Aktualności

Uprzejmie informujemy, że Konferencja: Kontrowersje i Postępy w Reumatologii , Kraków 2022 uzyskała patronat PTR .

Zapraszamy do wzięcia w niej udziału.

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Informacja

Data publikacji:
11 maja 2022

Wszyscy Członkowie PTR, którzy opłacili składkę będą otrzymywali „Forum Reumatologiczne”.

Prezesi Oddziałów PTR otrzymali listy osób, które zapłaciły za rok 2021 i te osoby automatycznie otrzymują czasopismo w roku 2022.

Od tego roku otrzymywanie Forum i inne przywileje członkowskie będą przysługiwały osobom, które za dany rok opłacą składkę.

Jeśli w 2022 roku i następnych opłacą Państwo składkę, prosimy wejść tutaj (Dział informacyjny > Linki > Formularz do zbierania danych do wysyłki czasopisma)

Po wypełnieniu formularza należy zaznaczyć „wyślij”.

Via Medica przed drukiem każdego numeru prześle wypełnione Formularze do Sekretariatu PTR.

Sekretariat sprawdzi czy składka została opłacona.

Informacja o wysokości składki, nr konta znajduje się w „dziale informacyjnym”, zakładka członkostwo PTR.

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że od 1 maja 2022 r., dostęp pacjentów z zapalnymi chorobami stawów do skutecznych terapii w Polsce nie uległ dalszemu poszerzeniu.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że od 1 maja 2022 r. lek Benepali zawierający biopodobny etanercept nie jest już refundowany w programach lekowych w reumatologii. Jest to kontynuacja wcześniej zaobserwowanego trendu wycofywania z Polski leków biologicznych, w tym biorównoważnych, przez część podmiotów odpowiedzialnych.

Aktualnie refundacją w ramach ww. programów objęte są następujące produkty lecznicze (w kolejności alfabetycznej nazw substancji czynnej i nazw produktów leczniczych):

 • adalimumab (Amgevita, Humira, Hyrimoz, Idacio),

 • baricytynib (Olumiant),

 • certolizumabpegol (Cimzia),

 • etanercept (Enbrel, Erelzi),

 • golimumab (Simponi),

 • infliksymab (Flixabi, Remicade, Remsima, Zessly),

 • ixekizumab (Taltz),

 • rituksymab (Mabthera, Riximyo),

 • sekukinumab (Cosentyx),

 • tocilizumab (RoActemra, forma dożylna oraz podskórna),

 • tofacytynib (Xeljanz).

W opisie programów lekowych brak jest nadal zmian proponowanych przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Przejrzystości lub Prezesa AOTMiT:

 • umożliwienie pacjentom z RZS kwalifikacji do programu od stopnia umiarkowanej aktywności choroby (DAS28 >3,2 lub DAS >2,4),

 • skrócenie czasu nieskutecznego leczenia dwoma lekami z grupy NLPZ u pacjentów z chorobami ze spektrum spondyloatropatii (ZZSK, ŁZS, SpA) do 4 tygodni łącznie.

Jednocześnie nie zostały objęte refundacją żadne nowe leki i substancje czynne oraz nie zostały poszerzone wskazania dla już refundowanych leków.

Z uwagi na czas i zaawansowanie toczącego się procesu refundacyjnego oraz potrzeby kliniczne pacjentów, lekami, które najpilniej powinny zostać udostępnione chorym są:

Leki biologiczne:

 • iksekizumab (inhibitor IL-17) – ZZSK oraz osiowa i obwodowa postać SpA

 • sekukinumab (inhibitor IL-17) – osiowa i obwodowa postać SpA

Inhibitory kinaz janusowych:

 • upadacytynib (inhibitor JAK1) – RZS, ZZSK i ŁZS

Dla pacjentów z nieradiograficzną postacią SpA wszystkie leki refundowane w programie powinny być dostępne, zarówno w postaci osiowej, jak i obwodowej.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ma nadzieję, że w dalszej kolejności refundacją objęte zostaną oczekiwane przez pacjentów i lekarzy kolejne terapie w następujących wskazaniach klinicznych:

 • tofacytynib (inhibitor JAK1/JAK3) – ZZSK i MIZS

 • filgotynib (inhibitor JAK1) – RZS

 • guselkumab (inhibitor IL-23) – ŁZS

 • ryzankizumab (inhibitor IL-23) – ŁZS

 • anakinra (inhibitor receptora IL-1) – postać układowa MIZS i ch. Stilla u dorosłych

 • canakinumab (inhibitor IL-1 beta) – postać układowa MIZS i ch. Stilla u dorosłych

 • anifrolumab (inhibitor receptora interferonów typu I) – toczeń rumieniowaty układowy

 • nintedanib (inhibitor kinaz tyrozynowych) – ch. śródmiąższowa płuc związana z twardziną układową (SSc-ILD) oraz ch. śródmiąższowa płuc o fenotypie postępującym z włóknieniem (ILD-PF) w przebiegu chorób układowych tkanki łącznej, w tym RZS

Ze względu na złożony patomechanizm, heterogenny obraz kliniczny, współwystępowanie innych chorób oraz zróżnicowaną osobniczo odpowiedz na leczenie istnieje potrzeba dostosowanej, skrojonej na miarę pacjenta terapii. Dostępność do innowacyjnych leków o różnych mechanizmach działania pozwala na osiągnięcie remisji klinicznej u co raz większej liczby pacjentów i utrzymanie tego stanu przez co raz dłuższy czas w ciągu całego ich życia.

dr Marcin Stajszczyk Przewodniczący Komisji ds. Polityki Lekowej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Marek Brzosko Przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Humanitarian support for people with RMDs

Data publikacji:
29 kwietnia 2022

Prezes PTR Prof. Włodzimierz Samborski otrzymał następujące pismo od Pani Dyrektor Wykonawczej EULAR dr Julii Rautenstrauch:

Dear EULAR Members organisations bordering with Ukraine,

 

Please note that EULAR has opened a EULAR-EMEUNET support programme for young Ukrainian rheumatologists who fled their country, sponsoring their employment in a hospital/medica institution of the host country.

This means that hospitals in your countries (and beyond) can apply for this grant, if they want to employ a young Ukrainian rheumatologist. Meanwhile, information for hospitals is available in Ukrainian, Romanian, Polish, Slovak and Hungarian language (see translations at the bottom of the following webpage):

https://emeunet.eular.org/emeunet_support_programme_for_ukraine.cfm

With best wishes

Julia

Szanowni Państwo,

Rejestracja: http://www.diagnostyka.viamedica.pl/

Szczegółowe informacje, w tym program konferencji, dostępne tutaj

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

lek. Rafał Wojciechowski

przy wsparciu Sekcji Badań Obrazowych PTR

Kurs kapilaroskopii

Data publikacji:
04 kwietnia 2022

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne

Sekcja Badań Obrazowych

 

Informujemy, że w dniu rozpoczęcia III Krajowej Konferencji Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego, w Toruniu, tj. 22.04.2022, odbędzie się kurs kapilaroskopii organizowany przez Sekcję Badań Obrazowych PTR

Kurs jest bezpłatny.

20 miejsc przeznaczonych zostało dla młodych reumatologów w trakcie specjalizacji z reumatologii z poszczególnych województw - decyzję o skierowaniu na kurs podejmą Przewodniczący Oddziałów w Polsce: 1-2 miejsca na każdy Oddział.

 

Prosimy o zgłaszanie lekarzy przez Przewodniczących Oddziałów lub osoby wyznaczone:

tel. 52 3655531

mgr Marta Starczewska

Kierownik Sekretariatu Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łacznej, Szpital Uniwersytecki nr 2, im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

 

więcej informacji dotyczących kursu tutaj

Rada Naukowa pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Piotra Wilanda zaprasza do udziału w XIII edycji konferencji „Trendy w Reumatologii na przełomie 2021/2022”.

Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej – 30 marca wykłady będą odbywały się wyłącznie online, natomiast 31 marca i 1 kwietnia uczestniczyć w nich będzie można stacjonarnie w hotelu Ibis Styles Wrocław Centrum lub też wysłuchać online.

Szczegółowe informacje, w tym program konferencji, dostępne są po kliknięciu w poniższy banner.

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Kongres Reumatologiczny Europy Centralnej

Data publikacji:
14 marca 2022

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w Reumatologicznym Kongresie Europy Centralnej W Bratysławie, w terminie 1 – 3 grudnia 2022 roku.

Więcej informacji po kliknięciu w banner poniżej. 

