Aktualności

Uprzejmie zapraszamy Młodych Reumatologów do udziału
w XVII Śródziemnomorskim Kongresie Reumatologicznym w Genui
w dniach 12 – 14 kwietnia 2018r

Start Date

Apr. 12th, 2018

End Date

Apr. 14th, 2018

Location

Genova, Italy

Topic

This 2018 edition of the Congress will focus on the effects of the diet and the climate on the most frequent Rheumatic and Musculoskeletal Diseases, including their early diagnosis and advanced therapies. The Congress topics will be discussed in sequential sessions and will include appropriate presentations on nutritional and environmental factors that will integrate the clinical and drug treatment lectures.

Scientific secretariat

M. Cutolo, Italy.

Conference secretariat

AIM Group International, Via G. Ripamonti, 129 – 20141 Milan, Italy.

Notes

Ph. +39 02 566011 – Fax. +39 02 70048578

URL

http://www.mediterraneanrheuma.com/

E-Mail

info@mediterraneanrheuma.com


Nowy zarząd Grupy Roboczej Sekcji Młodych Reumatologów. Gratulujemy!

Podczas Zjazdu PTR w Szczecinie 22.09.2017 wybraliśmy nowych przedstawicieli: przewodniczący – Magdalena Włoch-Targońska(Katowice), wiceprzewodniczący – Małgorzata Gryka-Marton, sekretarz – Jarosław Sławiński (Szczecin).

Ustępujący zarząd w składzie: Marcin Milchert, Agata Sebastian, Jolanta Osieleniec serdeczenie gratuluje nowym władzom i życzy wielu nowych owocnych inicjatyw i dalszego rozwoju ruchu młodych reumatologów.


Wyniki konkursu na wyjazd na kongres EULAR 2017

Konkurs na wyjazd na kongres EULAR 2017

Szanowni Młodzi Reumatolodzy,

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału wprogramie wyjazdów na kongres EULAR, opracowanym przez Sekcję Młodych Reumatologów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Jako reprezentant interesów środowiska Młodych Reumatologów, nasza Sekcja chciałaby dbać o potrzeby edukacyjne, stypendia oraz nagrody dla naszych członków. Ciągle zbyt mało młodych lekarzy ma możliwość wyjazdów na międzynarodowe kongresy naukowe takie jak EULAR. Z myślą o nich we współpracy z firmą Roche Polska Sp. z o.o, która będzie sponsorowała uczestnictwo lekarzy w kongresie, przygotowaliśmy konkretną propozycję ubiegania się o takie wyjazdy.

By wybór kandydatów był przejrzysty opracowaliśmy - jak na reumatologów przystało - zestaw jasno zdefiniowanych kryteriów kwalifikacyjnych. Założeniem jest wybór tych spośród kandydatów, którzy mają pozytywną motywację i szansę najlepiej wykorzystać wyjazd. Kryteria kwalifikacyjne obejmują aktywność naukową, edukacyjną i dydaktyczną kandydata. Aby nie pominąć tych spośród naszych członków, którzy zajmują się działalnością kliniczną ani tych, którzy pracują naukowo, opracowano dwa zestawy kryteriów, odpowiadające różnym profilom zainteresowań Młodych Reumatologów. Nie ma przeciwskazań do ubiegania się o wyjazd na podstawie równocześnie obu zestawów kryteriów, jeżeli ktoś łączy praktykę z zainteresowaniami naukowymi i dydaktycznymi. Niespełnienie któregoś z kryteriów (oprócz kryterium bycia reumatologiem, lub w trakcie specjalizacji) nie dyskwalifikuje kandydata, ponieważ o wyborze decyduje suma zgromadzonych punktów. Odpowiedzi na pytania zostały różnie wypunktowane. Członkostwo w Sekcji Młodych Reumatologów nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie, zostało jednak ujęte jako punktowana forma aktywności kandydata. Odpowiedzi mają charakter deklaratywny, jednak osoby o najwyższej punktacji mogą zostać poproszone o udokumentowanie swoich odpowiedzi. Brak zgody na to wyklucza kandydata z dalszej procedury wyboru.

