Wydarzenia

Spotkanie Naukowe Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Oddziałów Kieleckiego i Podkarpackiego

Sandomierz 20-21.03.2020.

Dzień 1. 20.03.2020.

15:00 - lunch

15:30 - 15:35 Powitanie uczestników - lek. Zbigniew Guzera i dr n. med. Piotr DąbrowskiPrzewodniczący Oddziałów Kieleckiego i Podkarpackiego PTR

15:35 - 15:55Badania diagnostyczne w zapalnych miopatiach Dr Mateusz Jaśkowski

15:55 - 16:10IMNM i jej miejsce wśród zapalnych miopatii Dr Zbigniew Guzera

16:10 - 16:30Miopatie zapalne a choroby nowotworowe - prezentacja przypadkuDr Tomasz Kosakowski

16:30 - 16:50Glikokortykoidy niewzruszony filar leczenia przeciwzapalnegoi immunosupresyjnego • Dr n. med. Maria Maciejowska-Roge

16:50 - 17:10Spersonalizowane leczenie - opis przypadku Dr n. med. Ewa Pater

17:10 - 17:25 przerwa

17:25 - 17:45Nowe możliwości leczenia spondyloartropatii osiowejDr n. med. Piotr Dąbrowski

17:45 - 18:05Zastosowanie Metotreksatu w chorobach autoimmunologicznychDr n. med. Renata Urbanek

18:05 - 18:25Wybór I linii leczenia w RZS • Dr n. med. B. Kolarz

18:25 - 18:40Toczeń układowy - doświadczenia własne Dr n. med. Piotr Dąbrowski

18:40 - 18:50 Prezentacja firm farmaceutycznych

18:55 zakończenie pierwszego dnia konferencji

Dzień 2. 21.03.2020.

09:00 - 10:30 wybory władz Oddziałów Podkarpackiego i Kieleckiego PTR

10:30 - 10:45 przerwa

10:45 otwarcie drugiego dnia konferencji

Sesja I

Moderatorzy Dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. nadzw. UJK, Dr hab. n. med. Bogdan Batko

Dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz, prof. nadzw. UR

10:45 - 11:10Olbrzymiokomórkowe zapalenie naczyń - jak poprawić diagnostykę?Prof. dr n. med. Marek Brzosko

11:10 - 11:35Zespół aktywacji makrofagów - co trzeba wiedzieć, kiedy trzeba działać?Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber prof. nadzw. AK

11:35 - 12:00Choroba Takayasu - odmiana przez przypadki • Drhab. n. med. Bogdan Batko

12:00 - 12:25 Leczenie dostosowane do pacjenta - czy w Polsce jest to możliwe?Dr Zbigniew Guzera

12:25 - 12:35 podsumowanie sesji, pytania do wykładowców i dyskusja

12:35 - 12:55 przerwa

Sesja II

Moderatorzy Prof. dr n. med. Marek Brzosko, Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber prof. nadzw. AK

12:55 - 13:20 Czy to na pewno łuszczyca? Trudności diagnostyczno- terapeutyczneDr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. nadzw. UJK

13:20 - 13:45Immunoglobuliny - rola i zastosowanie w praktyce lekarskiejDr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz, prof. nadzw. UR

13:45 - 14:00 Włóknienie płuc w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów – opis przypadkuDr Agnieszka Cichońska

14:00 - 14:15Osteoporoza mężczyzn - nowe możliwości terapii • Dr Tomasz Kosakowski

14:15 - 14:50 Droga od rozpoznania do leczenia. Zasady klasyfikacji i diagnostykispondyloartropatii, z uwzględnieniem zasad kwalifikacji do programu lekowegoDr Zbigniew Guzera

14:50 - 15:00 pytania do wykładowców i dyskusja

13:50 zakończenie konferencji