Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Sekcja Reumatologii Wieku Rozwojowego

Sekcje PTR » Sekcja Reumatologii Wieku Rozwojowego

Aktualności Sekcji Reumatologii Wieku Rozwojowego

 


W dniu 8.10.2021 odbyło się zebranie wyborcze Sekcji Wieku Rozwojowego przy PTR. W wyborach tajnych nową Przewodniczącą została wybrana prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska z Kliniki Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zastępcą - dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska z Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a sekretarzem – dr hab. n. med. Joanna Lipińska z Kliniki Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. O aktualizację strony internetowej zadba dr n.med. Krzysztof Orczyk z Kliniki Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Podczas zebrania Sekcja zyskała również nowych członków spośród lekarzy obecnych na konferencji.

 

Pragniemy również poinformować o tym, że na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTR w dniu 16.09.2021 Prezesem Elektem PTR na kolejną został dotychczasowy Przewodniczący Sekcji Wieku Rozwojowego PTR - dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw. KA AFM.

 


 

Sprawozdanie z XV Konferencji Szkoleniowo-Naukowej „Wyzwania w reumatologii dziecięcej”, Lublin 7-7.10.2021

 

W dniach 7-9.10.2021r. w Lublinie odbyła się kolejna XV Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Wyzwania w reumatologii dziecięcej” zorganizowana przez zespół Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Andrzeja Emeryka. Przewodniczącymi Konferencji były poza w/w Kierownikiem Kliniki, dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska oraz dr hab. n. med. Agnieszka Korobowicz-Markiewicz.

Była to konferencja szczególnie wyczekiwana z uwagi na to, że w 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 konferencja odbywała się w formule on-line, a tym razem znów mogliśmy spotkać się w naszym niewielkim, zżytym gronie. Spotkanie było jak zwykle perfekcyjnie zorganizowane i bogate naukowo – tu szczególny ukłon w kierunku organizatorów i gorące podziękowania.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli: Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii – prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, aktualny Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego - prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski oraz były Prezes PTR i Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii - prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, a także prof. dr hab. n. med. Maria Majdan i prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz.

 

Nadrzędną ideą konferencji była wymiana doświadczeń dotyczących trudności diagnostycznych i terapeutycznych z codziennej praktyki lekarskiej reumatologa pediatry.

Celem Konferencji było przedstawienie najnowszych doniesień i rekomendacji w dziedzinie reumatologii wieku rozwojowego. Wśród wykładowców byli koledzy z wiodących ośrodków reumatologii i reumatologii dziecięcej w Polsce, m. in. z Lublina, Warszawy, Krakowa, Szczecina, Poznania, Białegostoku i Łodzi oraz pulmunolodzy, radiolodzy, a także prowadzone były cenne dla wszystkich warsztaty psychologiczne.

Tematem wiodącym konferencji była twardzina młodzieńcza - przedstawiono najnowsze rekomendacje dotyczące diagnostyki, monitorowania i leczenia.

W 2019 roku opublikowano rekomendacje inicjatywy SHARE dotyczące prowadzenia i monitorowania pacjentów z młodzieńczą twardziną miejscową.

Link do rekomendacji:

https://ard.bmj.com/content/78/8/1019

W 2021 roku opublikowano rekomendacje inicjatywy SHARE dotyczące prowadzenia i monitorowania pacjentów z młodzieńczą twardziną uogólnioną.

Link do rekomendacji:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33147624/

 

 

Jednak nadal gorącym tematem Konferencji pozostawała pandemia COVID-19 i aktualne informacje dotyczące zakażenia SARS-CoV-2, objawów COVID-19 i powikłań obserwowanych u pacjentów wieku rozwojowego, zespołu PIMS oraz aktualne rekomendacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 u dzieci z chorobami reumatycznymi.

 

Poniżej zamieszczamy również podsumowanie przedstawianych przez prof. dr hab. n. med. Elżbietę Smolewską oraz dr hab. n. med. Violettę Opokę-Winiarską aktualnych rekomendacji PReS i ACR orazCDCdotyczących szczepień przeciw COVID-19 u dzieci z chorobami reumatycznymi.

  1. Szczepienia przeciw COVID-19 u dzieci z chorobami reumatycznymi - rekomendacje PReS

Szczepionki przeciw COVID -19 zatwierdzone przez organy ds. zdrowia dla pacjentów w wieku 12 lat i starszych są również zalecane dla pacjentów pediatrycznych z chorobami reumatycznymi.

Zaleca się szczepienie pacjentów w wieku 12 lat i starszych z niską aktywnością choroby lub w okresie remisji, także jeżeli otrzymują metotreksat i leki biologiczne.

