Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Komunikaty / Wydarzenia

POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE

ODDZIAŁ WARSZAWSKI

02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1

Oddział Warszawski P.T.R. uprzejmie zaprasza Państwa na posiedzenie naukowe,

które odbędzie się wNARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI

ul. Spartańska 1 w Warszawie

18 marca 2020 o godzinie 12:00

Tematy wykładów:

12:00 – 12:20 „Znaczenie zakażenia CMV w chorobach reumatycznych”- dr n.med. Maria Maślińska , Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, NIGRiR

12:20 – 12:40 „Nowa opcja terapeutyczna w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów” -Magdalena Czarny-Qpharma

12:40 – 13:00 „Aktualne dane na temat zakażenia wirusem Corona (COVID-19)” - dr n.med. Jolanta Nałęcz-Janik, Klinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej, NIGRIR

13:00 – 13:15 dyskusja


POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE

ODDZIAŁ WARSZAWSKI

02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1

Oddział Warszawski P.T.R. uprzejmie zaprasza Państwa na posiedzenie naukowe,

które odbędzie się wNARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI

ul. Spartańska 1 w Warszawie

27 czerwiec 2018 o godzinie 14:00

Tematy wykładów:

14:00 – 14:20 Europejskie standardy opieki w RZS „eumusc.net”

- Dr L. Roszkowski, Klinika Reumatologii NIGRIR

14:20 – 14:40 Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, analiza przypadku.

- Dr J. Sabela, Klinika Reumatologii NIGRIR

14:40 dyskusja


W dniu21 czerwca 2017 r.o godz. 12.00

odbędzie sięwalne zgromadzenie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Prosimy o regularne opłacanie składek

należy je wpłacać na specjalnie utworzone kontoPTRo następującym numerze:Bank Millenium 05 1160 2202 0000 0002 9468 1282.

Opłaty można przekazywać indywidualnie lub za pośrednictwem Skarbnika Oddziału. Każdorazowo, niezbędne jest podanie imienia i nazwiska członka

(a nie wpłacającego), roku (lat) opłacanej składki i NAZWY ODDZIAŁU przy każdej wpłacie.Składki członkowskie

Uprzejmie prosimy o systematyczne regulowanie składek
na kontoBank Millenium 05 1160 2202 0000 0002 9468 1282 z adnotacją zawierającą: imię i nazwisko członka, roku (lat) opłacanej składki oraz nazwą Oddziału (P.T.R Oddział Warszawski). Składki można też przekazywać za pośrednictwem Skarbnika Oddziału.

Składka członkowska wynosi 50 zł za rok 2016.

Członkowie, którzy uzyskali wiek emerytalny opłacają składkę w wysokości 15 zł/rok od następnego roku po uzyskaniu wieku emerytalnego.

Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek i wysyłają tylko deklarację członkowską.