Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Box 35

Szczegółowy program konferencji Wiosenne Spotkanie Reumatologów Dziecięcych

Program konferencji

Wiosenne Spotkanie Reumatologów Dziecięcych

Kraków 22-23.05.2015 r.

Hotel Holiday Inn, Kraków ul. Wielopole 4-8

 

 

 

Piątek - 22.05.2015

 

 

16.00 - 16.20 Otwarcie Konferencji i wystąpienia powitalne

 

Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Stanisław Stępniewski - Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego św. Ludwika w Krakowie

Prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz – Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Prof. dr hab. Lidia Rutkowska-Sak - PrzewodniczącaSekcji RWR PTR

Dr med. Zbigniew Żuber – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

16.20 - 18.00Sesja I

Nowe doświadczenia w diagnostyce obrazowej układu ruchu

Przewodniczący sesji: M. Serafin – Król, Z. Żuber

16.20 - 16.30 - Z. Żuber – diagnostyka USG a klinika.

16.30 - 16.50 - M. Serafin – Król, USG w diagnostyce ukł. kostno-stawowego

16.50 - 17.00 - M. Sobczyk – MIZS, zapalenie stawów w USG

 

17.00 - 18.00 Sesja II

Choroby rzadkie w diagnostyce reumatologicznej.

Przewodniczący sesji: L. Rutkowska-Sak, V. Opoka-Winiarska

17.00 – 17.15 Z. Żuber, Choroba Gauchera

17.15 - 17.30 V. Opoka-Winiarska. MPS IV

17.30 -17.45 Z. Żuber, MPS II

17.45 – 18.00 V. Opoka-Winiarska. Choroba Fabryego

 

18.0018.15 Przerwa kawowa

 

18.15 – 19.45 Sesja III

Przewodniczący sesji: E. Tuszkiewicz-Misztal, L. Rutkowska-Sak.

18.15 - 18.45 Forum Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Reumatologii
Prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz

18.45 – 19.00L. Rutkowska-Sak Post-EULAR i Post-ACR

19.00– 19.45Najważniejsze aktualne zagadnienia reumatologii dziecięcej –

problemy i trudności.

Sprawy organizacyjne Sekcji Wieku Rozwojowego PTR cz. I.

Panel dyskusyjny wszystkich uczestników Konferencji WSRDz.

 

 

20.15 Kolacja

 

Sobota – 23.05.2015

9.00 - 11.00Sesja IV

Przewodniczący sesji: E. Smolewska, A. Kotulska

9.00 – 9.20 Spotkanie z Prezesem ZG PTR

Eugeniusz J. Kucharz – Twardzina układowa uogólniona - spojrzenie reumatologa internisty

9.20 – 9.30dyskusja

Aktualne cele terapii biologicznych w MIZS- co nowego w 2014 i 2015 roku?

9.30 - 9.50 Z. Żuber, MIZS a HLA B27, nowy cel terapeutyczny.

9.50 – 10.10 V. Opoka-Winiarska, MIZS z zajęciem przyczepów ścięgnistych - nowe

doświadczenia i cele terapii biologicznej

10.10 – 10.30 Z. Żuber, MIZS a ZBNO, wybór terapeutyczny

10.30 – 10.40 D. Turowska-Heydel, MTX podawany podskórnie.

10.40 – 10.50 M. Banach – Górnicka , MIZS powikłany ZBNO, efekty zmiany leczenia

10.50 – 11.00 Dyskusja

 

11.00-11.15 Przerwa kawowa

 

11.15 - 12.20 Sesja V

Doniesienia oryginalne i opisy przypadków. Część I. Układowe zapalenia naczyń

Przewodniczący sesji: E. Tuszkiewicz-Misztal, A. Korobowicz-Markiewicz,

11.15 -11.30 H. Mazur-Zielińska, Charakterystyka kliniczna zapalenia naczyń u dzieci z

uwzględnieniem kryteriów EULAR/PRINTO/PRES

11.30 -11.45 V. Opoka-Winiarska, Objaw Raynauda w wieku rozwojowym,

diagnostyka i różnicowanie.

11.45 -11.55 E. Mężyk, Ziarniniak Wegenera – opis przypadku

11.55 -12.05 J. Świdrowska, Niekompletna postać choroby Kawasaki u 7-miesięcznego

niemowlęcia.

12.05 -12.15 K. Kobusińska, Choroba Takayasu u 14-letniego chłopca, trudności

diagnostyczne i terapeutyczne

12.15 - 12.20 Dyskusja

12.20 - 13.40 Sesja VI

Doniesienia oryginalne i opisy przypadków. Część II.

Przewodniczący sesji: A. Górska, H. Mazur-Zielińska

 

12.20 - 12.35 E. Smolewska- Zespoły nawrotowych gorączek

12.35 – 12.50 J. Boyko, Przewidywanie ryzyka rozwoju opornego na terapię przebiegu

młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.

12.50 – 13.00 E. Olesińska, J. Postępski, Postępujące zniekształcenie palców rąk u 10-

letniego chłopca jako pierwszy objaw sugerujący zespół włosowo-nosowo-paliczkowy.

13.00 – 13.10 A. Szabat, V. Opoka-Winiarska, Zapalenie kości i stawu powiązane z

zakażeniem Listeria monocytogenes

13.10 – 13.20 P. Dzieński, Trudności w leczeniu polychondritis, opis przypadku,

13.20 – 13.30 M. Banach – Górnicka,Zastosowanie IVIG w reumatologii dziecięcej

13.30 – 13.40 Dyskusja

 

13.40 – 14.30 Lunch

 

14.30 -15.30 Sesja VII

14.30 -15.00 Dyskusja okrągłego stołu. Czy, jaki i kiedy podać lek do stawu?

E. Tuszkiewicz-Misztal, L. Rutkowska-Sak, E. Smolewska,

A. Korobowicz-Markiewicz, V. Opoka-Winiarska, M. Serafin-Król,

M. Sobczyk, J. Postępski, Z. Żuber,

15.00 - 15.30 Sprawy organizacyjne Sekcji Wieku Rozwojowego PTR cz. II.

15.30 -16.00 Zamknięcie konferencji, rozdanie certyfikatów.