Diagnostyka i leczenie osteoporozy.
Zalecenia PTR.
dr hab. med. prof. UM Piotr Leszczyński
Przewodniczący Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR

Siedziba Zarządu PTR

Siedziba Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
NIP 52 135 10 472
Regon 000802739

 

 

adres korespondencyjny: 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii PUM

ul. Unii Lubelskiej 1

71-252 Szczecin