Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Posiedzenia Naukowe OW PTR

Oddziały PTR » Oddział Warszawski PTR » Posiedzenia Naukowe OW PTR

POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE 

ODDZIAŁ WARSZAWSKI   

zaprasza Państwa na posiedzenie naukowe, które odbędzie się 

27 listopada 2019r. o godzinie 12:00  

w auli NARODOWEGO INSTYTUTU GERIATRII, REUMATOLOGII I REUMATOLOGII 

w Warszawie, ul. Spartańska 1 

  

Program posiedzenia:   

12.00– 12.40  Dr n. med. Grażyna Cholewińska-Szymańska

„Zakażenie HIV - jak zapobiegać późnym rozpoznaniom. Profilaktyka przedekspozycyjna i poekspozycyjna"”

12.40– 13.00 Dr n. med. Ewa Firląg-Burkacka

"Zachowania seksualne u osób zakażonych HIV, a ich wpływ na przebieg chorób przenoszonych drogą płciową"

 

13.00-  Dyskusja 

  

Po posiedzeniu zapraszamy na poczęstunek. 

  
28 listopada 2018 o godzinie 12:00

ul. Spartańska 1 w Warszawie

Tematy wykładów:

 

12:00 – 12:25 „Miopatie statynowe” 

- Dr K. Świerkocka, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej NIGiR

 

12:25 – 12:45 „Fakty , które warto znać stosując niesteroidowe leki przeciwzapalne”

- Dr  Jolanta Nałęcz-Janik, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej NIGiR

 

12:45 dyskusja

 


25 kwietnia 2018 o godzinie 14:00

Tematy wykładów:

 

14:00 – 14:10 Kryteria kwalifikacji do programu lekowego B33 . Czym kieruje się lekarz reumatolog przy wyborze pierwszego leku biologicznego dla chorego z RZS. 

- Katarzyna Romanowska - Próchnicka

 

14:10 – 14:40 Co dalej z chorym leczonym biologicznie - co staje się problemem, a nie zawsze powinno?

- A. Felis-Giemza, J. Nałęcz-Janik, K. Świerkocka, M. Walczyk

 

14:40 – 15:00 Choroby płuc u pacjentów leczonych biologicznie - kontrowersje.  - Piotr Szczęsny

 

15.00 dyskusja


25.01.2017 r. o godzinie 14:00

Program szkolenia:

 

14:00 – 14:45 Matuszka Patryk - Diagnostyka reumatoidalnego zapalenia stawów(RZS) przy użyciu nowych biomarkerów.


22.02.2017 r. o godzinie 14:00

Program szkolenia:

 

14:00 – 14:45 Magdalena Sibielska-Gasek - Dokumentacja medyczna – żmudny obowiązek czy bezpieczeństwo lekarza?

 

 

 


 

26.04.2017 r o godzinie 14:00

Program szkolenia:

 

14:00 – 14:45 Ewa Kądalska „Żywienie w chorobach reumatycznych”

 


 

 25 października 2017 o godzinie 14:00

 

Program szkolenia:

 

14.00 – 14.15 wykład: „Czy profil serologiczny pacjenta z zapaleniem mięśni może służyć do przewidywania przebiegu choroby i wyboru metod leczenia?” Dr Tomasz Wysocki, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej, NIGRiR

 

14.15 – 14.30 wykład: „Nie tylko CK - praktyczne metody oceny aktywności choroby u pacjentów z miopatiami zapalnymi.” Dr Piotr Szczęsny,  Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej, NIGRiR

 

14:30 - Prezentacja firmy GL Pharma

 

14.50 – 15.00 dyskusja


 

 

29 listopada o godzinie 14:00

Program szkolenia:

14.00 – 14.20 wykład: „Nadciśnienie płucne związane z chorobami układowym tkanki łącznej” Prof. Marcin Kurzyna, Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii, Europejskie Centrum Zdrowia

 

14.20 – 14.40 wykład: „Mieszana choroba tkanki łącznej - prezentacja przypadku lub: Tętnicze nadciśnienie płucne – jedno w wielu zagrożeń w MCTD” Dr Jagoda Trochimiuk i dr Sylwia Ornowska, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej, NIGRiR

14.40 – 14.45. Prezentacja firmy Bayer

14.45 – 15.00. Dyskusja

 


w dniu 22. 02. 2017 o godzinie 14:00
zapraszamy na wykład  Magdaleny Sibielskiej-Gasek
„Dokumentacja medyczna – żmudny obowiązek czy bezpieczeństwo lekarza?”

14.45 – 15.00 dyskusja

 


 


 

Zapraszamy na posiedzenie naukowe w dniu

25 stycznia 2017 o godzinie 14:00

Na wykład dr n. farm. inż. Patryka Matuszka, Euroimmun Polska pt.

 „Diagnostyka reumatoidalnego zapalenia stawów(RZS) przy użyciu nowych biomarkerów." czas 45 min

po wykładzie 14.45 – 15.00 przewidziana jest dyskusja


 


 

kliknij aby dowiedzieć się więcej 


30 listopada 2016 roku o godzinie 14.00

zapraszamy na wykład dr n. biol. Anna Żuk-Wasek z  Narodowego Instytutu Leków – Zakładu Antybiotyków i Mikrobiologii w Warszawie pt. ”Charakterystyka wirusa Epsteina-Barr i diagnostyka zakażenia."   
-  czas wykładu 45 min

14.45 – 15.00 dyskusja

 

Miejsce wykładu : AULA (I PIĘTRO)


 26 października 2016 o godzinie 14:00  

zapraszamy na wykład dr n. med. Anny Felis-Giemzy z  Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej NIGRiR 
pt.: „Obraz kliniczny u chorych z rozpoznaną mieszaną chorobą tkanki łącznej."  

czas 45 min 

 14.45 – 15.00 dyskusja

Miejsce wykładu : AULA (I PIĘTRO)


 

Ogłoszenie

UWAGA !

Wykład w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w miesiącu maju nie odbędzie się.

Członków OW PTR zapraszamy do rejestracji na 2 dzień

Konferencji Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych w Warszawie, w którym przedstawione zostaną  standardy w reumatologii 2016 , 

 Zapraszamy 3 czerwca w godz. 9:00-14:30, do Hotelu Radisson Blu Sobieski

 

szczegółowy program na stronie 

zjazdordynatorow.pl 

 

Rejestracja do 30.05.2016 na stronie :

rejestracja/35-konferencja

 

w przypadku trudności z zarejestrowaniem prosimy o kontakt z Zakładem Gerontologii i Zdrowia Publicznego NIGRR

zgizp@spartanska.pl

udział w Konferencji jest bezpłatny

 

 


W dniu 24.02.2016 r., godz. 14.00 – 15.00 zapraszamy na

 

wykład dr n. med. Elwiry Góraj z Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.pt.: Mezoterapia w zespołach bólowych kręgosłupa.

 

  

MIEJSCE: AULA (I PIĘTRO)      


 

W dniu 27.01.2016 r., godz. 14.00 – 15.00

 

 Zapraszamy na :

 

WYKŁAD : dr hab. n. med. Jarosława Leszczyszyna; Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

 

EuroMediCare Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

 

pt. : Przeszczepy bakterii kałowych w chorobach zapalnych jelit i układu ruchu.

 

 

miejsce: Aula  (I PIĘTRO)

 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ OSOBY, KTÓRE PO WYPEŁNIENIU DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ CHCIAŁYBY STAĆ SIĘ NOWYMI CZŁONKAMI ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO P. T. R.

 


W dniu 25.11.2015 r., godz. 14.00 – 15.00 odbędzie się wykład na temat:

 

Remisja w toczniu”, który wygłosi dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR z Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

 

 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ OSOBY, KTÓRE PO WYPEŁNIENIU DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ CHCIAŁYBY STAĆ SIĘ NOWYMI CZŁONKAMI ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO P. T. R.

 


 

POSIEDZENIE NAUKOWE CZŁONKÓW P. T. R. O. W.

TERMIN: 23.09.2015 r., godz. 14.00 – 15.00
WYKŁAD na temat: „Internet - instrument we współczesnej medycynie” 
wygłosi lek. Maria Maślińska z Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
MIEJSCE: AULA INSTYTUTU (I PIĘTRO)

 

24 czerwca 2015 r. (środa) w godz.. 14.00 – 15.00

zapraszamy na wykład:

1. 14.00 – 14.25 „Pacjenci z osiową spondyloartropatią – opis przypadku”

     prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska - Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów Instytutu Reumatologii w Warszawie

2. 14.25 – 14.50 „Problemy okulistyczne pacjentów ze spondyloartropatiami”

     dr Dorota Kopacz - Katedra i Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

3. 4.50 – 15.00 dyskusja


27 maja 2015 r. w godz. 14.00 – 15.00

zapraszamy na wykład:

1. 14.00-14.45 „Czy możliwe jest uzyskanie długotrwałej remisji u chorych z RZS”

     prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko - Klinika i Poliklinika Reumatologii, Instytut Reumatologii w Warszawie 

2.  14.45-15.00 dyskusja


29 kwietnia 2015r. o godzinie 14.00
zapraszamy na wykład:
"Trudności diagnostyczne w różnicowaniu objawów skórnych chorób reumatycznych"   
dr n. med. Joanna Czuwara - Klinika Dermatologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
 
14.45 – 15.00 dyskusja 

 


25 lutego 2015  godz. 14:00-15.00

Zapraszamy na wykład pt.:
Tajemnica lekarska."
prof. nadzw. dr hab. praw. Rafał Kubiak Katedra Prawa Karnego/ Zakład Nauki o Przestępstwie. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Łodzi. 

