Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Wydarzenia

Oddziały PTR » Oddział Podkarpacki PTR » Wydarzenia

Spotkanie Naukowe Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Oddziałów Kieleckiego i Podkarpackiego

Sandomierz 20-21.03.2020.

Dzień 1.  20.03.2020.

 

15:00 - lunch

15:30 - 15:35 Powitanie uczestników - lek. Zbigniew Guzera i dr n. med. Piotr Dąbrowski Przewodniczący Oddziałów Kieleckiego i Podkarpackiego PTR

15:35 - 15:55 Badania diagnostyczne w zapalnych miopatiach  Dr Mateusz Jaśkowski

15:55 - 16:10 IMNM i jej miejsce wśród zapalnych miopatii  Dr Zbigniew Guzera

16:10 - 16:30 Miopatie zapalne a choroby nowotworowe - prezentacja przypadku Dr Tomasz Kosakowski

16:30 - 16:50 Glikokortykoidy niewzruszony filar leczenia przeciwzapalnego i immunosupresyjnego • Dr n. med. Maria Maciejowska-Roge

16:50 - 17:10 Spersonalizowane leczenie - opis przypadku  Dr n. med. Ewa Pater

17:10 - 17:25 przerwa

17:25 - 17:45 Nowe możliwości leczenia spondyloartropatii osiowej Dr n. med. Piotr Dąbrowski

17:45 - 18:05 Zastosowanie Metotreksatu w chorobach autoimmunologicznych Dr n. med. Renata Urbanek

18:05 - 18:25 Wybór I linii leczenia w RZS •  Dr n. med. B. Kolarz

18:25 - 18:40 Toczeń układowy - doświadczenia własne  Dr n. med. Piotr Dąbrowski

18:40 - 18:50 Prezentacja firm farmaceutycznych

18:55 zakończenie pierwszego dnia konferencji

 

Dzień 2.  21.03.2020.

 

 

09:00 - 10:30 wybory władz Oddziałów Podkarpackiego i Kieleckiego PTR

10:30 - 10:45 przerwa

10:45 otwarcie drugiego dnia konferencji

 

Sesja I

Moderatorzy   Dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. nadzw. UJK, Dr hab. n. med. Bogdan Batko

                       Dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz, prof. nadzw. UR

 

10:45 - 11:10 Olbrzymiokomórkowe zapalenie naczyń - jak poprawić diagnostykę? Prof. dr n. med. Marek Brzosko

11:10 - 11:35 Zespół aktywacji makrofagów - co trzeba wiedzieć, kiedy trzeba działać?  Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber prof. nadzw. AK

11:35 - 12:00 Choroba Takayasu - odmiana przez przypadki • Drhab. n. med. Bogdan Batko

12:00 - 12:25 Leczenie dostosowane do pacjenta - czy w Polsce jest to możliwe? Dr Zbigniew Guzera

12:25 - 12:35 podsumowanie sesji, pytania do wykładowców i dyskusja

12:35 - 12:55 przerwa

 

 

Sesja II

Moderatorzy Prof. dr n. med. Marek Brzosko, Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber prof. nadzw. AK

 

12:55 - 13:20 Czy to na pewno łuszczyca? Trudności diagnostyczno- terapeutyczne Dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. nadzw. UJK

13:20 - 13:45 Immunoglobuliny - rola i zastosowanie w praktyce lekarskiej Dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz, prof. nadzw. UR

13:45 - 14:00 Włóknienie płuc w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów – opis przypadku Dr Agnieszka Cichońska

14:00 - 14:15 Osteoporoza mężczyzn - nowe możliwości terapii • Dr Tomasz Kosakowski

14:15 - 14:50 Droga od rozpoznania do leczenia. Zasady klasyfikacji i diagnostyki spondyloartropatii, z uwzględnieniem zasad kwalifikacji do programu lekowego Dr Zbigniew Guzera 

14:50 - 15:00 pytania do wykładowców i dyskusja

13:50 zakończenie konferencji