Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek BrzoskoStrona główna » Aktualności » Wyróżnienie prof. Czerwińskiego

Wyróżnienie prof. Czerwińskiego

PROFESOR EDWARD CZERWIŃSKI

WYRÓŻNIONY NAGRODĄ

INTERNATIONAL OSTEOPOROSIS FOUNDATION

 

    Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o przyznaniu Panu Profesorowi Edwardowi Czerwińskiemu Nagrody International Osteoporosis Foundation za nadzwyczajne zasługi na terenie Europy Środkowej,  wręczonej podczas World Congress of Osteoporosis w Mediolanie. Nagroda jest przyznawana corocznie przedstawicielom z różnych kontynentów za ich wybitne osiągnięcia w zakresie osteoporozy i chorób mięśniowo-szkieletowych. Profesor Edward Czerwiński jest pierwszą osobą wyróżnioną z Polski i z tej części Europy.

    Prof. dr hab. n. med. Edward Czerwiński kieruje Zakładem Chorób Kości i Stawów Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  Jest założycielem krakowskiego oddziału Polskiej Fundacji Osteoporozy, Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Europejskiej Fundacji Chorób Mięśniowo-Szkieletowych, twórcą Polskiego Portalu Osteoporozy (www.osteoporoza.pl) – najpopularniejszej polskiej witryny internetowej promującej wiedzę o osteoporozie. Jest członkiem rad redakcyjnych 10 czasopism naukowych, a także członkiem 15 polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Dorobek naukowy Profesora Czerwińskiego obejmuje 463 publikacje.

 Profesor John A. Kanis i Profesor Edward Czerwiński z dyplomem Nagrody International Osteoporosis Foundation

 

Składamy Panu Profesorowi Edwardowi Czerwińskiemu serdeczne gratulacje i życzymy wielu dalszych sukcesów tak wspaniale rozsławiających polska medycynę w świecie

Anna Kotulska

Sekretarz

Eugeniusz Józef Kucharz

Prezes