 

14.45 – 15.00 dyskusja

 


28 stycznia 2015 o godzinie 14:00 - 14:45

Zapraszamy na wykład :

 

1. 14:00 - 14:45 "Jakie zagrożenia dla Świata stanowi obecnie trąd"
prof. dr hab. Zofia Zwolska  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc. czas wykładu 45 min

 

2. 14.45 – 15.00 dyskusja


W dniu 17.12.2014 r. 14.00 do 15.00

 

zapraszamy na wykład pt.:

1. 14.00 – 14.45 Czym się leczy reumatyzm? Potoczny i medialny obraz choroby jako bariera w komunikacji klinicznej. 
Maria Libura ,Uczelnia Łazarskiego, Instytut Studiów Interdyscyplinarnych nad Chorobami Rzadkimi. 

 

2. 14.45-15.00  po wykładzie dyskusja W dniu 26 listopada 2014 o godzinie 12:00 zapraszamy na wykłady :
 
1.  12.00 – 12.40 wykład: Lek vs suplement diety - dlaczego w trakcie leczenia nie powinniśmy podawać pacjentom suplementów diety?   
dr n. biol. Tadeusz Frankiewicz ,T.T. Pharma Consulting
 
2.  12.40 – 12.50 Prezentacja firmowa Teva: calperos osteo, ibandronic acid teva, olfen, padolten, gasec   
Urszula Sadowska – Maruwiec, Teva Pharmaceuticals
 
3. 12.50 - 13.20 wykład: Wapń i witamina D - ich miejsce w leczeniu osteoporozy. Najnowsze doniesienia.   
Prof. Piotr Głuszko, Klinika i Poliklinika Reumatologii IR
 
4. 13.20 - 13.40 wykład: Leczenie przeciwbólowe w reumatologii   
Prof. Marzena Olesińska, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej IR 

 
W dniu 29.10.2014 zapraszamy na posiedzenie OW PTR
Tematy wykładów :
 
12.00 – 12.20 wykład: Spondyloartropatie osiowe – obszar terapeutyczny i leczenie
prof. nadzw. dr n. med. Brygida Kwiatkowska, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów IR
 
12.20 – 12.40 wykład: Ocena aktywności RZS w praktyce klinicznej
dr med. Małgorzata Tłustochowicz, Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Wojskowy Instytut Medyczny

12.40 - 13.30 wykład: Z pacjentem w stresie
psycholog Jacek Santorski

24 września 2014 o godzinie 12:00 
 
wykład pt. : Skuteczność i bezpieczeństwo długotrwałego stosowania etanerceptu na podstawie wieloletnich badań obserwacyjnych dr n. med. Ewa Stanisławska-Biernat, Klinika i Poliklinika Reumatologii Instytutu Reumatologii. 
 

28 maja  2014 o godzinie 12:00


1. 12.00-12.30 wykład: „ Treat to Target (T2T), leczenie RZS ukierunkowane na cel – wspólny cel lekarza i pacjenta .”

        dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz, Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Wojskowy Instytut Medyczny

 

2. 12.30 – 13.15 część wyborcza:

 

  • Wybór przewodniczącego zebrania
  • Odczytanie sprawozdania z działalności OW PTR i prośba o udzielenie absolutorium
  • Zgłoszenie kandydatów do wyboru: komisji skrutacyjnej, zarządu OW PTR, komisji rewizyjnej, delegatów na walne zgromadzenie
  • Przerwa kawowa
  • Głosowanie

 

 

23 kwietnia 2014 o godzinie 12:00 12.00 – 12.30

wykład: „Nowe koncepcje leczenia osteoporozy.” Prof. Piotr Głuszko , Klinika i Poliklinika Reumatologii IR. 12.30-13.00 wykład: „Dokumentacja medyczna w świetle zmian prawa medycznego.” Prawnik, Wojciech Wojtal

 

 

26.02.2014 godz.  12.00-13.00

  wykład: „Objawy reumatologiczne w lizosomalnych chorobach spichrzeniowych.”  Prof.Lidia Rutkowska-Sak, Klinika i Poliklinika  Reumatologii Wieku Rozwojowego IR. 

  

Prezentacja przypadku dr Piotr Gietka, Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego.

 

 

29 stycznia 2014 godz. 12.00

1.       12.35 – 13.00 wykład: „Mykofenolan mofetylu w praktyce lekarza reumatologa - opis przypadków.”                                                                   

 

dr Katarzyna Walkiewicz-Pielaszek, dr Monika Swacha.     Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej IR