Oddział Dolnośląski PTR

Data publikacji:
19 stycznia 2022

Adres oddziału

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne Oddział we Wrocławiu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego

Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław

zobacz na mapie

71 7343350

ptrdolnyslask@gmail.com


Dnia 25.05.2024 r. odbyło się spotkanie wyborcze Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego Oddziału Dolnośląskiego.

Przedstawiam członków Zarządu Oddziału Dolnośląskiego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Walny Zjazd PTR.

.

Skład Zarządu

 • Przewodniczący: prof. dr hab. n. med.Piotr Wiland
 • Wice-Przewodnicząca: dr n. med. Renata Sokolik
 • Sekretarz: dr n. med. Marta Skoczyńska
 • Skarbnik: dr n. med. Marta Madej
 • Członek: dr n. med. Bogna Dobrzyniecka

Komisja Rewizyjna

 • dr hab. n. med. Agata Sebastian - Przewodnicząca
 • dr n med. Arkadiusz Chlebicki
 • dr Marta Listwan

Lista delegatów na Walny zjazd PTR 26.09.2024r. (9 delegatów)

 • prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Świerkot
 • dr hab. n. med. Agata Sebastian
 • dr n. med. Renata Sokolik
 • dr n. med. Bogna Dobrzyniecka
 • dr n. med. Katarzyna Gruszecka
 • dr n. med. Marta Madej
 • dr n. med. Ewa Morgiel
 • dr n. med. Marta Skoczyńska

Obecna liczba członków : 161


Działalność

Spotkania naukowo-szkoleniowe dla członków Oddziału oraz lekarzy zainteresowanych problematyką reumatologiczną odbywają się średnio raz na 2-3 miesiące. Tematyka spotkań obejmuje najnowsze doniesienia i wytyczne z zakresu diagnostyki i leczenia schorzeń reumatologicznych. Od 2009 roku na spotkaniach prezentowane są ciekawe przypadki kliniczne, celem pogłębiania wiedzy praktycznej. Na nasze spotkania zapraszani są także specjaliści innych dziedzin medycyny (m.in. radiolodzy, kardiolodzy, pulmonolodzy, gastroenterolodzy, angiolodzy, dermatolodzy, okuliści, endokrynolodzy, ortopedzi, specjaliści chorób zakaźnych), z którymi współpraca jest niezbędna celem zapewnienia kompleksowej opieki nad naszymi chorymi. Pod patronatem Dolnośląskiego Oddziału PTR co roku na wiosnę odbywa się konferencja „Trendy w reumatologii’. Dodatkowo okresowo organizowane są warsztaty z USG układu ruchu.

Osoba odpowiedzialna za stonę internetową: dr n. med. Marta Skoczyńska (marta.skoczynska@gmail.com).

Adresy mailowe członków Zarządu: