Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Strona główna » Aktualności » Nekrolog

Nekrolog

 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu

 

śp. prof. dr hab. n. med. Stanisława Lufta

 

wybitnego reumatologa i internisty, członka honorowego Polskie Towarzystwa Reumatologicznego

 

   
Zdjęcie z archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego

 

   
Redaktorzy „Reumatologii”. Zdjęcie wykonane w Warszawie  23 maja 2013 r. podczas obchodów 50-lecia  istnienia czasopisma, przedstawiające redaktorów naczelnych (bez Włodzimierza Brühla). Od lewej:  Eugeniusz J. Kucharz, Stanisław Luft, Anna Jędryka-Góral, Jacek Pazdur     

 

 

      Profesor Stanisław Luft urodził się 28 sierpnia 1924 r. w Kolnie. Podczas II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej (pseudonim Lech) i uczestniczył w powstaniu warszawskim. Dyplom lekarza uzyskał w Akademii Medycznej w Warszawie w roku 1952. Stopień naukowy doktora uzyskał w Śląskiej Akademii Medycznej w 1966 r., a stopień doktora habilitowanego w 1980 r. w Instytucie Reumatologii w Warszawie. Tytuł profesora otrzymał w 1992 r. Był specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i reumatologii. Zmarł dnia 10 marca 2020 r.

       Przez wiele lat śp. Profesor Stanisław Luft pracował w Instytucie Reumatologii w Warszawie. Był członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i wieloletnim redaktorem „Reumatologii”.  Był autorem wielu opracowań naukowych, m. in. książki „Leczenie farmakologiczne w reumatologii”  (Warszawa 1996). Przez wiele lat wykładał medycynę pastoralna w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Jest autorem podręcznika „Medycyna pastoralna” (Warszawa 2002). Był związany z Klubem Inteligencji Katolickiej w Warszawie, którego był członkiem honorowym.

    Odszedł wybitny lekarz, wspaniały człowiek i wielki nauczyciel, który pozostanie w pamięci licznych pacjentów, uczniów oraz przyjaciół i znajomych.

 

Rodzinie i współpracownikom Pana Profesora Stanisława Lufta przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

 

W imieniu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

               

Hanna Przepiera-Będzak     Marek Brzosko
Sekretarz         Prezes