Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko


Strona główna » Aktualności » Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologiczne z dnia 8 lutego 2017 r.

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologiczne z dnia 8 lutego 2017 r.

       Zarząd Główny PTR przychylając się do prośby Konsultanta Krajowego w dziedzinie reumatologii p. prof. dr hab. n. med. Marka Brzosko uprzejmie informuje, że Polskie Towarzystwo Reumatologiczne przystępuje do opracowania nowych rekomendacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w wybranych, najczęściej spotykanych, chorobach reumatycznych.  Założeniem przygotowywanych rekomendacji jest zawarcie w nich aktualnego stanu wiedzy medycznej, kluczowych zagadnień opisanych w rekomendacjach EULAR lub innych znaczących organizacji naukowych (o ile takie rekomendacje zostały niedawno ogłoszone), a jednocześnie stworzenie wytycznych odpowiadających polskiej reumatologii i będących przydatnymi w ustalaniu zasad finansowania świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych ze środków publicznych.

Anna Kotulska
Sekretarz

Eugeniusz Józef Kucharz
Prezes