Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Nekrolog

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr hab. n. med.

Katarzyny Rostropowicz-Denisiewicz

Żegnamy wspaniałego człowieka, lekarza, nauczyciela, naukowca

Rodzinie i Współpracownikom

składamy

wyrazy głębokiego współczucia

Zarząd Główny i członkowie

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego