Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Box 36
Box 35

Stanowisko EMA dotyczące stosowania iwermektyny w zapobieganiu i leczeniu COVID-19