Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
Aktualności

 • Aktualizacja/UPDATE Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 u pacjentów z autoimmunologicznymi i zapalnymi chorobami reumatycznymi

   

  12kwietnia 2021 r.

   

  W związku z rejestracją i warunkowym dopuszczeniem do obrotu w Unii Europejskiej, a tym samym w Polsce, szczepionek przeciwko COVID-19 i rozpoczęciem w Polsce programu szczepień, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, w oparciu o aktualną dostępną wiedzę medyczną, przedstawiają stanowisko dot. szczepień dla pacjentów z  autoimmunologicznymi i zapalnymi chorobami reumatycznymi, w tym leczonych immunosupresyjnie. Wraz z dostępnością nowych danych stanowisko może być modyfikowane w przyszłości.

  Aktualnie w ramach Narodowego Programu Szczepień w Polsce dostępna są dwie szczepionki, należące do nowej grupy szczepionek mRNA, produkowane Pfizer/BionTech (BNT162b2; Comirnaty) oraz Moderna (mRNA-1273; COVID-19 Vaccine Moderna). Obie szczepionki zostały przebadane w randomizowanych badaniach klinicznych i wykazują podobny, wysoki stopień skuteczności przeciwko zachorowaniu na COVID-19 (95% i 94%, odpowiednio). Szczepionki mRNA są szczepionkami syntetycznymi, nieżywymi, które nie mogą wywołać choroby wirusowej oraz nie prowadzą do zmian informacji genetycznej, czyli DNA, osoby zaszczepionej. Spośród kolejnej grupy szczepionek, tzw. szczepionek wektorowych, w ramach Narodowego Programu Szczepień w Polsce dostępne są szczepionki firmy AstraZeneca (ChAdOx1-S; Vaxzevria) i firmy Janssen/Johnson&Johnson (Ad.26.COV2.S; COVID-19 Vaccine Janssen). Ich skuteczność oceniona w badaniach klinicznych wynosi ok. 70%. Obie szczepionki wektorowe są szczepionkami rekombinowanymi, nieżywymi, opartymi na wektorze adenowirusowym, który nie jest zdolny do replikacji. Szczepionki mRNA oraz szczepionki wektorowe prowadzą do produkcji białka S wirusa SARS-CoV-2 przez komórki osoby zaszczepionej i dzięki temu do wytworzenia odpowiedzi immunologicznej chroniącej przed COVID-19. W przypadku szczepionek Pfizer/BionTech, Moderna i AstraZeneca dla osiągnięcia pełnej skuteczności konieczne jest podanie dwóch dawek w odpowiednim czasie, w przypadku szczepionki Janssen/Johnson&Johnson tylko jednej dawki.

  W przypadku innych szczepionek udowodniono, że są one skuteczne u pacjentów z obniżoną odpornością, w tym stosujących leki biologiczne. Potencjalnie mniejsza skuteczność szczepienia u pacjentów stosujących glikokortykosteroidy lub klasyczne leki modyfikujące przebieg choroby lub leki immunosupresyjne lub leki biologiczne lub inhibitory kinaz janusowych będzie dla pacjenta lepsza niż uniknięcie szczepienia.

  Szczepionki mRNA p/COVID-19 mogą być bezpiecznie stosowane u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi i zapalnymi stawów, a także u pacjentów otrzymujących leki wpływające na układ odpornościowy. Dotychczas nie wykazano niekorzystnego wpływu tych szczepionek na przebieg autoimmunologicznych i zapalnych chorób reumatycznych, w tym skuteczność leczenia, oraz w oparciu o aktualną wiedzę medyczną brak jest teoretycznych podstaw do formułowania istotnych obaw w tym względzie.

  Szczepionki wektorowe p/COVID-19 mogą być bezpiecznie stosowane u większości pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi i zapalnymi stawów, a także u pacjentów otrzymujących większość leków wpływających na układ odpornościowy. Dotychczas nie wykazano niekorzystnego wpływu tych szczepionek na przebieg autoimmunologicznych i zapalnych chorób reumatycznych, w tym skuteczność leczenia, oraz w oparciu o aktualną wiedzę medyczną brak jest teoretycznych podstaw do formułowania istotnych obaw w tym względzie z zastrzeżeniem potencjalnego wpływu na krzepliwość. Ze względu na opisywane bardzo rzadkie przypadki zakrzepicy z trombocytopenią, w tym zakrzepicy zatok żylnych mózgu (CSVT), naczyń żylnych jamy brzusznej (SVT) i tętnic po zastosowaniu szczepionki wektorowej Vaxzevria firmy AstraZeneca oraz stanowisko Europejskiej Agencji Medycznej wskazujące na ich potencjalny związek ze szczepieniem (https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood), a jednocześnie nie poznany mechanizm jaki do tego prowadzi (prawdopodobna reakcja immunologiczna), Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii zwracają uwagę, że aktualnie brak jest dostępnych danych nt. potencjalnego ryzyka związanego z podaniem szczepionki Vaxzevria u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi z istotnie zwiększonym ryzykiem zakrzepicy i/lub małopłytkowością. Dotyczy to szczególnie pacjentów z zespołem antyfosfolipidowym, toczniem rumieniowatym układowym, układowymi zapaleniami naczyń i reumatoidalnym zapaleniem stawów. Małopłytkowość bardzo często towarzyszy chorobom autoimmunologicznym i zakrzepicy z nimi związanej. Należy także pamiętać, że zwiększonemu ryzyku zakrzepicy u pacjentów reumatologicznych może sprzyjać długotrwałe unieruchomienie z powodu niepełnosprawności lub po przebytym zabiegu endoprotezoplastyki, towarzysząca nieswoista choroba zapalna jelit lub choroba nowotworowa oraz stosowanie niektórych leków, jak glikokortykosteroidy lub inhibitory kinaz janusowych. Spośród innych istotnych czynników ryzyka CSVT należy przede wszystkim wymienić doustne hormonalne leki antykoncepcyjne, które zwiększają ww. ryzyko sześciokrotnie, oraz ciążę i okres połogu. Należy także pamiętać, że indukcja incydentu zakrzepowego jest bardzo często wynikiem interakcji różnych czynników. Ostatecznej oceny ww. ryzyka dokonuje lekarz.

  Jednocześnie należy podkreślić, że związek zakrzepicy z COVID-19 jest potwierdzony. Zaburzenia krzepnięcia występują u 20-30%, a nawet 50% chorych z COVID-19, co wiąże się z wyższą o ponad 70% śmiertelnością, podczas gdy według stanu na 4 kwietnia 2021 r. do systemu EudraVigilance (http://www.adrreports.eu/en/index.html) zgłoszono łącznie 169 przypadków CSVT i 53 przypadki SVT spośród około 34 milionów osób, które otrzymały szczepionkę Vaxzevria (0,00065%). EMA potwierdza, że ​​ogólny stosunek korzyści do ryzyka w przypadku szczepionki Vaxzevria pozostaje pozytywny. Pacjenci nie powinni unikać szczepienia p/COVID-19. Wszyscy pacjenci, którzy otrzymali szczepionkę Vaxzavria, a w szczególności chorzy z obecnością czynników ryzyka zakrzepicy, powinni zwróć uwagę na występowanie objawów zakrzepicy, jak duszność, ból w klatce piersiowej, obrzęk kończyn dolnych, uporczywy ból brzucha, objawy neurologiczne, w tym silne i uporczywe bóle głowy lub niewyraźne widzenie oraz wybroczyny pod skórą poza miejscem wstrzyknięcia. Po ich pojawieniu się pacjent powinien zgłosić się do lekarza. Po podaniu szczepionki pacjent powinien unikać unieruchomienia i zadbać o właściwe nawodnienie. Pacjenci stosujący leczenie przeciwkrzepliwe zgodnie z zaleceniem lekarza powinni to leczenie bezwzględnie kontynuować.

  Według informacji przekazanych publicznie przez Ministerstwo Zdrowia ankieta kwalifikacyjna do szczepień została uzupełniona o pytania dot. zakrzepicy i małopłytkowości, co jest bardzo dobrą i odpowiedzialną decyzją. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii zwrócili się z zapytaniem do Ministra Zdrowia czy w uzasadnionych, szczególnych sytuacjach klinicznych, u pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami reumatycznymi oraz istotnie zwiększonym ryzykiem zakrzepicy i/lub małopłytkowością, Narodowy Program Szczepień dopuszcza możliwość modyfikacji w zakresie rekomendowanej szczepionki z uwzględnieniem indywidualnego stosunku korzyści do ryzyka. Zgodnie z zaleceniem Brytyjskiej Agencji Regulacyjnej ds. Leków i Opieki Zdrowotnej (MHRA, Medicines & Healthcare products Regulatory Agency), w celu minimalizacji ryzyka zdarzeń zakrzepowych, podanie szczepionki Vaxzevria u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem zakrzepicy powinno być rozważane tylko wtedy, gdy korzyści wynikające z ochrony przed zakażeniem COVID-19 przewyższają potencjalne ryzyko (https://www.gov.uk/government/news/mhra-issues-new-advice-concluding-a-possible-link-between-covid-19-vaccine-astrazeneca-and-extremely-rare-unlikely-to-occur-blood-clots). Jednocześnie EMA i FDA poinformowały, że rozpoczęły analizę pierwszych przypadków zakrzepicy, w tym z małopłytkowością, jakie wystąpiły u pacjentów po podaniu szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii stoją na stanowisku, że Narodowy Program Szczepień powinien dopuszczać możliwość ustalania terminu szczepienia pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi leczonych immunosupresyjnie nie tylko z uwzględnieniem wieku chorych, ale także ich stanu zdrowia i najoptymalniejszego czasu szczepienia pozwalającego uzyskać najlepszy efekt kliniczny.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii zwracają także uwagę, że  szczepienie przeciwko COVID-19 personelu medycznego, w tym lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów mających bezpośredni kontakt z pacjentami stanowi istotne działanie ograniczające transmisję infekcji wśród chorych.

  W oparciu o aktualną wiedzę medyczną Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii przedstawiają wstępne zalecenia dot. szczepień przeciwko COVID-19 u pacjentów z autoimmunologicznymi i zapalnymi chorobami reumatycznymi, w tym stosujących leki wpływające na aktywność układu odpornościowego oraz personelu medycznego opiekującego się ww. chorymi:

   1. pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi i zapalnymi stawów oraz przedstawiciele personelu medycznego opiekującego się ww. chorymi powinni zostać zaszczepieni przeciwko COVID-19, jeśli nie występują ogólne przeciwwskazania,

   2. szczepieniem powinny być objęte także osoby, które w przeszłości były zakażone SARS-CoV-2/chorowały na COVID-19,

   3. u pacjentów, u których planowane jest szczepienie przeciwko innym chorobom zakaźnym, w tym grypie, zaleca się odstęp pomiędzy szczepieniami wynoszący co najmniej 14 dni,

   4. u pacjentów z nowo rozpoznaną chorobą autoimmunologiczną lub zapalną stawów, jeśli ich stan zdrowia na to pozwala, zaleca się szczepienie przed planowanym rozpoczęciem terapii immunosupresyjnej, która potencjalnie może zmniejszyć skuteczność szczepienia,

   5. u pacjentów stosujących glikokortykosteroidy lub klasyczne leki modyfikujące lub leki immunosupresyjne lub leki biologiczne lub inhibitory kinaz janusowych szczepienia najlepiej wykonywać, gdy choroba jest w fazie remisji lub niskiej aktywności, jeśli jest to możliwe,

   6. szczepienie jest najbardziej skuteczne, gdy stopień immunosupresji jest niski, jednak nie zaleca się zmniejszania dawek stosowanych leków lub wstrzymania terapii, jeśli ryzyko zaostrzenia choroby jest umiarkowane lub wysokie,

   7. u pacjentów będących w trakcie terapii i planowanego szczepienia, w przypadku remisji lub niskiej aktywności choroby, doświadczony reumatolog w porozumieniu z pacjentem może podjąć decyzję o stosowaniu najmniejszych skutecznych dawek leków lub krótkim czasowym wstrzymaniu terapii, jeśli w jego opinii może to poprawić skuteczność szczepienia, a ryzyko zaostrzenia choroby jest niskie,

   8. w związku z mechanizmem działania rytuksymabu i jego potencjalnym większym wpływem na skuteczność szczepienia, w przypadku stosowania tego leku należy skonsultować się z reumatologiem w sprawie optymalnego terminu szczepienia,

   9. każdy pacjent, u którego planowane jest szczepienie lub po zaszczepieniu, w przypadku wątpliwości lub obaw związanych ze swoim stanem zdrowia, powinien się skontaktować z doświadczonym reumatologiem, najlepiej prowadzącym jego leczenie,

   10. ostatecznej kwalifikacji do szczepienia, z uwzględnieniem aktualnego stanu zdrowia pacjenta, dokonuje lekarz.

   

       

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii

   

  Członkowie ZG PTR

  prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

  prof. nadz. dr n. med. Bogdan Batko

  prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

  prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz

  prof. dr hab. n. med. Piotr Leszczyński

  dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak

  prof. nadzw. dr hab. n. med. Marzena Olesińska

  prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

  dr n. med. Marcin Stajszczyk

  prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

  prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber

 • Stanowisko EMA dotyczące stosowania iwermektyny w zapobieganiu i leczeniu COVID-19

  EMA odradza stosowanie iwermektyny w zapobieganiu lub leczeniu COVID-19 poza randomizowanymi badaniami klinicznymi.

   

  EMA dokonała przeglądu najnowszych dowodów dotyczących stosowania iwermektyny w zapobieganiu i leczeniu COVID-19 i stwierdziła, że dostępne dane nie uzasadniają jej stosowania w przypadku COVID-19 poza dobrze zaprojektowanymi badaniami klinicznymi.

   

  W UE tabletki z iwermektyną są zatwierdzone do leczenia niektórych inwazji robaków pasożytniczych, a preparaty na skórę z iwermektyną są zatwierdzone do leczenia chorób skóry, takich jak trądzik różowaty. Iwermektyna jest również dopuszczona do użytku weterynaryjnego dla szerokiej gamy gatunków zwierząt w leczeniu pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych.

   

  Leki zawierające iwermektynę nie są dopuszczone do stosowania w COVID-19 w UE, a EMA nie otrzymała żadnego wniosku o takie zastosowanie (Czechy i Słowacja dopuściły tymczasowe stosowanie leku w COVID-19 w ramach swoich przepisów krajowych).

   

  W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi i publikacjami dotyczącymi stosowania iwermektyny EMA dokonała przeglądu najnowszych opublikowanych dowodów pochodzących z badań laboratoryjnych, badań obserwacyjnych, badań klinicznych i metaanaliz. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono, że iwermektyna może blokować replikację wirusa SARS-CoV-2 (wirusa wywołującego COVID-19), ale przy znacznie wyższych stężeniach iwermektyny niż te osiągane przy stosowaniu obecnie dopuszczonych dawek. Wyniki badań klinicznych były zróżnicowane, przy czym niektóre badania nie wykazały żadnych korzyści, a inne wykazały potencjalne korzyści. Większość badań, które EMA poddała przeglądowi, była małymi badaniami i miała dodatkowe ograniczenia, w tym różne schematy dawkowania i stosowanie leków towarzyszących. W związku z tym EMA stwierdziła, że obecnie dostępne dowody nie są wystarczające, aby poprzeć stosowanie iwermektyny w badaniu COVID-19 poza badaniami klinicznymi.

   

  Chociaż iwermektyna jest na ogół dobrze tolerowana w dawkach dopuszczonych do stosowania w innych wskazaniach, działania niepożądane mogłyby się nasilić w przypadku znacznie większych dawek, które byłyby potrzebne do uzyskania w płucach stężenia iwermektyny skutecznego w zwalczaniu wirusa. Nie można zatem wykluczyć toksyczności w przypadku stosowania iwermektyny w dawkach wyższych niż zatwierdzone.

   

  W związku z tym EMA stwierdziła, że stosowanie iwermektyny w celu zapobiegania lub leczenia COVID-19 nie może być obecnie zalecane poza kontrolowanymi badaniami klinicznymi. Konieczne są dalsze dobrze zaprojektowane, randomizowane badania w celu wyciągnięcia wniosków, czy produkt jest skuteczny i bezpieczny w zapobieganiu i leczeniu COVID-19.

   

  Niniejsze oświadczenie EMA dotyczące zdrowia publicznego zostało zatwierdzone przez pandemiczną grupę zadaniową EMA ds. pandemii COVID-19 (COVID-ETF) w świetle toczących się dyskusji na temat stosowania iwermektyny w zapobieganiu i leczeniu COVID-19.

   

  Najnowsze informacje można znaleźć na specjalnej stronie internetowej EMA poświęconej COVID-19.

   

  Będziemy wdzięczni za przekazanie tego e-maila wszystkim innym osobom, które mogą być zainteresowane tymi informacjami.

   

  Z poważaniem,

   

  Nathalie Macle

  Public and Stakeholders Engagement Department

  Stakeholders and Communication Division

  European Medicines Agency

  Domenico Scarlattilaan 6 | 1083 HS Amsterdam | The Netherlands
  StakeholdersDB@ema.europa.eu / www.ema.europa.eu

   

 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dot. chorób reumatycznych wieku rozwojowego z okazji Światowego Dnia Chorób Reumatycznych Wieku Rozwojowego (WORD Day) z dnia 18 marca 2021 r.

  Światowy Dzień Chorób Reumatycznych Wieku Rozwojowego (World YOung Rheumatic Diseases Day, WORD Day; https://wordday.org/about-word-day) to coroczne wydarzenie, które odbywa się 18 marca. Jego celem jest podniesienie świadomości i poziomu wiedzy rodziców, lekarzy, lekarzy pierwszego kontaktu, nauczycieli i ogółu społeczeństwa na temat chorób reumatycznych u dzieci, aby pomóc przede wszystkim we wczesnej diagnozie oraz szybkim skierowaniu do wyspecjalizowanych reumatologów dziecięcych.

   

  Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) to przewlekła choroba tkanki łącznej rozpoczynająca się przed 16 r.ż., z nawracającymi okresami zaostrzeń i poprawy. Liczba nowych zachorowań w Polsce wynosi ok. 9,5-10 na 100 tys. dzieci rocznie. MIZS może wystąpić w każdym wieku, przy czym zachorowania poniżej 6 miesiąca życia są niezwykle rzadkie. MIZS jest najczęstszą chorobą reumatyczną w wieku rozwojowym. Nie jest to jedna klasyczna jednostka chorobowa, ale heterogenna grupa chorób objętych wspólną klasyfikacją przede wszystkim ze względu na wiek występowania objawów klinicznych. MIZS może się objawić jako choroba stosunkowo łagodna, ogólnie dobrze rokująca, ale może wystąpić nagle jako choroba o bardzo ciężkim przebiegu i złym rokowaniu.

  Wyróżnia się kilka postaci MIZS w zależności od liczby zajętych stawów, obecności lub braku manifestacji zapalnych pozastawowych oraz obecności lub braku dodatkowych markerów jak czynnik reumatoidalny RF czy antygen B27. Najczęstszą z nich jest zapalenie stawów
  o początku nielicznostawowym (skąpostawowym), w której wyróżnia się postać przetrwałą, gdy proces zapalny zajmuje po pierwszych 6 miesiącach choroby. Oprócz początku skąpostawowego MIZS może rozpoczynać się jako choroba wielostawowa lub zapalenie stawów z zapaleniem przyczepów ścięgnistych lub łuszczycowe zapalenie stawów lub postać układowa, najgorzej rokująca, przebiegająca z gorączką, wysypką, powiększeniem wątroby, śledziony i węzłów chłonnych oraz zapaleniem błon surowiczych. Zapalenie stawów może nie występować w początkowym okresie choroby o początku układowym. W wieku rozwojowym mogą się także rozwinąć inne układowe choroby tkanki łącznej, takie jak toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie skórno-mięśniowe, twardzina czy zapalenia naczyń jak choroba Kawasakiego.

  Charakterystyczne dla MIZS jest w większości zajęcie niesymetryczne dużych stawów, wczesnym objawem jest także występowanie przykurczów mięśniowych. MIZS wiąże się
  z dużym ryzykiem rozwoju powikłań wynikających z zapalenia błony naczyniowej oka, które może doprowadzić do utraty wzroku. MIZS może przekształcić się w wieku dorosłym
  w pełnoobjawowe reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) lub zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) lub łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS). Ponadto, u dzieci które zachorowały we wczesnym dzieciństwie, często dochodzi do zaburzeń rozwojowych, w tym zahamowania wzrostu.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii zwracają uwagę, że odpowiednia wiedza i wyczulenie osób w środowisku dziecka, w tym rodziców, nauczycieli oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej może pozwolić na wczesne rozpoznanie choroby i skuteczne leczenie.

  Celem leczenia MIZS jest zahamowanie aktywności zapalnej i immunologicznej choroby oraz zatrzymanie lub spowolnienie postępu zmian chorobowych w stawach, ale także zapobieganie zaburzeniom rozwojowym, niskorosłości i niepełnosprawności oraz niedopuszczenie do osteoporozy, dysfunkcji narządów wewnętrznych i narządu wzroku, a także powikłania choroby amyloidozą. Przywrócenie pełnej sprawności funkcjonalnej dziecka i maksymalna poprawa jakości jego życia powinny być priorytetm.

  Strategia leczenia MIZS zależy od typu początku i przebiegu choroby. Leczenie powinno być kompleksowe, uwzględniające udział specjalistów wielu dziedzin. Leczenie farmakologiczne powinno być intensywne i skojarzone, ponieważ choroba jest najaktywniejsza
  w pierwszych trzech latach od chwili zachorowania.
  Dotychczas powszechnie stosowane są leki modyfikujące postęp choroby i immunosupresyjne, jak metotreksat, sulfasalazyna, arechina, cyklosporyna A, azatiopryna oraz glikokortykosteroidy. U chorych, u których MIZS ma bardzo aktywny przebieg, przy braku odpowiedzi na stosowane leczenie należy rozpocząć terapię biologiczną.

  W Polsce dostęp do leczenia biologicznego gwarantowany jest w ramach programu lekowego B.33 dla pacjentów spełniających określone kryteria. Niestety nie są one w pełni zgodne
  z aktualną wiedzą medyczną i rekomendacjami, co ogranicza korzystne efekty stosowanego leczenia. Największym problemem jest konieczność wstrzymywania skutecznego leczenia u dzieci, które odnoszą korzyść z terapii. Prowadzi to ponownego wzrostu aktywności choroby i bardzo często niweczy wieloletni wysiłek lekarzy, rodziców i samego dziecka zmierzający do ratowania jego zdrowia.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii mają nadzieję, że zmiany w kryteriach programów lekowych, w tym zniesienie ograniczeń czasu leczenia biologicznego we wszystkich wskazaniach, w tym dla dzieci z MIZS będzie miało miejsce od maja 2021 r. 

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii

   

  prof. Zbigniew Żuber

  Sekcja Reumatologii Wieku Rozwojowego
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

   

   

 • Aktualizacja/UPDATE Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 u pacjentów z autoimmunologicznymi i zapalnymi chorobami reumatycznymi

  8 marca 2021 r.

   

  W związku z rejestracją i warunkowym dopuszczeniem do obrotu w Unii Europejskiej, a tym samym w Polsce, szczepionek przeciwko COVID-19 i rozpoczęciem w Polsce programu szczepień, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, w oparciu o aktualną dostępną wiedzę medyczną, przedstawiają stanowisko dot. szczepień dla pacjentów z  autoimmunologicznymi i zapalnymi chorobami reumatycznymi, w tym leczonych immunosupresyjnie. Wraz z dostępnością nowych danych stanowisko może być modyfikowane w przyszłości.

  Aktualnie w ramach Narodowego Programu Szczepień w Polsce dostępna są dwie szczepionki, należące do nowej grupy szczepionek mRNA, produkowane Pfizer/BionTech (BNT162b2) oraz Moderna (mRNA-1273). Obie szczepionki zostały przebadane w randomizowanych badaniach klinicznych i wykazują podobny, wysoki stopień skuteczności przeciwko zachorowaniu na COVID-19 (95% i 94,1%, odpowiednio). Szczepionki mRNA są szczepionkami syntetycznymi, nieżywymi, które nie mogą wywołać choroby wirusowej oraz nie prowadzą do zmian informacji genetycznej, czyli DNA, osoby zaszczepionej. Spośród kolejnej grupy szczepionek, tzw. szczepionek wektorowych, w ramach Narodowego Programu Szczepień w Polsce dostępna jest szczepionka firmy AstraZeneca (ChAdOx1-S). Kolejną szczepionką z tej grupy, która może się pojawić w Polsce po dopuszczeniu do obrotu w Unii Europejskiej jest szczepionka firmy Janssen/Johnson&Johnson (Ad.26.COV2.S). Ich skuteczność oceniona w badaniach klinicznych wynosi ok. 70%. Obie szczepionki wektorowe są szczepionkami rekombinowanymi, nieżywymi, opartymi na wektorze adenowirusowym, który nie jest zdolny do replikacji. Szczepionki mRNA oraz szczepionki wektorowe prowadzą do produkcji białka S wirusa SARS-CoV-2 przez komórki osoby zaszczepionej i dzięki temu do wytworzenia odpowiedzi immunologicznej chroniącej przed COVID-19. W przypadku szczepionek Pfizer/BionTech, Moderna i AstraZeneca dla osiągnięcia pełnej skuteczności konieczne jest podanie dwóch dawek w odpowiednim czasie, w przypadku szczepionki Janssen/Johnson&Johnson tylko jednej dawki.

  Szczepionki mRNA i wektorowe p/COVID-19 mogą być bezpiecznie stosowane u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi i zapalnymi stawów, a także u pacjentów otrzymujących leki wpływające na układ odpornościowy. Dotychczas nie wykazano niekorzystnego wpływu tych szczepionek na przebieg autoimmunologicznych i zapalnych chorób reumatycznych, w tym skuteczność leczenia, oraz w oparciu o aktualną wiedzę medyczną brak jest teoretycznych podstaw do formułowania istotnych obaw w tym względzie. W przypadku innych martwych szczepionek udowodniono, że są one skuteczne u pacjentów z obniżoną odpornością, w tym stosujących leki biologiczne. Potencjalnie mniejsza skuteczność szczepienia u pacjentów stosujących glikokortykosteroidy lub klasyczne leki modyfikujące przebieg choroby lub leki immunosupresyjne lub leki biologiczne lub inhibitory kinaz janusowych będzie dla pacjenta lepsza niż uniknięcie szczepienia.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii stoją na stanowisku, że Narodowy Program Szczepień powinien dopuszczać możliwość ustalania terminu szczepienia pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi leczonych immunosupresyjnie nie tylko z uwzględnieniem wieku chorych, ale także ich stanu zdrowia i najoptymalniejszego czasu szczepienia pozwalającego uzyskać najlepszy efekt kliniczny.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii zwracają także uwagę, że  szczepienie przeciwko COVID-19 personelu medycznego, w tym lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów mających bezpośredni kontakt z pacjentami stanowi istotne działanie ograniczające transmisję infekcji wśród chorych.

  W oparciu o aktualną wiedzę medyczną Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii przedstawiają wstępne zalecenia dot. szczepień przeciwko COVID-19 u pacjentów z autoimmunologicznymi i zapalnymi chorobami reumatycznymi, w tym stosujących leki wpływające na aktywność układu odpornościowego oraz personelu medycznego opiekującego się ww. chorymi:

  1. pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi i zapalnymi stawów oraz przedstawiciele personelu medycznego opiekującego się ww. chorymi powinni zostać zaszczepieni przeciwko COVID-19, jeśli nie występują ogólne przeciwwskazania,

  2. szczepieniem powinny być objęte także osoby, które w przeszłości były zakażone SARS-CoV-2/chorowały na COVID-19,

  3. u pacjentów, u których planowane jest szczepienie przeciwko innym chorobom zakaźnym, w tym grypie, zaleca się odstęp pomiędzy szczepieniami wynoszący co najmniej 14 dni,

  4. u pacjentów z nowo rozpoznaną chorobą autoimmunologiczną lub zapalną stawów, jeśli ich stan zdrowia na to pozwala, zaleca się szczepienie przed planowanym rozpoczęciem terapii immunosupresyjnej, która potencjalnie może zmniejszyć skuteczność szczepienia,

  5. u pacjentów stosujących glikokortykosteroidy lub klasyczne leki modyfikujące lub leki immunosupresyjne lub leki biologiczne lub inhibitory kinaz janusowych szczepienia najlepiej wykonywać, gdy choroba jest w fazie remisji lub niskiej aktywności, jeśli jest to możliwe,

  6. szczepienie jest najbardziej skuteczne, gdy stopień immunosupresji jest niski, jednak nie zaleca się zmniejszania dawek stosowanych leków lub wstrzymania terapii, jeśli ryzyko zaostrzenia choroby jest umiarkowane lub wysokie,

  7. u pacjentów będących w trakcie terapii i planowanego szczepienia, w przypadku remisji lub niskiej aktywności choroby, doświadczony reumatolog w porozumieniu z pacjentem może podjąć decyzję o stosowaniu najmniejszych skutecznych dawek leków lub krótkim czasowym wstrzymaniu terapii, jeśli w jego opinii może to poprawić skuteczność szczepienia, a ryzyko zaostrzenia choroby jest niskie,

  8. w związku z mechanizmem działania rytuksymabu i jego potencjalnym większym wpływem na skuteczność szczepienia, w przypadku stosowania tego leku należy skonsultować się z reumatologiem w sprawie optymalnego terminu szczepienia,

  9. każdy pacjent, u którego planowane jest szczepienie lub po zaszczepieniu, w przypadku wątpliwości lub obaw związanych ze swoim stanem zdrowia, powinien się skontaktować z doświadczonym reumatologiem, najlepiej prowadzącym jego leczenie,

  10. ostatecznej kwalifikacji do szczepienia, z uwzględnieniem aktualnego stanu zdrowia pacjenta, dokonuje lekarz.

   

       

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii

   

  Członkowie ZG PTR

  prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

  prof. nadz. dr n. med. Bogdan Batko

  prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

  prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz

  prof. dr hab. n. med. Piotr Leszczyński

  dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak

  prof. nadzw. dr hab. n. med. Marzena Olesińska

  prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

  dr n. med. Marcin Stajszczyk

  prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

  prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber

 • Nekrolog

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27 stycznia 2021 odszedł od nas 

    

   

  śp doktor n. med. Antoni Skura

  Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego,

  odznaczony przez prezydenta RP Złotym Medalem za Długoletnią Służbę,

  wieloletni Ordynator Oddziału Reumatologii Szpitala Dietla przy ul. Skarbowej,

  Kierownik Poradni Przyszpitalnej,

  współorganizator Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzesku,

  wieloletni Konsultant Wojewódzki w dziedzinie reumatologii,

  wspaniały człowiek i lekarz, znakomity nauczyciel wielu pokoleń reumatologów.

   

  Pozostanie na zawsze w naszej pamięci

  Rodzinie i współpracownikom składamy wyrazy głębokiego współczucia

   

  Zarząd Oddziału Małopolskiego PTR

   

   

                 

 • The European Medicines Agency’s EU conditional marketing authorisations for COVID-19 vaccines

  20.01.2021
   
  Few medicines are awaited as eagerly as COVID-19 vaccines. Extraordinary efforts by scientists, regulators, and developers enabled the European Medicines Agency (EMA) to recommend the first EU conditional marketing authorisation (CMA) for the BioNTech COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside-modified) BNT162b2 (Comirnaty)(1some 9 months after the COVID-19 pandemic was declared. On Dec 21, 2020, the European Commission granted CMA, following the EMA's positive opinion, to BNT162b2 for active immunisation of individuals aged 16 years and older to prevent COVID-19, which is caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). (2)
  CMA is used in EU legislation for emergency situations in response to public health threats. This authorisation requires demonstration of a positive benefit–risk balance, allowing for additional post-marketing data to be provided on the condition that the company supplies these data as specific obligations within defined timelines. Specific obligations generally include clinical studies and exceptionally, in the context of emergencies, studies to provide further assurance on the pharmaceutical quality of the vaccines. The EMA's evaluation was expedited by making use of rolling reviews, specifically designed by the EMA, that allowed assessment of discrete datasets as soon as they became available. The EMA collaborated with several non-EU regulators and WHO throughout the assessment, under existing confidentiality arrangements, and has engaged with the International Coalition of Medicines Regulatory Authorities to ensure global alignment.(3)
  Vaccine efficacy of BNT162b2 in the pivotal trial, which is still ongoing (NCT04368728), was high at 95% (95% CI 90·3–97·6) and the safety profile was adequate.(4The most commonly reported adverse reactions include injection site pain, fatigue, headache, myalgia, chills, arthralgia, and pyrexia, and safety aspects are included in the EU's risk management plan.(5)
  Currently, the only important identified risk is anaphylaxis. Vaccine-associated enhanced disease will be monitored as a potential risk, although it is at present a theoretical concern not observed with COVID-19 vaccines. Although there might be challenges in keeping participants in placebo groups in ongoing phase 3 clinical trials, long-term safety and efficacy follow-up of trial participants, possibly for up to 24 months, is planned.(5)
  On Jan 6, 2021, a second COVID-19 mRNA vaccine from Moderna received CMA approval in the EU after clinical trial evidence showed similar efficacy (94·1%, [89·3–96·8]) and safety (6),(7of the Moderna vaccine compared to the BNT162b2 vaccine. A robust integrated system to monitor COVID-19 vaccine safety and effectiveness in the post-approval stage will rely on specific pharmacovigilance activities run by the sponsor, the independent data collection and analysis (8provided by the EU national competent authorities, and the joint European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)–EMA efforts to monitor safety and effectiveness.
  Genetic variants of SARS-CoV-2 are emerging, (9), (10) requiring continuous monitoring of COVID-19 vaccine performance over time. Available data suggest that BNT162b2 elicits cross-neutralising activity against genetic variants of SARS-CoV-2 that differ from the vaccine strain, (1but further information and analyses will be needed, particularly for variants with multiple mutations, including in the receptor binding domain of the spike protein. Discussion is underway on what would be the regulatory requirements to support a change in the composition of the vaccines, addressing the need for the timely availability of such information to meet the public health demand.
  Figure thumbnail fx1
   Copyright © 2021 Alain Jocard/Getty Images
   
  Vaccines that reduce symptomatic disease have a crucial role in reducing the burden of COVID-19. However, the achievement of high vaccination coverage globally is expected to take considerable time and the ability of COVID-19 vaccines to prevent infection and transmission remains unknown.1 In the meantime, other public health measures, such as use of face masks, physical distancing, and good respiratory and hand hygiene remain essential.
  The efficacy of BNT162b2 was apparent after about 10–14 days from administration of the first dose and before the administration of the second dose 21 days afterwards (the range in the clinical study was 19–42 days).(2Similar considerations would apply to the Moderna COVID-19 vaccine, notwithstanding the slightly different schedule with a second dose given with an interval of 28 days (dosing window allowed in the clinical study 21–42 days).(7These findings have led some public health authorities to consider delayed administration of a second dose to maximise the numbers of people receiving the first immunisation. There are no clinical data at present that would confirm prolonged protection after a first dose beyond the intervals studied in the clinical trials, preventing the possibility for a regulatory approval of an extended dosing interval. Additionally, the levels of neutralising antibodies elicited by the first dose of these vaccines are low,(1 which would call for caution with respect to the possibility of reduced protection the longer the second dose is delayed and given the possible rapid emergence of vaccine escape genetic variants of SARS-CoV-2.
  There is public health interest in understanding the interchangeability of different COVID-19 vaccines once they are approved, and, particularly, whether heterologous boosting might be suitable or even preferable. Evidence from well designed clinical trials will need to be obtained before any such approaches are put into practice. The EMA has liaised continuously with the ECDC and national immunisation technical advisory groups in the EU to explain the regulatory views on all the aspects mentioned and to stay informed about the planned vaccination strategies in different European countries.
  There is an urge to start vaccination campaigns without delay but such campaigns cannot come with a lowering of the approval standards. Although the EU is expediting the scientific assessment and granting of CMAs for COVID-19 vaccines, the evaluation of marketing authorisation applications with all the necessary safeguards and controls takes longer than the review used by some countries to grant emergency use authorisations.(11)
   A CMA provides a controlled and robust framework to ensure that all pharmacovigilance, manufacturing controls, including batch controls for vaccines, and other post-approval obligations apply in a legally binding way and are evaluated and acted on by the EMA's scientific committees on a continuous basis. These elements ensure a high level of protection to citizens during a mass vaccination campaign. EU member states could have opted for emergency use in their own territory but have chosen a more robust, unified EU approach, with a joint assessment benefiting all member states and prioritising citizens' safety across Europe equally.
  Further to the approval timelines of the new COVID-19 vaccines, roll-out of vaccination campaigns and vaccine uptake in EU member states will also depend on several factors such as limited initial vaccine supplies and effective deployment.
  The approvals of the first COVID-19 vaccines in the EU are a key milestone in the response to COVID-19. The first EU marketing authorisations for COVID-19 vaccines not only offer hope to control the pandemic but also provide proof of concept for a new approach to vaccine development in response to future emerging health threats.
  MC is the Chair of the EMA's COVID-19 Task Force. HE is the Chair of the EMA's Committee for Medicinal Products for Human Use. SS is the Chair of the EMA's Pharmacovigilance Risk Assessment Committee. EC is Executive Director of the EMA. We declare no other competing interests. The views expressed in this Comment are the personal views of the authors and may not be understood or quoted as being made on behalf of or reflecting the position of the EMA or one of its committees or working parties.
   

  References

   

  European Medicines Agency, 1083 HS Amsterdam, Netherlands (MC, HE, SS, EM);
  Federal Institute for Drugs and Medical Devices, European Union and
  International Affairs, Bonn, Germany (HE); Medicines Evaluation Board, Utrecht,
  Netherlands (SS)
  1 European Medicines Agency. Comirnaty assessment report. Dec 21, 2020.
  https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/
  comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf (accessed Jan 8, 2021).
  2 European Medicines Agency. Comirnaty EU product information. 2020.
  https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/
  comirnaty-epar-product-information_en.pdf (accessed Jan 8, 2021).
  3 International Coalition of Medicines Regulatory Authorities.
  ICMRA statement on clinical trials. June 24, 2020. http://icmra.info/
  drupal/news/statement_on_clinical_trials (accessed Jan 8, 2021).
  4 Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, et al. Safety and efficacy of the
  BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine. N Engl J Med 2020; 383: 2603–15.
  Comment
  www.thelancet.com Published online January 13, 2021 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00085-4 3
  5 European Medicines Agency. Comirnaty risk management plan.
  Dec 21, 2020. https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp/comirnatyepar-
  risk-management-plan_en.pdf (accessed Jan 8, 2021).
  6 European Medicines Agency. EMA recommends COVID-19 vaccine Moderna
  for authorisation in the EU. Jan 6, 2021. https://www.ema.europa.eu/en/
  news/ema-recommends-covid-19-vaccine-moderna-authorisation-eu
  (accessed Jan 8, 2021).
  7 European Medicines Agency. COVID-19 Moderna vaccine EU product
  Information 2021. https://www.ema.europa.eu/en/documents/productinformation/
  covid-19-vaccine-moderna-product-information_en.pdf
  (accessed Jan 8, 2021).
  8 European Medicines Agency. Pharmacovigilance plan for COVID-19 vaccines.
  2020. https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/
  pharmacovigilance-plan-eu-regulatory-network-covid-19-vaccines_en.pdf
  (accessed Jan 8, 2021).
  9 European Centre for Disease Prevention and Control. Threat assessment
  brief on SARS-CoV-2 variant in United Kingdom. Dec 20, 2020.
  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/threat-assessment-briefrapid-
  increase-sars-cov-2-variant-united-kingdom (accessed Jan 8, 2021).
  10 European Centre for Disease Prevention and Control. Risk related to spread
  of new SARSCoV-2 variants of concern in the EU/EEA. Dec 29, 2020.
  https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-riskrelated-
  to-spread-of-new-SARS-CoV-2-variants-EU-EEA.pdf (accessed
  Jan 8, 2021).
  11 European Commission Regulation (EC) No 507/2006 of 29 March 2006 on
  the conditional marketing authorisation for medicinal products for human
  use falling within the scope of Regulation (EC) No 726/2004 of the
  European Parliament and of the Council. https://ec.europa.eu/health//sites/
  health/files/files/eudralex/vol-1/reg_2006_507/reg_2006_507_en.pdf
  (accessed Jan 8, 2021).

 • Nekrolog

   

  Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

   

   

   

   

   

  śp. doktora n. med. Wiesława Romanowskiego

   

  członka honorowego

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

  uhonorowanego statuetką „ Dobry Duch Reumatologii Wielkopolskiej”

  Dyrektora Ośrodka Reumatologicznego w Śremie w latach 1964-2002

   

  Odszedł wybitny lekarz kochający życie i drugiego człowieka

   

  Rodzinie i Współpracownikom

   

  składamy wyrazy głębokiego współczucia

   

  Zarząd Główny i członkowie

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

   

   

                 

 • Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 u pacjentów z autoimmunologicznymi i zapalnymi chorobami reumatycznymi

  12 stycznia 2021 r.

   

  W związku z rejestracją i warunkowym dopuszczeniem do obrotu w Unii Europejskiej, a tym samym w Polsce, szczepionek przeciwko COVID-19 i rozpoczęciem w Polsce programu szczepień, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, w oparciu o aktualną dostępną wiedzę medyczną, przedstawiają stanowisko dot. szczepień dla pacjentów z  autoimmunologicznymi i zapalnymi chorobami reumatycznymi, w tym leczonych immunosupresyjnie. Wraz z dostępnością nowych danych stanowisko może być modyfikowane w przyszłości.

  Aktualnie w ramach Narodowego Programu Szczepień w Polsce dostępna są szczepionki firm Pfizer/BionTech (BNT162b2) oraz Moderna (mRNA-1273). Obie szczepionki zostały przebadane w randomizowanych badaniach klinicznych i wykazują podobny, wysoki stopień skuteczności przeciwko zachorowaniu na COVID-19 (95% i 94,1%, odpowiednio). Obie szczepionki należą do nowej grupy szczepionek mRNA.Są one szczepionkami syntetycznymi, nieżywymi, które nie mogą wywołać choroby wirusowej oraz nie prowadzą do zmian informacji genetycznej, czyli DNA, osoby zaszczepionej. 

  Szczepionki mRNA mogą być bezpiecznie stosowane u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi i zapalnymi stawów, a także u pacjentów otrzymujących leki wpływające na układ odpornościowy. Dotychczas nie wykazano niekorzystnego wpływu szczepionek mRNA na przebieg autoimmunologicznych i zapalnych chorób reumatycznych oraz w oparciu o aktualną wiedzę medyczną brak jest teoretycznych podstaw do takich obaw. W przypadku innych martwych szczepionek udowodniono, że są one skuteczne u pacjentów z obniżoną odpornością, w tym stosujących leki biologiczne. Potencjalnie mniejsza skuteczność szczepienia u pacjentów stosujących glikokortykosteroidy lub klasyczne leki modyfikujące przebieg choroby lub leki immunosupresyjne lub leki biologiczne lub inhibitory kinaz janusowych będzie dla pacjenta lepsza niż uniknięcie szczepienia.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii stoją na stanowisku, że Narodowy Program Szczepień powinien dopuszczać możliwość ustalania terminu szczepienia pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi leczonych immunosupresyjnie nie tylko z uwzględnieniem wieku chorych, ale także ich stanu zdrowia i najoptymalniejszego czasu szczepienia pozwalającego uzyskać najlepszy efekt kliniczny.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii zwracają także uwagę, że  szczepienie przeciwko COVID-19 personelu medycznego, w tym lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów mających bezpośredni kontakt z pacjentami stanowi istotne działanie ograniczające transmisję infekcji wśród chorych.

  W oparciu o aktualną wiedzę medyczną Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii przedstawiają wstępne zalecenia dot. szczepień przeciwko COVID-19 u pacjentów z autoimmunologicznymi i zapalnymi chorobami reumatycznymi, w tym stosujących leki wpływające na aktywność układu odpornościowego oraz personelu medycznego opiekującego się ww. chorymi:

  1. pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi i zapalnymi stawów oraz przedstawiciele personelu medycznego opiekującego się ww. chorymi powinni zostać zaszczepieni przeciwko COVID-19, jeśli nie występują ogólne przeciwwskazania,
  2. szczepieniem powinny być objęte także osoby, które w przeszłości były zakażone SARS-CoV-2/chorowały na COVID-19,
  3. u pacjentów, u których planowane jest szczepienie przeciwko innym chorobom zakaźnym, w tym grypie, zaleca się odstęp pomiędzy szczepieniami wynoszący co najmniej 14 dni,
  4. u pacjentów z nowo rozpoznaną chorobą autoimmunologiczną lub zapalną stawów, jeśli ich stan zdrowia na to pozwala, zaleca się szczepienie przed planowanym rozpoczęciem terapii immunosupresyjnej, która potencjalnie może zmniejszyć skuteczność szczepienia,
  5. u pacjentów stosujących glikokortykosteroidy lub klasyczne leki modyfikujące lub leki immunosupresyjne lub leki biologiczne lub inhibitory kinaz janusowych szczepienia najlepiej wykonywać, gdy choroba jest w fazie remisji lub niskiej aktywności, jeśli jest to możliwe,
  6. szczepienie jest najbardziej skuteczne, gdy stopień immunosupresji jest niski, jednak nie zaleca się zmniejszania dawek stosowanych leków lub wstrzymania terapii, jeśli ryzyko zaostrzenia choroby jest umiarkowane lub wysokie,
  7. u pacjentów będących w trakcie terapii i planowanego szczepienia, w przypadku remisji lub niskiej aktywności choroby, doświadczony reumatolog w porozumieniu z pacjentem może podjąć decyzję o stosowaniu najmniejszych skutecznych dawek leków lub krótkim czasowym wstrzymaniu terapii, jeśli w jego opinii może to poprawić skuteczność szczepienia, a ryzyko zaostrzenia choroby jest niskie,
  8. w związku z mechanizmem działania rytuksymabu i jego potencjalnym większym wpływem na skuteczność szczepienia, w przypadku stosowania tego leku należy skonsultować się z reumatologiem w sprawie optymalnego terminu szczepienia,
  9. każdy pacjent, u którego planowane jest szczepienie lub po zaszczepieniu, w przypadku wątpliwości lub obaw związanych ze swoim stanem zdrowia, powinien się skontaktować z doświadczonym reumatologiem, najlepiej prowadzącym jego leczenie,
  10. ostatecznej kwalifikacji do szczepienia, z uwzględnieniem aktualnego stanu zdrowia pacjenta, dokonuje lekarz.

   

       

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii

   

  Członkowie ZG PTR

  prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

  prof. nadz. dr n. med. Bogdan Batko

  prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

  prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz

  prof. dr hab. n. med. Piotr Leszczyński

  dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak

  prof. nadzw. dr hab. n. med. Marzena Olesińska

  prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

  dr n. med. Marcin Stajszczyk

  prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

  prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber

 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dot. zmian opisów programów lekowych dla pacjentów z chorobami reumatycznymi od 01.01.2021 r.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informują, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2021 r., kryteria programów lekowych dla pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów i zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa zostały dostosowane do aktualnej wiedzy medycznej i rekomendacji. Jednocześnie w ramach programu lekowego dla pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów refundacją objęta została jedna nowa substancja czynna, a w ramach programu lekowego dla pacjentów ze spondyloatropatią osiową bez zmian radiograficznych refundacją objęto jeden lek biologiczny biopodobny.

  Zmiana opisów programów dotyczy dwóch programów lekowych:

  LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW (ŁZS) – program lekowy B.35,

  LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)– program lekowy B.36. 

  W przypadku obu programów lekowych dokonano zmiany nazwy, podkreślając znaczenie aktywnej postaci ŁZS i ZZSK, jako wskazania do leczenia, co stanowi potwierdzenie faktu zmiany postrzegania chorób zapalnych stawów przez regulatora. Zmiany w opisie obu programów lekowych są w pełni zgodne z propozycjami Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii, a także zostały pozytywnie ocenione przez Radę Przejrzystości AOTMiT.

  Obejmują one:

  • zniesienie administracyjnego ograniczenia czasu leczenia dla pacjentów z ŁZS i ZZSK,

  • umożliwienie pacjentom z ŁZS kwalifikacji do programu od stopnia umiarkowanej aktywności choroby (co najmniej 3 zajęte stawy lub przyczepy ścięgniste lub DAS28 >3,2 lub DAS >2,4),

  • umożliwienie pacjentom z ŁZS z aktywną postacią łuszczycy definiowaną jako PASI >10 oraz DLQI >10 oraz BSA >10 kwalifikację do programu z zajętą mniejszą liczbą stawów lub przyczepów ścięgnistych, czyli z obecnym zapaleniem oraz tkliwością co najmniej jednego stawu lub przyczepu ścięgnistego,

  • w przypadku postaci obwodowej ŁZS usunięcie wymogu potwierdzania zapalenia przyczepów ścięgnistych w badaniu USG lub MR oraz pozostawienie do decyzji lekarza prowadzącego , jako opcji leczenia miejscowego, podania glikokortykosteroidów w okolicę zapalnie zmienionego przyczepu ścięgna (analogicznie jak w przypadku obwodowej postaci spondyloatropatii w programie lekowym B.82),

  • umożliwienie optymalizacji dawkowania leków (zmniejszanie dawek lub wydłużanie odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami) u wszystkich pacjentów, u których uzyskano cel terapii,

  • ujednolicenie opisu dot. terminów oceny skuteczności leczenia i badań monitorujących oraz zwiększenie marginesu dla wszystkich wizyt do 1 miesiąca.

  Powyższe zmiany to kolejny milowy krok w poszerzaniu dostępu do terapii dla pacjentów z chorobami zapalnymi stawów w Polsce, stanowiący wspólny sukces Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii, AOTMiT i Ministra Zdrowia. Leczenie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i rekomendacjami może pozwolić na uzyskanie i utrzymanie remisji oraz zachowanie pełnej sprawności u co raz większej liczby pacjentów.

  Dla pacjentów z aktywną postacią ŁZS refundacją objęto nową substancję czynną – Ixekizumab (Taltz, 80 mg), kolejny lek z grupy inhibitorów IL-17. W ramach programu lekowego B.35 ixekizumab jest dostępny zarówno w pierwszej, jak i kolejnych liniach terapii po nieskuteczności lub nietolerancji innych leków. Zgodnie z ChPL produkt leczniczy Taltz jest wskazany do stosowania w monoterapii lub w skojarzeniu metotreksatem. Zalecana dawka to 160 mg podana we wstrzyknięciach podskórnych (dwa wstrzyknięcia po 80 mg) w tygodniu 0, a następnie dawka 80 mg (jedno wstrzyknięcie) podawana raz na 4 tygodnie. U pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów i współistniejącą łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego zalecany schemat dawkowania jest taki sam, jak w łuszczycy plackowatej czyli zalecana dawka to 160 mg podane we wstrzyknięciach podskórnych (dwa wstrzyknięcia po 80 mg) w tygodniu 0, następnie 80 mg (jedno wstrzyknięcie) podawane w tygodniu 2, 4, 6, 8, 10 i 12, a następnie dawka podtrzymująca wynosząca 80 mg (jedno wstrzyknięcie) podawana raz na 4 tygodnie.

  Dla pacjentów z postacią osiową spondyloatropatii w programie lekowym B.82 refundacją objęto pierwszy lek biologiczny biopodobny dla etanerceptu – Erelzi w dawce 25 mg i 50 mg. Jednocześnie w tym samym programie refundacją objęto lek Enbrel w dawce 25 mg (lek Enbrel w dawce 50 mg został objęty refundacją w programie lekowym B.82 od 1 września 2020 r.).

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii z satysfakcją przyjmują decyzję Ministra Zdrowia dot. dostosowania opisów programów lekowych dla pacjentów z ŁZS i ZZSK do aktualnej wiedzy medycznej i rekomendacji oraz refundacji nowych leków. Ich celem jest zwiększanie dostępu pacjentów do skutecznych terapii oraz poprawa efektywności leczenia.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii wyrażają głęboką nadzieję, że zgodnie z propozycją PTR i pozytywną opinią AOTMiT, analogiczne zmiany w opisie programów lekowych dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów i młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (program lekowy B.33) oraz spondyloatropatią bez zmian radiograficznych (program lekowy B.82), dostosowujące kryteria do aktualnej wiedzy medycznej i rekomendacji, decyzją Ministra Zdrowia wejdą w życie od 1 marca 2021 r. Ufamy, że Minister Zdrowia zagwarantuje równy dostęp do terapii, odpowiadający aktualnej wiedzy medycznej, wszystkim pacjentom z zapalnymi chorobami stawów leczonym w ramach programów lekowych, co pozwoli na prowadzenie skutecznej terapii pacjentów z poszanowaniem ich ustawowych praw.

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii

 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dot. opinii AOTMiT nt. koniecznych zmian w programach lekowych dla pacjentów z ZZSK i ŁZS

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informują, że w dniu 9 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, na którym, zgodnie ze zleceniem Ministra Zdrowia, oceniono proponowane przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii zmiany w opisie programów lekowych:

  LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) – program lekowy B.35,

  LECZENIE  CIĘŻKIEJ, AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) – program lekowy B.36. 

  Zaproponowane we wniosku zmiany obejmowały:

  • zniesienie administracyjnego ograniczenia czasu leczenia,
  • umożliwienie pacjentom z ŁZS kwalifikacji do programu od stopnia umiarkowanej aktywności choroby,
  • umożliwienie optymalizacji dawkowania leków (zmniejszanie dawek lub wydłużanie odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami) u wszystkich pacjentów, u których uzyskano cel terapii,
  • ujednolicenie opisu dot. terminów oceny skuteczności leczenia i badań monitorujących oraz zwiększenie marginesu dla wszystkich wizyt do 1 m-ca.

  Umożliwienie pacjentom z chorobami zapalnymi stawów w Polsce leczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i rekomendacjami może pozwolić na uzyskanie i utrzymanie remisji oraz zachowanie pełnej sprawności u co raz większej liczby pacjentów.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii z satysfakcją przyjmują, że Rada Przejrzystości wydała pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie i uznała za zasadną zmianę treści programów lekowych B.35 i B.36 zgodnie z przedstawionym wnioskiem (opinia Rady Przejrzystości nr 301/2020 i 302/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku).

  https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/rada/protokoly/2020_RP/Protokol_RP_46_2020.pdf

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii mają nadzieję, że w wyniku decyzji Ministra Zdrowia powyższe zmiany będą mogły być wprowadzone od 1 stycznia 2021 r.

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii

 • RAPORT LECZENIE CHORÓB ZAPALNYCH STAWÓW W POLSCE

  9.11.2020 r.

  RAPORT POLSKIEGO TOWARZYSTWA REUMATOLOGICZNEGO i CEESTAHC

  Leczenie chorób zapalnych stawów w Polsce. Wpływ zniesienia ograniczeń czasu leczenia oraz optymalizacji dawkowania w programach lekowych na budżet płatnika publicznego.

  Choroby zapalne stawów stanowią istotny problem zdrowotny i społeczny. Łączna liczba pacjentów z chorobami zapalnymi stawów w Polsce może sięgać ok. 1 mln. Postęp w leczeniu zapalnych chorób reumatycznych wynika zarówno z poprawy skuteczności leczenia klasycznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby, jak i z dostępności do coraz większej liczby innowacyjnych terapii.

  W Polsce leczenie biologiczne oraz inhibitorami JAK jest dostępne dla chorych w lecznictwie szpitalnym w ramach programów lekowych. Określają one kryteria kwalifikacji, oceny skuteczności oraz czasu trwania terapii, których należy przestrzegać, jeśli koszt leczenia ma być refundowany przez płatnika publicznego. W wielu przypadkach kryteria włączenia są zawężone w stosunku do rekomendacji towarzystw naukowych i charakterystyk produktów leczniczych.

  Dostęp do leczenia biologicznego w Polsce pozostaje jednym z najniższych, jeśli nie najniższym w Europie. Liczba pacjentów leczonych w programach lekowych w Polsce z roku na rok nieznacznie rośnie. Wg najnowszych danych z lat 2019 i 2020 odsetek chorych stosujących leki biologiczne lub inhibitory JAK jest niewiele większy niż w 2018 r. i wynosi ok. 1,7% u pacjentów z RZS, ok. 1,6% u pacjentów z ŁZS i ok. 2,3% u pacjentów z ZZSK.

  Objęcie refundacją leków biologicznych biopodobnych w Polsce spowodowało znaczne obniżenie rocznych kosztów terapii, co przyczyniło się do istotnych oszczędności płatnika publicznego. Zgodnie ze składanymi na przestrzeni wielu ostatnich lat deklaracjami regulatora otwiera to drogę do zmian w opisie programów lekowych, tak żeby były one zgodne z aktualną wiedzą medyczną i rekomendacjami towarzystw naukowych.

  Udział poszczególnych leków w programach lekowych w reumatologii pokazuje, że lekami preferowanymi pozostają nadal, pomimo refundacji kolejnych innowacyjnych cząsteczek, leki biologiczne, dla których refundacją objęte zostały leki biologiczne biopodobne. Udział najtańszych leków zawierających substancje czynne dla adalimumabu, etanerceptu oraz infliksymabu stanowi ok. 51% u pacjentów z RZS/MIZS, ok. 59% u pacjentów z ŁZS i ok. 73% u pacjentów z ZZSK.

  Racjonalne wykorzystanie środków publicznych przez ośrodki reumatologiczne realizujące świadczenia w zakresie programów lekowych sprawia, że pomimo rosnącej liczby pacjentów leczonych w programach, koszty ponoszone przez płatnika publicznego na przestrzeni ostatnich dwóch lat wyraźnie się obniżyły. Roczne oszczędności NFZ w 2019 r. względem 2018 r. wyniosły prawie 42 mln, a 2020 r. względem 2018 r. mogą wynieść wg wstępnych szacunków nawet ponad 60 mln zł.

  Oprócz koniecznych zmian w opisie kryteriów włączenia do terapii dla pacjentów z RZS i ŁZS, umożliwiających leczenie chorych na wcześniejszym etapie, bardzo ważne jest aby pacjenci, którzy już są leczeni mogli być leczeni zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Obecne kryteria określające sposób prowadzenia terapii zmniejszają jej efektywność, niejednokrotnie prowadząc do marnotrawienia środków publicznych z powodu bezpowrotnej utraty efektów terapii. Takim kryterium jest administracyjne ograniczenie czasu skutecznego leczenia.

  Zgodnie z przeprowadzoną analizą zniesienie administracyjnych ograniczeń czasu skutecznego leczenia dla pacjentów z RZS, MIZS, ŁZS, ZZSK i nrSpA przy założeniu utrzymania standardowego dawkowania u wszystkich pacjentów może wiązać się ze wzrostem wydatków NFZ w stosunku rocznym o ok. 13,7 mln zł, co stanowi niecałe 8% obecnych wydatków. Zniesienie administracyjnych ograniczeń czasu skutecznego leczenia dla pacjentów z RZS, MIZS, ŁZS, ZZSK i nrSpA przy założeniu optymalizacji dawkowania może wiązać się ze wzrostem wydatków NFZ w stosunku rocznym o ok. 1,68 mln zł, co stanowi niecały 1% obecnych wydatków.

  Wyniki analizy pokazują, że utrzymywanie administracyjnych ograniczeń czasu leczenia w programach lekowych w reumatologii, poza tym, że jest niezgodne z aktualnymi rekomendacjami i aktualną wiedzą medyczną, nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

   

  Pobierz Raport:

  Stajszczyk M., Władysiuk M., Rutkowski J.
  Leczenia chorób zapalnych stawów w Polsce. Wpływ zniesienia ograniczeń czasu leczenia oraz optymalizacji dawkowania w programach lekowych na budżet płatnika publicznego. CEESTAHC / Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, Kraków, 2020.

 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dot. opinii AOTMiT nt. koniecznych zmian w programach lekowych dla pacjentów z RZS, MIZS i SpA

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informują, że w dniu 23 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, na którym, zgodnie ze zleceniem Ministra Zdrowia, oceniono proponowane przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii zmiany w opisie programów lekowych: 

  LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW (RZS) i MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (MIZS) O PRZEBIEGU AGRESYWNYM – program lekowy B.33,

  LECZENIE PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK – program lekowy B.82.

  Zaproponowane w zleceniu Ministra Zdrowia zmiany obejmowały:

  • zniesienie administracyjnego ograniczenia czasu leczenia w RZS i SpA,
  • możliwość kwalifikacji do programu pacjentów z RZS z umiarkowaną aktywnością choroby,
  • możliwość kwalifikacji do programu pacjentów z RZS, u których występują czynniki ryzyka złej prognozy po nieskuteczności leczenia metotreksatem,
  • możliwość oceny skuteczności leczenia klasycznymi terapiami modyfikującymi po 3 miesiącach dla każdego leku,
  • umożliwienie optymalizacji dawkowania leków (zmniejszanie dawek lub wydłużanie odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami) u wszystkich pacjentów, u których uzyskano cel terapii,
  • u pacjentów z RZS, u których leczenie zostało wstrzymane, możliwy powrót do terapii zawsze w przypadku braku utrzymywania się co najmniej niskiej aktywności choroby,
  • ujednolicenie opisu terminów oceny skuteczności leczenia i badań monitorujących oraz zrównanie marginesu dla wszystkich wizyt.

  Powyższe proponowane zmiany obejmowały wszystkich pacjentów leczonych w programach lekowych bez względy na rodzaj stosowanej terapii. Umożliwienie wszystkim pacjentom z chorobami zapalnymi stawów w Polsce leczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i rekomendacjami może pozwolić na uzyskanie i utrzymanie remisji oraz zachowanie pełnej sprawności u co raz większej liczby pacjentów.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii z satysfakcją przyjmują, że Rada Przejrzystości wydała pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie i uznała za zasadną zmianę treści programów lekowych B.33 i B.82 zgodnie z przedstawionym wnioskiem(opinia Rady Przejrzystości nr 319 /2020 i 320/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku).

  Pozytywna opinia Rady Przejrzystości dot. wszystkich proponowanych zmian dla wszystkich leków refundowanych w ramach programów lekowych B.33 i B.82 i jest tożsama z opinią dot. programów lekowych B.35 i B.36, co jest zgodne z aktualną wiedzą medyczną.

  https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/rada/protokoly/2020_RP/Protokol_RP_48_2020.pdf

  Zgodnie z danymi zaprezentowanymi przez PTR i CEESTAHC zniesienie ograniczeń czasu leczenia dla wszystkich leków we wszystkich programach reumatologicznych nie będzie się wiązało z istotnym kosztem dla płatnika publicznego. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii mają nadzieję, że w wyniku decyzji Ministra Zdrowia wszystkie postulowane zmiany będą mogły wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

  Ufamy, że Minister Zdrowia zagwarantuje równy dostęp do terapii, odpowiadający aktualnej wiedzy medycznej, wszystkim chorym z RZS, MIZS, ŁZS, ZZSK i SpA leczonym w ramach programów lekowych, co pozwoli na skuteczne leczenie pacjentów z poszanowaniem ich ustawowych praw.

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii

 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dot. dalszych niezbędnych zmian w programach lekowych

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informują, że z dniem 1 września 2020 r. Minister Zdrowia wprowadził część postulowanych zmian w programach lekowych w reumatologii, zgodnych z propozycją złożoną w Ministerstwie Zdrowia w dniu 24 lutego 2020 r. przez konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii i Polskie Towarzystwo Reumatologiczne.

  Wprowadzone zmiany dot. programu LECZENIE PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ  SPONDYLOARTROPATII (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK (ICD-10 M46.8). Spośród proponowanych przez konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii i Polskie Towarzystwo Reumatologiczne zmian, Minister Zdrowia uwzględnił następujące:

  • umożliwienie kwalifikacji do programu na podstawie obowiązujących kryteriów klasyfikacyjnych postaci osiowej i obwodowej SpA wg ASAS
  • umożliwienie zmniejszania dawek leków lub wydłużenia odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami u wszystkich pacjentów, u których uzyskano cel terapii
  • zniesienie obligatoryjności badania USG lub MR w celu potwierdzenia rozpoznania oraz miejscowej iniekcji GKS u pacjentów z zapaleniem przyczepów ścięgnistych w postaci obwodowej SpA

  Proponowane dalsze zmiany w poszczególnych programach lekowych są zależne od stopnia aktualnego dostosowania ich zapisów do obowiązujących rekomendacji i aktualnej wiedzy medycznej i obejmują przede wszystkim:

  1. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW i MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM  (ICD-10  M 05, M 06, M 08) – program lekowy – załącznik B.33:

  • zniesienie administracyjnego ograniczenia czasu leczenia
  • umożliwienie pacjentom z RZS z umiarkowaną aktywnością choroby kwalifikacji do programu
  • umożliwienie pacjentom z RZS, u których występują czynniki ryzyka złej prognozy kwalifikacji do programu po nieskuteczności leczenia metotreksatem
  • umożliwienie zmniejszania dawek leków lub wydłużenia odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami u wszystkich pacjentów, u których uzyskano cel terapii

  2. LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3) – program lekowy – załącznik B.35:

  • zniesienie administracyjnego ograniczenia czasu leczenia
  • umożliwienie pacjentom z postacią obwodową ŁZS z umiarkowaną aktywnością choroby kwalifikacji do programu
  • umożliwienie zmniejszania dawek leków lub wydłużenia odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami u wszystkich pacjentów, u których uzyskano cel terapii

  3. LECZENIE  CIĘŻKIEJ, AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10  M 45) – program lekowy – załącznik B.36:

  • zniesienie administracyjnego ograniczenia czasu leczenia
  • umożliwienie zmniejszania dawek leków lub wydłużenia odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami u wszystkich pacjentów, u których uzyskano cel terapii

  4. LECZENIE PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ  SPONDYLOARTROPATII (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK (ICD-10 M46.8) – program lekowy – załącznik B.82:

  • zniesienie administracyjnego ograniczenia czasu leczenia

  Umożliwienie pacjentom z chorobami zapalnymi stawów w Polsce leczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i rekomendacjami może pozwolić na uzyskanie i utrzymani remisji u co raz większej liczby pacjentów, a w dłuższej perspektywie na dalsze ograniczanie pośrednich kosztów tych chorób.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii postulują również wprowadzenie nowego świadczenia w programach lekowych pod postacią „rocznego ryczałtu ambulatoryjnego” stanowiącego 12-krotność pojedynczej wizyty ambulatoryjnej, co w jeszcze większym stopniu pozwoli na dostosowanie harmonogramu wizyt pacjentów do ich potrzeb, co jest szczególnie ważne w okresie epidemii.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii mają nadzieję, że zgodnie z deklaracją przedstawicieli MZ, dalsze niezbędne zmiany będą mogły być wprowadzone od 1 listopada 2020 r. Najważniejszą z nich we wszystkich programach lekowych pozostaje nadal zniesienie administracyjnego ograniczenia czasu leczenia, co również nabiera dodatkowego szczególnego znaczenia w czasie epidemii. Opublikowane dotychczas wyniki badań wskazują, że stosowanie leczenia biologicznego oraz inhibitorów kinaz janusowych nie wiąże się z ryzykiem cięższego przebiegu COVID-19, a w przypadku części leków może nawet zmniejszać ryzyko hospitalizacji pacjentów z COVID-19. Z kolei stosowanie GKS, których pacjent może wymagać z powodu zaostrzenia choroby po odstawieniu leczenia w programie, zwiększa ryzyko hospitalizacji u pacjentów reumatologicznych z COVID-19. W związku z tym odstawienie leczenia w programie lekowym powinno być pozostawione do decyzji lekarza, a nie wynikać z regulacji administracyjnych, ponieważ może stanowić zagrożenie zdrowia i życia pacjentów.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii stoją na stanowisku, że zaproponowane ogólne propozycje zmian w opisie programów, w tym zniesienie ograniczeń czasu leczenia, powinny również obejmować inne programy lekowe w chorobach autoimmunologicznych w gastroenterologii i dermatologii, do których analogiczne propozycje zmian także zostały przesłane do MZ przez konsultantów krajowych w tych dziedzinach po złożeniu propozycji zmian do programów reumatologicznych. Skoordynowane zmiany we wszystkich programach lekowych w tych trzech obszarach będą w największym stopniu korzystne dla pacjentów.

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii

 • Nekrolog

   

  Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

   

   

   

   prof. dr hab. n. med.

  Katarzyny Rostropowicz-Denisiewicz

   

   Żegnamy wspaniałego człowieka, lekarza, nauczyciela, naukowca

   

   Rodzinie i Współpracownikom

   

   składamy 

  wyrazy głębokiego współczucia

   

   Zarząd Główny i członkowie

   Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

   

   

                 

 • Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dot. zasad preskrypcji chlorochiny (Arechin) i hydroksychlorochiny (Plaquenil) w schorzeniach reumatologicznych od 1 września 2020 r.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informują, że zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia (www.gov.pl), na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r., z dniem 1 września 2020  r. znosi się  ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych, zawierających chlorochinę albo hydroksychlorochinę, na jednego pacjenta określone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i  wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 28, http://dziennikmz.mz.gov.pl). To dobra decyzja, oznaczająca powrót możliwości ordynacji powyższych leków z powodu przewlekłych chorób reumatycznych na okres odpowiadający prowadzonemu procesowi terapeutycznemu oraz pozwalająca na ponowną preskrypcje obu leków zgodnie z rekomendacjami i aktualną wiedzą medyczną. Jest to zgodne ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii

  Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, wskazania reumatologiczne do stosowania leków Arechin (chlorochina, lek refundowany w Polsce) i Plaquenil (hydroksychlorochina, lek nierefundowany w Polsce) to różne postacie tocznia rumieniowatego, w tym postać układowa i toczeń rumieniowaty krążkowy oraz reumatoidalne zapalenie stawów. Ponadto zgodnie z rekomendacjami towarzystw naukowych i wytycznymi leki stosowane są także do leczenia innych postaci zapaleń stawów, w tym nieokreślonych zapaleń stawów, oraz układowych chorób tkanki łącznej, takich jak zespół antyfosfolipidowy, zespół Sjögrena, nieokreślona układowa choroba tkanki łącznej oraz u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów. U osób dorosłych znajdują szczególne zastosowanie u kobiet planujących ciążę lub w ciąży. Wszyscy pacjenci stosujący chlorochinę i hydroksycholorochinę ze wskazań reumatologicznych powinni je nadal bezwzględnie kontynuować. Należy pamiętać, że nieuzasadnione odstawienie leków może skutkować zaostrzeniem choroby i wynikającymi z tego powikłaniami. Należy także pamiętać, że aktywna, źle kontrolowana układowa choroba tkanki łącznej i zapalna choroba stawów wiąże się ze zwiększoną podatnością na infekcje per se.

  Przypominamy, że pacjenci nie powinni zażywać chlorochiny i hydroksychlorochiny bez wskazań lekarskich na własną rękę, bo może ich to narazić na groźne powikłania. Należy pamiętać, że stosowanie chlorochiny i hydroksychlorochiny, szczególnie w dużych dawkach, może nieść ze sobą ryzyko retinopatii i nieodwracalnej utraty wzroku. Pacjenci, którzy mają okulistyczne przeciwwskazania nie powinni jej stosować. Podobnie stosowanie leku u pacjentów z przeciwwskazaniami kardiologicznymi i neurologicznymi może skutkować pojawieniem się istotnych powikłań.

  Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii oraz opublikowany nowy komunikat Ministra Zdrowia są zgodne z ze stanowiskiem Europejskiej Agencji Leków (EMA) https://www.ema.europa.eu z dnia 1 kwietnia 2020 r., w którym zaznaczono, że w przypadku COVID-19 chlorochina i hydroksychlorochina powinny być stosowane w ramach badań klinicznych, a poza badaniami klinicznymi można je stosować zgodnie z krajowymi protokołami. EMA podkreśla, że chlorochina i hydroksychlorochina powinny być nadal stosowane w chorobach przewlekłych, ale aby zapobiec zakłóceniom w łańcuchu dostaw, pacjenci powinni otrzymywać standardową, dotychczasową ilość obu leków. Pracownicy służby zdrowia nie powinni ordynować obu leków na okres dłuższy niż czynili to dotychczas.

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

 • EULAR Global Rheumatology Alliance – ocena wpływu pandemii COVID-19 na przebieg kształcenia w ramach rezydentury z reumatologii

   

   

  Szanowni Państwo,
  Działający w ramach EULAR Global Rheumatology Alliance przygotował ankietę dla rezydentów z reumatologii celem oceny wpływu pandemii COVID-19 na przebieg ich kształcenia w ramach rezydentury z reumatologii.

  Proszę o zapoznanie się z listem od Global Rheumatology Alliance i ankietą dostępną pod linkiem

  link do listu


  (https://rheum‐covid.org/trainee‐survey/)
  i rozpowszechnienie jej w swoich społecznościach w celu zapewnienia szerszego udziału stażystów reumatologii.

  Z poważaniem
  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
  Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego 

 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dot. poszerzenia dostępu do innowacyjnych terapii dla pacjentów z chorobami reumatycznymi od 01.09.2020 r.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informują, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2020 r., w ramach programów lekowych B.35 i B.82, dla pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów i spondyloatropatią osiową bez zmian radiograficznych, refundacją objęto dwie nowe cząsteczki:

  • tofacytynib (Xeljanz) w programie lekowym „LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3)” – załącznik B.35
  • etanercept (Enbrel) w programie lekowym „LECZENIE PACJENTÓWE Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ  SPONDYLOARTROPATII (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK (ICD-10 M46.8)” – załącznik B.82.

  Tofacytnib (Xeljanz), należący do leków z grupy inhibitorów JAK, od 1 września 2020 r. jest dostępny dla pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów we wszystkich liniach leczenia, zarówno pierwszej, jak i każdej kolejnej po nieskuteczności leków biologicznych refundowanych w programie. Jest to pierwsza innowacyjna terapia doustna dostępna dla pacjentów z ŁZS w Polsce, długo oczekiwana przez chorych i lekarzy reumatologów. Po objęciu refundacją tofacytynibu maksymalna liczba leków jaką można zastosować u jednego pacjenta w terapii sekwencyjnej wzrosła do pięciu. Tofacytynib stanowi także skuteczną opcję leczenia u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) i od 1 września będzie również refundowany w tym wskazaniu. Pacjenci z ŁZS chorujący jednocześnie na WZJG zyskali po raz pierwszy od wielu lat, kolejną nową opcję terapeutyczną, oprócz już dostępnych inhibitorów TNF alfa, inflisymabu i adalimumabu.To bardzo ważna decyzja z punktu widzenia kompleksowej opieki nad pacjentami z chorobami autoimmunologicznymi za co w imieniu pacjentów bardzo dziękujemy.

  Etanercept (Enbrel), należący do grupy inhibitorów TNF alfa, od 1 września 2020 r. jest dostępny dla pacjentów z nieradiograficzną postacią spondyloatropatii we wszystkich liniach leczenia, zarówno pierwszej, jak i drugiej po nieskuteczności certolizumabu pegol refundowanego dotychczas w programie, ale tylko dla pacjentów z postacią osiową choroby (lub osiowo-obwodową) lecz nie dla chorych z izolowaną postacią obwodową spondyloatropatii. Decyzja ministra zdrowia dot. pozycjonowania leku w programie lekowym jest zgodna z wnioskiem o objęcie refundacją, jaki podmiot odpowiedzialny złożył do oceny przez AOTMiT kilka lat temu. W tamtym czasie projekt programu lekowego obejmował wyłącznie postać osiową, co uległo zmianie w 2017 r. po uwagach ekspertów. Z medycznego punktu widzenia i zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii nie ma uzasadnienia dla takiego umiejscowienia leku w programie. Mamy nadzieję, że w przyszłości, zarówno ten lek, jak i inne, które zostaną objęte refundacją w tej populacji pacjentów będą dostępne w pełnym zakresie wskazań.

  Ponadto, zgodnie z uwagami Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii, korzystnej dla pacjentów zmianie uległy niektóre kryteria programu lekowego B.82. Nowe zapisy są częścią dużego projektu zmian przesłanego do MZ, którego celem jest modyfikacja kryteriów wszystkich programów leków w reumatologii, ale także dermatologii i gastroenterologii. Wprowadzenie części z nich zostało uzgodnione z Ministerstwem Zdrowia już od 1 września, kolejne, zgodnie z deklaracjami regulatora, będą możliwe od 1 listopada 2020 r. i będą dotyczyły wszystkich programów.

  Najważniejszą zmianą w programie lekowym B.82 obowiązującą od 1 września jest nowy zapis dot. podstawowego kryterium kwalifikacji pacjentów do leczeni, czyli rozpoznania spondyloatropatii zgodnie z obowiązującymi kryteriami ASAS/EULAR. Oznacza to, że każdy pacjent spełniający kryteria klasyfikacyjne ASAS/EULAR dla osiowej lub obwodowej postaci SpA, może być zakwalifikowany obecnie do leczenia, jeśli spełnia jednocześnie pozostałe kryteria programu dot. aktywności klinicznej choroby i nieskuteczności dotychczasowego standardowego leczenia. Wynika z tego, że nie jest już obligatoryjne jednoczasowe występowanie zmian zapalnych w stawach krzyżowo-biodrowych w badaniu rezonansu magnetycznego oraz obecność antygenu HLA B27. Jest to zgodne z aktualną wiedzą medyczną i rekomendacjami i w imieniu pacjentów jesteśmy bardzo wdzięczni za akceptację przez MZ zgłoszonych przez nas propozycji zmian. W związku z objęciem refundacją nowego leku w programie, ale także z uwagi na zmianę kryterium rozpoznania i wyraźne rozróżnienie obu postaci spondyloatropatii – osiowej i/lub obwodowej, zmianie uległa także nazwa programu, która obecnie odnosi się do pacjentów ze spondyloatropatią, a nie tylko spondyloatropatią osiową. Kolejną istotną zmianą w kryteriach kwalifikacji jest usunięcie wymogu potwierdzania zapalenia przyczepów ścięgnistych w badaniu USG lub MR oraz pozostawienie do decyzji lekarza prowadzącego zastosowania jako opcji leczenia miejscowego podania glikokortykosteroidów w okolicę zapalnie zmienionego przyczepu ścięgna w przypadku postaci obwodowej SpA. Powyższe korzystne zmiany dot. kryteriów kwalifikacji w przypadku zapalenia przyczepów ścięgnistych, zgodnie z deklaracją MZ, powinny zostać także zaimplementowane do programu lekowego B.35, tak aby kryteria kwalifikacji dla postaci obwodowej SpA i ŁZS były tożsame w obu programach, jak było dotychczas (z uwagi na ograniczenia czasowe nie zdążono tego zrobić na dzień 1 września).

  W programie lekowym B.82 wprowadzono także zmiany ogólne, które od 1 listopada powinny być także uwzględnione w pozostałych programach lekowych w reumatologii:

  • zwiększono margines czasowy dla pierwszej wizyty monitorującej po 3 miesiącach (90 dniach) z +/- 14 dni do +/- 28 dni, tak jak dla wszystkich pozostałych wizyt,
  • umożliwiono modyfikację dawkowania leków, tj. zmniejszenie dawki lub wydłużenie odstępów pomiędzy dawkami u wszystkich pacjentów, którzy osiągnęli cel terapii zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami,
  • zmodyfikowano zapis dot. przerw w leczeniu, wydłużenia czasu leczenia i przesunięciu monitorowania w związku z takimi przerwami, tak, żeby najlepiej służył pacjentom.

  Wierzymy w zapewnienia MZ, że powyższe zmiany zostaną również wprowadzone w pozostałych programach lekowych w reumatologii od 1 listopada.

  Podobnie mamy nadzieję, że od 1 listopada możliwa będzie kolejna, najważniejsza dla pacjentów zmiana czyli zniesienie administracyjnych ograniczeń czasu leczenia w programach lekowych we wszystkich wskazaniach autoimmunologicznych w reumatologii, dermatologii i gastroemnetrologii.

  Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia w programach lekowych B.35 i B.82, przy okazji obejmowania refundacją nowych leków zmieniono jednocześnie zapis dot. dawkowania leków w programie odnosząc go, nie jak do tej pory do aktualnej Charakterystyki Produktu Leczniczego”, ale do Charakterystyki Produktu Leczniczego aktualnej na dzień wydania decyzji refundacyjnej. Oznacza to, że jeśli w trakcie obowiązywania decyzji refundacyjnej ChPL produktu leczniczego ulegnie zmianie to nie będzie można dawkować leku w programie zgodnie z nowymi zapisami do czasu, kiedy podmiot odpowiedzialny nie złoży kolejnego wniosku i nie uzyska decyzji MZ. Zgodę na nowy zapis wyraziły wszystkie podmioty odpowiedzialne, których leki są refundowana w powyższych programach. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dot. wprowadzenie powyższej zmiany było negatywne. Uważamy, że problem ew. eskalacji kosztów w związku z ew. zmianą ChPL w kolejnych latach u pacjentów reumatologicznych jest marginalny, a nowy zapis uniemożliwia indywidualne leczenie pacjenta, jeśli korzystna dla chorych zmiana zostałaby wprowadzona do ChPL na podstawie najnowszych wyników badań klinicznych.

