Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Strona główna » Aktualności » Stypendium

Stypendium

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego,
przy wsparciu firmy Eli Lilly Polska

 

ogłasza możliwość uzyskania stypendium naukowego na pokrycie kosztów udziału
w kongresie EULAR we Frankfurcie w dniach 3-6 czerwca 2020 r.


•    Stypendium może uzyskać osoba będąca członkiem PTR i nie posiadająca zalęgłości w płaceniu składek.
•    Wnioskujący powinien przedstawić ZG PTR streszczenie na EULAR.
•    O kolejności zadecyduje czy zgłoszone streszczenie zostało zakwalifikowane do wygłoszenia ustnego, prezentacji w formie plakatu lub w formie streszczenia oraz  czy wnioskujący jest pierwszym, czy kolejnym autorem.