Aktualności

Szanowni Państwo,

Rejestracja: http://www.diagnostyka.viamedica.pl/

Szczegółowe informacje, w tym program konferencji, dostępne tutaj

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

lek. Rafał Wojciechowski

przy wsparciu Sekcji Badań Obrazowych PTR

Kurs kapilaroskopii

Data publikacji:
04 kwietnia 2022

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne

Sekcja Badań Obrazowych

 

Informujemy, że w dniu rozpoczęcia III Krajowej Konferencji Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego, w Toruniu, tj. 22.04.2022, odbędzie się kurs kapilaroskopii organizowany przez Sekcję Badań Obrazowych PTR

Kurs jest bezpłatny.

20 miejsc przeznaczonych zostało dla młodych reumatologów w trakcie specjalizacji z reumatologii z poszczególnych województw - decyzję o skierowaniu na kurs podejmą Przewodniczący Oddziałów w Polsce: 1-2 miejsca na każdy Oddział.

 

Prosimy o zgłaszanie lekarzy przez Przewodniczących Oddziałów lub osoby wyznaczone:

tel. 52 3655531

mgr Marta Starczewska

Kierownik Sekretariatu Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łacznej, Szpital Uniwersytecki nr 2, im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

 

więcej informacji dotyczących kursu tutaj

Rada Naukowa pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Piotra Wilanda zaprasza do udziału w XIII edycji konferencji „Trendy w Reumatologii na przełomie 2021/2022”.

Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej – 30 marca wykłady będą odbywały się wyłącznie online, natomiast 31 marca i 1 kwietnia uczestniczyć w nich będzie można stacjonarnie w hotelu Ibis Styles Wrocław Centrum lub też wysłuchać online.

Szczegółowe informacje, w tym program konferencji, dostępne są po kliknięciu w poniższy banner.

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Kongres Reumatologiczny Europy Centralnej

Data publikacji:
14 marca 2022

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w Reumatologicznym Kongresie Europy Centralnej W Bratysławie, w terminie 1 – 3 grudnia 2022 roku.

Więcej informacji po kliknięciu w banner poniżej. 

 

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Zamieszczamy pismo otrzymane od Konsultanta Krajowego, prof. Brygidy Kwiatkowskiej, dotyczące leczenia uchodźców z Ukrainy lekami w ramach programów lekowych.

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


Warszawa, 10.03.2022

Szanowni Państwo,

Po skontaktowaniu się z panią Agatą Wolnicką z Departamentu Gospodarki Lekami z Centrali NFZ uzyskałam aktualne informacje na temat możliwości leczenia lekami w ramach Programów Lekowych uchodźców z Ukrainy.

Leczenie pacjenta z Ukrainy jest możliwe tylko w przypadku jeżeli są spełnione następujące warunki:

 1. Pacjent ma status uchodźcy potwierdzony odpowiednimi dokumentami

 2. Pacjent spełnia kryteria kwalifikacji obowiązujących w Polsce Programów lekowych

Nie można włączyć do Programu chorego, który nie spełnia aktualnie kryteriów kwalifikacyjnych.

Istnieje możliwość w wyjątkowych przypadkach włączenia do Programu chorego, który aktualnie nie spełnia kryteriów kwalifikacyjnych do Programu lekowego, tylko u pacjenta, który posiada medyczną dokumentacją ukraińską, na podstawie której można udokumentować, że w momencie włączenia do leczenia na Ukrainie, chory spełniał polskie kryteria kwalifikacyjne do Programu Lekowego.

Aktualnie trwają pracy nad zmianą systemu SMPT tak aby można było w systemie wpisywać chorych z Ukrainy, którzy jeszcze nie posiadają polskiego numeru PESEL.

Z poważaniem,

Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii

Польське Товариство Ревматологів із сумом і жахом сприймає інформацію про війну на українській землі. Ми - як лікарі - добре знаємо, що таке страждання, і щосили протистоїмо всім актам агресії проти народу вільної України, які завжди спричиняють смерть і страждання багатьох невинних людей.

