Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek BrzoskoStrona główna » Aktualności » Podania stypendium

Podania stypendium

 

Zarząd Główny PTR informuje, że decyzją z dnia 3.04.2013 przedłużył okres nadsyłania podań o przyznawanie jednorazowego stypendium dla doktorantów i habilitantów, którzy obronili rozprawy z zakresu reumatologii a koszty przewodu nie zostały opłacone przez instytucję, w której są zatrudnieni. O stypendium mogą ubiegać się członkowie PTR mający, co najmniej 2 letni staż członkowski w PTR i którzy ukończyli przewód habilitacyjny czy doktorski w roku 2011 lub 2012r.

 

 

 

Ubiegający się o ww. stypendium są proszeni o składanie podań wraz z wypełnionym załączonym formularzem znajdującym się na stronie w zakładce stypendia i przesłanie do ZG PTR do dnia 31.05.2013 na adres:

 

 Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych ASK

 

 50-556 Wrocław ul. Borowska 213

 

  z dopiskiem „stypendium PTR”

 

 

 

Decyzja o przyznaniu stypendium zostanie podjęta przez powołaną do tego celu Komisję do końca czerwca 2013r.

 

ZG PTR zastrzega sobie prawo do uzyskania dodatkowych informacji o rozprawie będącej przedmiotem wniosku.