Oddział Kujawsko-Pomorski PTR

Data publikacji:
08 lutego 2022

Adres oddziału

Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela

ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

zobacz na mapie

52 36 55 520/531

lek. Rafał Wojciechowski: r.wojciechowski@wp.eu

Sekretariat: mgr inż. Marta Starczewska reumatologia@biziel.pl


Skład Zarządu

 • Przewodniczący: lek. Rafał Wojciechowski
 • Wice-Przewodnicząca: dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. UMK
 • Sekretarz: lek. Katarzyna Gajewicz-Sawicka
 • Skarbnik: dr n. med. Iwona Dankiewicz - Fares
 • Opiekun sekcji społecznej: lek. Agnieszka Kęsiak

Komisja Rewizyjna

 • lek. Magdalena Banaszek-Mućka
 • dr n med. Joanna Zalewska
 • lek. Kinga Kościńska-Ilczyszyn

Obecna liczba członków : 72


Działalność

Bydgoskie Towarzystwo Reumatologiczne działało od roku 1954, natomiast Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego został powołany w 27 kwietnia 2005 roku.

Siedziba Towarzystwa mieści się przy Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75.

Oddział Kujawsko – Pomorski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego zrzesza reumatologów z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, którego wiodącym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym jest Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. Kierownikiem Kliniki jest prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka. Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego członkowie Oddziału Kujawsko – Pomorskiego uczestniczą w zjazdach krajowych, sympozjach i zebraniach naukowych, wielu z nich prezentowało liczne prace i doniesienia naukowe.

Na odbywające się cyklicznie zebrania naukowo-szkoleniowe, których celem jest podwyższanie wiedzy i kwalifikacji naszych członków, zapraszani są wykładowcy z całej Polski.

Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego członkowie Oddziału Kujawsko – Pomorskiego uczestniczyli w zjazdach krajowych, sympozjach i zebraniach naukowych, które odbywały się zarówno stacjonarnie jak i wirtualnie.

Poniżej przedstawiono kalendarium spotkań naukowych, które odbyły się w siedzibie Oddziału w latach 2017 - 2021:

 • 12. października 2017 – w wykładzie „Gammapatia monoklonalna” dr hab. n. med. Jarosław Czyż – Kierownik Kliniki Hematologii CM UMK poruszy problemy diagnostyczne, z którymi coraz częściej borykają się także reumatolodzy
 • 9. listopada 2017 – wykład o wskazaniach do zabiegów fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej w schorzeniach narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy artropatiami zapalnymi a chorobą zwyrodnieniową stawów wygłosił ekspert w tej dziedzinie – dr n med. Piotr Kalmus, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, Ordynator Oddziału Rehabilitacji 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SPZOZ w Ciechocinku
 • 7 grudnia 2017 w trakcie „Mikołajowego Spotkania” zapoznaliśmy się z nowymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego odnośnie diagnostyki i leczenia osteoporozy. 18 stycznia 2018 – Diagnostyka immunologiczna i znaczenie przeciwciał przeciwjądrowych w chorobach reumatycznych. Na pytania odpowiadał ekspert współpracujący z siecią Laboratoriów EUROIMMUN Polska
 • 05 kwietnia 2018r - Dr n. med. Piotr Ligocki ordynator Oddziału Klinicznego Reumatologicznego 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy przedstawił wykład zatytułowany „Choroba zwyrodnieniowa stawów – czy tylko NLPZ” a dr Piotr Ignaczak, z Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy wygłosił wykład „Aktualne zalecenia suplementacji witaminy D3”
 • 26 kwietnia 2018r. Pani Dr hab. n. med. Anita Olczak z Oddziału Internistyczno-Zakaźnego i Niedoborów Odpornościowych, Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy przedstawiła wykład pt. „Zakażenia HIV, HCV i Borelioza a choroby reumatologiczne – możliwości leczenia i stosowania leków reumatologicznych u zakażonych pacjentów z RZS, ZZSK i ŁZS”
 • 10 maja 2018r. Pani dr n. med. Beata Imko-Walczuk, z Oddziału Dermatologii, Copernicus w Gdańsku przedsawiła wykład: „Zmiany skórne w schorzeniach reumatycznych” 25 października 2018r. Pani dr hab. n. med. Ewa Wielosz, z Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej UM w Lublinie prezentowała wykład pt. „Czy można przewidzieć przebieg choroby w twardzinie układowej”
 • Ponadto w dniach 9-10.11.2018 r. odbyło się pierwsze Kujawsko-Pomorskie Spotkanie Reumatologów w Bydgoszczy. Wśród wykładowców znaleźli się: prof. Sławomir Jeka, prof. Jerzy Świerkot; dr n med. Iwona Dankiewicz-Fares konsultant wojewódzki; dr n. med. Piotr Ligocki i prof. Wiktor Dróżdż z Kliniki Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. W dwudniowej konferencji udział wzięło 45 reumatologów z naszego oddziału PTR.
 • Kujawsko-Pomorski Oddział PTR był także współorganizatorem I Krajowej Konferencji Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego, która w dniach 13-14 maja 2018 roku odbyła się w Toruniu. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. UMK, Kierownik Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy - jeden z pionierów i propagatorów diagnostyki obrazowej we współczesnej reumatologii w Polsce. Tematy sesji dotyczyły wszystkich istotnych technik obrazowania wykorzystywanych na co dzień w pracy reumatologa, a więc klasycznej radiologii (RTG/TK), Rezonansu Magnetycznego, Ultrasonografii i Kapilaroskopii. Omawiano ich rolę i miejsce w diagnostyce i monitorowaniu leczenia najczęstszych chorób reumatycznych. Wykładowcami byli eksperci krajowi i zagraniczni, reumatolodzy i radiolodzy, wśród których istotną grupę stanowili członkowie Sekcji Badań Obrazowych PTR. Kongres został wzbogacony o odbywające się dzień wcześniej praktyczne warsztaty z zakresu ultrasonografii, rezonansu magnetycznego oraz kapilaroskopii. I Krajowa Konferencja Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego zgromadziła ponad 230 uczestników z całej Polski. Kujawsko-Pomorski Oddział PTR wygrał konkurs na organizację kolejnej cyklicznej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Krajowe Spotkania Reumatologiczne” w dniach 20 – 21 września 2019 r. w Toruniu. Konferencja była największym wydarzeniem naukowym polskiej reumatologii w 2019 roku i okazała się sukcesem organizacyjnym.
 • W dniach 18-19 października 2019 z inicjatywy naszego oddziału PTR odbyły się drugie Kujawsko-Pomorskie Spotkania Reumatologiczno – Dermatologiczne, a w dwudniowych obradach licznie wzięli udział reumatolodzy i dermatolodzy z Kujaw i Pomorza. Konferencja poruszała praktyczne aspekty leczenia i kontroli pacjentów w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i wpisała się w tradycje cyklicznych spotkań reumatologów naszego Oddziału.
 • W 2020 roku, w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną zakażeniami SARS-CoV-2, zostały odwołane wszystkie spotkania naukowo-szkoleniowe w siedzibie Towarzystwa, organizowane przez Zarząd Oddziału, a wspierane przez firmy farmaceutyczne. Zarząd Oddziału aktywność naukową ograniczył do rozsyłania aktualnych zaleceń dotyczących postepowania z pacjentami reumatologicznymi w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych w czasach pandemii.
 • Pandemia nie przeszkodziła, aby Kujawsko-Pomorski Oddział PTR objął patronatem i czynnie uczestniczył w organizacji II Krajowej Konferencji Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego. Wydarzenie, które odbyło się 23- 24. Października 2020 roku miało charakter wirtualny, co nie przeszkodziło w licznym uczestnictwie reumatologów z całej Polski. Tematyką wiodącą konferencji było obrazowanie synovitis, dactylitis i enthesitis w chorobach reumatycznych. Owocem konferencji była publikacja książki, której poszczególne rozdziały były rozwinięciem wykładów prezentowanych podczas wydarzenia naukowego. W dniach 8-9 października 2021 odbyły się trzecie Kujawsko-Pomorskie Spotkania Reumatologiczno – Dermatologiczne, a w dwudniowych obradach ponownie licznie uczestniczyli reumatolodzy i dermatolodzy z Kujaw i Pomorza. Konferencja wpisała się na stałe w kalendarium spotkań naukowych reumatologów naszego Oddziału. W dniu 29.07.2021r na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału wybrano nowy skład Zarządu. Przewodniczącym został ponownie lek. Rafał Wojciechowski – pełniący także funkcję zastępcy Kierownika Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. W skład zarządu weszli także: prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka, dr n. med. Iwona Dankiewicz-Fares, lek. Katarzyna gajewicz-Sawicka oraz lek. Agnieszka Kęsiak. Powołano 3 delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego – prof. dr hab. n.med. Sławomira Jekę, lek. Rafała Wojciechowskiego i dr n. med. Piotra Ligockiego. W ramach Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego funkcjonuje Sekcja Badań Obrazowych PTR, której Przewodniczącą jest prof. dr hab. Violetta Opoka-Winiarska, wiceprzewodniczącym prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka. Działają również cztery podsekcje - Ultrasonografii, Kapilaroskopii, Radiologii Klasycznej i Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego. Przewodniczącymi 2 podskecji są członkowie Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTR: lek. Rafał Wojciechowski (przewodniczący podsekcji rezonansu magnetycznego) oraz dr n. med. Marta Dura (przewodnicząca sekcji radiologii klasycznej i TK), a każdą podsekcję tworzą m.in. reumatolodzy z naszego Oddziału: lek. Kinga Kościńska- Ilczyszyn; lek. Magdalena Banaszek-Mućka; lek. Agnieszka Kęsiak, dr n med. Iwona Dankiewicz-Fares, a także dr n. o zdr. Paweł Żuchowski. Lek. Piotr Ignaczak i lek. Tomasz Jankowski są członkami Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy.
 • Od 2012 roku w ramach Sekcji Badań Obrazowych PTR organizowane są m.in. na terenie oddziału kujawsko-pomorskiego PTR kursy USG układu kostno-mięśniowego, kapilaroskopii i rezonansu magnetycznego dla lekarzy reumatologów.