Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Oddział Warszawski PTR

Oddziały PTR » Oddział Warszawski PTR

 

Adres:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

im. Prof. dr hab. med.  Eleonory Reicher

ul . Spartańska  1; 02-627 Warszawa,

www.spartanska.pl

 
Przewodniczacy e-mail:  klinika.chorobtkanki@spartanska.pl
biuro/sekretariat: magda.j.abramczyk@gmail.com
Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej sekretariat:  tel. 22 6709 360
 
 

Wyświetl większą mapę
 


 
Skład Zarządu
 

Przewodnicząca:
           prof. dr. hab n. med. Marzena Olesińska
Wice-Przewodniczący:
dr n. med. Anna Felis-Giemza
Sekretarz:
dr n. med. Maria Maślińska
Skarbnik:
dr n. med. Agnieszka Zielińska
Członek zarządu: dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz
  
   
 
Komisja Weryfikacyjna
 
 

 dr n. med. Joanna Dmowska - Chalaba 

dr n. med. Anna Nowakowska - Płaza

dr Katarzyna  Świerkocka

 
 
Lista delegatów

     dr n. med. Anna Felis-Giemza
    dr Michał Jakubaszek 
    dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz
    dr Kinga Kostyra - Grabczak
    prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
    dr n. med. Maria Maślińska
    prof. dr hab. n. med. Marzena Olesińska
    dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz
     
     
     
              

Obecna liczba członków : 142

 
 
Działalność

   Oddział Warszawski PTR liczy obecnie 220 członków. Siedzibą Oddziału od lat jest Instytut Reumatologii, który mieści się w Warszawie przy ulicy Spartańskiej 1.  OW PTR organizuje dla swoich członków oraz wszystkich zainteresowanych tematyką reumatologiczną comiesięczne spotkania naukowe, na które zapraszani są zarówno wykładowcy z dziedziny reumatologii jak i specjaliści z  dziedzin z nią powiązanych./ zobacz plan posiedzeń naukowych/.

  W 2011 roku Oddział Warszawski PTR organizował  Zjazd Ordynatorów poświęcony algorytmom postępowania w diagnostyce chorób reumatycznych. Również uczestniczy w obchodach  Światowego Dnia Reumatyzmu, który przypada na dzień  12 października. OW PTR był jednym z organizatorów  "Kursu Reumatologii Praktycznej" dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Już od trzech lat Oddział Warszawski PTR  patronuje Warszawskim Dniom Reumatologicznym, w czasie których przedstawiane są aktualne zagadnienia dotyczące reumatologii oraz innych specjalności powiązanych z chorobami reumatycznymi. Do chwili obecnej przedstawiono problemy kardiologiczne, pulmonologiczne i gastrologiczne. W kolejnych latach planuje się zaproszenie kolejnych przedstawicieli różnych specjalności i przedstawienie innych, ważnych z punktu widzenia reumatologii dziedzin medycyny. Wśród zadań OW PTR jednym z ważniejszych są : zaproszenie do współpracy placówek reumatologicznych  Mazowsza i wymiana doświadczeń z innymi ośrodkami w całej Polsce oraz kontakty z organizacjami zrzeszającymi pacjentów chorych na schorzenia reumatyczne  z województwa mazowieckiego. Celem jest też propagowanie i wprowadzanie w życie idei wczesnej diagnostyki reumatologicznej zarówno wśród reumatologów, menadżerów służby zdrowia, pacjentów jak i wszystkich osób zainteresowanych współczesną reumatologią. 

 

W planach Oddziału jest :

- powstanie sekcji reumatologii pediatrycznej  Oddziału

- powstanie sekcji rehabilitacji narządu ruchu Oddziału

- powstanie sekcji  reumatologicznej diagnostyki obrazowej Oddziału

- powstanie sekcji reumoortopedycznej

- organizowanie „Warszawskich Dni Reumatologicznych”

- kontynuacja warsztatów dla lekarzy zainteresowanych reumatologią.

- ściślejsza współpraca ze wszystkimi placówkami reumatologicznymi  Mazowsza. 

- zaproszenie do wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w całej Polsce.

- kontakty z organizacjami zrzeszającymi pacjentów chorych na schorzenia reumatyczne  z województwa mazowieckiego.
 

 

Uprzejmie prosimy o systematyczne regulowanie składek 
na konto Bank Millenium 05 1160 2202 0000 0002 9468 1282  z adnotacją zawierającą: imię i nazwisko członka, roku (lat) opłacanej składki oraz wpisanie nazwy Oddziału (P.T.R Oddział Warszawski). Składki można też przekazywać za pośrednictwem Skarbnika Oddziału.

 

Składka członkowska od 2022 r. wynosi  100 zł za rok. 

 

Członkowie, którzy uzyskali wiek emerytalny od 2022 r. opłacają składkę w wysokości 30 zł/rok od następnego roku po uzyskaniu wieku emerytalnego.

 

(uchwała Walnego Zjazdu Delegatów PTR z dnia 16. 09. 2021r.) 

 

Za lata wcześniejsze obowiązywała składka 50 zł. za rok i 15 zł. po osiągnięciu wieku emerytalnego

 

Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek i wysyłają tylko deklarację członkowską.