Sekcja Badań Obrazowych

Aktualności Sekcji Badań Obrazowych

Szanowni Państwo

W trakcie IV Krajowej Konferencji Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego w Toruniu zostaną po raz kolejny przyznane Certyfikaty Umiejętności Wykonywania Badania Kapilaroskopowego. Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wyżej wymieniony certyfikat prosimy o nadesłanie wymaganych dokumentów na adres:
Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Dr Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Certyfikat Kapilaroskopii”.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 29 marca 2024r.

Szczegółowy wykaz wszystkich dokumentów niezbędnych do ubiegania się o certyfikat znajduje się na stronie PTR w zakładce Sekcji Obrazowej.

Uroczyste wręczenie certyfikatów będzie miało miejsce w dniu 20 kwietnia 2024r o godz 10.35 po sesji poświęconej kapilaroskopii. W przypadku gdy z przyczyn losowych osoba otrzymująca certyfikat będzie nieobecna, dokument wyślemy w późniejszym terminie pocztą.

przewodnicząca Sekcji Kapilaroskopii

dr hab. n. med. Ewa Wielosz, Prof. UM

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne

Sekcja Badań Obrazowych

Informujemy, że w dniu rozpoczęcia III Krajowej Konferencji Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego, w Toruniu, tj. 22.04.2022, odbędzie się kurs kapilaroskopii organizowany przez Sekcję Badań Obrazowych PTR

Kurs jest bezpłatny.

20 miejsc przeznaczonych zostało dla młodych reumatologów w trakcie specjalizacji z reumatologii z poszczególnych województw - decyzję o skierowaniu na kurs podejmą Przewodniczący Oddziałów w Polsce: 1-2 miejsca na każdy Oddział.

Prosimy o zgłaszanie lekarzy przez Przewodniczących Oddziałów lub osoby wyznaczone:

tel. 52 3655531

Mgr Marta Starczewska

Kierownik Sekretariatu Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łacznej, Szpital Uniwersytecki nr 2, im. dr. Jana Biziela w BydgoszczyPROGRAM KURSU KAPILAROSKOPII

Toruń 22.04.2022

Miejsce kursu: Przychodnie Medyczne „Nasz Lekarz” ul Stefana Batorego 18, Toruń

PROGRAM KURSU

godz. 8.30-12.00.

8.30-8.40 Otwarcie kursu - dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska, prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

8.40-9.10Technika i metodologia badania kapilarokopowego - lek. med. Magdalena Banaszek-Mućka

9.10-9.40 Badanie kapilaroskopowe – ocena jakościowa - dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

9.40-10.05 Znaczenie badania kapilaroskopowego w diagnostyce objawu Raynauda - dr. n. med. Ewa Morgiel

10.05-10.35 Znaczenie badania kapilaroskopowego w diagnostyce twardziny układowej - dr hab. n. med. Ewa Wielosz, prof. UM

10.35-11.00 Badanie kapilaroskopowe w chorobach reumatycznych - lek. med. Agnieszka Kęsiak

11.00-12.00 Zajęcia praktyczne

Przewodniczący Sekcji obrazowej PTR

dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

Wiceprzewodniczący Sekcji obrazowej PTR

prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w III Krajowej konferencji diagnostyki obrazowej chorób reumatycznych i monitorowania leczenia biologicznego, która odbędzie się w dniach 21–23 kwietnia 2022 roku.

Miejsce: Copernicus Toruń Hotel

Bulwar Filadelfijski 11, Toruń

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

dr Rafał Wojciechowski