Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Box 36
Box 35

Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze

Informacja dla Wyborców

Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Małopolskiego Oddziału PTR w dniu 31.05.2014 /sobota/ godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej MCRI i R Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla Kraków ul. Focha 33

Plan zebrania

   • Sprawozdanie z działalności za rok 2011-2014 dr Jolanta Bucka
   • Sprawozdanie Finansowe dr n. med. Bogdan Batko
   • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dr n. med. Alicja Włoch
   • Udzielenie Absolutorium Ustępującemu Zarządowi.
   • Wybory Nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej
   • Wybory Nowych Delegatów Na Walne Zgromadzenie PTR- Katowice 09.2014

Aby być czynnym wyborcą konieczne wyrównanie opłaty członkowskiej na okres co najmniej od 2011-2013, co też jest ważne ilu delegatów z naszego oddziału będziemy wybierać.

Członkowie pracujący 50zł na rok emeryci 15zł rocznie.

Możliwość sprawdzenia zaległości P. dr n. med. Bogdan Batko 012 6876 260 przez sekretariat Oddziału Skarbowa 1.

Wpłaty tylko na konto /w dniu zebrania nie będzie można uregulować składek /

POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE

ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

Adres siedziby:

Małopolskie Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla
30-119 Kraków, Ul. Focha 33
tel. 12-6876420, fax 12-6876111
www.reumatologia.ptr.net.pl

nr. konta:

Millenium Bank 96 1160 2202 0000 0001 9381 0896

Zapraszam serdecznie