  W przypadku dwóch nowych opcji terapeutycznych objętych refundacją od 1 września 2020 r., do czasu aktualizacji SMPT przez Narodowy Fundusz Zdrowia, kwalifikacja do leczenia w pierwszej linii może odbywać się za pomocą wniosków przesyłanych do Zespołu Koordynacyjnego drogą elektroniczną. Zmiany terapii w kolejnych liniach leczenia nie wymagają zgody Zespołu Koordynacyjnego i w związku z tym od dnia 1 września lekarze mogą ich dokonywać na bieżąco bez żadnych przeszkód nie czekając na aktualizację SMPT, a po wprowadzeniu niezbędnych zmian w systemie powinni wstecznie uzupełnić dane.

  Powyższe pozytywne zmiany w opisie programów lekowych oraz obejmowanie refundacją kolejnych leków w kolejnych wskazaniach reumatologicznych są zbieżne z postulatami Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii publikowanymi w poprzednich stanowiskach. Mamy nadzieję, że także pozostałe z nich będą mogły być w najbliższym czasie spełnione. Oprócz zmiany kryteriów programów lekowych należy stale, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i zarejestrowanymi wskazaniami, poszerzać dostęp pacjentów do kolejnych innowacyjnych terapii w tych wskazaniach, w których dostęp do wielu leków o różnym mechanizmie działania jest najmniejszy, tzn. w łuszczycowym zapaleniu stawów (inhibitor IL-17 – ixekizumab), zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (inhibitor IL-17 – ixekizumab) i nieradiograficznej postaci spondyloatropatii (inhibitory IL-17 – ixekizumab, sekukinumab, oraz pozostałe inhibitory TNF alfa) oraz we wskazaniach, w których dostępu do innowacyjnych terapii  w Polsce na obecną chwilę nie ma (inhibitor IL-6 – tocilizumab dla pacjentów z zapaleniem olbrzymiokomórkowym tętnic). Wierzymy, że będzie to przedmiotem wnikliwej analizy, tak aby decyzje podjęte przez Ministra Zdrowia były najlepsze dla pacjentów.

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

 • Zapobieganie i leczenie ciężkiego zapalenia rogówki w przebiegu zespołu suchego oka Wytyczne postępowania klinicznego

          

   

   

  Wytyczne zostały opracowane przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne przy współpracy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.
  © Copyright by Polskie Towarzystwo Okulistyczne 2019
  © Copyright by Polskie Towarzystwo Reumatologiczne 2019
  © Copyright by Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów 2019
  Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część poniższej publikacji nie może być kopiowana i przechowywana w jakimkolwiek systemie kopiowania danych, włączając fotokopie, kserokopie i inne, bez uprzedniej pisemnej zgody Uprawnionych. Prośby o możliwość wykorzystania materiałów zawartych w tej publikacji należy kierować do jednego z towarzystw naukowych, tzn. Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego lub Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

 • Webinar pod auspicjami PTO, PTR, PTHiT. Opieka nad pacjentem z Zespołem Suchego Oka (ZSO)

  Trzy Towarzystwa Naukowe o najnowszych interdyscyplinarnych wytycznych klinicznych dotyczących opieki nad pacjentem z Zespołem Suchego Oka (ZSO).

  4 czerwca 2020 roku o 19:00 zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie naukowe, które odbędzie się pod auspicjami trzech Towarzystw Naukowych:

  Polskiego Towarzystwa Okulistycznego,

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego,

  Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

   

  Podczas spotkania pod tytułem:

  „Zapobieganie i leczenie ciężkiego zapalenia rogówki w przebiegu Zespołu Suchego Oka”

   zaprezentowane zostaną najnowsze, jedyne na skalę europejską, interdyscyplinarne wytyczne postępowania klinicznego, opracowane wspólnie przez PTO, PTR, PTHiT.

   Webinarium będzie można obejrzeć, klikając poniżej.

  [TRANSMISJA WEBINARU]

   

  W wydarzeniu udział wezmą:

  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko – kierownik Kliniki Reumatologii Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

  Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil, prof. UM. – kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

  Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek – kierownik Kliniki Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon – kierownik Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki UJ CM oraz Ordynator Oddziału Klinicznego Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

  Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik – kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

  Moderator dyskusji:

  Dr n. med. Joanna Przybek-Skrzypecka – adiunkt Katedry i Kliniki Okulistyki WUM, sekretarz Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

   

  O czym będą dyskutować eksperci?

  O interdyscyplinarnym podejściu do opieki na pacjentami z ciężkim ZSO i zapaleniem rogówki w przebiegu chorób reumatycznych i choroby hematologicznej.

  Wspólna praca ekspertów klinicznych, zaowocowała usystematyzowaniem diagnostyki i opieki nad pacjentem z ZSO. Omawiane, najnowsze wytyczne klinicznego postępowania, sygnowane przez PTO, PTR i PTHiT, zostaną opublikowane na stronach wszystkich trzech Towarzystw naukowych (www.pto.com.pl, www.reumatologia.ptr.net.pl, www.pthit.pl).

  Biorąc udział w tym wyjątkowym spotkaniu naukowym, będziecie mieli Państwo okazję zapoznać się z najważniejszymi wnioskami i zadać pytanie ekspertom.

  Partnerem edukacyjnym wydarzenia jest firma Santen.

   

  Zapobieganie i leczenie ciężkiego zapalenia rogówki w przebiegu zespołu suchego oka

   Wytyczne opracowane przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne

  przy współpracy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

  [PRZEJDŹ DO WYTYCZNYCH]

 • Stypendium

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego,
  przy wsparciu firmy Eli Lilly Polska

   

  ogłasza możliwość uzyskania stypendium naukowego na pokrycie kosztów udziału
  w kongresie EULAR we Frankfurcie w dniach 3-6 czerwca 2020 r.


  •    Stypendium może uzyskać osoba będąca członkiem PTR i nie posiadająca zalęgłości w płaceniu składek.
  •    Wnioskujący powinien przedstawić ZG PTR streszczenie na EULAR.
  •    O kolejności zadecyduje czy zgłoszone streszczenie zostało zakwalifikowane do wygłoszenia ustnego, prezentacji w formie plakatu lub w formie streszczenia oraz  czy wnioskujący jest pierwszym, czy kolejnym autorem. 

 • Kominikat

  Uprzejmie informujemy, że w jednym z najbliższych zeszytów Polish Archives of Internal Medicine ukaże się praca Profesora Eugeniusza J. Kucharza nosząca tytuł: Should coronavirus disease 2019 concern rheumatologists?, będąca przeglądem zagadnień łączących problemy reumatologiczne z  chorobą wywołaną zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją, której pełny tekst jest już dostępny on-line pod adresem https://dx.doi.org/10.20452/pamw.15366 (kopia w załączeniu)


   

  Sekretarz ZG PTR
  dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak
  Prezes ZG PTR
  prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko 

   

   

 • Walne zgormadzenia

  POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
  PREZES
  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
  Klinika Reumatologii Chorób Wewnętrznych i Geriatrii  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
  tel. +48 91 425 3337, fax.: +48 91 425 3344,
  e-mail: ptr.zg.szczecin@gmail.com

   

  Szczecin 11.05.2020 r. 

   

  Do Prezesów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  Szanowni Państwo,

   

  W związku z utrzymującą się sytuacją stanu epidemii, a wcześniej stanu epidemicznego na terenie naszego kraju

  • (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zakazało organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku – Prawo o zgromadzeniach).

  i wynikającymi z tego uregulowaniami, zaplanowane przez Państwa Walne Zgromadzenia Członków Oddziałów PTR nie będą mogły się odbyć.

  • (Statut Towarzystwa nie przewiduje rozwiązań odnoszących się do udziału w Zgromadzeniach poprzez środki komunikacji elektronicznej, a nawet gdyby przewidywało to zabezpieczenie tajności głosowania  nie jest możliwe do spełnienia).

  W zaistniałej sytuacji należy przyjąć, że pełnienie przez Państwa funkcji Prezesów Oddziałów PTR oraz członków Zarządu Oddziałów PTR będzie musiało zostać przedłużone do czasu kiedy tego  typu zebrania będą możliwe do przeprowadzenia w sposób zgodny ze statutem PTR.

  Jednocześnie trzeba pamiętać, że Walne Zgromadzenia Członków Oddziałów PTR będą musiały się odbyć, w wymaganym przez statut PTR czasie, przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów PTR (planowanym na 17 września 2020 r.).

  • O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 15 dni przed terminem Zgromadzenia (statut PTR §41 pkt 3)
  • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału; wybory winny odbywać się na 2-6 miesięcy przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów PTR (statut PTR §40 pkt 3)
  • Zarząd Oddziału musi ukonstytuować się i powiadomić pisemnie Zarząd Główny w ciągu 30 dni od daty wyboru (statut PTR §43 pkt 4),
  • O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PTR  Zarząd Główny zawiadamia delegatów na piśmie co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia (statut PTR §23),

  Biorąc to wszystko pod uwagę najpóźniejszy termin na przeprowadzenie Walnych Zgromadzeń Oddziałów przypadłby na 17 lipca 2020 r.

  W przypadku gdyby dotrzymanie powyższych terminów okazało się niemożliwe do zrealizowania, informacje o dalszych zasadach postępowania przekażemy Państwu w kolejnych komunikatach.

   

  Z poważaniem

  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

  Prezes Zarządu Głównego PTR

 • Nekrolog

   

  Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu
  w dniu 08 maja 2020 roku

   

  śp. doktora Mariana Wójcika

   

  wieloletniego Ordynatora Oddziału Reumatologii Szpitala Wojewódzkiego Nr 2

  w Rzeszowie, wychowawcę wielu pokoleń reumatologów,

  członka honorowego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego,

  wyróżnionego odznaczeniem „Meritus Pro Medicis”

   

  Rodzinie i współpracownikom składamy wyrazy głębokiego współczucia

   

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego 

   

   

                 

 • Informacje EULAR dotyczące COVID-19 (29.04.2020)

 • XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

   

  Zapraszamy do udziału w XXIV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, który zaplanowany jest na 17-19 września 2020 r. w Poznaniu.

  Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, należy się liczyć, że konieczne będzie przeniesienie terminu zjazdu, w związku z tym zaplanowanymi terminami rezerwowymi są  marzec/kwiecień lub wrzesień 2021 r.

   

  Zapraszamy serdecznie do Poznania

   

  Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

   

  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko 

  Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

   

   

 • Komunikat konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot. konieczności raportowania pacjentów z chorobami reumatycznymi i rozpoznaniem COVID-19

   

  Konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii i Polskie Towarzystwo Reumatologiczne będące członkiem Europejskiej Ligi do Walki z Reumatyzmem (EULAR) informują, że uruchomiony został rejestr do zgłaszania pacjentów z chorobami reumatycznymi z rozpoznaniem COVID-19 - EULAR - COVID-19 Database

  Rejestr, który powstał  we współpracy z Europejskim Towarzystwem Reumatologii Dziecięcej (PReS), stanowi Europejską bazę danych dorosłych i pediatrycznych pacjentów z chorobami reumatycznymi / układu mięśniowo-szkieletowego (RMD) zakażonych SARS-CoV-2 i chorujących na COVID-19. Istnieje pilna potrzeba poznania wyników leczenia pacjentów z RMD, u których doszło do zakażenia SARS-CoV‐2, którzy stosują przewlekłe leczenie immunosupresyjne, w tym leki syntetyczne,  biologiczne i glikokortykosteroidy oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne.

  EULAR zachęca klinicystów zajmujących się leczeniem pacjentów reumatologicznych z całej Europy i innych krajów będących członkami EULAR do zgłaszania WSZYSTKICH przypadków COVID-19 u swoich pacjentów, niezależnie od ciężkości choroby, w tym pacjentów bezobjawowych, u których wykryto zakażenie SARS-CoV-2. Poznanie przebiegu klinicznego zakażenia u pacjentów z rożnymi chorobami reumatycznymi, stosujących różne leki, pozwoli na bezpieczniejsze i skuteczniejsze leczenie naszych pacjentów w przyszłości. Szczegółowe informację nt rejestru znajdują się na stronie EULAR www.eular.org

  Konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii i Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, mając na uwadze przede wszystkim zdrowie pacjentów, stoją na stanowisku, że zgłaszanie WSZYSTKICH przypadków COVID-19 do EULAR - COVID-19 Database stanowi OBOWIĄZEK lekarzy reumatologów w Polsce.

  Kopie wszystkich zgłoszeń pacjentów leczonych w Polsce powinny zostać przesłane do konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego na adres mailowy: h.przepiera@spsk1.szn.pl

  Podmiotem koordynującym i nadzorującym zgłaszanie pacjentów do EULAR - COVID-19 Database w Polsce jest Polskie Towarzystwo Reumatologiczne będące członkiem EULAR.

  Osobą koordynującą i nadzorującą zgłaszanie pacjentów do EULAR - COVID-19 Database z ramienia Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego jest dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak

  Prosimy konsultantów wojewódzkich w dziedzinie reumatologii oraz prezesów oddziałów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego o przekazanie niniejszego komunikatu wszystkim lekarzom reumatologom.

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

 • Komunikaty prasowe EMA dotyczące COVID-19

  Pragniemy zwrócić uwagę na opublikowanie dziś dwóch komunikatów prasowych dotyczących COVID-19:

  Najnowsze aktualizacje na temat COVID-19 można znaleźć na dedykowanej stronie EMA.

 • Informacje EULAR dotyczące COVID-19

 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dot. zasad preskrypcji chlorochiny (Arechin) i hydroksychlorochiny (Plaquenil) w schorzeniach reumatologicznych w okresie pandemii COVID-19

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informują, że zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, wskazania reumatologiczne do stosowania leków Arechin (chlorochina, lek refundowany w Polsce) i Plaquenil (hydroksychlorochina, dostępność ograniczona, lek nierefundowany w Polsce) to różne postacie tocznia rumieniowatego, w tym postać układowa i toczeń rumieniowaty krążkowy oraz reumatoidalne zapalenie stawów. Ponadto zgodnie z rekomendacjami towarzystw naukowych i wytycznymi leki stosowane są także do leczenia innych postaci zapaleń stawów oraz układowych chorób tkanki łącznej, takich jak zespół antyfosfolipidowy, zespół Sjögrena, nieokreślona układowa choroba tkanki łącznej oraz u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów. U osób dorosłych znajdują szczególne zastosowanie u kobiet planujących ciążę lub w ciąży. Wszyscy pacjenci stosujący chlorochinę i hydroksycholorochinę ze wskazań reumatologicznych powinni je nadal bezwzględnie kontynuować. Należy pamiętać, że nieuzasadnione odstawienie leków może skutkować zaostrzeniem choroby i wynikającymi z tego powikłaniami. Należy także pamiętać, że aktywna, źle kontrolowana układowa choroba tkanki łącznej i zapalna choroba stawów wiąże się ze zwiększoną podatnością na infekcje per se.

  W związku z pandemią COVID-19 i wstępnymi doniesieniami dot. ew. skuteczności chlorochiny (podobnie hydroksychlorochiny) w leczeniu pacjentów z tą infekcją, decyzją URPL lek Arechin produkowany w Polsce uzyskał dodatkowe wskazanie "leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusem typu beta, takich jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2". Wskazanie dot. pacjentów z potwierdzonym zakażeniem. Dostępność leku została w związku z tym zabezpieczona w pierwszej kolejności przede wszystkich na potrzeby szpitali leczących pacjentów z COVID-19. Aktualnie na świecie trwają badania mające ocenić rzeczywistą skuteczność chlorochiny i hydroksychlorochiny w nowym wskazaniu. To spowodowało czasowy brak dostępności leku Arechin dla innych pacjentów, którzy stosują go przewlekle.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii wystąpili do Ministra Zdrowia o podjęcie wspólnych działań mających zagwarantować dostęp do terapii dla pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi. Efektem tego jest „obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta” http://dziennikmz.mz.gov.pl/ dot. produktów leczniczych Arechin i Plaquenil. Minister Zdrowia zgodnie z przesłanymi rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii potwierdził wskazania reumatologiczne do stosowania obu leków. Jednocześnie Minister Zdrowia ograniczył czasowo ilość obu leków jaka może być wydana pacjentowi na jeden miesiąc. Aktualnie zgodnie z informacją producenta leku, nowa partia leku trafi do hurtowni i aptek od 2 kwietnia 2020 r. https://www.adamed.com Pacjenci będą mogli zakupić lek w aptece tylko na podstawie wystawionej przez lekarza e-recepty lub recepty papierowej z odpłatnością refundacyjną 30% i tylko we wskazaniach objętych refundacją.

  Nieuzasadniona preskrypcja obu leków bez wskazań medycznych ponownie może spowodować ich brak dla chorych. Rekomenduje się, żeby rozpoczęcie terapii ze wskazań reumatologicznych było inicjowane przez specjalistę reumatologa, który określi wskazanie do stosowania leku. W przypadku kontynuacji leczenia i preskrypcji leków ze wskazań reumatologicznych przez lekarzy innej specjalności zaleca się posiadanie informacji od lekarza reumatologa dot. zaleconej terapii wraz z ustalonym dawkowaniem leku.

  Pacjenci nie powinni zażywać chlorochiny i hydroksychlorochiny bez wskazań lekarskich na własną rękę, bo może ich to narazić na groźne powikłania. Należy pamiętać, że stosowanie chlorochiny i hydroksychlorochiny, szczególnie w dużych dawkach, może nieść ze sobą ryzyko retinopatii i nieodwracalnej utraty wzroku. Pacjenci, którzy mają okulistyczne przeciwwskazania nie powinni jej stosować. Podobnie stosowanie leku u pacjentów z przeciwwskazaniami kardiologicznymi i neurologicznymi może skutkować pojawieniem się istotnych powikłań. Chlorochina w leczeniu COVID-19 w Polsce stosowana jest obecnie w warunkach szpitalnych pod ścisłą kontrolą lekarską. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. „zakazuje się ordynowania w celu wydania w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktów leczniczych, o których mowa w pkt 1, we wskazaniach: leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takich jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2 oraz we wszystkich wskazaniach, które nie są wymienione w pkt 2 i 3.”

  Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii oraz opublikowane obwieszczenie Ministra Zdrowia są zgodne z ze stanowiskiem Europejskiej Agencji Leków (EMA) https://www.ema.europa.eu z dnia 1 kwietnia 2020 r., w którym zaznaczono, że w przypadku COVID-19 chlorochina i hydroksychlorochina powinny być stosowane w ramach badań klinicznych, a poza badaniami klinicznymi można je stosować zgodnie z krajowymi protokołami. EMA podkreśla, że chlorochina i hydroksychlorochina powinny być nadal stosowane w chorobach przewlekłych, ale aby zapobiec zakłóceniom w łańcuchu dostaw, pacjenci powinni otrzymywać standardową, dotychczasową ilość obu leków. Pracownicy służby zdrowia nie powinni ordynować obu leków na okres dłuższy niż czynili to dotychczas.

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

 • UPDATE/AKTUALIZACJA Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dla pacjentów i lekarzy w związku z szerzącą się infekcją COVID-19

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii przypominają, że pacjenci,  z zapalnymi chorobami stawów i układowymi chorobami tkanki łącznej, będący w trakcie leczenia immunosupresyjnego, w tym w trakcie leczenia biologicznego oraz inhibitorami kinaz janusowych,  mają potencjalnie zwiększone ryzyko zakażeń. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z szerzącą się infekcją COVID-19 (koronawirus SARS-Cov-2) pacjenci i personel medyczny powinni zwrócić szczególną uwagę na wystąpienie klinicznych objawów zakażenia, takich jak gorączka, kaszel, duszność lub ogólne osłabienie. W przypadku niepokojących objawów pacjenci powinni zwrócić się do lekarza prowadzącego w sprawie zaleceń dot. dalszego leczenia i postępowania diagnostycznego. Preferowany jest wstępny kontakt telefoniczny.

  Należy także pamiętać, że u pacjentów będących w trakcie silnego leczenia immunosupresyjnego, ogólnoustrojowe objawy infekcji,  jak gorączka czy podwyższone stężenie CRP mogą nie występować, dlatego pojawienie się takich objawów jak kaszel, duszność i ogólne osłabienie bez gorączki nie może zostać zbagatelizowane.

  W przypadku wystąpienia klinicznych objawów sugerujących infekcję COVID-19 u pacjentów, u których istniało/istnieje ryzyko epidemiologiczne zakażenia zaleca się postępowanie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

  W każdym przypadku podejrzenia infekcji należy poinformować szpital lub poradnię o zaistniałym fakcie telefonicznie i uzyskać od lekarza prowadzącego informację o zasadności zaplanowanej w tym okresie wizyty. Zgodnie z zaleceniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia https://www.nfz.gov.pl dotyczącym zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rekomenduje się ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie planowych hospitalizacji i wizyt pacjentów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia https://www.gov.pl dla podmiotów leczniczych realizujących umowy w rodzaju Leczenie szpitalne programy lekowe oraz Leczenie szpitalne – chemioterapia, a także dla pacjentów objętych tym leczeniem, lek w programie lekowym może być wydany na okres maksymalnie 6 m-cy. W przypadkach, w których stan pacjenta jest stabilny, a odsunięcie wykonania badania kontrolnego pozostaje bez wpływu na stan zdrowia i bezpieczeństwo chorego możliwe jest przesunięcie terminu badania kontrolnego przewidzianego treścią programu lekowego, co oznacza w praktyce możliwość przesunięcia wymaganej opisem programu wizyty monitorującej.  W dniu 24 marca Centrala NFZ opublikowała komunikat https://www.nfz.gov.pl dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju Leczenie szpitalne – programy lekowe oraz Leczenie szpitalne – chemioterapia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dot. możliwości rozliczenia teleporady w programach lekowych, gdy zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta, nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego, a także przesunięcia wizyty monitorującej na podstawie decyzji lekarza u pacjentów w stanie stabilnym.

  Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Ligi do Walki z Reumatyzmem (EULAR) https://www.eular.org, w oparciu o aktualną wiedzę brak jest podstaw do formułowania oficjalnych wytycznych dot. ew. zwiększonego ryzyka infekcji COVID-19 u pacjentów stosujących leczenie immunosupresyjne, w tym metotreksat, glikokortykosteroidy (GKS), leki biologiczne oraz inhibitory JAK. Nie zaleca się przerywania leczenia lub zmniejszania dawek leków u pacjentów bez potwierdzonej infekcji COVID-19, chyba że lekarz zaleci inaczej z innego konkretnego powodu. Należy pamiętać, że nieuzasadnione odstawienie lub zmniejszenie dawki leku może skutkować zaostrzeniem choroby i wynikającymi z tego powikłaniami. Należy także pamiętać, że aktywna, źle kontrolowana zapalna choroba reumatyczna wiąże się ze zwiększoną podatnością na infekcję per se. Każda ew. zmiana leczenia powinna zostać skonsultowana z lekarzem reumatologiem. U pacjentów z długo utrzymującą się remisją choroby w pierwszej kolejności należy rozważyć zmniejszenie dawki lub możliwość stopniowego odstawienia terapii GKS.

  Zgodnie z zaktualizowanymi zaleceniami EULAR z dn. 17 marca w przypadku stwierdzenia infekcji COVID-19 pacjent powinien się skonsultować z reumatologiem w celu ustalenia dalszego postępowania (w aktualizacji usunięto zalecenie przerwania terapii biologicznej, tak jak w przypadku innej aktywnej infekcji). W przypadku podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wstrzymaniu leczenia biologicznego terapię można wznowić po ustąpieniu zakażenia. Należy jednak pamiętać, że doniesienia naukowe wskazują na możliwą skuteczność tocilizumabu w leczeniu ciężkiego zapalenia płuc w przebiegu COVID-19, będącego następstwem zespołu uwalniania cytokin (CRS, cytokine release syndrome). Podobnie potencjalnie skuteczne mogą być również leki z grupy inhibitorów JAK. U wszystkich pacjentów leczonych tymi lekami decyzja o odstawieniu powinna zostać podjęta z ostrożnością i każdy pacjent po odstawieniu leczenia powinien być ściśle monitorowany pod kątem rozwoju powikłań infekcji COVID-19.

  Ponadto wstępne doniesienia wskazują na możliwą skuteczność chlorochiny i hydroksychlorochiny w hamowaniu rozwoju infekcji, dlatego wszyscy pacjenci stosujący te leki ze wskazań reumatologicznych powinni je nadal bezwzględnie kontynuować. Dotyczy to szczególnie pacjentów z układowymi chorobami tkanki łącznej, m.in. takimi jak toczeń rumieniowaty układowy, zespół antyfosfolipidowy, z uwzględnieniem kobiet planujących ciążę lub w ciąży oraz u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, w odpowiedzi na zapytanie Ministra Zdrowia, przekazali listę jednostek chorobowych, w których dostępność do leków powinna zostać zabezpieczona, w związku z brakiem leku w aptekach jaki wystąpił w ostatnim czasie.

  Z uwagi na opublikowaną hipotezę dot. ew. zwiększenia ryzyka infekcji COVID-19 u pacjentów przyjmujących leki z grupy inhibitorów enzymu konwertującego (ACE) oraz blokerów receptora AT1 https://www.thelancet.com zaleca się uważną obserwację wszystkich pacjentów stosujących ww leki. Aktualnie nie ma zaleceń dot. przerywania terapii ww lekami w związku z pandemią COVID-19. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne https://www.escardio.org i Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego https://www.eshonline.org zdecydowanie rekomendują kontynuację dotychczasowego leczenia. Należy pamiętać, że nieuzasadnione odstawienie lub zmniejszenie dawki leku może skutkować zaostrzeniem choroby i wynikającymi z tego powikłaniami. Potrzebne są dalsze badania oceniające ew. wpływ ww leków na przebieg infekcji COVID-19.

  Ponadto w związku ze spekulacjami dot. bezpieczeństwa leczenia ibuprofenem u pacjentów z COVID-19 Europejska Agencja Leków wydała komunikat https://www.ema.europa.eu dot. braku dowodów naukowych potwierdzających związek między ibuprofenem a pogorszeniem COVID‑19. EMA ściśle monitoruje sytuację i dokona przeglądu wszelkich nowych informacji, które będą dostępne w tej sprawie w kontekście pandemii. Wskazuje, że rozpoczynając leczenie gorączki lub bólu w przebiegu COVID-19, pacjenci i pracownicy służby zdrowia powinni rozważyć wszystkie dostępne opcje leczenia, w tym paracetamol i niesterydowe leki przeciwzapalne. Aktualna rekomendacja obejmuje stosowanie tych leków (w tym ibuprofenu) w najniższej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres. Aktualnie nie ma powodu, aby pacjenci przyjmujący ibuprofen przerywali leczenie. Jest to szczególnie ważne u pacjentów przyjmujących ibuprofen lub inne leki z grupy NLPZ w terapii chorób przewlekłych.

  WHO, która wstępnie oficjalnie rekomendowała unikanie stosowania ibuprofenu u pacjentów z COVID-19 bez konsultacji z lekarzem i zalecała w takim przypadku paracetamol, w dniu 19 marca uaktualniła swoją rekomendację i nie zaleca unikania ibuprofenu https://www.sciencealert.com

  Dodatkowo, jeśli nie było to zrobione wcześniej, zgodnie z zaleceniami EULAR oraz wytycznymi krajowymi, należy rozważyć wykonanie szczepień ochronnych, obecnie w pierwszej kolejności przeciwko grypie, ale także przeciwko krztuścowi i pneumokokom.

