Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Sekcja Młodych Reumatologów PTR

Sekcje PTR » Sekcja Młodych Reumatologów PTR

Zapraszamy Wszystkich, którzy:

  • czują się młodzi i aktywni
  • chcą doskonalić swoje umiejętności kliniczne
  • chcą rozwijać się naukowo
  • pragną zmian tylko na lepsze...

 

Naszym głównym celem jest reprezentowanie środowiska młodych reumatologów.

 

Wyobrażamy sobie, że ta sekcja umożliwi integrację naszego środowiska. Chcemy dzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami, pomagać sobie w rozwoju naukowym i mieć wpływ na sposób kształcenia specjalizacyjnego. Będziemy brać udział w organizacji spotkań naukowych i szkoleniowych pod auspicjami PTR, przygotowywać sprawozdania ze zjazdów i konferencji reumatologicznych, chcielibyśmy wnioskować o nowe zdarzenia edukacyjne, stypendia oraz nagrody.

Przewidujemy regularne spotkania podczas zjazdów i konferencji PTR oraz aktywną wymianę poglądów poprzez stronę internetową.

 

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego  bezpośrednio na stronie, lub pobranie go tutaj i odesłanie na adres mailowy mlodzi.reumatolodzy@ptr.net.pl

 

Zapraszamy również do wstępowania do EMEUNET-u czyli do europejskiej sekcji młodych reumatologów działającej przy EULAR: http://emeunet.eular.org/

 

 

Wszystkie zgłoszenia zostaną potwierdzone mailowo. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt na powyższy adres mailowy.

 

 

 

Magdalena Włoch-Targońska 
Przewodnicząca Sekcji