Komunikaty / Wydarzenia

Składki członkowskie

Uprzejmie prosimy o systematyczne regulowanie składek
na konto Bank Millenium 05 1160 2202 0000 0002 9468 1282 z adnotacją zawierającą: imię i nazwisko członka, roku (lat) opłacanej składki oraz nazwą Oddziału (P.T.R Oddział Warszawski). Składki można też przekazywać za pośrednictwem Skarbnika Oddziału.

Składka członkowska wynosi 50 zł za rok 2023 oraz od 2024 - 100zł..

Członkowie, którzy uzyskali wiek emerytalny opłacają składkę w wysokości 15 zł/rok od następnego roku po uzyskaniu wieku emerytalnego.

Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek i wysyłają tylko deklarację członkowską.