Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek BrzoskoStrona główna » Aktualności » Stanowisko PTR

Stanowisko PTR

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dnia 6 listopada 2014 roku

dot. funkcjonującej w obiegu publicznym informacji na temat skuteczności leczenia biologicznego w Polsce

 

W związku z rozpowszechnianą w opinii publicznej informacją nt skuteczności leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych w Polsce Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego przedstawia stanowisko w tej sprawie.

Od pewnego czasu w mediach pojawiają się informacje sugerujące małą skuteczność leczenia biologicznego w Polsce w porównaniu z innymi krajami. Głoszą one tezę, że odsetek tzw. remisji u leczonych wynosi tylko 15%. Ponadto w ostatnim czasie pojawiła się informacja sugerująca, że skuteczność terapii biologicznych w jednym z ośrodków reumatologicznych jest kilkakrotnie wyższa niż we wszystkich innych i wynosi 70% w porównaniu do wcześniej przywołanej 15% skuteczności. W opinii ZG PTR powyższe dane dot. skuteczności terapii w całej Polsce nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości i oparte są na błędnej analizie danych z systemu NFZ.

Należy także zaznaczyć, że określenie „remisja” może być stosowane tylko w odniesieniu do reumatoidalnego zapalenia stawów, ponieważ w innych chorobach aktualna wiedza medyczna i stosowane do oceny aktywności choroby wskaźniki nie pozwalają  na posługiwanie się powyższym terminem. W programach lekowych definicja tzw. remisji lub niskiej aktywności choroby w innych chorobach  niż reumatoidalne zapalenia stawów została stworzona na potrzeby realizacji programów lekowych.

Wypowiedzi publiczne na temat skuteczności terapii biologicznych błędnie zostały oparte na danych zaczerpniętych z systemu NFZ (SMPT). Z uwagi na skomplikowane zasady działania SMPT i rozbieżności z rekomendacjami naukowymi wnioskowanie o skuteczności leczenia biologicznego jest praktycznie niemożliwe. Skuteczność terapii biologicznych została określona w badaniach klinicznych opartych na Medycynie Opartej na Faktach (Evidence-based medicine). W krajach, w których prowadzone są wiarygodne rejestry leczenia biologicznego zbliżone dane potwierdzone zostały w praktyce klinicznej.

Ponadto nie ma żadnych podstaw do twierdzenia, że skuteczność terapii biologicznych w Polsce w różnych ośrodkach reumatologicznych znacząco się różni. Takie wypowiedzi podważają zaufanie pacjentów do lekarzy. ZG PTR zwraca się do autorów publicznych wypowiedzi na przedstawiony temat o nierozpowszechnianie dalej tych informacji jako nieprawdziwych oraz ich sprostowanie.

ZG PTR dysponując demokratycznym mandatem środowiska ma obowiązek reagowania w przypadkach, w których rozpowszechnia się nieprawdziwe informacje. Tak więc środowisko reumatologów oczekuje przedstawienia pełnej wiarygodnej analizy danych na podstawie których wysunięte zostały powyższe wnioski.

ZG PTR wyraża nadzieję, że pewne informacje publiczne mogą być wynikiem braku autoryzacji wypowiedzi. Jeśli taka sytuacja miała miejsce powinny być także niezwłocznie publicznie sprostowane.

Zarząd Główny

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego