Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

prof. dr hab. n. med. Gerard Jonderko, zmarł w 2021r

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

 

 

śp. prof. dr hab. n. med. Gerarda Jonderko

(1925-2021)

 

członka honorowego

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego,

kierownika IV Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych

Śląskiej Akademii Medycznej,

wychowawcy wielu pokoleń lekarzy, autora prac naukowych i pioniera zastosowania krioterapii w reumatologii

 

 

Rodzinie i Współpracownikom

 

składamy wyrazy głębokiego współczucia

 

Zarząd Główny i członkowie

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego