w sali posiedzeń Senatu Uczelni
(na wprost od wejścia głównego)
ul. Przybyszewskiego 37 A
60-355 Poznań
Tel. +48 61 854 73 84, +48 61 854 73 85
Fax. +48 61 854 73 86
Program spotkania:
19 października (piątek) 2012 r.
12:30 Powitanie, sprawy organizacyjne i bieżące
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
12:45 Infekcja wirusowym zapaleniem wątroby typu B
a możliwość
leczenia biologicznego inhibitorami TNF-α
dr hab. n. med. Piotr Leszczyński
13:15 Propozycja postępowania w przypadku nietolerancji metotreksatu
w leczeniu chorób reumatycznych
dr Radosław Biela
14:00 Lunch
Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTR Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTR

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski dr hab. n. med. Piotr Leszczyński


pobierz zaproszenietutaj


Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
oraz partner naukowy zebrania:
firma Abbott Polska Sp. z o.o.

mają zaszczyt zaprosić

na spotkanie naukowe,

które odbędzie się

w dniach22-23 czerwca 2012

w Hotelu Habenda****

ul. Leśna 32, 64-840 Budzyń

Tel. +48 067 28 34 400;
Fax. +48 067 28 34 410;
Kom. +48 603 782 400
Program spotkania:

22 czerwca 2012 r.

18:00
Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) – diagnostyka i leczenie
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

19:00
Program Terapeutyczny/Lekowy we wskazaniu ŁZS
dr n. med. Wojciech Romanowski

20:00
Dyskusja i sprawy organizacyjne

20:15
Kolacja

23 czerwca 2012 r.

9.00
Omówienie przypadków klinicznych ŁZS
dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś

10:00
Dyskusja

10:30
Wyjazd uczestników spotkania
Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTR Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTR

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski dr hab. n. med. Piotr Leszczyńskipobierz zaproszenietutaj
Oddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

ma zaszczyt zaprosić

na spotkanie naukowe,

które odbędzie się

w dniu 23 marca 2012 r. w Poznaniu

w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Spotkanie odbędzie się w Sali Senatu

(na wprost od wejścia głównego)

ul. Przybyszewskiego 37 A

60-355 Poznań

Tel. +48 61 854 73 84, +48 61 854 73 85

Fax. +48 61 854 73 86

Program spotkania

23 marca (piątek) 2012r.

12:30 Powitanie, sprawy organizacyjne i bieżące

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

12:45 Pomóc pacjentowi w zmaganiach z chorobą.Znaczenie poprawy jakości życia u chorych
n
a reumatoidalne zapalenie stawów.

dr hab. n. med. Piotr Leszczyński

13:15 Praktyczne aspekty rozpoznawania i leczenia depresjiw chorobach reumatycznych

dr Agnieszka Łukasiewicz, Warszawa

14:00 Lunch

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTR Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTR

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski dr hab. n. med. Piotr Leszczyńskiaby pobrać zaproszenie w formie pdfkliknij tutaj
Oddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

ma zaszczyt zaprosić

na spotkanie naukowe,

które odbędzie się

w dniu 20 stycznia 2012 r. w Poznaniu

w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Spotkanie odbędzie się w sali 1.12

(od wejścia głównego po stronie lewej)

ul. Przybyszewskiego 37 A

60-355 Poznań

Tel. +48 61 854 73 84, +48 61 854 73 85

Fax. +48 61 854 73 86
Program spotkania

20 stycznia (piątek) 2012r.

12:30 Powitanie, sprawy organizacyjne i bieżące
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

12:40 Arava – 8 lat od rejestarcji w Polsce, rok od wejścia na listę lekówrefundowanych.
Miejsce w leczeniu RZS oraz ŁZS.
dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Wiland; Prezes PolskiegoTowarzystwa Reumatologicznego

13:30 Kontraktowanie świadczeń reumatologicznych na 2012 r.
dr n. med. Wojciech Romanowski

14:00 Lunch
Z wyrazami szacunku,
Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTR Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski dr hab. n. med. Piotr Leszczyński


aby pobrać zaproszenie w formie pdfkliknij tutajW dniu 19 listopada 2011 roku w Instytucie Reumatologii w Warszawie odbędzie się konferencja pn."Ręka reumatoidalna -diagnostyka, leczenie i rehabilitacja"
Szczegółowy program oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie :www.rekareumatoidalna.pl

Spotkanie z dnia 08 07 2011

Spotkanie z dnia 23 09 2011

Spotkanie z dnia 28 10 2011

Spotkanie z dnia 18 11 2011

Spotkanie z dnia 16 12 2011