Termin zgłaszania wniosków: 29/04/2017. Wypełnione formularze, najlepiej w formacie exel i list motywacyjny prosimy przesłać na adres marcmilc@hotmail.com

Nadesłanie zgłoszenia zostanie potwierdzone: przy braku zwrotnego potwierdzenia prosimy o kontakt.

Termin rozpatrzenia wniosków i ogłoszenia wyników konkursu - 08.05.2017.

Termin ewentualnego dostarczenia dodatkowych dokumentów przez kandydata -04.05.2017.

Pozdrawiamy i życzymy sukcesu w aplikowaniu,

Marcin Milchert,

Przewodniczący Sekcji Młodych Reumatologów PTR

oraz Grupa Robocza Sekcji Młodych Reumatologów PTR

Do pobrania:

Kryteria kwalifikacyjne programu wyjazdów na kongres EULAR 2017 dla naukowców

Kryteria kwalifikacyjne programu wyjazdów na kongres EULAR 2017 dla praktykówZapraszamy Młodych Reumatologów i nie tylko do zgłaszania się do udziału w warsztatach na temat badań USG tętnic w reumatologii pt. „Szybka ścieżka diagnostyczna zapaleń naczyń w reumatologii"21.04.2017


Wyniki konkursu na wyjazd na kongres EULAR 2016


Zapraszamy Młodych Reumatologów (i nie tylko) do zgłaszania się do udziału w warsztatach na temat badań USG tętnic w reumatologii pt. "Zastosowanie ultrasonografii do diagnostyki różnicowej zapaleń tętnic i miażdżycy" 15.04.2016


Konkurs na wyjazd na kongres EULAR 2016

12 01 2016r.

Szanowni Młodzi Reumatolodzy,

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w programie wyjazdów na kongres EULAR, opracowanym przez Sekcję Młodych Reumatologów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Jako reprezentant interesów środowiska Młodych Reumatologów, nasza Sekcja chciałaby dbać o potrzeby edukacyjne, stypendia oraz nagrody dla naszych członków. Ciągle zbyt mało młodych lekarzy ma możliwość wyjazdów na międzynarodowe kongresy naukowe takie jak EULAR. Z myślą o nich we współpracy z firmą Roche Polska Sp. z o.o, która będzie sponsorowała uczestnictwo lekarzy w kongresie, przygotowaliśmy konkretną propozycję ubiegania się o takie wyjazdy.

By wybór kandydatów był przejrzysty opracowaliśmy - jak na reumatologów przystało - zestaw jasno zdefiniowanych kryteriów kwalifikacyjnych. Założeniem jest wybór tych spośród kandydatów, którzy mają pozytywną motywację i szansę najlepiej wykorzystać wyjazd. Pytania obejmują aktywność naukową, edukacyjną i dydaktyczną kandydata. Aby nie pominąć tych spośród naszych członków, którzy zajmują się działalnością kliniczną ani tych, którzy pracują naukowo, opracowano dwa zestawy kryteriów, odpowiadające różnym profilom zainteresowań Młodych Reumatologów. Nie ma przeciwskazań do ubiegania się o wyjazd na podstawie równocześnie obu zestawów kryteriów, jeżeli ktoś łączy praktykę zzainteresowaniami naukowymi i dydaktycznymi. Niespełnienie któregoś z kryteriów (oprócz kryterium bycia reumatologiem, lub w trakcie specjalizacji) nie dyskwalifikuje kandydata, ponieważ o wyborze decyduje suma zgromadzonych punktów. Odpowiedzi na pytania zostały różnie wypunktowane. Członkostwo w Sekcji Młodych Reumatologów nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie, zostało jednak ujęte jako punktowana forma aktywności kandydata. Odpowiedzi mają charakter deklaratywny, jednak osoby o najwyższej punktacji mogą zostać poproszone o udokumentowanie swoich odpowiedzi. Brak zgody na to wyklucza kandydata z dalszej procedury wyboru.