Ми хочемо подякувати всім польським ревматологам за акти підтримки народу України, особливо за допомогу громадянам цієї країни, які знаходять притулок на нашій батьківщині. Ми закликаємо вас надавати подальшу, ширшу допомогу всіма способами, як інституційно організованими, так і індивідуальними.

Як ревматологи, ми висловлюємо підтримку нашим колегам з України та запевняємо їх у своїй готовності їм допомогти.

Ми усвідомлюємо, що серед сотень тисяч людей з України, які втікають з країни, в якій триває збройний конфлікт, також будуть особи, що потребують спеціалізованого ревматологічного лікування, включно з застосуванням імуносупресивних препаратів та біологічної терапії, які в Польщі доступні лише за Державними програмами лікування. Це стосується як дорослих, так і дітей з запальними захворюваннями суглобів.

Згідно з повідомленням Національного фонду здоров’я, «Громадянину України, який прибув до Польщі у зв’язку з воєнною агресією Росії в Україні та який звернувся у зв’язку з проблемами зі здоров’ям до сімейного лікаря, до лікаря-спеціаліста в поліклініці, або в лікарню, повинна бути надана адекватна медична допомога. Медичні послуги, надані громадянам та громадянкам України, будуть безкоштовні, оплачені Національним Фондом Здоров’я»

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Польське Товариство Ревматологів закликає, щоб положення про додаткове право щодо отримання медичних послуг у Польщі для громадян України також включали можливість призначення лікарських засобів відповідно до принципів реімбурсації в Польщі, включаючи можливість використання біологічного лікування в рамках Державних програм лікування. Польське Товариство Ревматологів заявляє про готовність надавати всіляку допомогу в роботі над такими положеннями, які дозволять ефективно лікувати громадян України в Польщі.

Головне правління Польського Товариства Ревматологів
Влодзімєж Самборський - prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
Марек Бжоско - prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
Богдан Батко - dr hab. n. med. Bogdan Batko prof. KA AFM
Славомир Єка - prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
Пшемислав Котила - prof. dr hab. med. Przemysław Kotyla
Ганна Пшеп’єра-Бенджак - dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak
Войцех Романовський - dr n. med. Wojciech Romanowski
Марцін Стайщик - dr n. med. Marcin Stajszczyk
Ельжбета Смолевська - prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska
Пьотр Віланд - prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland
Збігнєв Жубер - dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw. KA AFM
Голова історичної секції Польського Товариства Ревматологів
Евгеніуш Ю. Кухаж - prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ze smutkiem i przerażeniem przyjmuje informacje o wojnie toczącej się na ziemi ukraińskiej. Jako lekarze dobrze wiemy czym jest cierpienie i z całą mocą przeciwstawiamy się wszelkim działaniom agresji przeciwko ludności wolnej Ukrainy, które zawsze wywołują śmierć i cierpienie wielu niewinnych ludzi.

Dziękujemy wszystkim polskim reumatologom za akty wspierania ludności Ukrainy, szczególnie pomoc niesioną obywatelom tego kraju chroniącym się w naszej ojczyźnie. Zachęcamy do świadczenia dalszej, szerszej pomocy wszelkimi drogami, tak zorganizowanymi instytucjonalnie, jak i indywidualnymi.

Jako reumatolodzy przekazujemy wyrazy wsparcia naszym kolegom lekarzom z Ukrainy i zapewniamy o chęci niesienia im pomocy.

Zdajemy sobie sprawę, że wśród setek tysięcy osób z Ukrainy, które uciekają z ogarniętego konfliktem zbrojnym kraju będą także takie wymagające specjalistycznego leczenia reumatologicznego, w tym stosowania leków immunosupresyjnych oraz terapii biologicznych, które w Polsce dostępne są jedynie w ramach programów lekowych. Dotyczy to zarówno osób dorosłych, jak i dzieci z chorobami zapalnymi stawów.

