Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Oddział Szczecińsko-Koszaliński PTR

Oddziały PTR » Oddział Szczecińsko-Koszaliński PTR

 

Adres:

Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
amodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-25 Szczecin

tel.: +48914253337

fax: +48914253344

e-mail: kl.reumatologii@pum.edu.pl

www.reum.pum.edu.pl

 

 
Skład Zarządu
 

 

 

Przewodniczący:
          prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
Członek zarządu:
prof. dr hab. n. med. Irena Fiedorowicz- Fabrycy
Członek zarządu:
dr n. med. Lidia Ostanek
Sekretarz:
dr n. med. Hanna Przepiera-Będzak
Skarbnik:
dr n. med. Krzysztof Prajs
 
     
 
 
 
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca:  dr n. med. Iwona Brzosko  
 Członkowie:

lek. med. Danuta Bobrowska-Snarska
dr n. med. Dorota Strecker

 

Numer konta rachunku bieżącego PTR:

51 1240 3927 1111 0000 4100 3778