Termin zgłaszania wniosków: 31/03/2016. Wypełnione formularze, najlepiej w formacie exel lub ewentulanie list motywacyjny prosimy przesłać na adres sekretarza sekcji Młodych Reumatologów: jolao1@wp.pl z kopią na marcmilc@hotmail.com

Termin rozpatrzenia wniosków - 13.04.2016.

Termin ewentualnego dostarczenia dodatkowych dokumentów przez kandydata -22.04.2016.

Termin ogłoszenia wyników konkursu –29.04.2016.

Pozdrawiamy i życzymy sukcesu w aplikowaniu,

Marcin Milchert,

Przewodniczący Sekcji Młodych Reumatologów PTR

oraz Grupa Robocza Sekcji Młodych Reumatologów PTR

Do pobrania:

Kryteria kwalifikacyjne programu wyjazdów na kongres EULAR 2016 dla naukowców

Kryteria kwalifikacyjne programu wyjazdów na kongres EULAR 2016 dla praktyków


Wyniki konkursu na wyjazd na kongres EULAR 2015Zapraszamy Młodych Reumatologów i nie tylko do zgłaszania się do udziału w warsztatach na temat badań USG tętnic w reumatologii pt. „Zastosowanie ultrasonografii do wczesnej diagnostyki zapaleń naczyń w reumatologii"24.04.2015


23 02 2015r.

Szanowni Młodzi Reumatolodzy,

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w programie wyjazdów na kongres EULAR, opracowanym przez Sekcję Młodych Reumatologów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Jako reprezentant interesów środowiska Młodych Reumatologów, nasza Sekcja chciałaby dbać o potrzeby edukacyjne, stypendia oraz nagrody dla naszych członków. Ciągle zbyt mało młodych lekarzy ma możliwość wyjazdów na międzynarodowe kongresy naukowe takie jak EULAR. Z myślą o nich we współpracy z firmą Roche Polska Sp. z o.o, która będzie sponsorowała uczestnictwo lekarzy w kongresie, przygotowaliśmy konkretną propozycję ubiegania się o takie wyjazdy.


By wybór kandydatów był przejrzysty opracowaliśmy - jak na reumatologów przystało - zestaw jasno zdefiniowanych kryteriów kwalifikacyjnych. Założeniem jest wybór tych spośród kandydatów, którzy mają pozytywną motywację i szansę najlepiej wykorzystać wyjazd. Pytania obejmują aktywność naukową, edukacyjną i dydaktyczną kandydata. Aby nie pominąć tych spośród naszych członków, którzy zajmują się działalnością kliniczną ani tych, którzy pracują naukowo, opracowano dwa zestawy kryteriów, odpowiadające różnym profilom zainteresowań Młodych Reumatologów. Nie ma przeciwskazań do ubiegania się o wyjazd na podstawie równocześnie obu zestawów kryteriów, jeżeli ktoś łączy praktykę zzainteresowaniami naukowymi i dydaktycznymi. Niespełnienie któregoś z kryteriów (oprócz kryterium bycia reumatologiem, lub w trakcie specjalizacji) nie dyskwalifikuje kandydata, ponieważ o wyborze decyduje suma zgromadzonych punktów. Odpowiedzi na pytania zostały różnie wypunktowane. Członkostwo w Sekcji Młodych Reumatologów nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie, zostało jednak ujęte jako punktowana forma aktywności kandydata.Odpowiedzi mają charakter deklaratywny, jednak osoby o najwyższej punktacji mogą zostać poproszone o udokumentowanie swoich odpowiedzi. Brak zgody na to wyklucza kandydata z dalszej procedury wyboru.


Termin zgłaszania wniosków: 31/03/2015.Wypełnione formularze, najlepiej w formacie exel lub ewentulanie list motywacyjny prosimy przesłać na adres sekretarza sekcji Młodych Reumatologów: jolao1@wp.pl z kopią na marcmilc@hotmail.com


Termin rozpatrzenia wniosków - 13.04.2015.


Termin ewentualnego dostarczenia dodatkowych dokumentów przez kandydata -22.04.2015.

Termin ogłoszenia wyników konkursu –29.04.2015.

Pozdrawiamy i życzymy sukcesu w aplikowaniu,

Marcin Milchert,

Przewodniczący Sekcji Młodych Reumatologów PTR

oraz Grupa Robocza Sekcji Młodych Reumatologów PTR

Do pobrania:Kryteria kwalifikacyjne programu wyjazdów na kongres EULARBardzo serdecznie zachęcamy Wszystkich Członków Naszej Sekcji do udziału w programie edukacyjnym publikowanym, co dwa miesiące w Przeglądzie Reumatologicznym. Program edukacyjny składa się z sześciu zestawów tematycznych związanych z wybranymi zagadnieniami z dziedziny reumatologii. Temat pierwszego cyklu edukacyjnego dotyczy tocznia rumieniowatego układowego. Pytania i materiał wprowadzający przygotowany przez prof. dr hab. n. med. Marię Majdan dostępny jest na stronie - http://www.przegladreumatologiczny.pl
Zapraszamy do udziału

2013-10-18

List otwarty do:

prof. Piotra Wilanda,

Prezesa Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Witolda Tłustochowicza

Konsultanta Krajowego ds Reumatologii

prof. Eugeniusza Kucharza

Przewodniczącego Komisji do spraw

Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego PTR

Szanowny Panie Profesorze,

Zbliża się termin planowanych zmian trybu specjalizacji z reumatologii. Jako Sekcja Młodych Reumatologów PTR czujemy się odpowiedzialni za oficjalne wyartykułowanie opinii naszego środowiska w sprawie specjalizacji.

1) W sprawie długości i efektywności kursów specjalizacyjnych.

Kursy specjalizacyjne są nadmiernie czasochłonne i obciążające w znacznym stopniu budżet młodych lekarzy. Zmuszają do wyjazdów do innych miast, ale czas jest wykorzystany nieefektywnie w porównaniu do nowocześniejszych form kształcenia takich jak kongresy reumatologiczne oraz szkolenia on-line. Kursy specjalizacyjne są aktualnie mało dostępne i istniały przypadki konieczności przedłużania czasu trwania specjalizacji z uwagi na niezakwalifikowanie się na kurs specjalizacyjny. Należałoby rozważyć ich gruntowną modernizację, a nawet sensowność ich dalszego kontynuowania w obecnej formie. Ewentualnie można znacznie ograniczyć ich liczbę, zaplanować je z wyprzedzeniem (czasem odbywa się to na ostatnią chwilę), skumulować je w czasie, by uniknąć wielokrotnych podróży i nie limitować przyjęć na nie. Dobrym rozwiązaniem mogłoby być stworzenie szkoleń on-line. Alternatywnie stworzenie na wzór innych specjalizacji "jesiennych lub wiosennych szkół reumatologii", czyli skumulowania wykładów w jednym miejscu w okresie 1-2 tygodni (mogło by to mieć miejsce np. we wrześniu po okresie urlopowym, ale gdy prowadzące kursy ośrodki akademickie nie są obciążone zajęciami ze studentami).

2) W sprawie jakości kursów specjalizacyjnych.

Spora część wykładów podczas kursów specjalizacyjnych przedstawia wiedzę zawartą w ogólnodostępnej literaturze. W związku z tym bezzasadne jest ponoszenie kosztów i inwestowanie dużej ilości czasu w celu uzyskania informacji dostępnych również w miejscu zamieszkania osoby szkolącej się. Wnioskujemy o stworzenie w ramach specjalizacji możliwości odbycia kursów/warsztatów zapewniających nabycie umiejętności praktycznych takich jak USG, kapilaroskopia i nakłucia stawów. Podstawowy, bezpłatny kurs USG powinien być częścią programu specjalizacyjnego.

3) W sprawie weryfikowalności zdobytej wiedzy.

Jako alternatywę do kursów proponujemy system zdobywania umiejętności weryfikowany zgromadzeniem odpowiedniej ilości punktów zdobywanych za:

 • odbycie stażów specjalizacyjnych.
 • przygotowanie pracy przeglądowej z dziedziny reumatologii.
 • uczestnictwo w kongresach i sympozjach o tematyce reumatologicznej, zarówno ogólnopolskich jak i lokalnych.
 • zaliczenie kursów on-line takich jak kurs dla młodych reumatologów organizowany przez EMEUNET/EULAR
 • nabycie umiejętności nakłuć stawów. Jednocześnie wnioskujemy o wykreślenie z programu specjalizacji wykonania procedur niewykonywanych przez reumatologów, takich jak artroskopia.
 • nabycie umiejętności USG.

4) W sprawie umiejętności i procedur wymaganych do przystąpienia do specjalizacji.

Młodzi reumatolodzy w trakcie specjalizacji powinni być zwolnieni z opłat za uczestnictwo w kongresach pod patronatem PTR. Sekcja Młodych Reumatologów PTR będzie również wnioskować do organizatorów innych sympozjów i kongresów reumatologicznych o podobne zwolnienia z kosztów uczestnictwa lub o zniżki dla specjalizujących się w reumatologii.

5) W sprawie wybrania podręcznika stanowiącego podstawę programu specjalizacji lub opracowania nowego podręcznika stanowiącego materiał źródłowy dla osób przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z zakresu reumatologii.

W związku z publikacjami licznych nowych kryteriów klasyfikacyjnych oraz wytycznych diagnostycznych i terapeutycznych dotyczących schorzeń reumatologicznych dotychczas zalecane materiały źródłowe nie odzwierciedlają aktualnej wiedzy medycznej i wymagaja gruntownych zmian. W dziedzinie chorób wewnętrznych powyższy problem rozwiązano przez coroczną aktualizację wydania podręcznika ”Interna Szczeklika”. Z podobnych rozwiązań można byłoby skorzystać przy aktualizacji podręcznika do reumatologii.

Jesteśmy gotowi do dalszego dialogu w sprawie polepszenia warunków i jakości specjalizacji z reumatologii.

Z wyrazami szacunku,

Grupa robocza Sekcji Młodych Reumatologów PTR


Szczecin, dnia 20 września 2013r.

Szanowni Państwo,

Pragnę zaprosić Państwa do udziału w IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej organizowanej przez Klinikę Reumatologii i Chorób Wewnętrznych oraz Samodzielną Pracownię Diagnostyki Reumatologicznej PUM w Szczecinie pt.: „Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych. Choroby reumatyczne wieku dziecięcego i starszego – podobieństwa i różnice”, która odbędzie się w sobotę 23 listopada 2013r. w godz. 10.00-15.30, w auli wykładowej w Gmachu Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie.

Część pierwsza poświęcona będzie wybranym zagadnieniom z zakresu diagnostyki laboratoryjnej chorób reumatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmienności biologicznej oraz praktycznych aspektów interpretacji testów serologicznych u dzieci. Kolejna część to spojrzenie klinicystów na szereg zagadnień związanych z wpływem wieku na przebieg kliniczny wybranych chorób reumatycznych. Szczegółowo zostaną omówione twardzina układowa, spondyloartropatie zapalne i toczeń rumieniowaty układowy u dzieci i u dorosłych. Zaakcentowane zostaną, zgodnie z głównym przesłaniem konferencji, podobieństwa i różnice w patogenezie, obrazie klinicznym i cechach immunologicznych omawianych chorób. Na zakończenie zostaną przedstawione wybrane aspekty terapii komórkowej oraz najnowsze zalecenia dotyczące stosowania preparatów biologicznych w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. Całość wzbogacona będzie doświadczeniami własnymi wybranych ośrodków oraz prezentacją przypadków klinicznych.

Zgodnie z tradycją zaproszenie kierujemy do przedstawicieli różnych zawodów medycznych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Bardzo serdecznie zapraszam do uczestnictwa!

