Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Box 36
Box 35

Nekrolog

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu

śp. prof. dr hab. n. med. Stanisława Lufta

wybitnego reumatologa i internisty, członka honorowego Polskie Towarzystwa Reumatologicznego

Zdjęciez archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego

Redaktorzy „Reumatologii”. Zdjęcie wykonane w Warszawie 23 maja 2013 r. podczas obchodów 50-lecia istnienia czasopisma, przedstawiające redaktorów naczelnych (bez Włodzimierza Brühla). Od lewej: Eugeniusz J. Kucharz, Stanisław Luft, Anna Jędryka-Góral, Jacek Pazdur

Profesor Stanisław Luft urodził się 28 sierpnia 1924 r. w Kolnie. Podczas II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej (pseudonim Lech) i uczestniczył w powstaniu warszawskim. Dyplom lekarza uzyskał w Akademii Medycznej w Warszawie w roku 1952. Stopień naukowy doktora uzyskał w Śląskiej Akademii Medycznej w 1966 r., a stopień doktora habilitowanego w 1980 r. w Instytucie Reumatologii w Warszawie. Tytuł profesora otrzymał w 1992 r. Był specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i reumatologii. Zmarł dnia 10 marca 2020 r.

Przez wiele lat śp. Profesor Stanisław Luft pracował w Instytucie Reumatologii w Warszawie. Był członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i wieloletnim redaktorem „Reumatologii”. Był autorem wielu opracowań naukowych, m. in. książki „Leczenie farmakologiczne w reumatologii” (Warszawa 1996). Przez wiele lat wykładał medycynę pastoralna w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Jest autorem podręcznika „Medycyna pastoralna” (Warszawa 2002). Był związany z Klubem Inteligencji Katolickiej w Warszawie, którego był członkiem honorowym.

Odszedł wybitny lekarz, wspaniały człowiek i wielki nauczyciel, który pozostanie w pamięci licznych pacjentów, uczniów oraz przyjaciół i znajomych.

Rodzinie i współpracownikom Pana Profesora Stanisława Lufta przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

W imieniu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Hanna Przepiera-Będzak Marek Brzosko
Sekretarz Prezes