Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Oddział Poznański PTR

Oddziały PTR » Oddział Poznański PTR

 

Adres:

Katedra Reumatologii i Rehabilitacji

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Oddział Reumatologii i Osteoporozy Szpital im. J. Strusia

ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

telefon: +48 61 87 39 260

 
 W dniu 19.05.2017 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego wybrano następujące władze:
 
 
Skład Zarządu
 

Przewodniczący:
          dr hab. n. med. prof. nadzw.  Piotr Leszczyński
Wice-Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
Sekretarz:
dr n. med. Wojciech Romanowski
Skarbnik:
lek. med. Tomasz Szafrański
Członek Zarządu:  dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś
                                   
   
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodnicząca:
  dr n. med. Agnieszka Romanowska
Członkowie:
dr n. med. Elżbieta Pawlaczyk-Wróblewska
 
lek. med. Melania Sosnowska
 
Obecna liczba członków : 164
 
 
 
 
Działalność
 

Organizacja konferencji naukowo-szkoleniowych dla członków Oddziału i zapraszanych ordynatorów oddziałów chorób wewnętrznych, każdego miesiąca. Współpraca z Sekcją Reumatologiczną Towarzystwa Internistów Polskich i Oddziałem Poznańskim TIP.

Sekcja Społeczna (obecnie 34 członków) organizuje comiesięczne zebrania z programem edukacyjnym z zakresu chorób reumatycznych. Członkowie Sekcji prowadzą akcję samopomocy.


 

Adres korespondencyjny do Prezesa:

 

Oddział Reumatologii i Osteoporozy Szpital im. J. Strusia

ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

telefon: +48 61 87 39 260

e-mail: reumatologia@szpital-strusia.poznan.pl

4