Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko


Spotkania Poznańskiego PTR

Oddziały PTR » Oddział Poznański PTR » Spotkania Poznańskiego PTR

 

 

Oddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego 

 

ma zaszczyt zaprosić

na spotkanie naukowe

 

które odbędzie się

 w dniu 19 stycznia 2018 r. (piątek)

Poznaniu w hotelu Andersia

   

ul. Plac Andersa 3

61-894 Poznań

tel. +48 61 667 80 00

 

 

 

Program spotkania:

 

19 stycznia (piątek) 2018 r.

 

12:30         Powitanie                    

                  dr hab. n. med. prof. UM Piotr Leszczyński

          

12.40         Rola immunogenności w leczeniu biologicznym
                  dr hab. n. med. Agnieszka Osmola-Mańkowska


13.10       Postępowanie w osutkach polekowych
                dr hab. n. med. Dorota Jenerowicz


13.40      Jak rezydent w dziedzinie reumatologii radzi sobie z problemem zmian skórnych w chorobach reumatycznych?
               lek. med. Ewa Ziemniarska-Figaj


13.50      Diagnostyka ultrasonograficzna spondyloartropatii zapalnych
              dr n. med. Jacek Fliciński (Szczecin)

           

13.40         Poczęstunek

 

 


Z wyrazami szacunku,
 
Przewodniczący Oddziału
Poznańskiego PTR

                             

Sekretarz Oddziału

Poznańskiego PTR

dr hab.n.med. prof. UM

Piotr Leszczyński    

 
dr n. med.
Wojciech Romanowski
 

                                  

 

 

 

                                            
                                        

 

                                                           
 

 

 

 

 

Oddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego 

 

ma zaszczyt zaprosić

na spotkanie naukowe

 

które odbędzie się

 w dniu 10 listopada 2017 r. (piątek)

Poznaniu w hotelu Andersia

   

ul. Plac Andersa 3

61-894 Poznań

tel. +48 61 667 80 00

 

 

 

Program spotkania:

 

10 listopada (piątek) 2017 r.

 

12:30         Powitanie                    

                  dr hab. n. med. prof. UM Piotr Leszczyński

 

          

12.40         Era leków biopodobnych w reumatologii

                  dr hab.n.med. prof.UM Piotr Leszczyński

 

 

13.00         Erelzi – nowy biopodobny etanercept

                  prof. dr hab. med. Włodzimierz Samborski

 

13.20         Metotreksat doustny czy podskórny – jak dokonać wyboru?

                  dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś

           

 

13.40         Poczęstunek

 

 


Z wyrazami szacunku,
 
Przewodniczący Oddziału
Poznańskiego PTR

                             

Sekretarz Oddziału

Poznańskiego PTR

dr hab.n.med. prof. UM

Piotr Leszczyński    

 
dr n. med.
Wojciech Romanowski
 

                                  

                                                                                     

 

                                                           
 

 

 


 

kliknij aby powiększyć


 

 

 

 

Oddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego 

 

mają zaszczyt zaprosić

na spotkanie naukowe

oraz 

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

Poznańskiego Polskiego Towarzystwa

Rematologicznego,


które odbędzie się

 w dniu 19 maja 2017 r. (piątek)

Poznaniu w hotelu Andersia

   

ul. Plac Andersa 3

61-894 Poznań

tel. +48 61 667 80 00

 

 

 

Program spotkania:

 

19 maja (piątek) 2017r.

 

12:25 Powitanie
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

 

12:30 Wykłady plenarne
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś

 

13:00 (drugi termin 13.15):

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego zebrania, Sekretarza oraz Komisji Skrutacyjnej
 2. Sprawozdania: Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i Przewodniczącego Sekcji Społecznej z działalności w latach 2014 - 2017
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności w latach 2014 - 2017
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Poznańskiego PTR
 5. Zgłoszenie kandydata i głosowanie na nowego Prezesa Oddziału Poznańskiego PTR
 6. Zgłoszenie kandydatów i głosowanie na członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego PTR
 7. Zgłoszenie kandydatów i głosowanie na Delegatów na Walne Zgromadzenie Członków PTR, które odbędzie się w Szczecinie podczas Zjazdu Krajowego w dniach 21-23 września 2017r.

 

 


Z wyrazami szacunku,
 
 

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTR                                  Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTR 

 

  prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski                                              dr hab. n. med. Piotr Leszczyński 

                                                           
 

 

kliknij aby powiększyć


 

 

 

 

Oddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego 

 

mają zaszczyt zaprosić

na spotkanie naukowe

oraz 

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

Poznańskiego Polskiego Towarzystwa

Rematologicznego,


które odbędzie się

 w dniu 19 maja 2017 r. (piątek)

Poznaniu w hotelu Andersia

   

ul. Plac Andersa 3

61-894 Poznań

tel. +48 61 667 80 00

 

 

 

Program spotkania:

 

19 maja (piątek) 2017r.

 

12:25 Powitanie
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

 

12:30 Wykłady plenarne
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś

 

13:00 (drugi termin 13.15):

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego zebrania, Sekretarza oraz Komisji Skrutacyjnej
 2. Sprawozdania: Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i Przewodniczącego Sekcji Społecznej z działalności w latach 2014 - 2017
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności w latach 2014 - 2017
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Poznańskiego PTR
 5. Zgłoszenie kandydata i głosowanie na nowego Prezesa Oddziału Poznańskiego PTR
 6. Zgłoszenie kandydatów i głosowanie na członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego PTR
 7. Zgłoszenie kandydatów i głosowanie na Delegatów na Walne Zgromadzenie Członków PTR, które odbędzie się w Szczecinie podczas Zjazdu Krajowego w dniach 21-23 września 2017r.

 

 


Z wyrazami szacunku,
 
 

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTR                                  Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTR 

 

  prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski                                              dr hab. n. med. Piotr Leszczyński