Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek BrzoskoOddział Podkarpacki PTR

Oddziały PTR » Oddział Podkarpacki PTR

 
Adres:

Oddział Reumatologii Szpital Wojewódzki nr.2
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
tel. 017 8664 301
e-mail: mekadziela@op.pl

 
 
Skład Zarządu
 

Przewodnicząca:
          lek.med. Małgorzata Kądziela
Wice-Przewodniczący:
lek. med. Janusz Matras
Sekretarz:
lek. med. Anna Jurek
Skarbnik:
lek. med. Halina Szpara
Opiekun Sekcji Społecznej:  lek. med. Elżbieta Pogorzelska
                                   
   
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący:
  lek. med. Zbigniew Gola
Członkowie:
lek. med. Władysław Kościak
lek. med. Grażyna Janicka
 
Obecna liczba członków : 80
 
 
 
 
Działalność
 
Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego został powołany 1. stycznia 1968 roku. Od początku siedzibą Zarządu Oddziału jest Oddział Reumatologii Szpitala Wojewódzkiego nr. 2 w Rzeszowie. Co miesiąc są organizowane zebrania naukowo-szkoleniowe na które zapraszani są wykładowcy z całej Polski. Zebrania organizowane są nie tylko dla kolegów reumatologów członków PTR ale również odbywają się zebrania interdyscyplinarne z udziałem: lekarzy dermatologów, gastroenterologów, kardiologów i pulmonologów.