Oddział Dolnośląski PTR

Data publikacji:
19 stycznia 2022

Adres oddziału

Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej we Wrocławiu

Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław

zobacz na mapie

71 7343350

ptrdolnyslask@gmail.com


Dnia 19.06.2021 r. odbyło się spotkanie wyborcze Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego Oddziału Dolnośląskiego.

Przedstawiam członków Zarządu Oddziału Dolnośląskiego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Walny Zjazd PTR.

Skład Zarządu

 • Przewodnicząca: dr n med. Renata Sokolik
 • Wice-Przewodnicząca: dr n. med. Bogna Dobrzyniecka
 • Sekretarz: dr n. med. dr n.med. Marta Skoczyńska
 • Skarbnik: dr n. med. dr n.med. Marta Madej
 • Członek: dr hab. Magdalena Szmyrka

Komisja Rewizyjna

 • dr n. med. Arkadiusz Chlebicki
 • dr n med. Anna Prusek-Dudkiewicz
 • dr Marta Listwan

Lista delegatów na Walny zjazd PTR 16.09.2021r. (7 delegatów)

 • prof. dr hab. Piotr Wiland
 • prof. dr hab. Jerzy Świerkot
 • dr n. med. Maria Misterska-Skóra
 • dr n. med. Renata Sokolik
 • dr n.med. Wojciech Tański
 • dr n. med. Bogna Dobrzyniecka
 • dr n. med. Marta Skoczyńska

Obecna liczba członków : 123


Działalność

Spotkania naukowo-szkoleniowe dla członków Oddziału oraz lekarzy zainteresowanych problematyką reumatologiczną odbywają się średnio raz w miesiącu. Od 12.2009 roku na spotkaniach prezentowane są także ciekawe przypadki kliniczne, celem pogłębiania naszej wiedzy praktycznej. Na nasze spotkania zapraszani są także specjaliści innych dziedzin medycyny ( m.in. gastroenterolodzy, angiolodzy, dermatolodzy, okuliści, endokrynolodzy, ortopedzi), z którymi współpraca jest niezbędna celem kompleksowej opieki nad naszymi chorymi. Pod patronatem Dolnośląskiego Oddziału PTR, co roku na wiosnę, odbywa się konferencja „Trendy w reumatologii’. Dodatkowo okresowo organizowane jest Polsko –Niemieckie Sympozjum „Reumatologia Praktyczna” połączone z warsztatami USG układu ruchu.

Osoba odpowiedzialna za stonę internetową: lek. med. Agata Sebastian (agatasebastian@vp.pl)