2023

Poniżej umieszczony jest wykaz konferencji o tematyce reumatologicznej lub pokrewnej, które odbyły się w roku 2023.

Styczeń 2023

Konferencja Reumatologia przez przypadki

20-21.01.2023

Konferencja Naukowa Płuca|Serce|Stawy

25-27.01.2023

Luty 2023

Interdyscyplinarne Oblicza Reumatologii

9-11.02.2023

Marzec 2023

 

Marzec 2023

XIV Konferencja Trendy w Reumatologii na przełomie 2022/2023

Wrocław, 23-24.03.2023

Kwiecień 2023

12 Warszawskie Dni Reumatologiczne

Warszawa, 14-15.05.2023