  Zalecenia ogólne EULAR dla pacjentów:

  • Bardzo regularnie myj ręce przez co najmniej 20 sekund za pomocą mydła i wody, następnie dokładnie osusz ręce.
  • Unikaj dotykania twarzy.
  • Używaj jednorazowych chusteczek higienicznych.
  • Używaj maseczki na twarz tylko, gdy jesteś chory; jeśli nie ma żadnych objawów, noszenie maseczki nie jest zalecane.
  • Zachowaj bezpieczny dystans od innych ludzi, zwłaszcza w przypadku osób, które wydają się chore, np. kaszlą lub kichają.
  • Witaj się bez uścisku dłoni i unikaj uścisków.
  • Staraj się unikać transportu publicznego i dużych grup ludzi.

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dot. koniecznych zmian w programach lekowych dla pacjentów z chorobami zapalnymi stawów

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informują, że dostęp pacjentów z chorobami zapalnymi stawów w Polsce do innowacyjnych terapii, w tym leków biologicznych oraz inhibitorów kinaz janusowych stale się poszerza, ale nadal pozostaje na zdecydowanie za niskim poziomie w porównaniu do innych krajów europejskich. Znacząca poprawa dostępności w ostatnich latach była możliwa dzięki istotnym zmianom zapisów programów lekowych w 2017 r. i uproszczeniu funkcjonowania SMPT w 2018 r., ale w dużej mierze także dzięki obejmowaniu refundacją kolejnych leków biologicznych biopodobnych dla infliksymabu, etanerceptu i adalimumabu, co pozwala na roczne oszczędności płatnika zdecydowanie przekraczające 100 mln zł. Zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii stwarza to szansę na kolejne przełomowe zmiany w opisie programów lekowych, które mogą zwiększyć dostępność pacjentów do skutecznych terapii.

   

  W związku z tym w dniu 24 lutego 2020 r. w Ministerstwie Zdrowia zostały złożone propozycje koniecznych dla pacjentów zmian w programach lekowych. Propozycje zmian wynikają oraz są zgodne z aktualną wiedzą medyczną i obowiązującymi rekomendacjami. Dotyczą one 4 programów lekowych obejmujących terapię pacjentów z rozpoznaniem reumatoidalnego zapalenia stawów, młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, łuszczycowego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów oraz nieradiograficznej postaci spondyloatropatii osiowej. Propozycje zmian zostały złożone pod postacią zmienionych nowych opisów programów lekowych.

  Proponowane zmiany w poszczególnych programach lekowych są zależne od stopnia aktualnego dostosowania ich zapisów do obowiązujących rekomendacji i aktualnej wiedzy medycznej i obejmują przede wszystkim:

   

  1. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW i MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM  (ICD-10  M 05, M 06, M 08) – program lekowy – załącznik B.33,

  • zniesienie administracyjnego ograniczenia czasu leczenia
  • umożliwienie pacjentom z RZS z umiarkowaną aktywnością choroby kwalifikacji do programu
  • umożliwienie pacjentom z RZS, u których występują czynniki ryzyka złej prognozy kwalifikacji do programu po nieskuteczności leczenia metotreksatem
  • umożliwienie zmniejszania dawek leków lub wydłużenia odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami u wszystkich pacjentów, u których uzyskano cel terapii

   

  2. LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3) – program lekowy – załącznik B.35,

  • zniesienie administracyjnego ograniczenia czasu leczenia
  • umożliwienie pacjentom z postacią obwodową ŁZS z umiarkowaną aktywnością choroby kwalifikacji do programu
  • umożliwienie zmniejszania dawek leków lub wydłużenia odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami u wszystkich pacjentów, u których uzyskano cel terapii

   

  3. LECZENIE  CIĘŻKIEJ, AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10  M 45) – program lekowy – załącznik B.36,

  • zniesienie administracyjnego ograniczenia czasu leczenia
  • umożliwienie zmniejszania dawek leków lub wydłużenia odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami u wszystkich pacjentów, u których uzyskano cel terapii

   

  4. LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ  SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK (ICD-10 M46.8) – program lekowy – załącznik B.82,

  • zniesienie administracyjnego ograniczenia czasu leczenia
  • umożliwienie pacjentom z postacią osiową i obwodową SpA kwalifikacji do programu na podstawie obowiązujących kryteriów klasyfikacyjnych ASAS
  • umożliwienie zmniejszania dawek leków lub wydłużenia odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami u wszystkich pacjentów, u których uzyskano cel terapii

   

  Umożliwienie pacjentom z chorobami zapalnymi stawów w Polsce leczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i rekomendacjami może pozwolić na uzyskanie i utrzymani remisji u co raz większej liczby pacjentów, a w dłuższej perspektywie na dalsze ograniczanie pośrednich kosztów tych chorób.

   

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii postulują również wprowadzenie nowego świadczenia w programach lekowych pod postacią „rocznego ryczałtu ambulatoryjnego” stanowiącego 12-krotność pojedynczej wizyty ambulatoryjnej, co w jeszcze większym stopniu pozwoli na dostosowanie harmonogramu wizyt pacjentów do ich potrzeb.

   

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii stoją na stanowisku, że zaproponowane ogólne propozycje zmian w opisie programów, dotyczące zniesienia ograniczeń czasu leczenia i umożliwienia dostosowywania dawek leków do potrzeb pacjentów, a także wprowadzenie nowego świadczenia w opiece ambulatoryjnej, powinny również obejmować inne programy lekowe w chorobach autoimmunologicznych w gastroenterologii i dermatologii.

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

 • Nekrolog

   

  Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu

   

  śp. prof. dr hab. n. med. Stanisława Lufta

   

  wybitnego reumatologa i internisty, członka honorowego Polskie Towarzystwa Reumatologicznego

   

     
  Zdjęcie z archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego

   

     
  Redaktorzy „Reumatologii”. Zdjęcie wykonane w Warszawie  23 maja 2013 r. podczas obchodów 50-lecia  istnienia czasopisma, przedstawiające redaktorów naczelnych (bez Włodzimierza Brühla). Od lewej:  Eugeniusz J. Kucharz, Stanisław Luft, Anna Jędryka-Góral, Jacek Pazdur     

   

   

        Profesor Stanisław Luft urodził się 28 sierpnia 1924 r. w Kolnie. Podczas II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej (pseudonim Lech) i uczestniczył w powstaniu warszawskim. Dyplom lekarza uzyskał w Akademii Medycznej w Warszawie w roku 1952. Stopień naukowy doktora uzyskał w Śląskiej Akademii Medycznej w 1966 r., a stopień doktora habilitowanego w 1980 r. w Instytucie Reumatologii w Warszawie. Tytuł profesora otrzymał w 1992 r. Był specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i reumatologii. Zmarł dnia 10 marca 2020 r.

         Przez wiele lat śp. Profesor Stanisław Luft pracował w Instytucie Reumatologii w Warszawie. Był członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i wieloletnim redaktorem „Reumatologii”.  Był autorem wielu opracowań naukowych, m. in. książki „Leczenie farmakologiczne w reumatologii”  (Warszawa 1996). Przez wiele lat wykładał medycynę pastoralna w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Jest autorem podręcznika „Medycyna pastoralna” (Warszawa 2002). Był związany z Klubem Inteligencji Katolickiej w Warszawie, którego był członkiem honorowym.

      Odszedł wybitny lekarz, wspaniały człowiek i wielki nauczyciel, który pozostanie w pamięci licznych pacjentów, uczniów oraz przyjaciół i znajomych.

   

  Rodzinie i współpracownikom Pana Profesora Stanisława Lufta przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

   

  W imieniu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

                 

  Hanna Przepiera-Będzak     Marek Brzosko
  Sekretarz         Prezes 

   

 • Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dot. dostępności metotreksatu w postaci doustnej

   

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informują, że napływające od kilku miesięcy od pacjentów zgłoszenia, weryfikowane w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, wskazują na występowanie istotnych okresowych braków w dostępie na terenie Polski do leków zawierających substancję czynną methotrexatum w postaci doustnej. Zgodnie z aktualnym obwieszczeniem ministra zdrowia obowiązującym od 1 marca 2020 r. pacjenci powinni mieć dostęp do następujących leków zawierających metotreksat w postaci doustnej (tabletka):

  • Metotab w dawce 2,5, 7,5 i 10 mg w opakowaniu po 100 szt.,
  • Methotrexat-Ebeve w dawce 5 i 10 mg w opakowaniu po 50 szt.,
  • Methofil w dawce 2,5 i 10 mg w opakowaniu po 50 i 100 szt.,
  • Trexan i Trexan Neo w dawce 2,5 i 10 mg w opakowaniu po 100 szt.

  Aktualnie zgodnie z informacjami pozyskanymi od pacjentów oraz aptek w ostatnich tygodniach wystąpił brak w dostępie do wszystkich w/w leków.

  Z informacji uzyskanych w dniu dzisiejszym jedynym lekiem, jaki pojawił się na razie w ograniczonym zakresie jest Metotab. Zgodnie z informacją uzyskaną od podmiotu odpowiedzialnego w najbliższym czasie dostęp do tego leku powinien być zabezpieczony w pełni. Pozostałe leki są nadal niedostępne i brak jest informacji czy w najbliższym czasie będą. Należy także pamiętać, że Metotab jest refundowany "we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji", a to oznacza, że refundacja przysługuje tylko pacjentom z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) i łuszczycą. Lek nie jest zarejestrowany we wskazaniu łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) jak inne leki w postaci doustnej.

  W zaistniałej sytuacji należy pamiętać, że najmniejsze oficjalnie refundowane opakowanie leku w Polsce to opakowanie po 50 szt. W przypadku wystawienia recepty na jakikolwiek lek w opakowaniu po 50 szt. farmaceuta nie będzie mógł go zamienić na lek w opakowaniu po 100 szt. i pacjent będzie musiał wrócić do lekarza po kolejną receptę. Oznacza to, że lekarz wystawiający pacjentowi receptę na metotreksat w postaci doustnej, nie znając aktualnych danych dot. dostępności poszczególnych leków, powinien pamiętać o wystawieniu jej na lek w opakowaniu po 100 szt., co umożliwi ew. zamianę leku przez farmaceutę na inny w tej samej postaci i dawce. Podobnie wystawiając pacjentowi receptę w formie papierowej z zaznaczeniem tylko nazwy substancji czynnej methotrexatum należy pamiętać o dopisaniu informacji o wielkości opakowania 100 szt. W przypadku występującego okresowo braku poszczególnych leków, forma papierowa recepty z nazwą międzynarodową substancji czynnej i określeniem maksymalnej wielkości opakowania może być formą preferowaną dla pacjentów. Recepta elektroniczna nie pozwala na wystawienie jej tylko z nazwą substancji czynnej.

  Leki zawierające metotreksat w postaci podskórnej powinny być stosowane u pacjentów w przypadku wskazań klinicznych do zastosowania leku w tej postaci. W przypadku braku leków w postaci doustnej można czasowo zastosować lek w postaci podskórnej pomimo braku wskazań do zmiany drogi podania kierując się dobrem pacjenta.

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

 • Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dot. potencjalnie zwiększonego ryzyka zakażeń, w tym infekcji COVID-19 u pacjentów w trakcie leczenia immunosupresyjnego

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii przypominają, że pacjenci,  z zapalnymi chorobami stawów i układowymi chorobami tkanki łącznej, będący w trakcie leczenia immunosupresyjnego, w tym w trakcie leczenia biologicznego oraz inhibitorami kinaz janusowych,  mają potencjalnie zwiększone ryzyko zakażeń. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z szerzącą się infekcją COVID-19 (koronawirus SARS-Cov-2pacjenci i personel medyczny powinni zwrócić szczególną uwagę na wystąpienie klinicznych objawów zakażenia, takich jak gorączka, kaszel, duszność lub ogólne osłabienie. W przypadku niepokojących objawów pacjenci powinni zwrócić się do lekarza prowadzącego w sprawie zaleceń dot. dalszego leczenia i postępowania diagnostycznego. Preferowany jest wstępny kontakt telefoniczny.

  Należy także pamiętać, że u pacjentów będących w trakcie silnego leczenia immunosupresyjnego, ogólnoustrojowe objawy infekcji,  jak gorączka czy podwyższone stężenie CRP mogą nie występować, dlatego pojawienie się takich objawów jak kaszel, duszność i ogólne osłabienie bez gorączki nie może zostać zbagatelizowane.

  W przypadku wystąpienia klinicznych objawów sugerujących infekcję COVID-19 u pacjentów, u których istniało/istnieje ryzyko epidemiologiczne zakażenia zaleca się postępowanie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z uwzględnieniem ostrzeżeń dot. podróży do krajów, w których wykryto przypadki infekcji.

  W każdym przypadku podejrzenia infekcji należy poinformować szpital lub poradnię o zaistniałym fakcie telefonicznie i uzyskać od lekarza prowadzącego informację o zasadności zaplanowanej w tym okresie wizyty. Należy pamiętać, że będąc samemu zakażonym można stać się źródłem infekcji dla innych pacjentów.

  Aktualnie ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się pacjentom z chorobami autoimmunologicznymi będącymi w trakcie leczenia immunosupresyjnego uczestnictwa w imprezach masowych.

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dn. 20.01.2020 r. dot. dostępności innowacyjnych terapii dla pacjentów z chorobami reumatycznymi

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że w 2019 roku poszerzeniu uległ dostęp pacjentów z zapalnymi i autoimmunizacyjnymi chorobami reumatycznymi do skutecznych terapii. Aktualnie innowacyjne leczenie jest dostępne dla pacjentów w siedmiu wskazaniach klinicznych w obrębie pięciu programów lekowych:

  1. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM  (ICD-10  M 05, M 06, M 08) – program lekowy – załącznik B.33,

  2. LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3) – program lekowy – załącznik B.35,

  3. LECZENIE  CIĘŻKIEJ, AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10  M 45) – program lekowy – załącznik B.36,

  4. LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ  SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK (ICD-10 M46.8) – program lekowy – załącznik B.82,

  5. LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8) – program lekowy – załącznik B.75.

  W ramach programów lekowych pacjenci mają dostęp zarówno do innowacyjnych leków biologicznych, jak i biologicznych leków biopodobnych charakteryzujących się podobną skutecznością i profilem bezpieczeństwa jak leki innowacyjne. Dodatkowo pacjenci z RZS mają dostęp do innowacyjnych leków syntetycznych.

  Praktyczny dostęp pacjentów z zapalnymi chorobami stawów poszerzył się w 2019 roku o następujące leki innowacyjne:

  • sekukinumab (Cosentyx) – pierwszy lek biologicznyz grupy hamujących aktywność IL-17 we wskazaniach ŁZS i ZZSK (decyzja refundacyjna obowiązująca od 1.11.2018 r.),
  • baricytynib (Olumiant) i tofacytynib (Xeljanz) – pierwsze syntetyczne leki doustne z grupy inhibitorów kinaz janusowych (JAK) we wskazaniu RZS (decyzja refundacyjna obowiązująca od 1.09.2019 r.).

  Ponadto w 2019 roku refundacją objęto następujące leki biologiczne biopodobne:

  • 3 leki zawierające substancję czynną adalimumab – Amgevita, Hyrimoz i Imraldi,
  • 2 leki zawierające substancję czynną infliksymab – Zessly i Flixabi,
  • 2 leki zawierające substancję czynną rytuksymab – Blitzima i Riximyo (oba leki zarejestrowane są tylko we wskazaniach: ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń i mikroskopowe zapalenie naczyń, natomiast nie posiadają rejestracji we wskazaniu reumatoidalne zapalenie stawów).

  Aktualnie refundacją objęte są następujące produkty lecznicze (w kolejności alfabetycznej nazw substancji czynnej i nazw produktów leczniczych): 

  • adalimumab (Amgevita, Humira, Hyrimoz, Imraldi),
  • baricytynib (Olumiant),
  • certolizumab pegol (Cimzia),
  • etanercept (Benepali, Enbrel, Erelzi),
  • golimumab (Simponi),
  • infliksimab (Flixabi, Inflectra, Remicade, Remsima, Zessly),
  • rituksymab (Blitzima, Mabthera, Riximyo),
  • tocilizumab (RoActemra, forma dożylna oraz podskórna),
  • tofacytynib (Xeljanz).

  Ze względu na złożony patomechanizm, heterogenny obraz kliniczny, współchorobowość oraz zróżnicowaną osobniczo odpowiedz na leczenie istnieje potrzeba dostosowanej, skrojonej na miarę pacjenta terapii. Jest to szczególnie ważne dla pacjentów z RZS i ŁZS. Dostępność do innowacyjnych leków o różnych mechanizmach działania pozwala na osiągnięcie remisji klinicznej u co raz większej liczby pacjentów i utrzymanie tego stanu przez co raz dłuższy czas w ciągu całego ich życia. Dostępność do leków o różnych drogach podawania pozwala na optymalizacje terapii zgodnie z preferencjami pacjenta.

  Pacjenci z zapalnymi chorobami reumatycznymi czekają na kolejne pozytywne decyzje refundacyjne ministra zdrowia, które mogą dla części z nich stanowić jedyną skuteczną terapię pozwalającą na uzyskanie remisji choroby i poprawę jakości życia. W części reumatycznych chorób zapalnych dostęp do innowacyjnego leczenia jest wciąż niemożliwy albo bardzo utrudniony. Jedną z nich jest olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (GCA – giant cell arteritis) czyli martwicze zapalenie dużych i średnich naczyń skutkujące ich zwężeniem i zarośnięciem, a w konsekwencji do niedokrwienia narządów. W przypadku leków objętych refundacją w ramach części programów lekowych należy rozważyć ich refundację w pozostałych programach zgodnie ze wskazaniami rejestracyjnymi i wnioskami refundacyjnymi:

   1. Leki biologiczne

  • ixekizumab (Taltz) dla pacjentów z ŁZS
  • tocilizumab (RoActemra) dla pacjentów z GCA

   2. Inhibitory JAK

  • tofacytynib (Xeljanz) dla pacjentów z ŁZS

  Poszerzenia dostępu o kolejne leki wymagają pacjenci z nieradiograficzną postacią spondyloatropatii zapalnej, którzy w ramach programu lekowego B.82 mają obecnie dostęp tylko do jednego inhibitora TNF alfa. Ponadto wszystkie leki z grupy inhibitorów JAK powinny być dostępne dla pacjentów zarówno w pierwszej, jak i kolejnych liniach leczenia.

  Biorąc pod uwagę skalę oszczędności uzyskiwanych dzięki obejmowaniu refundacją kolejnych leków biologicznych biopodobnych należy ostatecznie znieść administracyjne ograniczenia czasu terapii i umożliwić leczenia tak długo jak wymaga tego stan kliniczny pacjenta, a także pozwolić na dostosowywania dawki leku w okresie remisji u każdego pacjenta, tak aby zachować skuteczność terapii i osiągnąć jak największe korzyści długoterminowe. Szczególnie istotne jest to w przypadku dzieci z MIZS, u których każda przerwa w leczeniu może skutkować nieprawidłowym rozwojem i mieć wpływ na całe ich późniejsze życie. Utrzymywanie ograniczeń czasu terapii w części programów lekowych nie znajduje uzasadnienia medycznego i ekonomicznego, a także w opinii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego stanowi przykład nierównego dostępu pacjentów m.in. z chorobami reumatycznymi do świadczeń opieki zdrowotnej. Brak takich ograniczeń dotyczy pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w dedykowanych im programach lekowych, pomimo tego, że koszty terapii są wyższe niż w przypadku leków stosowanych w schorzeniach reumatologicznych. We wszystkich przewlekłych chorobach autoimmunologicznych w reumatologii, ale także w gastroenterologii i dermatologii, podobnie jak w neurologii o długości skutecznej terapii powinien decydować lekarz.

  Ponadto należy rozpocząć merytoryczną dyskusję dot. dostępności leków stosowanych aktualnie w programach lekowych w refundacji otwartej. Głównym beneficjentem takich zmian powinien być pacjent. Należy dołożyć wszelkich starań, żeby taka zmiana była bezpieczna dla chorych i paradoksalnie nie ograniczała im dostępu do opieki zdrowotnej w porównaniu do leczenia w ramach programów lekowych.

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

 • Komunikat EMA dotyczący bezpieczeństwa dawkowania metotreksatu

  EMA has recommended new measures to prevent serious and potentially fatal errors with the dosing of methotrexate for treating inflammatory diseases such as rheumatoid arthritis, psoriasis and Crohn's disease. The recommendations result from a review of reports that patients are using methotrexate incorrectly despite previous measures to prevent errors.

  For inflammatory conditions, methotrexate must be used just once a week. Using methotrexate more frequently than intended can result in serious side effects. The review found that the error in dosing frequency can occur at any step from prescribing the medicine to the patient taking it.

  The new measures to prevent errors include restricting who can prescribe these medicines, making warnings on the packaging more prominent and providing educational materials for patients and healthcare professionals. In addition, to help patients follow the once-weekly dosing, methotrexate tablets will be provided in blister packs and not in bottles (or tubes). The measures were agreed after consultation with patients and healthcare professionals.

  For more details, including specific information for patients and healthcare professionals, please click here.

  For more information on the European regulatory system for medicines, please click here (brochure available in all languages).

   

  Nathalie Macle

  Public Engagement Department

  Stakeholders and Communication Department

  www.ema.europa.eu

 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w sprawie zmian w obwieszczeniu refundacyjnym z dn. 30 sierpnia 2019 r. dot. objęcia refundacją nowych cząsteczek w programie lekowym B.33 dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2019 r., w ramach programu lekowego B.33, dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, refundacją objęto dwie nowe cząsteczki:

  • Baricytynib (Olumiant)
  • Tofacytynib (Xeljanz)

  Baricytynib (Olumiant) dostępny jest dla pacjentów tylko w pierwszej linii leczenia po nieskuteczności klasycznych leków modyfikujących, natomiast tofacytynib (Xeljanz) zarówno w pierwszej, jak i kolejnych liniach terapii po nieskuteczności leków biologicznych i baricytynibu. Decyzja ministra zdrowia dot. pozycjonowania obu leków w programie lekowym jest zgodna z wnioskiem o objęcie refundacją, jaki każdy z podmiotów odpowiedzialnych złożył do oceny przez AOTMiT.

  Obie cząsteczki należą do innowacyjnej nowej grupy leków – inhibitorów kinaz janusowych (JAK), które działają przeciwzapalnie hamując aktywności cytokin wewnątrzkomórkowo. Skuteczność i profil bezpieczeństwa inhibitorów JAK są porównywalne do skuteczności i profilu bezpieczeństwa leków biologicznych. Z uwagi na budowę chemiczną drogą podania jest droga doustna. Oba leki mogą być stosowane w skojarzeniu z metotreksatem lub w monoterapii.

  Baricytynib (Olumiant) jest dostępny w postaci tabl. 4 mg i dawkowany jest 4 mg jeden raz na dobę.

  Tofacytynib (Xeljanz) jest dostępny w postaci tabl. 5 mg i dawkowany jest 5 mg dwa razy na dobę.

  Maksymalna dawka dobowa obu leków ze względów bezpieczeństwa nie może być przekroczona, a w sytuacjach szczególnych dawkę można zmniejszyć zgodnie z aktualnie obowiązującą ChPL.

  Oba leki stanowią istotny postęp w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów oraz innych chorób zapalnych i autoimmunizacyjnych.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii dziękują Ministrowi Zdrowia za podjęcie korzystnej dla pacjentów decyzji oraz za merytoryczną współpracę w ostatnich tygodniach nad ostatecznym kształtem programu lekowego i uwzględnienie wszystkich zgłoszonych uwag i propozycji.

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

 • Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia

 • Certyfikat Umiejętności Badania Kapilaroskopowego

  Szanowni Państwo

  Wszystkich zainteresowanych Certyfikatem Umiejętności Badania Kapilaroskopowego informujemy, że niezbędne dokumenty do ubiegania się o wyżej wymieniony certyfikat należy przesłać nie później niż do 08.09.2019 r. na adres:

  Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

  Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela
  ul. Ujejskiego 75
  85-168 Bydgoszcz
  z dopiskiem „ Certyfikat- Kapilaroskopia"

   

 • Konkurs dla specjalistów reumatologów

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  ogłasza konkurs

  dla

  specjalistów reumatologów

   

  na sfinansowanie stypendium naukowego, na miesięczny staż zagraniczny, w jednym z renomowanych europejskich ośrodków reumatologicznych.

   

  Celem stażu ma być zdobycie doświadczenia w zakresie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie długofalowej współpracy.

   

  • Wnioski należy składać na załączonych formularzach do Rady Stypendialnej przy ZG PTR
  • Po zakończeniu stażu stypendyści są zobowiązani przedłożyć Radzie Stypendialnej sprawozdanie w języku angielskim (poświadczone przez kierownika jednostki, w której odbywał się staż), opublikowaną pracę będąca wynikiem współpracy oraz oświadczenie o całkowitym wykorzystaniu przyznanych środków.

   

   

  Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

 • EMA Communication: Restrictions in use of Xeljanz while EMA reviews risk of blood clots in lungs

  MA’s safety committee (PRAC) is recommending that doctors must not prescribe the 10 mg twice daily dose of Xeljanz (tofacitinib) in patients who are at high risk of blood clots in the lungs. These include
  patients who have heart failure, cancer, inherited blood clotting disorders or a history of blood clots, as well as patients who take combined hormonal contraceptives, are receiving hormone replacement
  therapy or are undergoing major surgery.

  In addition, doctors should consider other factors that may increase the risk of blood clots in the lungs including age, obesity, smoking or immobilisation.

  Xeljanz is currently authorised for the treatment of rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis and severe ulcerative colitis.

  The PRAC’s recommendation follows results from an ongoing study in patients with rheumatoid arthritis. This study showed an increased risk of blood clots in the lungs and death when the 10 mg twice daily dose was used, which is double the recommended dose for rheumatoid arthritis.

  The new advice means that, since 10 mg is the only recommended starting dose for ulcerative colitis, patients with this condition who are at high risk of blood clots must not be started on Xeljanz. Patients at high risk currently taking this dose for any condition must be switched to alternative treatments.

  Patients should not stop or change their dose of Xeljanz without talking to their doctor. They should seek medical attention immediately if they experience symptoms such as difficulty breathing, pain in the chest or upper back and coughing up blood, which could indicate the presence of a blood clot in the lungs.

  The new recommendations are temporary and follow previous PRAC advice [6] not to exceed the recommended 5 mg twice daily dose when treating rheumatoid arthritis. The PRAC will now carry out a review of all available evidence, and updated guidance will be provided to patients and healthcare professionals once the review is concluded.

  Please see the press release [7] for more details, including information for patients and healthcare professionals. For further information on his medicines, please click here [8].

  For more information on the European regulatory system for medicines, please click here [9] (brochure available in all languages).

 • Kursy kapilaroskopii 2019

  Informujemy, że w 2019 roku odbędą się następujące kursy kapilaroskopii. 


  Zapisy przyjmuje Pani mgr inż. Marta Starczewska oraz Pani Grażyna Schumacher Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy pod numerem tel. 52- 3655 520.