Zgodnie z komunikatem Narodowego Funduszu Zdrowia „Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej. Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne apeluje, aby przepisy dot. dodatkowego tytułu dla obywateli Ukrainy, uprawniającego do świadczeń zdrowotnych w Polsce, obejmowały także możliwość ordynacji lekarskiej zgodnie z przepisami refundacyjnymi w Polsce, w tym także możliwość stosowania leczenia biologicznego w ramach programów lekowych. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne deklaruje wszelką pomoc w pracy nad takimi przepisami, które umożliwią skuteczne leczenie obywateli Ukrainy w Polsce.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
dr hab. n. med. Bogdan Batko prof. KA AFM
prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
prof. dr hab. med. Przemysław Kotyla
dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak
dr n. med. Wojciech Romanowski
dr n. med. Marcin Stajszczyk
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska
prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland
dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw. KA AFM
Przewodniczący Sekcji Historycznej PTR
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz

The Polish Society for Rheumatology with sadness and dismay learned about the war on the Ukrainian soil. As physicians, we know well what suffering is and we strongly oppose all actions of aggression against the people of free Ukraine, which always cause death and suffering of many innocent individuals.

We would like to thank all Polish rheumatologists for their acts of supporting the people of Ukraine, especially the assistance provided to the citizens of this country who have taken refuge in our homeland. We encourage to provide further and wider assistance by all means, both institutionally organized and provided individually.

As rheumatologists, we express our support to our colleagues from Ukraine and we assure them that we are willing to help them.

We are aware that among the hundreds of thousands of citizens of Ukraine who are forced to flee due to an armed conflict, there will be also those requiring specialist rheumatological treatment, including the application of immunosuppressive drugs and biological therapies. These medication is available in Poland only as part of the drug programs. This applies to both adults and children with arthritis.

According to the announcement of the National Health Fund, "A citizen of Ukraine who came to Poland due to Russia's military aggression in Ukraine and who reports a health problem to a family doctor, specialist outpatient clinic or hospital should be provided with adequate medical assistance. Benefits provided to Ukrainian citizens will be paid by the National Health Fund."

The Polish Society for Rheumatology calls for that the regulations of the National Health Fund regarding an additional rights for Ukrainian citizens entitling them to health services in Poland include also the possibility of medical prescription in accordance with the Polish reimbursement regulations, including the possibility of administration of biological treatment as part of the drug programs. The Polish Society for Rheumatology declares all assistance in elaboration of such regulations that will facilitate effective treatment of Ukrainian citizens in Poland.

Executive Board of the Polish Society for Rheumatology
President of Polish Society of Rheumatology
prof. dr hab. n. med.
Włodzimierz Samborski
The board of Polish Society of Rheumatology
prof. dr hab. n. med.
Marek Brzosko
dr hab. n. med. Bogdan Batko prof. KA AFM
prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
prof. dr hab. med. Przemysław Kotyla
dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak
dr n. med. Wojciech Romanowski
dr n. med. Marcin Stajszczyk
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska
prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland
dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw. KA AFM
Chairman of the Historical Committee of the Polish Society for Rheumatology
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz

Patronat PTR

Data publikacji:
07 lutego 2022

Uprzejmie informujemy, że Konferencje:

 1.  „Zdrowe Kości i Stawy" w Poznaniu, w dniach 9 – 12 marca 2022 r.
 2. „Trendy w Reumatologii" we Wrocławiu, w dniach 30 marca – 1 kwietnia 2022 r.

uzyskały patronat PTR . Zapraszamy do wzięcia w nich udziału.

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że w 2021 r, dostęp pacjentów
z zapalnymi chorobami stawów do skutecznych terapii uległ dalszemu poszerzeniu. Aktualnie innowacyjne leczenie jest dostępne dla pacjentów w pięciu wskazaniach klinicznych w obrębie czterech programów lekowych:

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW (RZS) I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (MIZS) (ICD-10  M 05, M 06, M 08) – program lekowy B.33

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3) – program lekowy B.35

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10  M 45) – program lekowy B.36

LECZENIE PACJENTÓW Z AKTYWNĄ POSTACIĄ  SPONDYLOARTROPATII (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK (ICD-10 M46.8) – program lekowy B.82

