2023

Poniżej umieszczony jest wykaz konferencji o tematyce reumatologicznej lub pokrewnej, które odbyły się w roku 2023.

Styczeń 2023

Konferencja Reumatologia przez przypadki

20-21.01.2023

Konferencja Naukowa Płuca|Serce|Stawy

25-27.01.2023

Luty 2023

Interdyscyplinarne Oblicza Reumatologii

9-11.02.2023

Marzec 2023

 

Marzec 2023

XIV Konferencja Trendy w Reumatologii na przełomie 2022/2023

Wrocław, 23-24.03.2023

Kwiecień 2023

12 Warszawskie Dni Reumatologiczne

Warszawa, 14-15.05.2023

 

Maj 2023

 

Kontrowersje i Postępy w Reumatologii 

Kraków, 25-27.05.2023

Październik 2023

XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wyzwania w reumatologii dziecięcej"

Lublin, 5-7.10.2023

V Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne
Choroby Zakaźne, reumatologia i dermatologia

Program wydarzenia do pobrania tutaj

Warszawa, 27-28.10.2023


 

Grudzień 2023

XV Konferencja Trendy w reumatologii na przełomie 2023/2024

Poznań, 7-9.12.2023