Cenralny Rejestr Członków PTR

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wprowadza, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10 grudnia 2015 r.centralny rejestr członków. Jest on niezbędny dla prawidłowego i sprawnego funkcjonowania naszego stowarzyszenia. Dzięki centralnemu rejestrowi członkowie, którzy regularnie opłacają składki będą otrzymywali bezpłatnie polskojęzyczne czasopismo edukacyjne „Forum Reumatologiczne”. Będą też mogli korzystać ze zniżek w opłatach uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne.

W związku z wprowadzeniem centralnego rejestru członków niezbędne jest wypełnienie na nowo deklaracji członkowskich przez wszystkie osoby już należące do Towarzystwa i przez koleżanki i kolegów, którzy wyrażają wolę wstąpienia w jego szeregi. Formularz nowej deklaracji jest dostępny na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Wypełnione i podpisane deklaracje należy przekazać do Sekretarza właściwego Oddziału.

Niezbędne jest wpłacenie składki członkowskiej w wysokości 100 zł za rok 2022 i uregulowanie składek zaległych za poprzednie lata. Członkowie, którzy uzyskali wiek emerytalny opłacają składkę w wysokości 30 zł/rok od następnego roku po uzyskaniu wieku emerytalnego. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek i wysyłają tylko deklarację członkowską.

Składki należy wpłacać na specjalnie utworzone konto PTR o następującym numerze:Bank Millenium 05 1160 2202 0000 0002 9468 1282. Opłaty można przekazywać indywidualnie lub za pośrednictwem Skarbnika Oddziału. Każdorazowo, niezbędne jest podanie imienia i nazwiska członka (a nie wpłacającego), roku (lat) opłacanej składki i NAZWY ODDZIAŁU przy każdej wpłacie.

Zdajemy sobie sprawę, że każda zmiana organizacyjna na początku wydaje się trudna, a po krótkim czasie okazuje się prostą czynnością wykonywaną rutynowo. Dlatego prosimy wszystkich o współdziałanie we wdrożeniu centralnego rejestru członków, który to system usprawni ewidencję i pozwoli na ustalenie rzeczywistej liczby osób opłacających składkę, a przez to korzystających z praw i przywilejów członków PTR, które będziemy starali się sukcesywnie powiększać.

 

Deklarację członkowską można pobrać tutaj