W przypadku stosowania prednizonu > 20 mg/dzień lub powyżej 0,5 mg/kg/dzieńdecyzja o szczepieniu powinna być skonsultowana z reumatologiem.

Zaleca się konsultację z reumatologiem dziecięcym w celu oceny aktywności choroby i przyjmowanych leków przed podjęciem decyzji o szczepieniu.

Dziecko, które przebyło COVID-19, może otrzymać szczepionkę co najmniej
3 miesiące od dnia pełnego wyzdrowienia. Dotyczy to zarówno 1. dawki szczepionki, jak i 2. dawki.

W sytuacjach, gdy dziecko zachorowało na COVID-19 po otrzymaniu 1. dawki, 2. dawkę można podać co najmniej 3 miesiące po dniu pełnego wyzdrowienia.

Po przebytym PIMS-TS sugeruje się rozważenie szczepień zgodnie z lokalnymi władzami ds. zdrowia.

 

2. Zalecany czas pomiędzy szczepionką i podawaniem leku u pacjentów z chorobą reumatyczną (rekomendacje ACR)

LEK

ZALECANY CZAS pomiędzy szczepionką i lekiem

Hydroksychlorochina

IVIG;

Prednizon <20mg/d

Bez modyfikacji terapii immunomodulacyjnej lub czasu szczepienia

Sulfasalazyna; Leflunomid;
Azatiopryna;
Cyklofosfamid (po)

Inhibitory TNF; IL-6R; IL-1

Prednizon ≥ 20mg/d

Bez modyfikacji terapii immunomodulacyjnej lub czasu szczepienia

 

Mykofenolan mofetylu

Doustne inhibitory kalcyneuryny

Zakładając, że choroba jest stabilna, wstrzymać przez 1 tydzień po każdym szczepieniu

Metotreksat

Wstrzymać przez 1 tydzień po każdej z 2 dawek szczepionki mRNA, dla osób z dobrze kontrolowaną chorobą; brak modyfikacji harmonogramu szczepień

Inhibitory JAK

 

Wstrzymać przez 1 tydzień po każdej z 2 dawek szczepionki mRNA, dla osób z dobrze kontrolowaną chorobą; brak modyfikacji harmonogramu szczepień

Abatacept sc

Wstrzymać na tydzień przed, i tydzień po 1. dawceszczepionki; brak przerwy w okolicach 2. dawki

Abatacept iv

1. szczepienie 4 tygodnie po wlewie abataceptu i odroczenie kolejnego wlewu o 1 tydzień (tj. całkowita przerwa 5 tygodni); brak dostosowania leczenia dla 2. dawki szczepionki

Cyklofosfamid iv

Podania po 1 tygodniu po każdej dawce szczepionki, jeśli to możliwe

Rytuksymab (RTX)

Jeżeli ryzyko COVID-19 niskie lub można je złagodzić profilaktycznymi środkami zdrowotnymi (np. samoizolacja); Serię szczepień rozpocząć około 4 tygodnie przed kolejnym planowanym cyklem leku; po szczepieniu opóźnić RTX 2-4 tygodnie po ostatniej dawce szczepionki, jeśli pozwala na to aktywność choroby

Acetaminofen, NLPZ

Zakładając, że choroba jest stabilna, wstrzymać 24 godziny przed szczepieniem (brak ograniczeń stosowania po szczepieniu w celu leczenia objawów)

 

3. Szczególne sytuacje związane ze szczepieniem przeciw COVID-19 – rekomendacje CDC

Wcześniejsze lub obecne zakażenie SARS-CoV-2

Szczepionki p/ COVID-19 można bezpiecznie podawać osobom z dowodami wcześniejszej infekcji SARS-CoV-2.

Testy wirusowe lub testy serologiczne nie są zalecane do podejmowania decyzji o szczepieniu.

Szczepienie osób ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 powinno być odroczone do czasu wyzdrowienia i zakończenia izolacji.

Ryzyko ponownego zakażenia SARS-CoV-2 jest niskie w miesiącach po początkowym zakażeniu, ale może wzrosnąć z czasem ze względu na słabnącą odporność.

Wieloukładowy zespół zapalny czasowo związany z infekcją SARS-CoV-2

(PIMS-TS)

Osoby z PIMS-TS w wywiadzie mogą zdecydować się na szczepienie po powrocie do pełni zdrowia po chorobie (w tym czynności serca).

Należy rozważyć odroczenie szczepienia do 90 dni po dacie rozpoznania.