W ramach programów lekowych pacjenci mają dostęp zarówno do innowacyjnych leków biologicznych, jak i biologicznych leków biopodobnych charakteryzujących się podobną skutecznością i profilem bezpieczeństwa jak leki referencyjne. Dodatkowo pacjenci z RZS i ŁZS mają dostęp do innowacyjnych leków syntetycznych z grupy inhibitorów JAK. Aktualnie refundacją w ramach ww. programów objęte są następujące produkty lecznicze (w kolejności alfabetycznej nazw substancji czynnej i nazw produktów leczniczych):

 • adalimumab (Amgevita, Humira, Hyrimoz, Idacio),

 • baricytynib (Olumiant),

 • certolizumab pegol (Cimzia),

 • etanercept (Benepali, Enbrel, Erelzi),

 • golimumab (Simponi),

 • infliksymab (Flixabi, Remicade, Remsima, Zessly),

 • ixekizumab (Taltz),

 • rituksymab (Mabthera, Riximyo),

 • sekukinumab (Cosentyx),

 • tocilizumab (RoActemra, forma dożylna oraz podskórna),

 • tofacytynib (Xeljanz).

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że od 1 stycznia 2022 r. lek Imraldi zawierający biopodobny adalimumab nie jest już refundowany w programach lekowych w reumatologii, podobnie jak lek Inflectra zawierający biopodobny infliksymab, który utracił status leku refundowanego wcześniej. Ponadto od 1 marca 2022 r. refundację we wskazaniach ŁZS i ZZSK utraci także lek referencyjny dla adalimumabu – Humira.

Z kolei we wskazaniu RZS refundacją od 1 listopada 2021 r. został objęty pierwszy lek biopodobny dla rituksymabu – Riximyo.

W przypadku leków innowacyjnych refundacją we wskazaniu ŁZS od 1 stycznia 2021 r. objęty został drugi lek z grupy inhibitorów IL-17 – ixekizumab (Taltz), natomiast od 1 stycznia 2022 r. rozszerzono kryteria refundacyjne dla baricytynibu (Olumiant) we wskazaniu RZS na wszystkie linie leczenia, dodatkowo obejmując refundacją obie dawki leku – 4 mg i 2 mg.

W 2020 i 2021 roku, zgodnie z propozycjami Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii, zmienione zostały istotnie kryteria programów lekowych dla pacjentów z RZS, MIZS, ŁZS, ZZSK i SpA, tak, że obecnie w co raz większym stopniu odpowiadają rekomendacjom i aktualnej wiedzy medycznej. W wymienionych programach lekowych nie obowiązują już ograniczenia czasu leczenia dla wszystkich leków w nich refundowanych. Kolejne najpilniejsze potrzebne zmiany w opisie programów lekowych zgodne z propozycjami Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego aktualnie obejmują:

 • umożliwienie pacjentom z RZS kwalifikacji do programu od stopnia umiarkowanej aktywności choroby (DAS28 >3,2 lub DAS >2,4),

 • skrócenie czasu nieskutecznego leczenia dwoma lekami z grupy NLPZ u pacjentów z ZZSK, osiową postacią ŁZS i SpA oraz u pacjentów obwodową postacią ŁZS i SpA z zapaleniem przyczepów ścięgnistych do 4 tygodni łącznie,

 • wprowadzenie zapisu mówiącego o tym, że zmiana skutecznej terapii na inną refundowaną w programie z powodu planów prokreacyjnych / ciąży / karmienia piersią nie oznacza utraty linii leczenia i umożliwia powrót do stosowanego przed zmianą leku decyzją lekarza prowadzącego,

 • zmianę kryteriów kwalifikacji dla dzieci z MIZS uwzględniających najnowsze rekomendacje i klasyfikacje MIZS.

Pacjenci z zapalnymi chorobami stawów i chorobami autoimmunizacyjnymi czekają ponadto na kolejne pozytywne decyzje refundacyjne ministra zdrowia, które pozwalają na uzyskanie remisji lub niskie aktywności choroby i poprawę jakości życia. Wszystkie leki we wszystkich programach powinny być dostępne dla pacjentów zarówno w pierwszej, jak i kolejnych liniach leczenia. Ponadto w przypadku pacjentów z nieradiograficzną postacią SpA wszystkie leki refundowane w programie powinny być dostępne, zarówno w postaci osiowej, jak i obwodowej. W przypadku części wskazań nowe leki stanowią często jedyną skuteczną opcję terapeutyczną dla pacjentów, której brak wiąże się ze złym rokowaniem i postępem choroby. Ponadto część leków z uwagi na swój mechanizm działania jest także skuteczna w terapii innych chorób autoimmunizacyjnych, które często towarzyszą chorobom reumatycznym, jak łuszczyca czy choroby zapalne jelit.