W imieniu Organizatorów

Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

Program konferencji do pobrania tutaj

Zgłoszenie do pobrania tutaj


Choroby reumatyczne w praktyce lekarskiej

Instytut Reumatologii, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie zapraszają na konferencję Choroby reumatyczne w praktyce lekarskiej, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2013 r. w Warszawie. Do 31 października można zapisać się na konferencję w promocyjnej cenie 249 zł brutto.

Tematyka konferencji została dobrana w taki sposób, by każdy uczestnik otrzymał jak największą dawkę praktycznej wiedzy, którą będzie mógł wykorzystać w swojej codziennej pracy z pacjentami. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące symptomatologii, możliwości diagnostycznych i zasad leczenia chorób reumatologicznych.

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska - Przewodnicząca
 • prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska
 • prof. dr hab. med. Piotr Głuszko
 • prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz

Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się m.in:

 • prof. dr hab. med. Otylia Kowal-Bielecka, Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • prof. dr hab. med. Maria Majdan, Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. med. Marzena Olesińska, Kierownik Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Instytut Reumatologii w Warszawie
 • prof. dr hab. med. Mariusz Puszczewicz, Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • dr n. hum. Filip Raciborski, Kierownik Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia, Instytut Reumatologii w Warszawie
 • dr med. Robert Rupiński, Klinika i Poliklinika Reumatologii, Instytut Reumatologii w Warszawie
 • prof. dr hab. med. Lidia Rutkowska–Sak, Kierownik Kliniki i Polikliniki Reumatologii Wieku Rozwojowego, Instytut Reumatologii w Warszawie
 • dr n. med. Ewa Stanisławska-Biernat- Z-ca kierownika Kliniki i Polikliniki Reumatologii, Instytut Reumatologii w Warszawie
 • dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz, Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital kliniczny MON

Szczegółowy program oraz zapisy:

http://www.konferencje-medyczne.pl/choroby-reumatyczne-w-praktyce-lekarskiej/list-intencyjny.html?a=2869/13


Pierwsza Międzynarodowa Konferencja

SPONDYLOARTROPATIE ZAPALNE

Szczecin 12.10.2013

Rektorat PUM, ul. Rybacka1

Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Program

10:00-10:15

Otwarcie konferencji

10:15-10:35

Prof. Piotr Wiland - Wrocław

Nowa klasyfikacja seronegatywnych spondyloartropatii zapalnych

10:35-10:55

Prof. Karel Pavelka – Praha

Axial spondyloarthritis, criteria, diagnosis and therapy

10:55-11:15

Prof. Zygmunt Adamski - Poznań

Klasyfikacja, objawy kliniczne, diagnostyka różnicowa i leczenie łuszczycy

11:15-11:35

Dr Denis Poddubnyy - Berlin

Psoriatic arthritis – news about pathogenesis, diagnosis and treatment

11:35- 12:00

Dyskusja i przerwa kawowa

12:00-12:20

Dr Hanna Przepiera-Będzak - Szczecin

Zespół SAPHO – obraz kliniczny, profil cytokin, zaburzenia lipidowe, diagnostyka obrazowa

12:20-12:40

Dr Mariusz Korkosz - Kraków

Osteoporoza w seronegatywnych spondyloartropatiach zapalnych

12:40-13:00

Prof. Gulácsi László - Budapest

Pharmacoeconomic modeling based on biologic drugs used in the treatment of rheumatic diseases

13:00-13:20

Dr Vojtech Mészáros - Praha

Czech Biosimilar drugs market a pharmacoeconomic aspects of treatment registries

13:20-14:00

Dyskusja i przerwa kawowa

14:00-14:20

Dr hab. n.med. Lech Cyryłowski - Szczecin

Diagnostyka radiologiczna spondyloartropatii od tomografii rezonansu magnetycznego do klasycznej radiologii

14:20-14:35

Dr Katarzyna Fischer - Szczecin

Postęp w diagnostyce laboratoryjnej seronegatywnych spondyloartropatii zapalnych

14:35-14:55

Dr Jacek Fliciński- Szczecin

Diagnostyka ultrasonograficzna w seronegatywnych spondyloartropatiach zapalnych

14:55-15:00

Dyskusja i zakończenie konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny

Za udział w konferencji zostało przyznane 3,5 punkta edukacyjnego

Pobierz wzór zgłoszenia na konferencję tutaj


Dear colleague,


After a one year break and refocussing, EULAR offers again the very popular POSTGRADUATE COURSE in Rheumatology. This year, it will take place in Prague and focusses specifically on updating the professional knowledge of young rheumatologists from around the world, whilst giving the participants the opportunity to meet and exchange ideas and experiences.
In particular, this course will give an update on risk factors and disease mechanisms in rheumatic diseases as well as on treatment and possibilities to prevent disease. We will also give an update on basic immunology in context of rheumatic diseases and development of new therapies. The diseases that will be discussed are both common inflammatory as well as non-inflammatory rheumatic diseases and rare diseases. Some examples of topics:

 • Risk factors and treatment of RA, spondylarthropathies and osteoarthritis
 • Disease mechanisms and how to treat patients with SLE
 • Systemic sclerosis and inflammatory myopathies
 • Autoinflammatory diseases / Vasculitis / Pain
You are the right person to attend the course,
 • if you are a fellow / resident in rheumatology (particularly if preparing for certifying examinations and/or are registered for the on-line EULAR course)
 • a clinician scientist in rheumatology
 • a newly certified rheumatologist or a more experienced rheumatologists who needs to remain up-to-date in rheumatology and immunology
Please find detailed information and registration form here:http://www.eular.org/course_Postgraduate_Course.cfm.
EULAR will grant 20 bursaries for this course, covering participation incl. hotel, meals, etc. for which you are very welcome to apply.


Bezpłatne warsztaty ,,Aktualizacja standardów leczenia osteoporozy pierwotnej i wtórnej”!

Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne zaprasza na bezpłatne warsztaty ,,Aktualizacja standardów leczenia osteoporozy pierwotnej i wtórnej”. Spotkanie odbędzie się w kilku polskich miastach – w Łodzi, Gdańsku, Poznaniu i Bydgoszczy. Kierownictwo naukowe nad wydarzeniem sprawują prof. dr hab. med. Piotr Głuszko (Kierownik Kliniki Reumatologii, Instytut Reumatologii, Warszawa) oraz prof. dr hab. n. med. Roman Lorenc (Konsultant Naukowy Zakładu Biochemii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa).

Program:

09:00 Rozpoczęcie spotkania

09:05-10:00 Prezentacja przypadków (Dr hab. n. med. Sławomir Jeka)

10:00- 10:40 Diagnostyka Osteoporozy – nowe zalecenia

(Prof. dr. hab. n med. Roman Lorenc)

10:40-11:20 Praktyczne możliwości leczenia osteoporozy w Polsce – nowa strategia

postępowania w osteoporozie indukowanej glikokortykosteroidami

(Prof. dr hab. med. Piotr Głuszko)

11:20-11:45 Przerwa kawowa

11:45- 13:00 Prezentacja przypadków – dr med. Waldemar Misiorowski,

 • Ryzyko złamań jako współczesne kryterium selekcji pacjentów – przykłady
 • Korzyści i ograniczenia wynikające ze stosowania densytometrii i morfometrii w diagnostyce osteoporozy
 • Monitorowanie efektywności leczenia
 • Stosowanie wapnia, witaminy D
 • Bezpieczeństwo długotrwałego leczenia osteoporozy. Działanie niepożądane
 • Kryteria właściwego doboru leku

13:00-13:15 Podsumowanie i dyskusja

Terminy:

 • 23.03.2013 Łódź
 • 13.04.2013 Gdańsk
 • 25.05.2013 Poznań
 • 29.06.2013 Bydgoszcz

Więcej informacji oraz zapisy:

http://www.konferencje-medyczne.pl/aktualizacja-standardow-leczenia-osteoporozy-pierwotnej-i-wtornej/list-intencyjny.html?a=853/13