Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Linki

  ACR Amerykańskie Kolegium Reumatologiczne
American College of Rheumatology
www.rheumatology.org  
  ASTIS
Międzynarodowa grupa ds. Przeszczepów Autologicznych Komórek Macierzystych w Twardzinie Układowej
Autologous Stem cell Transplantation International Scleroderma
 www.astistrial.com  
  EUSTAR  Europejska Grupa ds. Twardziny Układowej
EULAR Scleroderma Trials and Research Group
 www.eustar.org  
  EULAR  Europejska Liga Antyruematyczna
The European League aganist Rheumatism
www.eular.org  
  FESCA  Europejska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Twardzinę Układową
Federation of European Scleroderma Associations
www.fesca-scleroderma.eu  
  ILAR  Miedzynarodowa Liga Stowarzyszeń Reumatologicznych
International League of Associations for Rheumatology
 www.ilar.org  
  ISN  Międzynarodowa Sieć Twardzint Układowej
International Scleroderma Network
 www.sclero.org