Konferencje

11.01.2011


Zapraszamy na konferencję:
Trendy w reumatologii na przełomie

2011/2012
Wrocław, 30-31 marca 2012 r.
O konferencji
Nie tylko lekarzy zajmujących się na co dzień chorobami układu kostno-stawowego, ale również lekarzy innych specjalności, w tym specjalistów chorób wewnętrznych i lekarzy rodzinnych serdecznie zapraszamy na konferencję Trendy w Reumatologii na przełomie 2011/2012. Uczestnicy tego wydarzenia będą mieli okazję poznać najnowsze trendy w diagnostyce i terapii różnych chorób reumatycznych opisanych w ubiegłym roku w piśmiennictwie światowym.

- Krytyczna analiza najbardziej istotnych artykułów, które zostały opublikowane w wersji drukowanej lub internetowej po 31 października 2010 r., zostanie w całości zaprezentowana podczas konferencji w formie książki "Reumatologia 2011/2012 – nowe trendy", a tematykę kolejnych sesji przedstawią autorzy poszczególnych rozdziałów. – zapowiada dr hab. med. prof. nadzw Piotr Wiland, kierownik naukowy konferencji.

Konferencja odbędzie się 30-31 marca br. we Wrocławiu – mieście „z klimatem”, które zostało ogłoszone Europejską Stolicą Kultury 2016 r.
W programie m.in.
Fibromialgia i zespół przewlekłego zmęczenia
Perspektywy leczenia dny moczanowej
Miopatie zapalne. Wybrane zagadnienia z piśmiennictwa z 2011 roku
Zapalenie naczyń
Polimialgia i olbrzymiokomórkowe zapalenie naczyń
Patogeneza reumatoidalnego zapalenia stawów – co nowego zaszło w 2011 roku
Twardzina układowa
Postępy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów
Postępy fizjoterapii chorób reumatycznych
Zespół antyfosfolipidowy – wybrane problemy poruszane w piśmiennictwie w 2011 roku
Osteoporoza w chorobach zapalnych stawów
Wczesne zapalenie stawów
Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
Praktyczne aspekty farmakoterapii osteoporozy. Nowości roku 2011
Układowe choroby tkanki łącznej wieku rozwojowego
Zespół suchości
Łuszczycowe zapalenie stawów
Toczeń rumieniowaty układowy
Terapia RZS syntetycznymi lekami modyfikującymi – bezpieczeństwo i skuteczność
Leczenie biologiczne RZS
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Rzadkie choroby tkanki łącznej
Ciąża w układowych chorobach tkanki łącznej
Niezróżnicowane choroby tkanki łącznej. Zespoły nakładania i mieszana choroba tkanki łącznej
Informacje dodatkowe
Miejsce:
Wrocław, Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej WP Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

Organizatorzy:
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
oraz
wydawnictwo Termedia

Kierownik naukowy: dr hab., prof. nadzw. Piotr Wiland

Opłaty

OpłataOpłata z bankietem
po 31.12.2011 r.255 zł305 zł
wpłaty podczas konferencji300 zł350 zł


Uczestnicy rejestrujący się online otrzymują 5% rabatu.
Prenumeratorzy czasopisma „Reumatologia” otrzymują 10% rabatu.
Promocje się nie sumują.
Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego.

Warunkiem wzięcia udziału w Konferencji jest:
– rejestracja,
– wpłata na konto Wydawnictwa.

Zarejestrować się można:
– zgłaszając udział na www.termedia.pl,
– wysyłając e-mail na adres: szkolenia@termedia.pl,
– wysyłając faks na nr: +48 61 656 22 00.

Prosimy o wpłatę na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
Bank Zachodni WBK S.A. III Oddział Poznań
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem Trendy w reumatologii + imię i nazwisko uczestnika).
Biuro Organizacyjne:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2, 61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
email: szkolenia@termedia.pl
www: www.termedia.pl