Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Siedziba Zarządu PTR

Siedziba Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
NIP 52 135 10 472
Regon 000802739

 

 

adres korespondencyjny: 

Klinika Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147

61-545 Poznań

tel.: +61 831 02 44