Skład Zarządu PTR

Skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w latach 2021-2024

 • Prezes Zarządu Głównego PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
 • Prezes-Elekt w następnej kadencjidr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw. KA AFM
 • Prezes poprzedniej kadencjiprof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
 • Skarbnikdr n. med. Marcin Stajszczyk
 • Sekretarzdr n. med. Wojciech Romanowski
 • Członkowie zarządu:

  • prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
  • dr hab. n. med. Bogdan Batko prof. KA AFM
  • prof. dr hab. med. Przemysław Kotyla
  • dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak
  • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej w latach 2021-2024

 • Przewodnicząca dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk
 • Członkowie zarządu:

  • dr n. med. Jarosław Biernat
  • dr n. med. Piotr Dąbrowski
  • prof. dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak
  • dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik

Skład Prezydium Zarządu Głównego PTR

 • Prezesprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
 • Wiceprezesdr hab. n. med. Bogdan Batkoprof. KAAFM
 • Sekretarzdr med. Wojciech Romanowski
 • Skarbnikdr med. Marcin Stajszczyk
 • Członek Zarządu Głównegoprof. Sławomir Jeka

Komisje Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 

Komisja ds. strony internetowej PTR:

 • Przewodniczącaprof. dr hab. n. med.Otylia Kowal-Bielecka
 • Członkowie zarządu:

  • dr n. med. Jolanta Bucka
  • prof. dr hab. n. med. Jacek Pazdur
  • dr hab. n. med. Jerzy Świerkotprof. nadzw. UM