Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Jak zostać członkiem PTR

Członkostwo PTR » Jak zostać członkiem PTR

Krok pierwszy

Należy pobrać deklarację członkowską – dostępna tutaj

 

Krok drugi

Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie wybranego Oddziału (adresy na stronie internetowej PTR)

 

Krok trzeci

Po potwierdzeniu przez Oddział przyjęcia w poczet członków PTR należy dokonać wpłaty składki członkowskiej na konto Bank Millenium 05 1160 2202 0000 0002 9468 1282 z adnotacją zawierającą imię i nazwisko członka, roku (lat) opłacanej składki oraz nazwą Oddziału. Składki można też przekazywać za pośrednictwem Skarbnika Oddziału.

Składka członkowska wynosi 50 zł za rok 2016.

Członkowie, którzy uzyskali wiek emerytalny opłacają składkę w wysokości 15 zł/rok od następnego roku po uzyskaniu wieku emerytalnego.

Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek i wysyłają tylko deklarację członkowską.