  Miejsca i terminy kursów:


   

  7-8.06.2019r. – Końskie- Kurs Zaawansowany - szczegółowy plan kursu


   

  22-23.11.2019r. – Bydgoszcz - Kurs Zaawansowany - szczegółowy plan kursu


   

 • Nekrolog

   

  Zmarła śp. profesor Krystyna Bernacka

   

  z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu

  śp. prof. dr hab. n. med. Krystyny Bernackiej

   

  Profesor Krystyna Bernacka była wybitnym reumatologiem i internistą, utalentowanym lekarzem, naukowcem o znaczącym dorobku, doskonałym dydaktykiem i wychowawcą wielu pokoleń lekarzy polskich. Była wieloletnim kierownikiem Kliniki Reumatologii w Białymstoku. Została wyróżniona tytułem członka honorowego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i Towarzystwa Internistów Polskich. Jako wspaniały człowiek, lekarz i nauczyciel pozostanie we wdzięcznej pamięci licznych pacjentów i uczniów.

   

  Rodzinie i współpracownikom Pani Profesor Krystyny Bernackiej przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

   

  W imieniu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

                 

  Hanna Przepiera-Będzak     Marek Brzosko
  Sekretarz         Prezes 

   

   

  Zamieszczone zdjęcie wykonane zostało przez Krzysztofa Niesporka w Katowicach w 2006 roku podczas Gali Interny Polskiej 

   

                 

 • Komunikat

  Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w sprawie zmian w obwieszczeniu refundacyjnym z dn. 27 lutego  2019 r. dot. leczenia biologicznego w programach lekowych

   

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że zgodnie z obwieszczeniem refundacyjnym obowiązującym od 1 marca 2019 r. dostępność pacjentów do leczenia adalimumabem nie będzie zagrożona. Refundacją objęte zostały kolejne dwa biologiczne leki biorównoważne – Amgevita (podmiot odpowiedzialny Amgen) oraz Hyrimoz (podmiot odpowiedzialny Sandoz). Jednocześnie minister zdrowia wydał nową pozytywną decyzję dla leku Humira (podmiot odpowiedzialny Abbvie), dla którego okres refundacji w programach lekowych B.35 i B.36 kończył się w dn. 28.02.2019 r. Wszystkie decyzje zostały wydane na 3 lata.

  Obecność czterech leków zawierających adalimumab w systemie refundacyjnym stanowi gwarancje dostępności terapii dla pacjentów i pozwala na konkurencje, której efektem może być dalsze obniżanie się kosztu terapii. Wszystkie leki zawierające adalimumab dostępne są w dawce 40 mg. Jednocześnie Amgevita będzie dostępna w dawce pediatrycznej 20 mg (koszt jednego miligrama substancji leku w dawce 20 mg i 40 mg jest taki sam).

  Refundacją objęty został także kolejny biologiczny lek biopodobny dla infliksimabu – Zessly (podmiot odpowiedzialny Sandoz). Łącznie dostępnych jest pięć leków zawierających infliksimab.

  Ministerstwo Zdrowia pomimo wcześniejszych deklaracji po raz kolejny nie dokonało zmian w opisie programów lekowych B.35 i B.36, które były postulowane przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii w listopadzie 2018 r., dotyczących ujednolicenia kryteriów oceny skuteczności leczenia dla wszystkich leków biologicznych refundowanych w ramach programów. Właściwy oficjalny wniosek konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii w tej sprawie oraz gotowa propozycja zmian w programach zostały ponownie wysłane do ministerstwa zdrowia kilka tygodni temu. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii otrzymali również zapewnienie podmiotu odpowiedzialnego dla leku sekukinumab, że zgadza się na proponowane zmiany w programach o czym ministerstwo zdrowia zostało poinformowane. Pomimo tego kryteria nie zostały zmienione i nadal są preferencyjne dla jednego leku względem innych.

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

 • Stanowisko

  Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dn. 26.02.2019 r. dot. dostępności pacjentów z chorobami reumatycznymi do leczenia biologicznego

   

  Źle i zbyt późno leczone choroby reumatyczne w ogromnym stopniu przyczyniają się do niepełnosprawności, a tym samym do spadku produktywności i niezdolności do pracy, generując ogromne koszty dla systemu. Dostęp pacjentów do nowoczesnego leczenia w Polsce  nadal pozostaje dużym wyzwaniem. Biorąc pod uwagę fakt, że określenie priorytetów polityki lekowej państwa w dokumencie rządowym następuje w oparciu o dowody naukowe i wiarygodne dane dotyczące w szczególności: umieralności, śmiertelności, chorobowości, zapadalności, czynników ryzyka, skuteczności, bezpieczeństwa, jakości i kosztowej efektywność leków, demografii, produktywności, niezdolności do pracy, niepełnosprawności, kosztów, wskaźników mikro- i makroekonomicznych, w opinii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, jednym z priorytetów powinno być leczenie chorób reumatycznych rozwijających się na podłożu zapalnym i autoimmunizacyjnym, które w bardzo istotny sposób przyczyniają się do niepełnosprawności, niezdolności do pracy i spadku produktywności szczególnie, jeśli ich początek przypada na wczesny okres życia.

  Skuteczne leczenie farmakologiczne takich chorób jak reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS), zesztywniające zapalenie stawów (ZZSK), młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS), układowe zapalenia naczyń oraz inne układowe choroby tkanki łącznej pozwala na ograniczenie kosztów bezpośrednich i pośrednich tych schorzeń, a przez to staje się inwestycją, a nie kosztem dla Państwa. Choroby te w różny sposób stanowią także ważny czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca i udarów mózgu oraz powikłań ze strony układu oddechowego czy wreszcie rozwoju chorób nowotworowych, które to z kolei Minister Zdrowia ustalił jako priorytety zdrowotne, podobnie jak rehabilitację. Lecząc efektywnie zapalne choroby reumatyczne, możemy dodatkowo zmniejszyć koszt terapii w obszarach priorytetowych określonych przez Ministra Zdrowia.

  Ogromny postęp jaki dokonał się w ostatnich dekadach w terapii chorób reumatycznych jest wynikiem m.in. wprowadzenia do praktyki klinicznej leków biologicznych i możliwości stosowania ich w terapii sekwencyjnej, co daje szansę na uzyskanie remisji choroby u większej ilości pacjentów.

  Aktualnie dzięki znacznemu systematycznemu obniżaniu się kosztów terapii biologicznych, co jest efektem obejmowania refundacją kolejnych biologicznych leków biopodobnych, dostęp do skutecznych leków powinno mieć co raz więcej pacjentów. Oszczędności uzyskiwane dzięki wprowadzaniu do refundacji kolejnych leków biologicznych biorównoważnych w danej dziedzinie medycyny powinny być przeznaczane na refundację kolejnych skutecznych innowacyjnych terapii w tych obszarach medycyny oraz na łagodzenie kryteriów kwalifikacji dla już refundowanych leków biologicznych, których koszt jest niski. Powinny być reinwestowane w leczenie tych chorób, które w dalszej perspektywie dadzą kolejne oszczędności systemowe. Aktualnie tak się nie dzieje. Oszczędności jakie płatnik osiąga dzięki lekom biologicznym biopodobnym są w niektórych oddziałach NFZ wykorzystywane do zmniejszania wartości kontraktów na leczenie pacjentów z chorobami zapalnymi stawów i przeznaczane są na refundację drogich terapii w innych dziedzinach medycyny. Byłoby to sprzeczne z wieloletnimi deklaracjami regulatora, że efektem obniżania cen leków biologicznych ma być większy dostęp pacjentów do terapii. Obecnie w Polsce dostęp ten jest jednym z najniższych w Europie i w przypadku pacjentów z RZS wynosi parę procent. Celem powinien być dostęp na poziomie 20-30% tak jak w innych krajach rozwiniętych, do których Polska jest zaliczana.

  Dla utrzymania pacjentów w zdrowiu niezbędne jest odpowiednio wczesne włączenie leczenia, tak by nie dopuścić do znacznego postępu choroby i nieodwracalnej niepełnosprawności. Warto zaznaczyć, że większość chorób reumatycznych o podłożu zapalnym rozpoczyna się w młodym wieku, a nawet u dzieci dwu- czy czteroletnich, jak w przypadku młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. Koszty jakie ponosi państwo w perspektywie całego życia tych pacjentów przy nieodpowiednim leczeniu są ogromne, dlatego tak ważne jest skuteczne i szybko wdrożone leczenie, w tym stosowanie terapii, które dają bardzo szybką odpowiedź i likwidują objawy kliniczne, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, głównie ból, obrzęki i przewlekłe zmęczenie, a przypadku dzieci zapewniają prawidłowy rozwój.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne stoi na stanowisku, że obecnie korzystając z dużej skali obniżek kosztów terapii dla poszczególnych leków biologicznych, Minister Zdrowia powinien rozważyć zmiany kryteriów kwalifikacji do leczenia w programach lekowych, umożliwiając leczenie wszystkich pacjentów, którzy nie uzyskują niskiej aktywności choroby lub remisji w trakcie terapii lekami klasycznymi. Należy także rozważyć zmianę czasu leczenia w programie pozostawiając to do decyzji lekarza w zależności od stanu zdrowia pacjenta i rokowania. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne zwraca się także z apelem do Prezesa NFZ, aby oszczędności czynione przez płatnika dzięki obejmowaniu refundacją kolejnych leków biopodobnych nie były relokowane w inne obszary medycyny i mogły zostać wykorzystane do zwiększenia populacji pacjentów z chorobami reumatycznymi leczonej biologicznie, co w dłuższej perspektywie pozwoli na dalsze oszczędności systemowe. Zwiększenie dostępności do terapii w obecnym modelu finansowania leczenia biologicznego wymaga również podniesienia wyceny świadczeń związanych z obsługą programów lekowych dla szpitali. Minister Zdrowia powinien czynić starania, aby zwiększać, a nie ograniczać ilość refundowanych leków w obszarze reumatologii, w tym biologicznych leków biorównoważnych oraz kolejnych leków innowacyjnych. Zwiększa to szansę uzyskania korzystnego efektu leczenia, a jednocześnie sprzyjając konkurencji generuje dalsze obniżanie się kosztów terapii.

  Minister Zdrowia powinien rozważyć także jak najszybsze wprowadzenie nowych taryf w reumatologii, które zostały wypracowane wspólnie przez AOTMiT, konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii i Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i obejmują m.in. istotne zwiększenie finansowania hospitalizacji krótkoterminowych oraz wprowadzają nowe świadczenie wczesnej diagnostyki reumatologicznej, ambulatoryjnej i szpitalnej. Pozwoli to na ewolucyjną zmianę opieki nad pacjentami z chorobami reumatycznymi poprzez stymulowanie opieki ambulatoryjnej i krótkich hospitalizacji kosztem hospitalizacji długoterminowych.

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

 • Stanowisko

  Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii z dn. 21.02.2019 r. dot. zagrożenia ciągłości leczenia adalimumabem pacjentów z ZZSK i ŁZS od 1 marca 2019 r.

   

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii z zaniepokojeniem przyjmują negatywne rozstrzygnięcie wiceministra zdrowia odpowiedzialnego za politykę lekową dot. dalszej refundacji leku Humira (adalimumab) u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZSK) i łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS) od 1 marca 2019 r.

  Decyzja refundacyjna dla każdego produktu leczniczego wydawana jest zgodnie z ustawą refundacyjną na 2 lub 3 lata. Dla produktu leczniczego Humira decyzja o objęciu refundacją w przypadku dwóch programów lekowych B.35 i B.36, zapewniających terapię biologiczną pacjentom z łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS) i zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZSK), została wydana 1 marca 2016 r. na 3 lata. Powoduje to, że do końca lutego br musi zostać wydana nowa decyzja dla tego produktu w tych wskazaniach. Brak takiej decyzji ograniczy dostęp pacjentów do leczenia tym produktem leczniczym.

  Z informacji jakie zostały przekazane Polskiemu Towarzystwu Reumatologicznemu w dn. 21 lutego 2019 r. w ministerstwie zdrowia doszło do negatywnego rozstrzygnięcia ws dalszej refundacji produktu leczniczego Humira od 1 marca 2019 r. w programach lekowych B.35 i B.36, co powoduje, że wszyscy pacjenci będący w trakcie terapii zostaną z dnia na dzień pozbawieni skutecznego leczenia, co grozi nawrotem aktywnej choroby i utratą zdrowia.

  Aktualnie oprócz produktu leczniczego Humira refundowany jest tylko jeden lek biopodobny dla adalimumabu. Ministerstwo Zdrowia nie wydało pozytywnych decyzji refundacyjnych dla pozostałych trzech leków biopodobnych od 1 stycznia 2019 r. W obecnej sytuacji nawet objęcie refundacją kolejnego leku biopodobnego od 1 marca 2019 r. nie poprawi sytuacji chorych leczonych produktem leczniczym Humira. Szpitale prowadzące leczenie w ramach programów lekowych realizują zakupy leków na podstawie obowiązujących wiążących umów i wcześniejszych postępowań przetargowych. Nie ma możliwości zapewnienia pacjentom ciągłości leczenia innym produktem leczniczym zawierającym adalimumab z dnia na dzień. Procedura przetargowa zajmuje parę miesięcy, a w związku z tym pacjenci zostaną pozbawieni leczenia ze wszystkimi konsekwencjami jakie z tego mogą wynikać. Biorąc pod uwagę dotychczasowe decyzje ministerstwa zdrowia dot. refundacji biorównoważnych adalimumabów oraz dostępność tych leków różnych producentów na terenie Polski nie ma żadnej pewności, że zamiana leku Humira na inny produkt leczniczy daje gwarancje bezpiecznej kontynuacji leczenia w przyszłości.

  Ostateczną decyzję dot. refundacji produktu leczniczego Humira w programach lekowych B.35 i B.36 od 1 marca 2019 r. podejmuje Minister Zdrowia. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii apelują o ponowną analizę stanowiska przed wydaniem ostatecznej decyzji i ogłoszeniem marcowego obwieszczenia, tak aby jej skutkiem nie było pozbawienie chorych terapii i pogorszenie ich stanu zdrowia.

  W przypadku wydania negatywnej decyzji w tym zakresie lekarze prowadzący leczenie pacjentów powinni ich poinformować o zaistniałej sytuacji i wskazać źródło braku możliwości kontynuacji u nich skutecznego leczenia.

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

 • Nekrolog

   

  Zmarł śp. profesor Leszek Szczepański

   

   

  z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu

  śp. prof. dr hab. n. med. Leszka Szczepańskiego

   

  Profesor Leszek Szczepański był wybitnym reumatologiem i internistą, utalentowanym lekarzem, doskonałym dydaktykiem i wychowawcą wielu pokoleń lekarzy polskich. Był twórcą reumatologii lubelskiej, wieloletnim kierownikiem Kliniki Reumatologii Akademii Medycznej w Lublinie. Od wielu lat związany z Polskim Towarzystwem Reumatologicznym, był wieloletnim prezesem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Został wyróżniony tytułem członka honorowego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Pozostawił znaczący dorobek naukowy, w tym liczne monografie i podręczniki.

  Jako wspaniały człowiek, nauczyciel i lekarz pozostanie we wdzięcznej pamięci licznych pacjentów i uczniów.

   

  Rodzinie i współpracownikom Pana Profesora Leszka Szczepańskiego przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

   

  W imieniu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

                 

  Hanna Przepiera-Będzak     Marek Brzosko
  Sekretarz         Prezes 

   

  Zamieszczone zdjęcie wykonano w Katowicach w 2007 roku podczas Gali Interny Polskiej 

   

                 

 • Konkurs na wybór biura organizacyjnego

  POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
  PREZES
  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
  Klinika Reumatologii Chorób Wewnętrznych i Geriatrii  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
  tel. +48 91 425 3337, fax.: +48 91 425 3344,
  e-mail: ptr.zg.szczecin@gmail.com

   

  Szczecin 08.01.2019 r. 

  Zarząd Główny

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  ogłasza konkurs

  na wybór biura organizacyjnego

  XXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, 

  która odbędzie się w Poznaniu

  Planowany termin konferencji to 17 – 19 wrzesień 2020 r.

  Oferty prosimy zgłaszać do 08 marca 2019 r. na adres: samborskiw@o2.pl

   

  Prezes

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

 • Oświadczenie

  W związku z zamieszczeniem w programie I Konferencji "GAWĘDA O REUMATOLOGII" organizowanej przez Ambra Group we Wrocławiu w dniach 12-13 stycznia 2019 tytułu wykładu prof. Witolda Tłustochowicza "Współpraca lekarza reumatologa z lekarzem medycyny rodzinnej widziana oczami Konsultanta Krajowego d/s Reumatologii" sugerującego aktualne pełnienie tej funkcji przeze mnie informuję że obecnie konsultantem krajowym w dziedzinie reumatologii jest Pan prof. dr hab. med. Marek Brzosko. Wprowadzający w błąd tytuł wykładu nie był ze mną uzgadniany i został umieszczony bez mojej wiedzy.

   

  Prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz

 • Stanowisko

  Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii z dn. 29 października 2018 r. dot. zmian w programach lekowych dedykowanych pacjentom z ŁZS i ZZSK związanych z objęciem refundacją leku sekukinumab

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informują, że zgodnie z „Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2018 r.” w ramach programów lekowych:

  • Załącznik B.35. LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3) oraz
  • Załącznik B.36. LECZENIE  CIĘŻKIEJ, AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10  M 45),

  refundacją został objęty sekukinumab (Cosentyx), nowy lek biologiczny o odmiennym mechanizmie działania (inhibitor IL-17) w odniesieniu do już refundowanych w programach leków (inhibitory TNF alfa). Jest to decyzja korzystna dla pacjentów, zwiększająca ich dostęp do skutecznych terapii.

  W obu programach sekukinumab tak jak inne leki należy podawać zgodnie z ChPL z uwzględnieniem rekomendacji EULAR/GRAPPA/ASAS w przypadku ŁZS oraz z uwzględnieniem rekomendacji EULAR/ASAS w przypadku ZZSK. Objęcie refundacją nowego leku o innym mechanizmie działania wiąże się także ze zwiększeniem maksymalnej liczby leków jakie można zastosować w ramach obu programów z 3 do 4, co jest zmianą postulowaną przez środowisko reumatologiczne, realnie zwiększającą liczbę opcji terapeutycznych.

  Jednocześnie Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii zwracają uwagę, że określenie odrębnych preferencyjnych kryteriów refundacyjnych dla sekukinumabu (ocena skuteczności leczenia po 4 i 7 miesiącach zamiast po 3 i 6 miesiącach) jest nieuzasadnione medycznie i nie zgodne z obowiązującymi rekomendacjami. Zaburza to jednolitą strukturę programów lekowych wypracowaną przez MZ wspólnie konsultantem krajowym i Polskim Towarzystwem Reumatologicznym. W przypadku nieskuteczności sekukinumabu może wiązać się to ze stosowaniem leku dodatkowo przez kolejny miesiąc i może stanowić nieuzasadnione obciążenie dla budżetu państwa. Jednocześnie określenie odrębnych kryteriów refundacyjnych dla jednego leku stanowi nieuzasadnione obciążenie dla NFZ związane z koniecznością wprowadzenia dodatkowych zmian w systemie monitorowania programów terapeutycznych (SMPT). Powyższe uwagi do projektu obwieszczenia zostały zgłoszone w dniu 25 października 2018 r.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii stoją na stanowisku, że w przypadku wszystkich leków w w/w programach lekowych czas oceny skuteczności leczenia powinien być taki sam i wynosić 3 miesiące (± 14 dni) w przypadku wstępnej odpowiedzi na leczenie oraz 6 miesięcy (± 28 dni) w przypadku konieczności uzyskania niskiej aktywności choroby (zał. B.35 i B.36 pkt 3). Analogicznie terminy obowiązkowych badań laboratoryjnych powinny być również takie same.

   Określenie odrębnych kryteriów refundacyjnych dla różnych leków niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną i rekomendacjami stanowi precedens, który może być niebezpieczny. Dla wszystkich leków refundowanych w programach lekowych i rejestrowanych na podstawie badań klinicznych czas oceny skuteczności terapii w ramach tychże badań był różny i wynosił od 12 do nawet 24 tygodni w zależności od leku i ocenianych parametrów. Nie jest to jednak podstawą do tworzenia oddzielnych rekomendacji dot. leczenia przez medyczne towarzystwa naukowe, a tym samym nie jest podstawą do zmian kryteriów programów lekowych dla konkretnego leku w zależności od tego jak zostało zaprojektowane badanie kliniczne. Należy pamiętać, że kryteria włączenia i oceny w programach lekowych nie są tożsame z kryteriami włączenia i oceny w badaniach klinicznych.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii apelują do ministra zdrowia o ujednolicenie powyższych kryteriów w programach lekowych, tak jak to miało miejsce dotychczas. Do czasu zmiany treści programów lekowych Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii zalecają, aby u pacjentów leczonych sekukinumabem, opierając się na obecnych przepisach, czas oceny uzyskania przez pacjenta niskiej aktywności choroby nie przekraczał czasu jaki jest wymagany dla pozostałych leków w programach.

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

 • Stanowisko

  Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii z dnia 26 września 2018 roku ws projektu taryf dla świadczeń gwarantowane z zakresu reumatologii finansowane w ramach JGP: H86–H98

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii po zapoznaniu się z opublikowanym przez AOTMiT projektem taryf dla świadczeń gwarantowane z zakresu reumatologii finansowanych w ramach JGP: H86–H98 z dnia 17 września 2018 roku, uznają za niezasadne ustalenie taryf w pełnym zakresie jaki został zaproponowany w przedstawionym raporcie oraz nie podzielają stanowiska Rady ds. Taryfikacji nr 13/2018 z dnia 26 września 2018 r., że wszystkie zaproponowane zmiany i taryfy są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe ze strony środowiska reumatologów.

  ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informują, że zgodnie z podanym w projekcie terminem złożyli swoje pisemne uwagi w dniu 24 września 2018 roku, a następnie w dniu 26 września 2018 roku przedstawili je ustnie w trakcie trwania posiedzenia Rady ds. Taryfikacji.

  Krytyczne uwagi ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii odnoszą się do zaproponowanego przez AOTMiT obniżenia wyceny dla grupy „H96D > 3dni” o 15,75% oraz obniżenia wyceny dla grupy „H87 >2 dni” (wcześniej H87D) o 3,4%.Zgodnie ze stanowiskiem ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii jest to nieuzasadnione z racji wagi problemów medycznych przyporządkowanych tym grupom, grozi utratą kruchej stabilności finansowej oddziałów reumatologicznych i może prowadzić do ograniczenia dostępu do świadczeń gwarantowanych najciężej chorym pacjentom ze szkodą dla nich. Zaproponowane przez AOTMiT nowe taryfy świadczeń, w tym obniżenie wyceny dla grup „H87 > 2dni” i „H96D > 3 dni”, oraz ocena ich wpływu na budżet płatnika, a tym samym szpitali, oparta została o dane z 2016 roku i nie bierze pod uwagę wzrostu kosztów funkcjonowania szpitali z jakim mamy obecnie do czynienia.

  ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii popierają zwiększenie wyceny świadczeń w pozostałych grupach, przez co przestaną być one deficytowe dla szpitali, co było postulowane przez środowisko reumatologów i podlegało wcześniejszym wspólnym ustaleniom.

  ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii popierają stworzenie nowych grup rozliczeniowych, a w szczególności dotyczących wczesnej diagnostyki reumatologicznej, zarówno ambulatoryjnej, jak i warunkach hospitalizacji, co jest efektem wielomiesięcznej wspólnej pracy AOTMiT oraz zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii. Wprowadzenie tych grup będzie niewątpliwie dużym wspólnym sukcesem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii oraz AOTMiT i Ministra Zdrowia. Sukcesem, którego beneficjentami będą pacjenci.

  ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii stoją na stanowisku, że wprowadzenie nowych korzystnych zmian nie może się wiązać z jednoczesnym ograniczeniem dostępu do świadczeń najciężej chorym pacjentom z zapalnymi chorobami stawów oraz układowymi chorobami tkanki łącznej i zapaleniami naczyń, którzy wymagają dłuższych hospitalizacji, kosztochłonnej diagnostyki oraz terapii i są rozliczani w ramach grup H87 i H96D. Jest to szczególnie niebezpieczne dla dzieci z chorobami reumatycznymi, które mogą zostać pozbawione dostępu do skutecznego leczenia. Powyższe szczegółowe uwagi zostały zgłoszone w formie pisemnej oraz w trakcie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji.

  ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii zwracają się do Prezesa AOTMiT o niepodejmowanie decyzji zmniejszającej wycenę grup "H87 >2 dni" i "H96D >3 dni" oraz wprowadzenie pozostałych zmian pozytywnie ocenianych przez ekspertów.

  Stanowisko zostało przesłane do Prezesa AOTMiT, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Prezesa NRL.

   

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

   

  Członkowie ZG PTR

  prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

  dr n. med. Bogdan Batko

  dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. nadzw. UMK

  prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz

  dr hab. n. med. Piotr Leszczyński, prof. nadzw. UM

  dr n. med. Hanna Przepiera-Będzak

  dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. nadzw. NIGRiR

  prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

  dr n. med. Marcin Stajszczyk

  prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

  dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw. KA

 • Kursy USG 2018

  Informujemy, że w 2018 roku odbędą się następujące kursy USG.

  Sponsorem kursów jest firma Abbvie.

   

  Zapisy przyjmuje Pani mgr inż. Marta Starczewska oraz Pani Grażyna Schumacher Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy pod numerem tel. 52- 3655 520/531. 

   

  Miejsca i terminy kursów:

   

  21-22.09.2018r. – Bydgoszcz – kurs „Ręka i stopa reumatoidalna” Szczegółowy plan kursu

   


  5-6.10.2018r. – Wrocław – kurs I stopnia Szczegółowy plan kursu

   


  16-17.11.2018r. – Lublin – kurs dla reumatologów dziecięcych

   

  Kurs „Ręka i stopa reumatoidalna” - termin w trakcie ustalania

   
 • VII Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy

   

  Język wykładowy polski i angielski, tłumaczenie symultaniczne

  Wykładowcy z zagranicy:

  Miejsce obrad: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Kraków

  Rozpoczęcie Kongresu 27.09.19 o godz. 9.00, zakończenie 28.09.19 o godz. 18.00

   

  Więcej informacji na stronie: www.osteoporoza.pl

 • Uwagi Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego do projektu dokumentu „POLITYKA LEKOWA PAŃSTWA 2018 – 2022”

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne z zadowoleniem przyjmuje próbę stworzenia przez MZ dokumentu określającego Politykę Lekową Państwa, który powinien przywracać nadrzędną rolę regulatora w kreowaniu tejże polityki oraz określać, jak napisano we wstępie, jak powinna być prowadzona gospodarka lekami, żeby zapewniała realizację potrzeb zdrowotnych pacjentów w Polsce.

  Określenie priorytetów polityki lekowej wg założeń do dokumentu następuje w oparciu o dowody naukowe i wiarygodne dane dotyczące w szczególności: umieralności, śmiertelności, chorobowości, zapadalności, czynników ryzyka, skuteczności, bezpieczeństwa, jakości i kosztowej efektywność leków, demografii, produktywności, niezdolności do pracy, niepełnosprawności, kosztów, wskaźników mikro- i makroekonomicznych.

  Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, dokument opisujący Politykę Lekową Państwa powinien zawierać jako jeden z priorytetów leczenie „chorób reumatycznych rozwijających się na podłożu zapalnym i autoimmunizacyjnym”, które w bardzo istotny sposób przyczyniają się do niepełnosprawności, niezdolności do pracy i spadku produktywności szczególnie, jeśli ich początek przypada na wczesny okres życia. Skuteczne leczenie farmakologiczne takich chorób jak reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, układowe zapalenia naczyń oraz inne układowe choroby tkanki łącznej pozwala na ograniczenie kosztów bezpośrednich i pośrednich tych schorzeń, a przez to staje się inwestycją, a nie kosztem dla Państwa. Choroby te w różny sposób stanowią także ważny czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca i udarów mózgu oraz powikłań ze strony układu oddechowego czy wreszcie rozwoju chorób nowotworowych, które to z kolei „wobec trendów epidemiologicznych i demograficznych oraz z uwagi na inne czynniki kształtujące zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne” Minister Zdrowia ustalił jako priorytety zdrowotne.

  Skuteczne leczenie przeciwzapalne oraz immunosupresyjne za pomocą klasycznych leków modyfikujących przebieg choroby oraz za pomocą leków biologicznych zmniejsza u tych pacjentów ryzyko rozwoju m.in. chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy, która także jest jednym z priorytetów zdrowotnych Ministra Zdrowia. Wobec celu jaki stawia sobie MZ w dokumencie, brak uwzględnienia jako priorytetu zdrowotnego chorób reumatycznych jest niezrozumiały. Tym bardziej, że jako jeden z priorytetów zdrowotnych Minister Zdrowia określił rehabilitację, która powinna stanowić ważne uzupełnienie właściwego leczenia farmakologicznego chorób reumatycznych. Zachowując obecny kształt dokumentu Minister Zdrowia godzi się na brak prowadzenia aktywnej polityki lekowej państwa wobec pacjentów z chorobami reumatycznymi zmierzającej do ograniczania niepełnosprawności. Jednocześnie pacjentom, u których brak skutecznego leczenia nie pozwala na zachowanie pełnej sprawności zapewnia rehabilitację, która być może nie byłaby potrzebna, gdyby dostęp do skutecznych terapii wspierany aktywną polityką lekową był zapewniony.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wyraża zaniepokojenie wobec propozycji „wypracowania zasad preskrypcji i finansowania leków biorównoważnych (substytucji) przez zespół ekspertów powołany przez Ministra Zdrowia”. Zasady preskrypcji i substytucji leków biologicznych i biorównoważnych w reumatologii opierają się na wynikach badań klinicznych, w których skuteczność i bezpieczeństwo leków biologicznych innowacyjnych i biorównoważnych została jednoznacznie potwierdzona, podobnie jak ich wzajemne zamiennictwo. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wyraża nadzieję, że propozycja zawarta w projekcie dokumentu nie ma służyć ograniczaniu dostępu pacjentów do leków biologicznych biorównoważnych, w tym produkowanych przez polski przemysł farmaceutyczny.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne stoi jednocześnie na stanowisku, że oszczędności uzyskiwane dzięki wprowadzaniu do refundacji kolejnych leków biologicznych biorównoważnych w danej dziedzinie medycyny powinny być przeznaczane na refundację kolejnych skutecznych innowacyjnych terapii w tych chorobach i dokument Polityka Lekowa Państwa powinien to wyraźnie regulować.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne zauważa, jako wartą do uwzględnienia uwagę do projektu dokumentu, przedstawioną we wspólnym stanowisku przez organizacje pacjenckie z całego kraju, a mianowicie „wprowadzenie możliwości płacenia przez pacjenta w szpitalu za lek nierefundowany lub refundowany w programie lekowym, do którego pacjent się nie kwalifikuje”.

  Należy podkreślić, że dokument Polityka Lekowa Państwa powinien zawierać regulacje, których efektem będzie zwiększenie dostępności pacjentów do skutecznych terapii pozwalających osiągnąć korzystny efekt zdrowotny u danego pacjenta oraz populacyjny. 

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

   

 • Konkurs na wybór biura organizacji konferencji

  POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
  PREZES
  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
  Klinika Reumatologii Chorób Wewnętrznych i Geriatrii  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
  tel. +48 91 425 3337, fax.: +48 91 425 3344,
  e-mail: ptr.zg.szczecin@gmail.com

   

  Szczecin 06.06.2018 r. 

  Zarząd Główny

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  ogłasza konkurs

  na wybór biura organizacyjnego

  kolejnej cyklicznej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, organizowanej przez Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


  „Krajowe Spotkania Reumatologiczne”,

  która odbędzie się w Toruniu.

  Planowany termin konferencji to 20 – 21 wrzesień 2019 r.

  Oferty prosimy zgłaszać do 06 lipca 2018 r. na adres: s.jeka@wp.pl

   

  Prezes

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

 • Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dot. udostępnienia nowej wersji SMPT dla chorób reumatologicznych z dnia 18 maja 2018 roku

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informują, że w dniu 18 maja 2018 roku Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnił nową, pełną, wersję modułu Choroby reumatologiczne na platformie elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (SMPT).

  Modyfikacja modułu dotyczy, zarówno części wniosku kwalifikacyjnego przesyłanego do Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, który został udostępniony wcześniej, jak i całej części służącej monitorowaniu leczenia udostępnionej obecnie.

  Nowy system spełnia aktualnie obowiązujące wymagania ustawowe oraz jest zgodny z aktualnie obowiązującymi zapisami programów lekowych. Wniosek służący kwalifikacji nowych pacjentów oraz system monitorowania leczenia zostały opracowane wspólnie z ekspertami Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultantem krajowym w dziedzinie reumatologii, tak aby w jak największym stopniu uprość funkcjonowanie systemu w ramach obowiązującego prawa i zmniejszyć obciążenie lekarzy dodatkową pracą. Tak jak w przypadku wniosku kwalifikacyjnego, obsługa systemu monitorowania jest prosta, intuicyjna i oparta na wyborze właściwych opcji odpowiedzi, a nie wpisywaniu danych do systemu.

  Po zmianie opisów programów lekowych w marcu 2017 roku, jest to kolejna istotna zmiana upraszczająca prowadzenie terapii biologicznych w ramach programów lekowych w obszarze reumatologii. Opisywane zmiany są efektem szerszych, wspólnych działań Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia i AOTMiT zmierzających do kompleksowej poprawy leczenia dla pacjentów z chorobami reumatologicznymi.

  Poniżej przedstawiamy treść komunikatu NFZ dot. nowego modułu SMPT dla chorób reumatologicznych, jaki został przesłany do OW NFZ i za ich pośrednictwem zostanie przekazany do świadczeniodawców. Treść komunikatu została uzgodniona wspólnie z Polskim Towarzystwem Reumatologicznym i konsultantem krajowym w dziedzinie reumatologii, tak aby w jak największym stopniu służył on świadczeniodawcom.

  Zwracamy uwagę, że uzgodniony wspólnie termin na weryfikację danych dot. aktualnego statusu pacjenta w programie i obecnie stosowanego leku u każdego pacjenta wynosi do 6-ciu miesięcy od dnia udostępnienia nowego modułu tj. do dn. 18 listopada 2018 roku.

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

   

  Zobacz:
  Komunikat w sprawie elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (SMPT) – Choroby reumatologiczne 

 • VI Bieg „Move Improve – Ruch Usprawnia

  Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

   

  Z ogromną przyjemnością zapraszamy wszystkich uczestników konferencji Kontrowersje i Postępy w Reumatologii – Kraków 2018 na VI Bieg „Move Improve – Ruch Usprawnia”, który odbędzie się 25 maja w piątek o godzinie 18 na Krakowskich Błoniach. Organizatorem akcji i biegu jest Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, którego stałym partnerem w tym wydarzeniu jest portal edukacyjny dla pacjentów „Poruszyć Świat”, a sponsorem firma AbbVie Polska.

   

 • Kursy Kapilaroskopii 2018

  Informujemy, że w 2018 roku odbędą się następujące kursy kapilaroskopii. Sponsorem kursów jest firma Abbvie.

  Zapisy przyjmuje Pani mgr inż. Marta Starczewska oraz Pani Grażyna Schumacher Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy pod numerem tel. 52- 3655 520. 

   
   
   
  8-9.06.2018r. – Lublin - Kurs  Zaawansowany  - szczegółowy plan kursu tutaj
  21-22.09.2018r.  Sopot - Kurs Zaawansowany - szczegółowy plan kursu tutaj
  12-13.10.2018r. – Bydgoszcz - Kurs Podstawowy - szczegółowy plan kursu tutaj
  23-24.11.2018r. – Końskie - Kurs Podstawowy - szczegółowy plan kursu tutaj
 • logo.jpg

  I Krajowa Konferencja Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego

  Oddział Kujawsko-Pomorski

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  W dniach 13-14 kwietnia bieżącego roku w Toruniu odbyła się I Krajowa Konferencja Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego. Temat oraz miejsce konferencji nie były przypadkowe. Zarówno Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. UMK, Kierownik Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy - jeden z pionierów i propagatorów diagnostyki obrazowej we współczesnej reumatologii w Polsce, jak i Prezes Zarządu Via Medica organizującej konferencję - dr n. med. Janusz Popaszkiewicz, spory okres życia osobistego i zawodowego spędzili w Toruniu. Wydarzenie zostało objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Sekcji Badań Obrazowych PTR, a Przewodniczącymi Komitetu Naukowego byli: prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko – konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii oraz Prezes Zarządu Głównego PTR oraz prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski – Prezes-Elekt Zarządu Głównego PTR. Patronat Rektorów Uczelni Medycznych objęły władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na czele z JM Rektorem UMK prof. dr hab. Andrzejem Tretynem oraz Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Grażyną Odrowąż-Sypniewską. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski.

  Rafał Wojciechowski

  Przewodniczący Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 • Konkurs

  POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE

  PREZES

  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
  Klinika Reumatologii Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
  tel. +48 91 425 33 37, fax.: +48 91 425 33 44
  e-mail: ptr.zg.szczecin@gmail.com

  Szczecin, 21.02.2018 r.

  Zarząd Główny

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  ogłasza konkurs

  skierowany do wszystkich oddziałów PTR w Polsce

  na organizację

  kolejnej cyklicznej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
  „Krajowe Spotkania Reumatologiczne”.

  Proponowany termin konferencji to 20 – 21 wrzesień 2019 r.
  Oferty prosimy zgłaszać do 21 marca 2018 r. na aders ZG PTR :

  ptr.zg.szczecin@gmail.com

   

   

  Prezes

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

   

 • Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot. zwycięstwa Pana Prof. Marka Brzosko w konkursie „Sukces Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” w kategorii „Lider Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – Zdrowie Publiczne” za zmianę opisów programów lekowych w reumatologii

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z ogromną satysfakcją przyjął zwycięstwo Pana Prof. Marka Brzosko w konkursie Sukces Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny w kategorii Lider Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – Zdrowie Publiczne za zmianę opisów programów lekowych w reumatologii, dostosowującą je do aktualnej wiedzy medycznej i obowiązujących rekomendacji naukowych towarzystw medycznych EULAR, ACR i GRAPPA. Dzięki temu pacjenci z zapalnymi chorobami reumatycznymi mogą być leczeni efektywniej w ramach tych samych programów lekowych i tego samego budżetu.

  Jest to wspólny sukces Pana Prof. Marka Brzosko jako konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii oraz zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego stale współpracujących z konsultantem krajowym w tym w szczególności dr Marcina Stajszczyka, dr Bogdana Batko, dr. hab. Zbigniewa Żubera i Prof. Piotra Wilanda.

  Sukces ten nie byłby możliwy bez, pełnej profesjonalizmu i wzajemnego zaufania, współpracy środowiska reumatologicznego z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia – Panią Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Izabelą Obarską oraz Panem Ministrem Markiem Tombarkiewiczem nadzorującym w tym okresie Departament Polityki Lekowej i Farmacji. Pomimo wielu trudów związanych z dokonaniem zmian w opisie programów lekowych potrafili oni w interesie pacjentów bronić dobrych rozwiązań i ostatecznie doprowadzić do ich wprowadzenia. Łączenie w pełnieniu funkcji publicznej profesjonalizmu i skuteczności z empatią i dbałością o dobro pacjentów, godząc przy tym interes systemu, branży farmaceutycznej i pacjentów to duża sztuka. Sukces Roku 2017 w Ochronie Zdrowia związany z poszerzeniem dostępu pacjentów do skutecznych terapii w wielu specjalnościach jak reumatologia, hematologia, onkologia, neurologia i gastroenterologia był możliwy dzięki pracy Pani Dyrektor Izabeli Obarskiej i Pana Ministra Marka Tombarkiewicza.

  ZG PTR oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii mają nadzieję, że wyróżnienie korzystnych zmian w opisie programów lekowych przez kapitułę konkursu Sukces Roku 2017 w Ochronie Zdrowia zostało dostrzeżone przez kierownictwo Ministerstwa Zdrowia.

  ZG PTR gratuluje zwycięstwa Panu Prof. Markowi Brzosko i wszystkim wymienionym osobom, które pomogły ten sukces osiągnąć.

  ZG PTR wierzy, że kolejny rok i następne będą także latami korzystnych zmian dla pacjentów w systemie ochrony zdrowia.

  Zarząd Główny

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 • Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dn. 23.12.2107 r. dot. dostępności pacjentów z chorobami reumatycznymi do innowacyjnych terapii w 2017 roku

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że w 2017 roku poszerzeniu uległ dostęp pacjentów z zapalnymi i autoimmunizacyjnymi chorobami reumatycznymi do innowacyjnych terapii. Było to możliwe dzięki dobrej współpracy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Reumatologii z Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji MZ kierowanym przez Panią Dyrektor Izabelę Obarską i nadzorowanym w tym okresie przez Pana ministra Marka Tombarkiewicza, a obecnie przez ministra Marcina Czecha. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne składa szczególne podziękowania Pani Dyrektor Izabeli Obarskiej za zaangażowanie i wytężoną pracę włożoną w poprawę sytuacji pacjentów z chorobami reumatycznymi w Polsce. Wiemy, że poprawa dostępności pacjentów do leczenia nie dotyczy tylko reumatologii, a słowa podziękowania płyną także ze strony innych towarzystw lekarskich i organizacji pacjentów, w tym onkologicznych, hematologicznych, gastroenterologicznych i neurologicznych. Mamy nadzieję, że dobra współpraca z osobami godzącymi dobro pacjenta z możliwościami systemowymi i stawiającymi w służbie publicznej interes społeczny nad własny będzie kontynuowana w kolejnym roku i następnych.

  Aktualnie innowacyjne leczenie jest dostępne dla pacjentów w siedmiu wskazaniach klinicznych w obrębie pięciu programów lekowych:

  1. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM  (ICD-10  M 05, M 06, M 08) – program lekowy – załącznik B.33

  2. LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3) – program lekowy – załącznik B.35

  3. LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)  (ICD-10  M 45) – program lekowy – załącznik B.36

  4. LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ  SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK (ICD-10 M46.8) – program lekowy – załącznik B.82

  5. LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8) – program lekowy – załącznik B.75

   

  W ramach programów lekowych pacjenci mają dostęp, zarówno do innowacyjnych leków biologicznych, jak i biologicznych leków biopodobnych charakteryzujących się podobną skutecznością i profilem bezpieczeństwa jak leki innowacyjne.

  Aktualnie refundacją objęte są następujące produkty lecznicze (w kolejności alfabetycznej nazw substancji czynnej i nazw produktów leczniczych):

   

  • adalimumab (Humira)
  • certolizumab pegol (Cimzia)
  • etanercept (Benepali, Enbrel, Erelzi)
  • golimumab (Simponi)
  • infliksimab (Inflectra, Remicade, Remsima)
  • rituksymab (Mabthera)
  • tocilizumab (RoActemra, forma dożylna oraz podskórna)

   

  Bardzo ważną zmianą dla pacjentów była zmiana opisów programów lekowych dla pacjentów z RZS, MIZS, ZZSK i ŁZS, która spowodowała, że pacjenci mogą być leczeni zgodnie z rekomendacjami towarzystw naukowych.

   

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne widzi także potrzebę dalszych zmian w celu poprawy dostępności pacjentów do nowoczesnych skutecznych terapii. Zmiany wymaga opis programu lekowego dla chorych z układowymi zapaleniami naczyń (B.75) tak, aby leczenie mogło być prowadzone zgodnie z aktualnymi rekomendacjami, jak w pozostałych jednostkach chorobowych. Zmiany wymagają porozumienia MZ z podmiotem odpowiedzialnym.

   

  Pacjenci z zapalnymi chorobami reumatycznymi czekają na decyzje refundacyjne ministra zdrowia dot. kolejnych innowacyjnych leków, które mogą dla części z nich stanowić jedyną skuteczną terapię i uchronić ich przed kalectwem. Do tych leków, których objęcie refundacją jest najpilniejsze należą:

   

  1. Leki biologiczne

  • sekukinumab (Cosentyx) dla pacjentów z ZZSK i ŁZS

   

  2. Inhibitory JAK

  • barycytynib (Olumiant) dla pacjentów z RZS
  • tofacytynib (Xeljanz) dla pacjentów z RZS

   

  3. Inhibitory PDE4

  • apremilast (Otezla) dla pacjentów z ŁZS

   

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne z satysfakcją przyjmuje dobrą sytuację finansową budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia czego wyrazem jest m.in. pozytywna decyzja ministra zdrowia dot. objęcia refundacją leku Soliris (eculizumab) od 1 stycznia 2018 r.

   

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wierzy, że także w tych przypadkach, w których roczny koszt terapii dla systemu nie jest tak duży, minister zdrowia równie skutecznie i szybko osiągnie porozumienie z podmiotami odpowiedzialnymi w trosce o zdrowie i życie pacjentów.

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

   

  Członkowie ZG PTR

   

  prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

  dr n. med. Bogdan Batko

  dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. nadzw. UMK

  prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz

  dr hab. n. med. Piotr Leszczyński, prof. nadzw. UM

  dr n. med. Hanna Przepiera-Będzak

  dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. nadzw. NIGRiR

  prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

  dr n. med. Marcin Stajszczyk

  prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

  dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw. KA

   

   

   

   

   

 • Życzenia Świąteczne

 • Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot. zmian w programach lekowych od 1 listopada 2017 r.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że z dniem 1 listopada 2017 r. zgodnie z opublikowanym wykazem leków refundowanych poszerzył się dostęp pacjentów do nowoczesnych terapii biologicznych.

  W porównaniu do stanu sprzed 1 listopada 2017 r. refundacją objęte zostały:

  1. Lek RoActemra (nazwa substancji czynnej – tocilizumab, podmiot odpowiedzialny Roche) w postaci do podawania podskórnego w dawce 162 mg dla pacjentów z RZS w programie lekowym B.33

  2. Lek Benepali (nazwa substancji czynnej – etanercept, podmiot odpowiedzialny Biogen) w dawce 25 mg dla pacjentów RZS, MIZS, ŁZS i ZZSK w programach lekowych B.33, B.35 i B.36

  3. Lek Erelzi (nazwa substancji czynnej – etanercept, podmiot odpowiedzialny Sandoz) w dawce 25 mg i 50 mg dla pacjentów RZS, MIZS, ŁZS i ZZSK w programach lekowych B.33, B.35 i B.36

   

  Ad 1.

  Lek RoActemra w postaci do podawania dożylnego jest obecnie refundowany w programie lekowym B.33 dla pacjentów z rozpoznaniem RZS i MIZS.

  Dodatkowo od 1 listopada 2017 r. lek RoActemra do podawania podskórnego  (162 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce) został objęty refundacją we wskazaniu RZS (aktualnie brak rejestracji leku w formie podskórnej dla pacjentów z MIZS).

  Lek RoActemra do podawania podskórnego jest refundowany zgodnie z kryteriami programu lekowego B.33 w części dot. RZS. Lek w formie podskórnej, podobnie jak w formie dożylnej, może być podawany w monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksatu lub u pacjentów, u których kontynuacja leczenia metotreksatem nie jest wskazana. W przypadku wyboru leku RoActemra w formie podskórnej należy ocenić możliwość samodzielnego, podskórnego podawania leku przez pacjenta i poinformować go, by skontaktował się z lekarzem przed podaniem kolejnej dawki, jeśli występują u niego objawy reakcji alergicznej.

  Zalecana dawka RoActemra wynosi 162 mg, podawane podskórnie raz w tygodniu.

  Zgodnie z ChPL istnieją jedynie ograniczone dane dotyczące zmiany podawania produktu RoActemra z formy farmaceutycznej dożylnej na podskórną w stałej dawce. Pacjenci, u których zmieniono sposób podawania z dożylnego na podskórny, muszą przyjąć pierwszą, podawaną podskórnie dawkę w dniu kolejnej zaplanowanej dawki dożylnej pod kontrolą lekarza.

  W związku z objęciem refundacją leku w formie podskórnej i możliwości stosowania u jednego pacjenta w różnych okresach terapii, zarówno formy podskórnej, jak i dożylnej, do programu B.33 w części „Dawkowanie” w pkt. 2 dodano zapis regulujący zamianę leku z formy dożylnej na podskórną odwołujący się do informacji dot. takiej zamiany zawarte w ChPL.

  Brzmienie zapisu jest następujące:

  „Zmiana postaci dożylnej tocilizumabu na podskórną może być  przeprowadzona wyłącznie zgodnie z wymaganiami określonymi w aktualnej Charakterystyce Produktu Leczniczego oraz pod nadzorem wykwalifikowanego personelu medycznego.”

  W przypadku zmiany leku z postaci podskórnej na postać dożylną brak jest odpowiednich regulacji w ChPL postaci dożylnej (na czas rejestracji postaci dożylnej nie była dostępna forma podskórna). Nie wyklucza to w żadnym stopniu możliwości dokonania takiej zamiany przez lekarza w różnych sytuacjach klinicznych. Brak takiego zapisu w programie lekowym nie oznacza braku możliwości dokonywania takiej zamiany w ramach leczenia. Brak zapisu w programie lekowym określającego zasady zamiany leku z postaci podskórnej na dożylną w zgodzie z ChPL wynika tylko i wyłącznie z faktu braku takiego zapisu w ChPL.

  Zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego zamiana leku z formy dożylnej na podskórną oraz z formy podskórnej na dożylną jest możliwa i zgodna z zapisami programu lekowego B.33, powinna być prowadzona pod kontrolą lekarską i dodatkowo w przypadku zmiany postaci dożylnej na podskórną prowadzona zgodnie z ChPL.

  Należy zaznaczyć, że postać podskórna leku nie ma żadnej przewagi klinicznej nad postacią dożylną. Obie postacie są równoważne. U części pacjentów z takim samym powodzeniem mogą być stosowane obie formy leku, a u części pacjentów optymalny dla osiągnięcia efektu terapeutycznego może być wybór postaci dożylnej lub podskórnej. W przypadku postaci dożylnej tzw. adherence czyli przestrzeganie zaleceń dotyczących stosowania leku jest w pełni kontrolowane przez lekarza, co w przypadku postaci podskórnej nie zawsze może mieć miejsce i przez to wpływać na efekty kliniczne. Dlatego wybór właściwej dla danego pacjenta postaci leku należy do lekarza prowadzącego terapię z uwzględnieniem, jeśli nie będzie to miało w opinii lekarza wpływu na założony cel terapii, preferencji pacjenta. Obciążenie pacjenta w obecnym systemie dystrybucji leku jest podobne, ponieważ wymaga jednodniowej kilkugodzinnej hospitalizacji w szpitalu w przypadku wlewu dożylnego lub jednodniowej ambulatoryjnej wizyty w poradni przyszpitalnej w przypadku wydania leku w postaci podskórnej.

  Objęcie refundacją postaci do podawania podskórnego stwarza także dodatkowe możliwości obniżenia kosztów terapii poprzez wydłużenie odstępu między podaniami leku u pacjentów, którzy osiągnęli niską aktywność choroby lub remisję zgodnie z kryteriami programu. W przypadku postaci dożylnej leku istnieje możliwość, zarówno zmniejszenia dawki leku, jak i wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami, natomiast w przypadku postaci podskórnej jedynie zmniejszenie częstotliwości podań.

   

  Ad 2.

  Lek Benepali, biologiczny lek biopodobny do etanerceptu, był dotychczas refundowany jedynie w dawce jednorazowej 50 mg dla pacjentów od 18 roku życia z rozpoznaniem RZS, ŁZS i ZZSK (programy lekowe B.33. B.35 i B.36), co było zgodne z ChPL i odpowiadało zarejestrowanym wskazaniom leku. Podmiot odpowiedzialny nie dysponował lekiem w dawce 25 mg oraz zarejestrowanymi wskazaniami dla dzieci i młodzieży poniżej 18 r.ż. z rozpoznaniem różnych typów MIZS. Od 1 listopada 2017 r. refundacją objęta została nowa zarejestrowana dawka leku 25 mg, co wiąże się również z poszerzeniem zarejestrowanych wskazań na MIZS. W związku z tym lek Benepali jest aktualnie dostępnych w dawce 25 mg i 50 mg dla pacjentów z rozpoznaniem RZS, MIZS, ŁZS i ZZSK (programy lekowe B.33. B.35 i B.36)

   

  Ad 3.

  Od 1 listopada 2017 r. refundacją został objęty kolejny biologiczny lek biopodobny do etanerceptu Erelzi w dawkach 25 mg i 50 mg. Lek jest dostępny dla pacjentów z rozpoznaniem RZS, MIZS, ŁZS i ZZSK (programy lekowe B.33. B.35 i B.36).

  Od 1 listopada 2017 r. wszystkie refundowane leki zawierające etanercept, zarówno lek oryginalny Enbrel, jak i biologiczne leki biopodobne Benepali i Erelzi są dostępne w dawkach 25 mg i 50 mg, co jest istotne z punktu widzenia możliwości zmniejszenia dawki leku lub wydłużenia odstępu pomiędzy dawkami u pacjentów z niską aktywnością choroby lub remisją.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne z satysfakcją i uznaniem przyjmuje kolejne korzystne dla pacjentów reumatologicznych zmiany wprowadzane przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji MZ poszerzające dostęp pacjentów do innowacyjnych terapii w programach lekowych.

  Co raz większy dostęp pacjentów do biologicznych leków biopodobnych stwarza szansę na dalszą obniżkę kosztów terapii, a tym samym na większy dostęp pacjentów do nowoczesnego, bezpiecznego i skutecznego leczenia.

   

  Dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        
       

  Prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy ds. Reumatologii

 • Nekrolog

    

  Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu
  w dniu 13 października 2017 roku

   

  śp dr. n. med. Andrzeja Wadowskiego

   

  długoletniego ordynatora oddziału reumatologii w Rzeszowie,
  byłego konsultanta wojewódzkiego 
  i przewodniczącego Oddziału Podkarpackiego
  oraz Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

  Rodzinie i współpracownikom składamy wyrazy głębokiego współczucia

   

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

   

                 

 • ptr_sekcja_obrazowania_logo.jpg

  Kursy Kapilaroskopii 2017

  Informujemy, że w 2017 roku odbędą się następujące kursy kapilaroskopii. Sponsorem kursów jest firma Abbvie.

  Zapisy przyjmuje Pani mgr inż. Marta Starczewska oraz Pani Grażyna Schumacher Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy pod numerem tel. 52- 3655 520. 
   
   
  9-10.06.2017r. – Lublin - Kurs Podstawowy  - szczegółowy plan kursu tutaj
  6-7.10.2017r.- Sopot - Kurs Podstawowy - szczegółowy plan kursu tutaj
  20-21.10.2017r. – Szczecin - Kurs Zaawansowany
  27-28.10.2017r. – Kraków - Kurs Zaawansowany
 • Nekrolog

   

  Zmarł śp. profesor Stefan Mackiewicz

   

   

  z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu

  śp. prof. dr hab. n. med. Stefana Mackiewicza

   

  Profesor Stefan Mackiewicz był wybitnym internistą, reumatologiem i immunologiem klinicznym, utalentowanym lekarzem, dydaktykiem i wychowawcą wielu pokoleń lekarzy polskich. Od wielu lat związany z Polskim Towarzystwem Reumatologicznym, był założycielem i przewodniczącym Sekcji Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej naszego Towarzystwa przekształconej następnie w Polskie Towarzystwo Immunologiczne. Został wyróżniony tytułem członka honorowego Polskiego Towarzystwa Reumatologii. Pozostawił znaczący dorobek naukowy, w tym liczne monografie i podręczniki. Pozostanie we wdzięcznej pamięci licznych pacjentów i uczniów.

  Rodzinie i współpracownikom Pana Profesora Stefana Mackiewicza przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

   

  W imieniu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  Marek Brzosko i Eugeniusz J. Kucharz

                 

 • Nekrolog

   

  Zmarła śp. profesor Henryka Małdyk

   

   

  Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu
  śp. prof. dr hab. n. med. Henryki Małdyk.


  Pani profesor Henryka Małdyk była wybitnym klinicystą, zasłużonym badaczem chorób reumatycznych, utalentowanym dydaktykiem i wychowawcą wielu pokoleń reumatologów polskich, oddanym organizatorem i aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Była wyróżniona tytułem członka honorowego m.in. Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i Towarzystwa Internistów Polskich. Pozostawiła znaczący 
  dorobek naukowy, wiele publikacji monograficznych i edukacyjnych, a przede wszystkim pamięć o dobrym człowieku i dobrym lekarzu.


  Rodzinie i współpracownikom Pani profesor Henryki Małdyk przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia


   

  Anna Kotulska
  sekretarz

  Eugeniusz J. Kucharz
  prezes   

   

  Zamieszczone zdjęcie wykonano w 2006 r. w Katowicach podczas uroczystości

  100-lecia Towarzystwa Internistów Polskich

                 

 • Konkurs

  Ogłoszenie konkursu


  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ogłasza konkurs na kierownika grantu naukowego pt.:

  Ocena stosowania się do zaleceń lekarskich podczas leczenia doustnym metotreksatem w zależności od dawkowania u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów lub łuszczycowe zapalenie stawów”

  1. Adresaci konkursu

  Udział w konkursie mogą wziąć jedynie osoby spełniające wszystkie poniższe kryteria:

  • samodzielny pracownik naukowy z min. stopniem dr hab. n. med.  i specjalizacją w reumatologii;

  • lekarz aktywny zawodowo – pracujący w szpitalu – oddział reumatologiczny/poradni reumatologicznej i prowadzący terapie biologiczne w ramach programów terapeutycznych NFZ;

  • członek Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi.

 • Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dn. 25.08.2017 r. ws funkcjonowania aplikacji SMPT w programach lekowych w reumatologii i konieczności uzupełniania danych w „panelu lekowym”

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne przypomina, że w przypadku modułu SMPT dotyczącego reumatologii:

  1. „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M 05, M 06, M 08)”;
  2. „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3)”;
  3. „Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10 M 45)” oraz
  4. „Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10 M 46.8)”

  zgodnie z pismem NFZ z dnia 9 czerwca 2017 roku (znak: DGL.4502.124.2017. 2017.30947.AWO) nadal trwają prace nad jego modyfikacją i dostosowaniem do aktualnie obowiązujących opisów programów lekowych.

 • V Bieg „Move Improve – Ruch Usprawnia

  Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

   

  Z ogromną przyjemnością zapraszamy wszystkich uczestników XXIIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w Szczecinie na V Bieg „Move Improve – Ruch Usprawnia”, który odbędzie się w dniu 22 września 2017 r. o godz. 18:00 w Parku Jasne Blonie w Szczecinie. Organizatorem akcji i biegu jest Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, którego stałym partnerem w tym wydarzeniu jest portal edukacyjny dla pacjentów „Poruszyć Świat”, a sponsorem firma AbbVie Polska.

 • Konkurs

   

  Ogłoszenie konkursu


  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ogłasza konkurs na kierownika grantu naukowego pt.:

  Ocena wdrażania zaleceń EULAR (Europejskiej Ligii  Przeciwreumatycznej) z 2013 roku w terapii chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) w codziennej praktyce klinicznej

   

  1. Adresaci konkursu

  Udział w konkursie mogą wziąć jedynie osoby spełniające wszystkie poniższe kryteria:

  • samodzielny pracownik naukowy z min. stopniem dr hab. n. med.  i specjalizacją w reumatologii;

  • lekarz aktywny zawodowo – pracujący w szpitalu – oddział reumatologiczny/poradni reumatologicznej i prowadzący terapie biologiczne w ramach programów terapeutycznych NFZ;

  • członek Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi.

 • Walne Zgromadzenie Delegatów

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  uprzejmie zawiadamia, że

  Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  odbędzie się dnia 21 września 2017 r. (czwartek)

  w Sali Konferencyjnej Hotelu Radisson w Szczecinie (Pl. Rodła 11),

  początek o godzinie 9.00

  Anna Kotulska

  sekretarz

  Eugeniusz J. Kucharz

  Prezes

 • Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dn. 8.06.2017 r. ws funkcjonowania aplikacji SMPT w programach lekowych w reumatologii

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że z dniem 6 czerwca 2017 r., po wspólnych ustaleniach Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie reumatologii, Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia, została zmieniona funkcjonalność obecnej aplikacji SMPT w programach reumatologicznych w taki sposób, żeby umożliwić kwalifikację nowych pacjentów do programów zgodnie z obowiązującymi od 1 marca 2017 r. kryteriami.

  Aktualnie w programach lekowych B.33 (RZS i MIZS), B35 (ŁZS) i B.36 (ZZSK) standardowy wniosek kwalifikacyjny pozwala na wpisanie danych zgodnych z obowiązującymi kryteriami programów lekowych. Wszelkie ograniczenia i walidacje pól, które były dostosowane do poprzednich kryteriów programów zostały usunięte. Umożliwi to sprawne kwalifikowanie nowych pacjentów poprzez aplikację SMPT bez konieczności stosowania wydłużonej drogi składania wniosków do Zespołu Koordynacyjnego w formie papierowej, co utrudniało szybki dostęp pacjentów do terapii.

  Jednocześnie w programach lekowych B.35 i B.36 dodano możliwość wnioskowania o leczenie certolizumabem pegol, który jest refundowany w tych wskazaniach od 1 stycznia 2017 r. ale z powodu braku możliwości wyboru leku w SMPT także było to utrudnione.

  Ponadto nowa funkcjonalność obecnej aplikacji SMPT zakłada brak konieczności wypełniania ankiet monitorujących. Kryteria ankiet monitorujących, które obowiązywały dotychczas w SMPT były także niezgodne z aktualnymi programami lekowymi, dlatego wymóg ich uzupełniania nie znajdował uzasadnienia. Aktualnie trwają pracę nad nową aplikacją SMPT, która będzie w pełni dostosowana do obowiązujących programów lekowych.

   

  Dr Marcin Stajszczyk   Prof. Eugeniusz J. Kucharz
  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych PTR   
    Prezes Polskiego Towarzystwa
  Reumatologicznego
 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Reumatologii oraz Fundacji 1 Czerwca dotyczące zmian w programach lekowych w chorobach reumatycznych od dnia 01 marca 2017 r.

      Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii oraz środowisko pacjentów reprezentowane przez Fundację 1 Czerwca z satysfakcją przyjmują wprowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia zmian w opisie programów lekowych dla chorych z zapalnymi chorobami reumatycznymi:

  1. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM  (ICD-10  M 05, M 06, M 08) – program lekowy – załącznik B.33

  2. LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3) – program lekowy – załącznik B.35

  3. LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)  (ICD-10  M 45) – program lekowy – załącznik B.36

  4. LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ  SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK (ICD-10 M46.8) – program lekowy – załącznik B.82

  Nowe opisy programów lekowych umożliwiają leczenie pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi w dużej mierze zgodnie z aktualnymi rekomendacjami międzynarodowych towarzystw naukowych EULAR, ACR, ASAS i GRAPPA oraz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, co znacznie przybliża polskich pacjentów do warunków w jakich są leczeni chorzy z innych krajów europejskich.  Jest to niewątpliwie duży krok naprzód w poszerzaniu dostępu pacjentów do nowoczesnego leczenia w Polsce.

  Sygnatariusze stanowiska zwracają szczególną uwagę na pozytywne zapisy programów lekowych wychodzące naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i lekarzy, wzmacniające rolę lekarza prowadzącego terapię, odbudowujące relacje lekarz – pacjent i będące jednocześnie w zgodzie z aktualnymi rekomendacjami, dotyczące indywidualnego podejścia do pacjenta i pozwalające na uzyskanie jak największych efektów terapeutycznych leczenia biologicznego.

  Programy wprowadzają bardzo korzystną dla pacjentów regulację mówiącą, że jeśli u chorego zaprzestano podawania leku z powodu uzyskania niskiej aktywności choroby i doszło u niego do nawrotu aktywnej choroby w okresie poniżej 12 tygodni, wtedy decyzja o długości leczenia, dawkowaniu i częstości podawania leku biologicznego po nawrocie i ponownym uzyskaniu niskiej aktywności choroby, należy do lekarza prowadzącego. Pozwoli to na wydłużenie aktywnej terapii i na podstawie aktualnej wiedzy medycznej na zmniejszenie dawki leku lub częściej wydłużeniu odstępu pomiędzy podaniami z jednoczesnym zachowaniem skuteczności klinicznej, co może zmniejszyć obciążenie pacjenta i koszty leczenia.

  Programy zakładają utrzymanie aktywnego leczenia u wszystkich pacjentów uzyskujących niską aktywność choroby przez okres 12-15 miesięcy do 18-go miesiąca włącznie u chorych z RZS, ZZSK i ŁZS oraz do 24-go miesiąca u chorych z MIZS, co daje szansę na utrwalenie dobrego efektu klinicznego. Po tym okresie należy podjąć próbę odstawienia leku. U części pacjentów odstawienie leku może być skuteczne klinicznie tzn. nie dochodzi u nich do szybkiego nawrotu aktywnego zapalenia, a w związku z tym zmniejsza się obciążenie pacjenta leczeniem i ryzyko działań niepożądanych leków.

  Programy umożliwiają także lekarzowi prowadzącemu zwrócenie się do Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych o wyrażenie zgody na kontynuację leczenia w uzasadnionych sytuacjach klinicznych w przypadku nieuzyskania przez chorego niskiej aktywności choroby w określonym przez program czasie, szczególnie u pacjentów z wyjściową bardzo dużą aktywnością choroby i/lub występowaniem czynników złego rokowania. Zespół Koordynacyjny uzyskał także kompetencje kwalifikacji pacjentów do programów w szczególnych przypadkach, w których pacjentowi grozi kalectwo lub zagrożone jest jego życie i jednocześnie niespełnianą części kryteriów opisanych w programie, a leczenie jest zgodne z aktualnie obowiązującymi rekomendacjami oraz wiedzą medyczną

  Jednocześnie nowe programy lekowe zakładają konieczność uzyskania zgody Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych na leczenie tylko przy pierwszorazowym włączeniu pacjentów do terapii biologicznej oraz w szczególnych sytuacjach klinicznych, które zawarte są w opisie programów. Zmiana leków w przypadku ich nieskuteczności lub wystąpienia działań niepożądanych nie wymaga już zgody Zespołu Koordynacyjnego, jeśli jest to zgodne z opisem programów. Jest to wyjście na przeciw oczekiwaniom organizacji pacjentów oraz lekarzy zgłaszanym od wielu lat.

  Bardzo ważne dla dzieci z MIZS jest zniesienie wymogu zgody Zespołu Koordynacyjnego na powrót do skutecznej terapii po jej wcześniejszym odstawieniu. Wprowadzenie tego zapisu w 2015 r. było bardzo niekorzystne dla zdrowia dzieci z MIZS. Ponadto kryteria powrotu do terapii po jej odstawieniu są tak określone, że umożliwiają lekarzowi szybkie włączenie terapii, a przez to maksymalizują szansę na prawidłowy rozwój każdego dziecku z MIZS. Aktualnie w żadnym programie lekowym nie jest konieczna zgoda Zespołu na powrót do skutecznego leczenia.

  Warto także zwrócić uwagę na korzystną dla pacjentów zmianę w programie B.36 obejmującym chorych z ZZSK oraz w programie B.35 dla pacjentów z postacią osiową ŁZS dotyczącą skrócenia czasu leczenia dwoma niesterydowymi lekami zapalnymi warunkującego uznanie leczenia za nieskuteczne z 6 miesięcy do 8 tygodni łącznie. Poprzednia regulacja była od wielu lat niezgodna z aktualną wiedzą medyczną i rekomendacjami i narażała pacjentów na dalsze nieskuteczne leczenie i szereg działań niepożądanych. Ponadto w programie B.35 umożliwiono leczenie pacjentów z ŁZS z zapaleniem przyczepów ścięgnistych, co jest zgodne z rekomendacjami ale przez wiele lat nie było dostępne dla chorych w Polsce. Wprowadzenie w programach lekowych B.35 i B.36, na wzór wcześniej wprowadzonych zmian w programie B.33, konieczności wstrzymania terapii biologicznej po 18 miesiącach skutecznego leczenia przy pierwszorazowym podawaniu leku biologicznego, przy jednoczesnej regulacji umożliwiającej indywidualne podejście do leczenia pacjenta w przypadku szybkiego nawrotu aktywnej choroby uważamy za zgodne z aktualną wiedzą medyczną.

  Należy podkreślić, że zgodnie z poprzednim opisem programów lekowych B.35 i B.36 każdy pacjent, który uzyskał i utrzymywał niską aktywność choroby mógł być leczony nieprzerwanie nie dłużej niż 6 miesięcy, a to oznaczało dla dużej liczby pacjentów łączny czas leczenia 9-12 miesięcy. Obecnie każdy pacjent, który uzyskuje niską aktywność choroby może kontynuować terapię przez 12-15 miesięcy, a łączny czas nieprzerwanego leczenia nie jest krótszy niż 18 miesięcy.

  Eksperci Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii aktywnie uczestniczyli w procesie prac nad nowym kształtem programów lekowych przez MZ i popierają zmiany jako ważny krok zbliżający leczenie pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi w Polsce do standardów międzynarodowych.

  Marcin Stajszczyk
  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  Eugeniusz J. Kucharz
  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

   

  Piotr Piotrowski
  Fundacja 1 Czerwca 

  Marek Brzosko
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

 • Komunikat PTR z dnia 6.04.2017 r.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne uprzejmie informuje, że w związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony lekarzy dotyczącymi kontynuacji terapii pacjentów w programach lekowych B.35 i B.36 po wejściu w życie nowych opisów programów od dnia 1 marca 2017 r., przygotowało schemat postępowania z pacjentami w oparciu o aktualne obwieszczenie Ministra Zdrowia i poprosiło Departament Polityki Zdrowotnej i Farmacji MZ o zajęcie stanowiska czy można go uznać za prawidłowy w świetle obowiązujących przepisów.

  W dniu 4 kwietnia 2017 r. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne otrzymało odpowiedź z MZ przychylającą się do stanowiska PTR uznającą przedstawiony schemat postępowania za prawidłowy i obowiązujący.

  Poniżej prezentujemy stanowisko PTR oraz załączamy odpowiedź Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ.


   

  Katowice, 3 kwietnia 2017 r.

  Szanowna Pani

  Izabela Obarska

  Dyrektor

  Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji

  Ministerstwa Zdrowia

   

  Szanowna Pani Dyrektor,

  W związku ze zmianami kryteriów refundacyjnych programów lekowych od dnia 1 marca 2017 r. uprzejmie prosimy o zajęcie stanowiska Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia w przedstawionej przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne sprawie.

   

  Od dnia 1 marca 2017 r. zmianie uległy kryteria dobrej odpowiedzi na leczenie u pacjentów leczonych w ramach programu Załącznik B.35.  LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3 oraz Załącznik B.36. LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M 45). Zakładają one, że niska aktywność choroby powinna zostać osiągnięta po 6 miesiącach terapii, a czas leczenia przy pierwszym podawaniu substancji czynnej nie może być dłuższy niż 18 miesięcy.

  Analogiczne zmiany zostały wprowadzone do programu Załącznik B.33. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10 M 05, M 06, M 08) w 2015 r.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne stoi na stanowisku, że postępowanie z pacjentami w programie B.35 i B.36 będącymi w trakcie terapii w momencie wprowadzenia zmian powinno być analogiczne do postępowania, jakie w 2015 r. zostało przyjęte za właściwe tzn., że u każdego pacjenta na pierwszej wizycie związanej z realizacją programu lekowego począwszy od dnia 1 marca 2017 r. należy:

  1. u każdego pacjenta leczonego nieprzerwanie 18 miesięcy lub dłużej leczenie powinno zostać wstrzymane z jednoczesną oceną aktywności choroby:
   • w przypadku stwierdzenia niskiej aktywności choroby zgodnie z kryteriami programu leczenie może zostać uznane za skuteczne, a jeśli dojdzie do nawrotu aktywnej choroby zgodnie z kryteriami programu pacjent może ponownie rozpocząć leczenie substancją czynną, która wywołała niską aktywność choroby,
   • w przypadku braku stwierdzenia niskiej aktywności choroby terapia powinna zostać uznana za nieskuteczną z jednoczesną zmianą leku na inny lub zakończeniem leczenia zgodnie z kryteriami programu
  1. u każdego pacjenta leczonego poniżej 90 dni należy dokonać oceny po 90 dniach terapii zgodnie z nowymi kryteriami programu
  2. u każdego pacjenta leczonego powyżej 90 dni i poniżej 180 dni należy dokonać oceny po 180 dniach terapii zgodnie z nowymi kryteriami programu
  3. u każdego pacjenta leczonego powyżej 180 dni, u którego przed 1 marca 2017 r. stwierdzono niską aktywność choroby po 180 dniach terapii należy uznać leczenie za skuteczne i kontynuować terapię zgodnie z nowymi kryteriami programu
  4. u każdego pacjenta leczonego powyżej 180 dni, u którego przed 1 marca 2017 r. nie stwierdzono niskiej aktywności choroby po 180 dniach terapii leczenie od 1 marca 2017 r. może być kontynuowane pod warunkiem wykazania niskiej aktywności choroby na pierwszej wizycie związanej z wykonaniem programu odbywającej się po wejściu w życie nowych kryteriów odpowiedzi, w przypadku braku stwierdzenia niskiej aktywności choroby u tych pacjentów leczenie powinno zostać uznane za nieskuteczne z jednoczesną zmianą leku na inny lub zakończeniem leczenia zgodnie z kryteriami programu (brak niskiej aktywności choroby po 180 dniach przed 1 marca 2017 r. nie jest wystarczającym warunkiem uznania terapii za nieskuteczną, ponieważ przed 1 marca 2017 r. takie kryteria nie obowiązywały)
  5. u każdego pacjenta, który spełnia nowe kryteria odpowiedzi i kontynuacji leczenia od dnia 1 marca 2017 r. ankiety monitorujące powinny być wykonywane z częstotliwością określoną w aktualnie obowiązujących programach lekowych B.35 i B.36.

   

  Uprzejmie prosimy o stanowisko Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia czy przedstawiony przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne schemat postępowania z pacjentami będącymi w trakcie terapii w okresie wejścia w życie zmian w programach lekowych B.35 i B.36 od dnia 1 marca 2017 r. należy uznać za prawidłowy w oparciu o aktualne obwieszczenie Ministra Zdrowia.

   

  Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Programów Lekowych

  i Polityki Zdrowotnej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

   

  Eugeniusz J. Kucharz

  Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

   


   

  Odpowiedź Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ z dnia 04.04.2017 r.

   

 • Kurs “Ultrasonografia w reumatologii

  Zapraszamy na kurs “Ultrasonografia w reumatologii: badanie małych stawów” (Ultrasound in rheumatology: small joint examination course), który się odbędzie 11 maja 2017 r. w Krakowie, w Centrum Kongresowym ICE

   

  Prowadzący:

  Prof. Bhaskar Dasgupta (Southend University Hospital, UK)
  Dr Artur Bachta (Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa)
  Dr Jacek Fliciński (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin)
  Dr Aleksandra Juszkiewicz (Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa)
  Dr Renata Sokolik (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

 • Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologiczne z dnia 8 lutego 2017 r.

         Zarząd Główny PTR przychylając się do prośby Konsultanta Krajowego w dziedzinie reumatologii p. prof. dr hab. n. med. Marka Brzosko uprzejmie informuje, że Polskie Towarzystwo Reumatologiczne przystępuje do opracowania nowych rekomendacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w wybranych, najczęściej spotykanych, chorobach reumatycznych.  Założeniem przygotowywanych rekomendacji jest zawarcie w nich aktualnego stanu wiedzy medycznej, kluczowych zagadnień opisanych w rekomendacjach EULAR lub innych znaczących organizacji naukowych (o ile takie rekomendacje zostały niedawno ogłoszone), a jednocześnie stworzenie wytycznych odpowiadających polskiej reumatologii i będących przydatnymi w ustalaniu zasad finansowania świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych ze środków publicznych.

  Anna Kotulska
  Sekretarz

  Eugeniusz Józef Kucharz
  Prezes

 • Nagrody Naukowe Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego za 2016 rok

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne kontynuuje w roku 2017 konkurs na „Najlepsze prace naukowe o tematyce reumatologicznej młodych członków Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego opublikowane w 2016 roku”. Przewidziane jest przyznanie dwóch odrębnych nagród pieniężnych dla młodych reumatologów za pełnotekstowe prace o tematyce reumatologicznej opublikowane w czasopiśmie zagranicznym (jedna nagroda) i czasopiśmie polskim (jedna nagroda).

   

   

 • Komunikat

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne uprzejmie informuję, że Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił informację dotyczącą sprawy omawianej w zamieszczonym poniżej Komunikacie PTR z dnia 18 stycznia 2017 r..

  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wskazuje, że właściwą drogą składania wniosków o leczenie refundowane chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i łuszczycowe zapalenie stawów lekiem cetrolizumab pegol (Cimzia) jest „droga papierowa” tj. przesłanie wniosku w formie papierowej do Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologiczne w Chorobach Reumatycznych. Ta „ścieżka” obowiązuje do czasu wprowadzenia zmian w systemie SMPT

   

  Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  Eugeniusz J. Kucharz

  Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

   

  Katowice, dnia 9 marca 2017 r.

 • ptr_sekcja_obrazowania_logo.jpg

  Kursy USG 2017

  Informujemy, że Podsekcja Ultrasonografii Sekcji Obrazowej PTR w 2017 roku organizuje następujące kursy USG narządu ruchu:

  Plan kursów:
  Rodzaj kursu Miejsce Data
  I stopień Ustroń 6-8.04.2017r.
  II stopień Poznań 25-27.05.2017r.
  II stopień Bydgoszcz 28-30.09.2017 r.

   

  USG dla reumatologów dziecięcych II stopień Lublin 20-21.10.2017r.

 • Komunikat PTR dla pacjentów i lekarzy ws. objęcia refundacją leku certolizumab pegol (CIMZIA) we wskazaniach zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) oraz łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) od dnia 01.01.2017 r.

   

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że z dniem 01 stycznia 2017 r. Minister Zdrowia rozszerzył wskazania refundacyjne dla leku z grupy inhibitorów TNF alfa -  certolizumabu pegol (CIMZIA) w ramach dwóch kolejnych obowiązujących programów lekowych:

  1. LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3) – program lekowy – załącznik B.35

  2. LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)  (ICD-10  M 45) – program lekowy – załącznik B.36

 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dotyczące programów lekowych w chorobach reumatycznych z dnia 18.01.2017 r.

   

      Polskie Towarzystwo Reumatologiczne z satysfakcją przyjmuje wprowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia nowego programu lekowego dla chorych z zapalnymi chorobami reumatycznymi.  Od 1 stycznia 2017 r. w życie wszedł nowy program lekowy B.82 „LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK”.Program umożliwia kwalifikację do leczenia biologicznego pacjentów z wczesną postacią ZZSK zgodnie z aktualnymi rekomendacjami EULAR i ASAS, co stawia polskich pacjentów na równi z chorymi z innych krajów europejskich. Jest to niewątpliwie duży krok naprzód w poszerzaniu dostępu pacjentów do nowoczesnego leczenia w Polsce.

 • ptr_sekcja_obrazowania_logo.jpg

  Kursy kapilaroskopii 2016

  Informujemy, że w dniach 9-10.12.2016 roku w Szczecinie odbędzie się  kurs kapilaroskopii- poziom podstawowy.

  Zapisy przyjmuje Pani Grażyna Schumacher Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy pod numerem tel. 52- 3655 520.


  Szczegółowy plan kursu dostępny tutaj 

   

  Serdecznie zapraszam.

   

  Prof. nadzw. UMK Sławomir Jeka

  Przewodniczący Sekcji Obrazowej PTR

 • Uwagi Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego do Projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw z dn. 23.09.2016 r.

  24/10/2016

     

  W związku z opublikowanym w dn. 23/09/2016 r. Projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, przedstawiamy uwagi przesłane do Ministerstwa Zdrowia w dn. 24/10/2016:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Wisłowska – zaproszonym wykładowcą na konferencji w Atlancie (Georgia) USA

  Z przyjemnością informujemy, że p. prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska została zaproszona do wygłoszenia wykładu podczas 6th Annual Surgeons and Orthopedics Conference and Expo, która odbyła się w dniach 12-14 września 2016 r. w Hotelu Hilton Airport w Atlancie (Georgia) w Stanach Zjednoczonych. Pani Profesor wygłosiła wykład noszący tytuł: Sjogren or sicca syndrome and IgG4 positive multiorgan lymphoproliferative syndrome. Wykład odbył się podczas tzw. Keynote Forum. Ilustrują to materiały z konferencji i można zobaczyć na filmie.

  Gratulujemy zaproszenia.

 • Krioterapia Ogólnoustrojowa – Stanowisko Komitetu PAN

  Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN przedstawił Stanowisko (…) w sprawie urządzeń i bezpieczeństwa procedur stosowanych w krioterapii ogólnoustrojowej. Szczegóły znajdują się na stronach internetowych Komitetu tutaj

 • ptr_sekcja_obrazowania_logo.jpg

  Kursy USG 2016

  Informujemy, że Podsekcja Ultrasonografii Sekcji Obrazowej PTR w 2016 roku organizuje następujące kursy USG narządu ruchu.

  Sponsorem kursów jest firma Abbvie.

  Zapisy przyjmuje pani Grażyna Schumacher Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
  Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy
  pod numerem tel. 52- 3655 520. 

 • ptr_sekcja_obrazowania_logo.jpg

  Kursy Kapilaroskopii 2016

  Informujemy, że w 2016 roku odbędą się następujące kursy kapilaroskopii. Sponsorem kursów jest firma Abbvie.

  Zapisy przyjmuje Pani Grażyna Schumacher Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy pod numerem tel. 52- 3655 520.