 

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Zamieszczamy pismo otrzymane od Konsultanta Krajowego, prof. Brygidy Kwiatkowskiej, dotyczące leczenia uchodźców z Ukrainy lekami w ramach programów lekowych.

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


Warszawa, 10.03.2022

Szanowni Państwo,

Po skontaktowaniu się z panią Agatą Wolnicką z Departamentu Gospodarki Lekami z Centrali NFZ uzyskałam aktualne informacje na temat możliwości leczenia lekami w ramach Programów Lekowych uchodźców z Ukrainy.

Leczenie pacjenta z Ukrainy jest możliwe tylko w przypadku jeżeli są spełnione następujące warunki:

 1. Pacjent ma status uchodźcy potwierdzony odpowiednimi dokumentami

 2. Pacjent spełnia kryteria kwalifikacji obowiązujących w Polsce Programów lekowych

Nie można włączyć do Programu chorego, który nie spełnia aktualnie kryteriów kwalifikacyjnych.

Istnieje możliwość w wyjątkowych przypadkach włączenia do Programu chorego, który aktualnie nie spełnia kryteriów kwalifikacyjnych do Programu lekowego, tylko u pacjenta, który posiada medyczną dokumentacją ukraińską, na podstawie której można udokumentować, że w momencie włączenia do leczenia na Ukrainie, chory spełniał polskie kryteria kwalifikacyjne do Programu Lekowego.

Aktualnie trwają pracy nad zmianą systemu SMPT tak aby można było w systemie wpisywać chorych z Ukrainy, którzy jeszcze nie posiadają polskiego numeru PESEL.

Z poważaniem,

Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii

Польське Товариство Ревматологів із сумом і жахом сприймає інформацію про війну на українській землі. Ми - як лікарі - добре знаємо, що таке страждання, і щосили протистоїмо всім актам агресії проти народу вільної України, які завжди спричиняють смерть і страждання багатьох невинних людей.

Ми хочемо подякувати всім польським ревматологам за акти підтримки народу України, особливо за допомогу громадянам цієї країни, які знаходять притулок на нашій батьківщині. Ми закликаємо вас надавати подальшу, ширшу допомогу всіма способами, як інституційно організованими, так і індивідуальними.

Як ревматологи, ми висловлюємо підтримку нашим колегам з України та запевняємо їх у своїй готовності їм допомогти.

Ми усвідомлюємо, що серед сотень тисяч людей з України, які втікають з країни, в якій триває збройний конфлікт, також будуть особи, що потребують спеціалізованого ревматологічного лікування, включно з застосуванням імуносупресивних препаратів та біологічної терапії, які в Польщі доступні лише за Державними програмами лікування. Це стосується як дорослих, так і дітей з запальними захворюваннями суглобів.

Згідно з повідомленням Національного фонду здоров’я, «Громадянину України, який прибув до Польщі у зв’язку з воєнною агресією Росії в Україні та який звернувся у зв’язку з проблемами зі здоров’ям до сімейного лікаря, до лікаря-спеціаліста в поліклініці, або в лікарню, повинна бути надана адекватна медична допомога. Медичні послуги, надані громадянам та громадянкам України, будуть безкоштовні, оплачені Національним Фондом Здоров’я»

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Польське Товариство Ревматологів закликає, щоб положення про додаткове право щодо отримання медичних послуг у Польщі для громадян України також включали можливість призначення лікарських засобів відповідно до принципів реімбурсації в Польщі, включаючи можливість використання біологічного лікування в рамках Державних програм лікування. Польське Товариство Ревматологів заявляє про готовність надавати всіляку допомогу в роботі над такими положеннями, які дозволять ефективно лікувати громадян України в Польщі.

Головне правління Польського Товариства Ревматологів
Влодзімєж Самборський - prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
Марек Бжоско - prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
Богдан Батко - dr hab. n. med. Bogdan Batko prof. KA AFM
Славомир Єка - prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
Пшемислав Котила - prof. dr hab. med. Przemysław Kotyla
Ганна Пшеп’єра-Бенджак - dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak
Войцех Романовський - dr n. med. Wojciech Romanowski
Марцін Стайщик - dr n. med. Marcin Stajszczyk
Ельжбета Смолевська - prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska
Пьотр Віланд - prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland
Збігнєв Жубер - dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw. KA AFM
Голова історичної секції Польського Товариства Ревматологів
Евгеніуш Ю. Кухаж - prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz