Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Sprawozdania z konferencji i zjazdów