Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
w sprawie udzielenia rekomendacji dla kandydatury
Pana Prof. dr. hab. n. med. Marka Brzosko
na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii w latach 2021-2026