Diagnostyka i leczenie osteoporozy.
Zalecenia PTR.
dr hab. med. prof. UM Piotr Leszczyński
Przewodniczący Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR

Oddział Małopolski PTR

Oddziały PTR » Oddział Małopolski PTR

 

Adres siedziby:
Małopolskie Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla
30-119 Kraków, ul. Marszałka Ferdynanda Focha 33
tel. 12- 6876420, fax 12-687422.
 
 
Skład Zarządu
 

Przewodniczący:
         
lek med. Jolanta Bucka
Wice-Przewodniczący:
dr n. med. Zbigniew Żuber
Sekretarz:
dr n. med. Beata Śliwowska
Skarbnik:
dr n. med. Bogdan Batko
Opiekun Sekcji Społecznej:  dr n. med. Mariusz Korkosz
 
     
 
 
Komisja Rewizyjna
przewodnicząca:    dr n. med. Alicja Włoch
 członkowie:
 
  prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek
lek. med. Jolanta Schramm  

Lista delegatów:
dr n. med. Bogdan Batko
lek. med. Jolanta Bucka

dr n. med. Mariusz Korkosz

dr n. med. Marta Leśniak

lek. med. Jolanta Schramm

dr n. med. Antoni Skura

 dr n. med. Beata Śliwowska

dr n. med. Zbigniew Żuber

 


 
Lista artykułów opublikowanych przez Małopolski Oddział PTR