Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Stypendium

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego,
przy wsparciu firmy Eli Lilly Polska

ogłasza możliwość uzyskania stypendium naukowego na pokrycie kosztów udziału
w kongresie EULAR we Frankfurcie w dniach 3-6 czerwca 2020 r.


• Stypendium może uzyskać osoba będąca członkiem PTR i nie posiadająca zalęgłości w płaceniu składek.
• Wnioskujący powinien przedstawić ZG PTR streszczenie na EULAR.
• O kolejności zadecyduje czy zgłoszone streszczenie zostało zakwalifikowane do wygłoszenia ustnego, prezentacji w formie plakatu lub w formie streszczenia oraz czy wnioskujący jestpierwszym, czy kolejnym autorem.