Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Box 36
Box 35

Komunikat

Uwaga ! Zapowiadane posiedzenie naukowe Warszawskiego Oddziału PTR w dniu 15.05.2013 roku i wykład Prof. Ricarda Cervery odwołane, o nastepnym terminie powiadomimy.

W dniu17.05.2013r. (piątek !)

posiedzenie naukowe w godzinach od 12:30 do 14:00.

  1. 12.40 – 13.20 wykład: „Role of immunogenicity in practical aspects of AS and RA treatment” - prof.Jan Van Breemen J. Wolbink; Department of Rheumatology, Amsterdam
  2. 13.20 – 13.50 wykład: „Pacjenci leczeni anty TNFα, specyficzne sytuacje kliniczne. Przegląd aktualnej literatury.” – dr Ewa Stanisławska-Biernat Klinika Reumatologii Instytutu Reumatologii w Warszawie

4. 13-50 - 14.00 zakończenie i podsumowanie, catering

W związku z powyższym posiedzenie planowane na 29 zostaje odwołane.