Dodatkowo stałe poszerzenie wskazań klinicznych dla leków doustnych z grupy inhibitorów JAK daje możliwość skutecznego leczenia chorych preferujących tą drogę podania lub z innych przyczyn nie mogących stosować terapii dożylnych lub podskórnych. Szczególne znaczenie ma to w przypadku dzieci z MIZS, dla których pierwszy lek z tej grupy został już zarejestrowany.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ma nadzieję, że w nadchodzących miesiącach i latach refundacją objęte zostaną oczekiwane przez pacjentów i lekarzy terapie w kolejnych wskazaniach klinicznych:

 1. Inhibitory kinaz janusowych

 • upadacytynib (inhibitor JAK1) – RZS, ZZSK i ŁZS

 • tofacytynib (inhibitor JAK1/JAK3) – ZZSK i MIZS

 • filgotynib (inhibitor JAK1) – RZS

 1. Leki biologiczne

 • sekukinumab (inhibitor IL-17) – osiowa i obwodowa postać SpA

 • iksekizumab (inhibitor IL-17) – ZZSK oraz w osiowa i obwodowa postać SpA

 • guselkumab (inhibitor IL-23) – ŁZS

 • anakinra (inhibitor receptora IL-1) – postać układowa MIZS i ch. Stilla u dorosłych

 • canakinumab (inhibitor IL-1 beta) – postać układowa MIZS i ch. Stilla u dorosłych

 • anifrolumab (inhibitor receptora interferonów typu I) – toczeń rumieniowaty układowy

 1. Leki antyfibrotyczne

 • nintedanib (inhibitor kinaz tyrozynowych) – ch. śródmiąższowa płuc związana z twardziną układową (SSc-ILD) oraz ch. śródmiąższowa płuc o fenotypie postępującym z włóknieniem (ILD-PF) w przebiegu chorób układowych tkanki łącznej, w tym RZS

Ze względu na złożony patomechanizm, heterogenny obraz kliniczny, współwystępowanie innych chorób oraz zróżnicowaną osobniczo odpowiedz na leczenie istnieje potrzeba dostosowanej, skrojonej na miarę pacjenta terapii. Dostępność do innowacyjnych leków o różnych mechanizmach działania pozwala na osiągnięcie remisji klinicznej u co raz większej liczby pacjentów i utrzymanie tego stanu przez co raz dłuższy czas w ciągu całego ich życia. Dostępność do leków o różnych drogach podawania pozwala na optymalizacje terapii zgodnie z preferencjami pacjenta.

Wczesne rozpoczęcie właściwego leczenia daje największą szansę na remisję choroby, ale nie jest możliwe bez wczesnego rozpoznania choroby. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne postuluje wprowadzenie nowego świadczenia „wczesna diagnostyka chorób reumatycznych” realizowanego jako „diagnostyka podstawowa wykonywana w ramach AOS” oraz „diagnostyka pogłębiona wykonywana w ramach krótkiej hospitalizacji”. Udzielanie świadczeń w programach lekowych wymaga zmiany modelu finansowania poprzez wprowadzenie świadczenia „roczny ryczałt za przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym” opisane dokładnie w stanowisku z 4.11.2021 r. (stanowisko Polskiego Towarzystwa-Reumatologicznego).

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne będzie nadal aktywnie uczestniczyć w pracach nad poprawą dostępności pacjentów do leczenia w kolejnych latach wierząc, że nasza pomoc merytoryczna, w tym wiedza systemowa, jest istotna dla regulatora przy podejmowaniu decyzji ważnych dla zdrowia i życia pacjentów.

dr Marcin Stajszczyk Przewodniczący Komisji ds. Polityki Lekowej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Marek Brzosko Przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego