Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

Oddział Małopolski PTR

Oddziały PTR » Oddział Małopolski PTR

 

Adres siedziby:
Małopolskie Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla
30-119 Kraków, ul. Marszałka Ferdynanda Focha 33
tel. 12- 6876420, fax 12-687422.
 
 
Skład Zarządu
 

Przewodniczący:
          dr n. med. Beata Śliwowska
Wice-Przewodniczący:
prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber
Sekretarz:
lek. med. Jolanta Bucka
Skarbnik:
dr n. med. Bogdan Batko
Opiekun Sekcji Społecznej:  dr hab. n. med. Mariusz Korkosz
 
     
 
 
Komisja Rewizyjna
przewodnicząca:   lek. med. Jolanta Schramm
 członkowie:
 
  dr n. med. Alicja Włoch
dr n. med. Marta Leśniak  

Lista delegatów:

dr n. med. Beata Śliwowska 
prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber 
dr n. med. Bogdan Batko
dr hab. n. med. Mariusz Korkosz 
lek. med. Jolanta Bucka
dr n. med. Alicja Włoch 
lek. med. Jolanta Schramm 
dr n.med. Piotr Krawiec
dr n.med. Jarosław Biernat 
lek.med. Jolanta Osieleniec

 


 
Lista artykułów opublikowanych przez Małopolski Oddział PTR